Ha quedat formalitzada al Departament de Treball de la Generalitat una nova Secció sindical a Eurest Catalunya, serveis de Restauració i Hostaleria, empresa pertanyent a la multinacional Compass Group. Secció aquesta que es suma a la ja existent en un altre departament de l’empresa des de fa més de 2 anys. Aquesta nova Secció, Eurest Seveis Funeraris, suma a 4 de 6 treballadores d’un dels centres, en els quals dóna servei, la cafeteria d’un dels tanatoris de Barcelona.

Categories no reconegudes, hores extres imposades no pagades, nocturnitat no pagada, sobrecàrrega de treball, dies festius a preu de dies ordinaris, contractes temporals perpetus per a llocs fixos, material de treball en pèssimes condicions, horaris irreconciliables, etc.

Des de la Secció Eurest Serveis Funeraris, i des de la pròpia de CNT Barcelona, coneixem perfectament com és la situació real que sofreixen les treballadores en el ram de l’Hostaleria, ram potser com cap altre, en el qual el conveni és paper mullat, pràcticament no hi ha relació laboral en llei dins del ram. Des de l’organització hem fet, i farem, diferents crides a les treballadores del ram a organitzar-se i posar fre a la deriva de pèrdua de drets en el sector.

Com a classe treballadora entenem que no serà la Patronal del ram la que per pròpia voluntat repari una situació que els reporta enormes beneficis, davant la qual a més gaudeixen d’una impunitat legal garantida, i d’una nul·la resposta per les centrals Sindicals que ells mateixos patrocinen. Cal assenyalar que el frau als treballadors i a la llei de contractació, se suma el frau a la Seguretat Social en els casos, molts, en els quals el nombre d’hores contractades no s’ajusta a les treballades reals. Aquesta realitat ens obliga a assumir el compromís d’organitzar-nos, a través de l’eina que suposa l’Anarcosindicalisme, per posar fre a l’agressió contínua a la nostra dignitat, esperant créixer i sumar forces per poder, arribat el moment, passar de la defensiva a l’ofensiva quant a la reivindicació de l’abolició de la societat de classes.

Les Seccions Sindicals

Les seccions sindicals són el conjunt de persones afiliades a un mateix sindicat dins d’una empresa, o centre de treball. Per constituir una secció sindical no es necessiten eleccions, tan sol una assemblea d’afiliades. I serà aquesta assemblea la que més endavant prengui les decisions.

Tota secció sindical té, pel fer de ser-ho, un/a portaveu davant l’empresa, que serà la persona delegada de la secció, denominada per l’assemblea i revocada per la mateixa a qualsevol moment si fos necessari (mentre que revocar un comitè és molt més complicat). La delegada de la secció té a la pràctica els mateixos drets davant l’empresa que qualsevol membre del comitè d’empresa, però cap privilegi o condició laboral que ho distingeixi de la resta de treballadores. Existint seccions sindicals, les eleccions pels comitès d’empresa són innecessàries.

Mitjançant les seccions sindicals es pot convocar vaga, impugnar convenis col·lectius o negociar convenis d’empresa.

La coordinació entre les seccions sindicals d’un ram els proporciona una força de negociació davant la patronal. Perquè la secció sindical és la presència del sindicat a l’empresa. D’aquesta forma, els problemes d’una són els de totes, donant l’oportunitat a la solidaritat i al suport mutu propis del sindicalisme de classe.

Salut i Anarcosindicalisme!

Més informació: http://cntbarcelona.org/nova-seccio-sindical-en-eurest-catalunya/