Autor: Yeray Campos

[Opinió] La diferència

Imatges: Fotomovimiento Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un León. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y ser vil. A los animales  les pido perdón. 
Por haber hecho esta comparación. -Obreros y Patrones, José de Molina. Contemplem la caricatura un instant: un dels personatges cobreix la seva figura rodona amb un jaqué negre i porta una barret de copa sobre el cap; l’altre porta una gorra tova, és flac i porta camisa. No hi ha...

Read More

[Opinión] La Diferencia

Imágenes: Fotomovimiento Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un León. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y ser vil. A los animales  les pido perdón. 
Por haber hecho esta comparación. -Obreros y Patrones, José de Molina. Contemplemos la caricatura un instante: uno de los personajes cubre su oronda figura con un chaqué negro y lleva una chistera sobre la cabeza; el otro lleva una gorra blanda, es flaco y va en mangas de camisa. No...

Read More

[CAT] Guerrilla Sindical

«Si no pots ser gran, aprèn a ser petit», aquesta vindria a ser la màxima guerrillera per excel·lència. Amb ella uns quants, però que coneixen bé el terreny, que han teixit àmplies xarxes d’enllaços i solidaritat, que saben quan amagar-se entre les ombres i quan sorprendre sortint dels matolls, poden derrotar a molts. Però la guerrilla és la forma organitzativa per als mals temps. Pels de la repressió, de la clandestinitat. Per quan se’ns imposa ser pocs i cap altra forma d’organitzar-se és possible. A qui li agrada dormir al ras cada nit, oblidar el que és un menjar...

Read More

[CAST] Guerrilla Sindical

«Si no puedes ser grande, aprende a ser pequeño», esta vendría a ser la máxima guerrillera por excelencia. Con ella unos pocos, pero que conocen bien el terreno, que han tejido amplias redes de enlaces y solidaridad, que saben cuando esconderse entre las sombras y cuando sorprender saliendo de los matorrales, pueden derrotar a muchos. Pero la guerrilla es la forma organizativa para los malos tiempos. Para los de la represión, de la clandestinidad. Para cuando se nos impone ser pocos y ninguna otra forma de organizarse es posible. ¿A quién le gusta dormir al raso noche tras noche,...

Read More

Primera persona del plural proletari

este artículo tiene una versión en castellano “Nosotros”, cridava davant la munió reunida un ministre de justícia mentre es vantava de les seves gestes juvenils. La veritat era que, més enllà de servir de nom per a un grup d’acció anarquista, en aquell primer terç del segle XX s’havia aconseguit aixecar una consciència i una identitat comuna en sentit revolucionari. L’existència d’una premsa obrera va tenir molt a veure en aquest procés. El moviment obrer coincideix en el seu sorgiment amb la industrialització de la premsa escrita. El linotip s’inventa al 1886, abaratint els costos i permetent a les...

Read More