Sobre el col·lapse, nou llibre de Carlos Taibo

Acabo de publicar un llibre titulat Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo (Los Libros de la Catarata). Em permeto resumir aquí, amb vocació fonamentalment pedagògica, algunes de les tesis que defenso en aquesta obra. Ho faig, d’altra banda, des de la certesa que el debat relatiu a un eventual col·lapse general del sistema que patim falta de forma flagrant tant en els mitjans d’incomunicació com entre els responsables polítics. Dit això, agrego que no estic en condicions d’afirmar taxativament que es produirà aquest col·lapse general, i menys encara d’avançar una data sobre aquest tema. Em limito a assenyalar que...

Read More