[CAT]

San Cristóbal de las Casas, 6 de maig de 2019

 

Inici de la vaga

 

de fam 

El passat 15 de març 6 companys reclosos en diferents penals de l’Estat de Chiapas anuncien l’inici d’una vaga de fam en exigència de justícia i la seva llibertat immediata i incondicional.

Els seus noms són: Adrián Gómez Jiménez i Joan de la Creu Ruíz, reclosos al CERSS nº5 de Sant Cristóbal de las Casas, pertanyents a l’organització La Voz de Indígenas en Resistencia; Abraham López Montejo i Germán López Montejo, reclosos al CERSS nº 14 de Cintalapa de Figueroa, pertanyents a l’organització La Voz Verdaderadel Amate; MarcelinoRuíz Gómez i Baldemar Gómez Hernández, reclosos al CERSS nº 10 de Comitán de Domínguez, pertanyents a l’organització Viniketik en Resistencia.

En els dies posteriors a aquesta acció legítima d’expressió de resistència en la lluita per la seva llibertat, altres companys presos es van sumar a aquest acte declarant-se presos en lluita. És a dir, donant suport, difonent i sent part activa d’aquesta actuació dins dels seus propis centres d’internament. A alguns d’ells, per les seves condicions de salut o aïllament, els hi era impossible realitzar una acció tan extrema com aquesta, ja que això suposava un greu risc per a la seva vida i per a la seva integritat en un molt breu període de temps.

Als tres dies de l’inici de la vaga de fam, set persones més recloses en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, pertanyents a l’organització Solidarios de la Voz del Amate, decideixen emprendre una vaga de fam indefinida en solidaritat amb la que van iniciar els 6 companys anteriorment esmentats, i també amb l’exigència de la seva llibertat.

 

Demandes implícites a la vaga de fam

Des d’aquesta data ells, els seus familiars i amigxs, persones ex_preses i diferents organitzacions socials i de Drets Humans no han cessat en el desenvolupament d’activitats de difusió, acompanyament i denúncia, sumant-se a les mateixes exigències d’aquesta lluita per a la seva llibertat i per la llibertat .

També, dins d’aquesta acció de vaga de fam, els companys presos, amb les seves denúncies i comunicats, han convertit aquesta batalla contra el tancament en una denúncia constant de les dures i difícils condicions de vida que la població reclusa en general ha d’enfrontar dia amb dia dins dels penals de l’Estat de Chiapas. La salut, el dret a l’aigua, l’alimentació, el sistema d’impartició de justícia i judicial, entre d’altres, han estat eixos constants dins les seves paraules de denúncies públiques.

Els processos jurídics d’aquestes persones estan plens d’irregularitats i greus violacions als seus drets humans. Detencions arbitràries sense ordres d’aprehensió, vexacions a la dignitat, fabricació de delictes, declaracions arrencades sota tortura, manca de traductor, pèrdua d’expedients, violació del dret a una defensa adequada, dilacions de fins a 14 anys en l’obtenció de sentència, manca de presència de la part acusatòria, entre d’altres.

I això només seria una part dels durs relats d’horror i injustícia que s’amaguen darrere de la realitat demolidora que han hagut d’enfrontar els companys presos des del moment de la detenció, i que segueixen enfrontant a dia d’avui. Famílies trencades, històries de vida truncades i greus afectacions físiques, psicològiques i emocionals difícilment reparables a nivell individual i familiar. Horror que és en si mateix un disbarat incapaç de trencar l´embull entre víctimes i victimaris i incompetent per generar cap procés clar de justícia vàlida.

 

Primer procés de diàleg amb el govern

La digna lluita que s’està realitzant a l’interior de les presons amb aquest procés de vaga de fam i resistència, i totes les accions empreses des de l’exterior per les famílies i grups de suport a nivell nacional i internacional, van forçar al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg per estudiar i donar solució a les demandes d’exigència de llibertat. Es van realitzar 4 reunions entre els dies 20 i 29 de març. Els eixos d’inici d’aquest diàleg eren els següents:

  • La llibertat dels presos: Revisió i estudi dels casos i expedients.
  • Millores en les condicions dels vaguistes. (Acabar amb l’aïllament, tractes degradants, amenaces i coaccions).
  • Recerca i documentació immediata, eficaç i adequada dels casos de denúncies de tortura.

Els familiars donen per finalitzat aquest procés de diàleg el 29 de març i realitzen una roda de premsa per comunicar la seva decisió. L’argument de ruptura de les famílies està basat en la discriminació que van sentir per part dels interlocutors de govern i la manca d’interès real de donar solució a l’exigència de llibertat.

La proposta per part d’aquesta taula de traslladar, de nou compte, l’actuació de la defensa als advocats d’ofici és tornar al labertint d’indefensió que els va portar a haver de prendre una acció tan extrema de vaga de fam per aconseguir justícia i llibertat . Si fins ara no han estat capaços de fer una defensa adequada, encara que se li ha reclamat en tot moment, els companys presos i les famílies no tenen cap tipus de confiança en que ho facin, i que això pugui ser una solució a les seves exigències. Sinó més aviat sospiten que pugui ser el contrari: una estratègia de desgast, silenci, i invisibilitat.

Aquest mateix dia, a dues setmanes de l’inici de la vaga de fam, els companys presos a Comitán es cusen la boca com a acte simbòlic del silenci imposat per l’estat. 18 dies havien passat des de l’inici de la vaga de fam i la salut dels companys vaguistes ja començava a patir un deteriorament sever. En aquest temps de vaga van haver d’enfrontar diferents situacions d’agressions, coaccions, aïllament i amenaces. I més enllà de tot això, res havia a l’horitzó proper que es veiés com un avanç en la voluntat real de donar atenció i solució a aquest conflicte.

A partir d’aquest moment es fa l’exigència al Govern estatal i Federal perquè creés un espai adient, amb instàncies competents i amb capacitat de decisió que pogués atendre de forma justa les demandes d’aquest procés de lluita.

 

Segon procés de diàleg i acte de fe

El 10 d’abril s’inicia un nou procés de diàleg amb el Govern de l’Estat de Chiapas, en aquesta ocasió els funcioraris responsables de les decisions finals i de la interlocució són el Secretari de Governació Llic. Ismael BritoMazariegos a nom del Governador de l’Estat de Chiapas Llic. RutilioEscandón Cadenes i el director de Drets Humans del Govern de l’Estat de Chiapas Dr. Francisco Fernando Pérez Robles. També el subsecretari de Govern a Chiapas Dr. Jorge Cruz Pineda.

En aquesta interlocució s’assumeix el compromís de donar una resposta d’acord a les demandes de la vaga de fam i demanen una mostra de bona voluntat per poder exercir la feina de la revisió d’expedients sense “pressió” addicional per part dels vaguistes.

Davant d’això, les persones preses en vaga de fam decideixen fer un acte de confiança, o de fe, amb aquest procés de diàleg i resolució. I així, donar aquest temps a l’estat per a la revisió d’expedients, dictar les sentències que falten, portar els casos a la Taula de Reconciliació i avançar en la investigació en els casos de denúncia de tortura. Fins a aquest moment són 20 companys els que componen aquest procés de lluita, i simbòlicament són 20 dies els que es donen a les persones responsables d’aquesta taula per a donar una resposta.

La seva decisió és seguir amb la seva lluita als espais en què estan realitzant la seva acció política, i ingerir aliments cada tercer dia. Aquests aliments seran els mínims i indispensables perquè el seu organisme tingui la capacitat de retornar a la vaga de fam total en cas que les seves demandes no siguin escoltades.

Aquest termini finalitza el dia 13 de maig i fins al moment, més enllà de la pròpia gestió administrativa del conflicte, no hi ha hagut cap avanç en les respostes concretes. Al·ludint a la càrrega de treball, al període de vacances, a la dificultat d’agenda i a problemes de comunicació amb altres agents necessaris per als avenços, han anat retardant els processos i evitant donar respostes concretes de la situació real de l’evolució dels tràmits per donar resolució al conflicte.

Durant aquest termini totes les reunions que s’han realitzat no han tingut una voluntat real d’atendre les demandes de llibertat i justícia dels presos en lluita. I més que un període de resolució ha estat un procés de desgast físic, econòmic i emocional per a les famílies i les persones preses. Davant d’això, les persones preses, els seus familiars, companys i amigxs veuen amb recel i preocupació la situació a la qual, de nou compte, els està portant aquest procés de diàleg amb l’estat.

 

Situació actual

A gairebé 60 dies d’haver començat la vaga de fam no hi ha resposta a les demandes; no hi ha una revisió clara dels expedients, no només des d’una perspectiva jurídica, sinó política i de vulneracions als seus drets humans. No hi ha una resposta clara a la investigació de la tortura, els expedients que necessitaven de la seva sentència segueixen sense ella i no es té coneixement que cap cas estigui ja en la Taula de Reconciliació.

El 2 de maig es fa efectiu el trasllat dels dos companys des del CERSS 14 El Amate, a l’CERSS 5 de San Cristobal de les Cases. Aquest trasllat és un dret de tota persona presa que no pot ser considerat com un avanç en un diàleg d’aquest nivell.

És a dir, més enllà del desgast no hi ha res que faci pensar en una sortida que no sigui la de l’acció extrema de vaga de fam en exigència de justícia i llibertat. Tot apunta que la integritat, la salut, la seguretat, la vida d’aquestes persones, igual que la seva llibertat, no és una cosa que estigui a l’agenda dels temps del govern. Els canvis, dels quals tant presumeixen en els seus parlaments, sembla que no coincideixen amb la realitat dels seus actes i que l’única alternativa a la recerca de la justícia és apostar la vida per intentar aconseguir-la.

No sabem quina serà la resposta dels companys en lluita i en vaga de fam davant d’una altra falta d’atenció a les seves demandes. Sabem, perquè així ho han comunicat que la seva intenció és retornar a la vaga de fam total, però també en els seus comunicats parlen d’accions més contundents. Les seves famílies manifesten la preocupació al fet que alguna cosa pugui arribar a passar i que això tingui un desenllaç més dramàtic. Però també diuen que estaran al costat dels companys presos i que els hi acompanyaran en totes i cadascuna de les seves accions i decisions.

 

[CAST]

 

San Cristóbal de las Casas, 6 de mayo de 2019

Inicio de la huelga de hambre

El pasado 15 de marzo del presente año, 6 compañeros recluidos en diferentes penales del Estado de Chiapas anuncian el inicio de una huelga de hambre en exigencia de justicia y su libertad inmediata e incondicional.

Sus nombres son: Adrían Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruíz recluidos en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas pertenecientes a la organización La Voz de Indígenas en Resistencia; Abraham López Montejo y Germán López Montejo recluidos en el CERSS nº 14 de Cintalapa de Figueroa pertenecientes a la organización La Voz Verdadera del Amate; Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández recluidos en el CERSS nº 10 de Comitán de Domínguez pertenecientes a la organización Viniketik en Resistencia.

En los días posteriores a esta acción legítima de expresión de resistencia en la lucha por su libertad, otros compañeros presos se sumaron a este acto declarándose presos en lucha. Es decir, apoyando, difundiendo y siendo parte activa de esta actuación dentro de sus propios centros de internamiento. A algunos de ellos, debido a sus condiciones de salud o aislamiento, les era imposible realizar una acción tan extrema como esta, ya que eso suponía un grave riesgo a su vida e integridad en un muy breve periodo de tiempo.

A los tres días del inicio de la huelga de hambre, siete personas más recluidas en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, pertenecientes a la organización Solidarios de la Voz del Amate, deciden emprender una huelga de hambre indefinida en solidaridad con la que iniciaron los 6 compañeros anteriormente mencionados, y también con la exigencia de su libertad.

 

Demandas implícitas a la huelga de hambre

Desde esa fecha ellos, sus familiares y amigxs, personas ex_presas y diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos no han cesado en el desarrollo de actividades de difusión, acompañamiento y denuncia, sumándose a las mismas exigencias de esta lucha por su libertad y por la libertad.

También, dentro de esta acción de huelga de hambre, los compañeros presos, con sus denuncias y comunicados, han convertido esta batalla contra el encierro en una denuncia constante de las duras y difíciles condiciones de vida que la población reclusa en general tiene que enfrentar día con día dentro de los penales del Estado de Chiapas. La salud, el derecho al agua, la alimentación, el sistema de impartición de justicia y judicial, entre otros, han sido ejes constantes dentro de sus palabras de denuncias públicas.

Los procesos jurídicos de estas personas están plagados de irregularidades y graves violaciones a sus derechos humanos. Detenciones arbitrarias sin órdenes de aprehensión, vejaciones a la dignidad, fabricación de delitos, declaraciones arrancadas bajo tortura, falta de traductor, pérdida de expedientes, violación del derecho a una defensa adecuada, dilaciones de hasta 14 años en la obtención de sentencia, falta de presencia de la parte acusatoria, entre otras.

Y esto sólo sería una parte de los duros relatos de horror e injusticia que se esconden detrás de la realidad demoledora que han tenido que enfrentar los compañeros presos desde el momento de su detención, y que siguen enfrentando a día de hoy. Familias rotas, historias de vida truncadas y graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales difícilmente reparables a nivel individual y familiar. Horror que es en si mismo un disparate incapaz de romper la maraña entre víctimas y victimarios e incompetente para generar ningún proceso claro de justicia válida.

Primer proceso de diálogo con el gobierno

La digna lucha que se está realizando al interior de las prisiones con este proceso de huelga de hambre y resistencia, y todas las acciones emprendidas desde el exterior por las familias y grupos de apoyo a nivel nacional e internacional, forzaron al Gobierno del Estado a abrir un proceso de diálogo para estudiar y dar solución a las demandas de exigencia de libertad. Se realizaron 4 reuniones entre los días 20 y 29 de marzo.

Los ejes de inicio de este diálogo eran los siguientes:

  • La libertad de los presos- Revisión y estudio de los casos y expedientes.
  • Mejoras en las condiciones de los huelguistas. (Acabar con el aislamiento, tratos degradantes, amenazas y coacciones)
  • Investigación y documentación inmediata, eficaz y adecuada de los casos de denuncias de tortura.

Los familiares dan por finalizado este proceso de diálogo el 29 de marzo y realizan una rueda de prensa para comunicar su decisión. El argumento de ruptura de las familias está basado en la discriminación que sintieron por parte de los interlocutores de gobierno y la falta de interés real de dar solución a la exigencia de libertad.

La propuesta por parte de esta mesa de trasladar, de nueva cuenta, la actuación de la defensa a los abogados de oficio es regresar al laberinto de indefensión que los llevó a tener que tomar una acción tan extrema de huelga de hambre para alcanzar justicia y libertad. Si hasta ahora no han sido capaces de hacer una defensa adecuada, aunque se le ha reclamado en todo momento, los compañeros presos y las familias no tienen ningún tipo de confianza en que lo hagan, y que esto pueda ser una solución a sus exigencias. Sino más bien sospechan que pueda ser lo contrario: una estrategia de desgaste, silencio, e invisibilidad.

Ese mismo día, a dos semanas del inicio de la huelga de hambre, los compañeros presos en Comitán se costuran la boca como acto simbólico del silencio impuesto por el estado.

18 días habían pasado desde el inicio de la huelga de hambre y la salud de los compañeros huelguistas ya empezaba a sufrir un deterioro severo. En este tiempo de huelga tuvieron que enfrentar diferentes situaciones de agresiones, coacciones, aislamiento y amenazas. Y más allá de todo esto, nada había en el horizonte cercano que se viera como un avance en la voluntad real de dar atención y solución a este conflicto.

A partir de ese momento se hace la exigencia al Gobierno Estatal y Federal para que creara un espacio adecuado, con instancias competentes y con capacidad de decisión que pudiera atender de forma cabal las demandas de este proceso de lucha.

Segundo proceso de diálogo y acto de fe

El 10 de abril se inicia un nuevo proceso de diálogo con el Gobierno del Estado de Chiapas, en esta ocasión los funcionarios responsables de las decisiones finales y la interlocución son el Secretario de Gobernación Lic. Ismael Brito Mazariegos a nombre del Gobernador del Estado de Chiapas Lic. Rutilio Escandón Cadenas y el Director de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Chiapas Dr. Francisco Fernando Pérez Robles. También el Subsecretario de Gobierno en Chiapas Dr. Jorge Cruz Pineda.

En esta interlocución se asume el compromiso de dar una respuesta acorde a las demandas de la huelga de hambre y piden una muestra de buena voluntad para poder ejercer el trabajo de la revisión de expedientes sin “presión” adicional por parte de los huelguistas.

Ante esto, las personas presas en huelga de hambre deciden hacer un acto de confianza, o de fe, con este proceso de diálogo y resolución. Y así, dar ese tiempo al estado para la revisión de expedientes, dictar las sentencias faltantes, llevar los casos a la Mesa de Reconciliación y avanzar en la investigación en los casos de denuncia de tortura. Hasta ese momento son 20 compañeros los que componen este proceso de lucha, y simbólicamente son 20 días los que se dan a las personas responsables de esta mesa para dar una respuesta.

Su decisión, es seguir con su lucha en los espacios en los que están realizando su acción política , e ingerir alimentos cada tercer día. Estos alimentos serán los mínimos e indispensables para que su organismo tenga la capacidad de retornar a la huelga de hambre total en caso de que sus demandas no sean escuchadas.

Este plazo finaliza el día 13 de mayo y hasta el momento, más allá de la propia gestión administrativa del conflicto, no ha habido ningún avance en las respuestas concretas. Aludiendo a la carga de trabajo, al periodo vacacional, a la dificultad de agenda y a problemas de comunicación con otros agentes necesarios para los avances, han ido retardando los procesos y evitando dar respuestas concretas de la situación real de la evolución de los trámites para dar resolución al conflicto.

Durante este plazo todas las reuniones que se han realizado no han tenido una voluntad real de atender las demandas de libertad y justicia de los presos en lucha. Y más que un perido de resolución ha sido un proceso de desgaste físico, económico y emocional para las familias y las personas presas. Ante esto, las personas presas, sus familiares, compañerxs y amigxs ven con recelo y preocupación la situación a la que, de nueva cuenta, les está llevando este proceso de dialogo con el estado.

 

Situación actual

A casi 60 días de haber empezado la huelga de hambre no hay respuesta a las demandas; no hay una revisión clara de los expedientes ,no sólo desde una perspectiva jurídica, sino política y de vulneraciones a sus derechos humanos. No hay una respuesta clara a la investigación de la tortura, los expedientes que necesitaban de su sentencia siguen sin ella y no se tiene conocimiento de que ningún caso esté ya en la Mesa de Reconciliación.

El 2 de mayo se hace efectivo el traslado de los dos compañeros desde el CERSS 14 El Amate, al CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas. Ese traslado es un derecho de toda persona presa que no puede ser considerado como un avance en un diálogo de este nivel.

Es decir, más allá del desgaste no hay nada que haga pensar en una salida que no sea la de la acción extrema de huelga de hambre en exigencia de justicia y libertad. Todo apunta a que la integridad, la salud, la seguridad, la vida de estas personas, al igual que su libertad, no es algo que esté en la agenda de los tiempos del gobierno. Los cambios, de los que tanto hacen alarde en sus discursos, parece que no coinciden con la realidad de sus actos y que la única alternativa en la búsqueda de la justicia es apostar la vida para tratar de conseguirla.

No sabemos cual será la respuesta de los compañeros en lucha y en huelga de hambre ante otra falta de atención a sus demandas. Sabemos, porque así lo han comunicado que su intención es retornar a la huelga de hambre total, pero también en sus comunicados hablan de acciones más contundentes. Sus familias manifiestan la preocupación a que algo pueda llegar a pasarles y que esto tenga un desenlace más dramático. Pero también dicen que estarán al lado de los compañeros presos y que los acompañarán en todas y cada una de sus acciones, y decisiones.

 

[ACTUALIZACIÓN] Antes de ayer, 13 de mayo, finalizó el plazo que nuestros compañeros en lucha dieron al estado para la revisión de sus expedientes y la entrega de respuestas claras y concretas en la obtención de su libertad. El día 13, también, nuestros compañeros comunicaron su decisión de regresar a la lucha que iniciaron ese 15 de marzo y regresan a la huelga de hambre total e indefinida. Además, también se declaran en plantón y estarán a la intemperie hasta la obtención de su libertad. Para más información: http://noestamostodxs.tk/

 

Grupo de Trabajo No estamos Todxs

 


Links de información y consulta:

Presxs en lucha de Chiapas Inicia una huelga de hambre indefinida:

Presxs en lucha de Chiapas Inicia una huelga de hambre indefinida

Audios de los compañeros presos comunicando el inicio de la huelga de hambre:

Palabra del compañero Adrián Gómez Jiménez integrante de La Voz de Indigenas en Resistencia

Denuncia desde el CERSS nº14 el Amate:

Denuncia de los compañeros German y Abram Lopez Montejo

Denuncia de las condiciones de salud desde el CERSS nº5 San Cristóbal:

La voz de indigenas en resistencia denunciando la situación de salud en el CERSS #5

Denuncia de falta de derecho al agua potable desde el CERSS nº5 San Cristóbal:

El derecho al acceso al agua potable es que se ve violado constante en el CERSS #5

Denuncia de agresión desde el CERSS nº10 Comitan:

Denuncia Publica de la organización Viniketik en Resistencia en el marco de la Huelga de Hambre

Actualización a una semana de la huelga de hambre:

COMUNICADO A 7 DÍAS DE LA HUELGA DE HAMBRE DE NUESTROS COMPAÑEROS

Denuncia del sistema de impartición de justicia desde el CERSS nº5 San Cristóbal: http://noestamostodxs.tk/denuncia-de-la-voz-de-indigenas-en-resistencia-contra-el-sistema-de-imparticion-de-justicia-y-peticion-de-la-destitucion-del-juez/

Denuncia contra la mala alimentación desde el CERSS nº5 San Cristóbal:

Denuncia de La Voz de Indígenas en Resistencia contra la mala alimentación en el CERSS #5

Denuncia desde Denuncia desde el CERSS nº14 el Amate:

Denuncia de los compañeros en huelga de hambre desde el CERSS #14

Compañeros presos en Comitan se costuran la boca a dos semanas de la huelga de hambre: http://noestamostodxs.tk/marcelino-y-baldemar-recluidos-en-el-cerss10-se-costuran-la-boca-en-exigencia-de-su-libertad/

Palabras de Juan y Adrián, compañeros presos en el Cerero 5, a 15 días de la huelga de hambre: http://noestamostodxs.tk/palabras-de-juan-y-adrian-companeros-presos-en-el-cerero-5-a-15-dias-de-la-huelga-de-hambre/

Denuncia de los compañeras en lucha de la Organización Viniketik en Resistencia por las agresiones y amenazas: http://noestamostodxs.tk/denuncia-de-los-companeras-en-lucha-de-la-organizacion-viniketik-en-resistencia-por-las-agresiones-y-amenazas-contra-nuestros-companeros-en-huelga-de-hambre/

Palabra conjunta de familias, expresos y Grupo de Trabajo No Estamos Todxs a 18 días del inicio de la huelga de hambre:

Palabra conjunta de familias, expresos y Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Riesgo grave a la salud de nuestros compañeros en huelga de hambre en el CERSS#14: http://noestamostodxs.tk/riesgo-grave-a-la-salud-de-nuestros-companeros-en-huelga-de-hambre-en-el-cerss14/

Denuncia de la Voz de Indígenas en Resistencia – CERSS#5:

Denuncia de la Voz de Indígenas en Resistencia – CERSS#5

Los presos en lucha recluidos en Comitán piden al gobierno que escuche sus demandas. A 25 días de huelga de hambre:

Comunicado de Viniketik en Resistencia a 25 días de la huelga de hambre

Palabras de la conferencia de prensa – Viernes 12 de Abril:

Palabras de la conferencia de prensa – Viernes 12 de Abril

Comunicado a 30 días del inicio de la huelga de hambre contra la injusticia:

Comunicado a 30 días del inicio de la huelga de hambre contra la injusticia

Presos en lucha del CRSS 5 inician ayuno parcial por 20 días en espera de respuesta por parte de Secretaría de Gobernación:

Presos en lucha del CRSS 5 inician ayuno parcial por 20 días en espera de respuesta por parte de Secretaría de Gobernación

Se descosen los labios e inician ayuno parcial presos en lucha del CRSS 10 frente a diálogos con la Mesa de Reconciliación:

Se descosen los labios e inician ayuno parcial presos en lucha del CRSS 10 frente a diálogos con la Mesa de Reconciliación

Presos en lucha del CRSS14 inician ayuno parcial como acto de fe frente a mesa de diálogo con Secretaría de Gobernación:

Presos en lucha del CRSS14 inician ayuno parcial como acto de fe frente a mesa de diálogo con Secretaría de Gobernación

17/04/19 Actualización de la situación de nuestros compañeros presos en lucha: http://noestamostodxs.tk/actualizacion-de-la-situacion-de-nuestros-companeros-presos-en-lucha/

De la Huelga de Hambre en los penales de Chiapas, al Comité de la ONU Contra la Tortura: http://noestamostodxs.tk/de-la-huelga-de-hambre-en-los-penales-de-chiapas-al-comite-de-la-onu-contra-la-tortura/

German y Abraham Lopez Montejo comunican su traslado al CERSS#5:

German y Abraham Lopez Montejo comunican su traslado al CERSS#5