Autor: Josep Pimentel

[Cultura] Ressenya d'”Anarquismos a contratiempo” de Tomás Ibáñez

“El reto consiste en conseguir pensar y actuar a contratiempo, pero sin dejar por ello de pertenecer a nuestro tiempo” Tomás Ibáñez (A contratiempo) Anarquismos a contratiempo (Virus, 2017) és l’últim llibre publicat per Tomás Ibáñez (Saragossa, 1941). És en certa mesura la continuïtat de ¿Porquè A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas (Anthropos, 2006). Aquest llibre és una recopilació de textos publicats, principalment en les revistes Réfractions i Libre Pensamiento, escrits entre 2006 i 2016. La seva estructura, no cronològica sinó temàtica, ens ajuda a endinsar-nos en el pensament i les reflexions del que va ser un...

Read More

[Cultura] Reseña de Anarquismos a contratiempo de Tomás Ibáñez

“El reto consiste en conseguir pensar y actuar a contratiempo, pero sin dejar por ello de pertenecer a nuestro tiempo” Tomás Ibañez (A contratiempo) Anarquismos a contratiempo (Virus, 2017) es el último libro publicado por Tomás Ibáñez (Zaragoza, 1941). Es en cierta medida la continuidad de ¿Por qué A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas (Anthropos, 2006). Este libro es una recopilación de textos publicados, principalmente en las revistes Réfractions y Libre Pensamiento, escritos entre 2006 y 2016. Su estructura, no cronológica sino temática, nos ayuda a adentrarnos en el pensamiento y las reflexiones del que fuera uno...

Read More

[Ressenya] “El pensament polític de Salvador Seguí” de Xavier Diez

“El sindicalisme és fill espiritual de l’anarquisme” Salvador Seguí, presó castell de la Mola, 1920   Xavier Diez recupera de l’oblit la figura i el pensament polític d’un dels anarcosindicalistes més importants del segle XX, en Salvador Seguí Rubinat (Tornabous 1886 – Barcelona 1923). Gràcies a l’esforç editor de la gent de Virus Editorial, tenim la sort de poder comptar amb la biografia i pensament polític actualitzats d’en Seguí. L’autor del llibre és l’historiador Xavier Diez, un dels referents actuals en l’estudi de l’anarquisme. El pròleg és del també historiador Jordi Martí Font. La intenció de Xavier Diez a...

Read More