Amor Banal

Una de les grans conquestes del segle passat (només a occident) ha estat la de la llibertat...

Loading