Autor: Redacció

[Cultura] El panorama actual del llibre anarquista. Bussejant entre editorials.

| La Neurosis o Las Barricadas Editorial | Forma part de la tradició llibertària, potser d’una manera central, l’interès per la difusió de les seves idees. Al llarg de l’existència del que podria anomenar-se moviment anarquista (amb totes les cometes que es vulguin), han existit centenars de grups dedicats a la impressió de textos propis o traduïts, així com d’una infinitat de revistes i publicacions més o menys periòdiques. Lluny queden els temps en els quals el nombre d’exemplars es comptava per molts milers (valgui com a exemple que el folletó Doce pruebas de la inexistencia de Dios, de...

Read More

[Cultura] El panorama actual del libro anarquista. Buceando entre editoriales.

| La Neurosis o Las Barricadas Editorial | Forma parte de la tradición libertaria, quizá de una manera central, el interés por la difusión de sus ideas. A lo largo de la existencia de lo que podría llamarse movimiento anarquista (con todas las comillas que se quieran), han existido cientos de grupos dedicados a la impresión de textos propios o traducidos, así como de un sinfín de revistas y publicaciones más o menos periódicas. Lejos quedan los tiempos en los que el número de ejemplares se contaba por muchos miles (valga como ejemplo que el folleto Doce pruebas de...

Read More

[Sindical] Treballadors i Becaris de la UAB denuncien l’encobriment de llocs de treball a la Universitat

El passat mes de gener el Sindicat CNT de Sabadell i l’Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB van decidir posar en marxa una campanya informativa, per tal que els i les becaries que es troben en situació irregular puguin conèixer quins recursos tenen a l’hora de posar fi a la pràctica generalitzada d’encobriment de llocs de treball per part de gran part de les universitats. Aquests dos col.lectius denuncien que amb l’excusa de formar i ajudar als alumnes amb pocs recursos econòmics, les universitats posen a disposició dels estudiants unes beques de col·laboració, durant les quals els estudiants haurien...

Read More

[Salut] Si no em puc drogar, no és la meva revolució

@Shevek_512 Arran dels dos articles sobre el consum de drogues i la seva relació amb el moviment anarquista, publicats a la Solidaritat Obrera, “La lluita i la Estrella” i “Sobre les drogues: Llibertat sí, llibertinatge no“, i de les reaccions que han despertat en els cercles llibertaris en què participo, he vist la necessitat de plasmar també la meva opinió. Crec que no podem obviar alguns aspectes molt importants que han sortit reflectits en els textos mencionats: el mal que ha fet la droga a moltes persones, militants o no i la reflexió sobre qui estem enriquint quan busquem...

Read More

[Feminisme] 8 de Març. Cada lluita és una victòria

Bretxa salarial, sostre de vidre i segregació horitzontal, major dificultat d’accés a la formació i a l’ocupació, major precarietat laboral i desocupació, explotació domèstica, impossibilitat de conciliació, violència normalitzada, assetjament quotidià, invisibilització, pobresa, discriminació, infantilització, negació, maltractament, control de la nostra sexualitat i els nostres drets reproductius… Són tan nombroses, són tan variades, són tan aclaparadores les lluites a què les dones hem de fer front diàriament pel simple fet de ser dones que es pot dir que fins a la mateixa existència en aquesta societat heteropatriarcal que ens explota i ens reprimeix és ja una victòria. Però per...

Read More