[CAT]

 

Montserrat Valls, des del confinament de la Conca d’Òdena

 

Tinc la sort de poder presumir d’un terrat amb bones vistes a l’horitzó. Gaudeixo de poder veure un paisatge que es presenta ostentós, però buit. Una mica com l’horitzó de futur que tenim davant nostre si, senzillament, continuem com sempre quan acabi la quarantena; si seguim llevant-nos per anar a treballar, si mengem quan tenim gana, si seiem davant del televisor i ens indignem de tanta misèria com ens volen ensenyar i després anem a dormir ben còmodes al llit. Això si, com jo, sou dels ínfims privilegiats que no passeu gana. Ens espera un horitzó mediocre i decadent com el que mostra Steve Cutts als seus curts d’animació si tots i cadascun de nosaltres no som capaços de redefinir la societat en què vivim com a individus emancipats.

 

Ara, més que mai, s’ha fet palès que vivim immersos en un sistema capitalista imperant que fa aigües per tot arreu. Un sistema que s’ha enquistat a partir de desigualtats de tot tipus de les quals ens n’hauríem de fer càrrec més sovint que un cop cada quatre anys. Esperem que votar sigui suficient, però no ho és. No ho pot ser. Esperem que ens representi una minoria política que, diuen, hem escollit lliurement i, un cop arribada al poder de l’Estat, es veu lligada de mans i peus per l’Ibex-35, el Dow Jones, el Nikkei o qualsevol altre índex borsari. I, entre urna i urna, ara lamentem que els governs que conformen la Unió Europea, gran abanderada de la hipocresia, ens ajudin. A nosaltres. Tan ingenus som?

 

Tenim un govern central graponer i un govern autonòmic menor d’edat i amb síndrome d’Estocolm que, segons sembla, s’han reservat de manera preferent alguns tests de detecció del virus, mentre els jubilats, pares i avis que estimem, moren sols en hospitals de campanya. Es tracta d’uns governs que, davant la major crisi sanitària que hem vist, han volgut esgarrapar quatre duros comprant gangues però no han deixat d’invertir en bales de goma de qualitat prèmium. Pels carrers passegen cossos militars que no han acabat de copsar en què consisteixen les «tasques de desinfecció» i que marxen després de rebre quantitats indecents de calerons per hissar banderes a mig pal. A més, tenim una Església immòbil que no fa res més que esperar entre l’or del Vaticà que la ciència solucioni la crisi mentre resa quatre parenostres.

 

Assumeixo que ningú té la veritat absoluta, però crec que la situació en què ens trobem actualment ens demana a crits que acceptem d’una vegada que la societat, tal com la concebem, no funciona. Almenys, no per a la immensa majoria de la població mundial. És hora de treure les teranyines a les ments brillants que han sobreviscut al sistema escolar actual. I dic «sobreviscut» perquè només un sistema educatiu quadriculat, basat en la competitivitat dels millors i que avalua del 0 al 10 a tots per igual, podria oxidar els engranatges del pensament crític. Deixem de preparar els infants per a la ferotge competència d’escalar posicions i ensenyem a compartir de manera altruista. És moment d’engegar els motors de la presa de consciència i de l’acció directa. Ha arribat l’hora de profunditzar en la necessitat imperiosa de la convivència social i de l’ajuda mútua. És l’hora de convertir en innecessària la noció de pàtria, la qual ja hem vist que és completament limitant i que destrueix l’instint de recolzament mutu.

 

Repensem un sistema que es basa en una llei del més fort obsoleta i basem-nos en la cooperació entre iguals en una societat sense estructures coaccionadores; a la pràctica, sense homes milionaris que donen almoina per semblar generosos, sense dones pobres confinades amb els seus marits maltractadors, sense feres consumistes que deixen sense paper de vàter a pensionistes que fan la compra setmanal, sense autònoms escanyats per un govern avar i sense conflictes fronterers allà on són. L’únic que quedarà serà la grandesa de la condició humana. La mateixa condició que ens empeny a aplaudir cada dia a les vuit del vespre la feina del personal sanitari. La mateixa que esperona persones d’arreu a fabricar mascaretes i respiradors sense esperar res a canvi més enllà del bé comú. La mateixa condició humana que fa que ens preocupem per l’amic, pel familiar, pel veí i, fins i tot, pel desconegut. La mateixa condició humana que desapareix quan arriba al poder.

 

Soc de pensar que les persones que conformen els moviments socials poden canviar-ne la direcció gràcies a les seves idees i a la conseqüent acció transformadora. Ho crec de debò. Només caldria que rumiéssim nous mètodes d’organització, amb perspectiva social i, sobretot, des de sota, on convergeixin nuclis de coordinació i on s’anihili l’actual organització social basada en l’opressió i l’explotació. Hi ha qui no creu que tot això sigui possible, segurament perquè es deuria adormir a les classes de filosofia i antropologia, assignatures malauradament devaluades. Tot i amb això, cada cop són més les veus com la de Noam Chomsky, lingüista i científic, que diu: “Si assumeixes que no existeix l’esperança, garanteixes que no hi hagi cap esperança. Si assumeixes que hi ha un instint cap a la llibertat, llavors existeixen oportunitats per canviar les coses”.

 

Crec que aquests dies de confinament seria genial que apaguéssim unes hores el televisor i escollíssim lliurement, ara sí, què és el que volem aprendre, que agaféssim un llibre que ens omplís i ens nodrís i que ens aportés coneixements i noves perspectives. Així, evitaríem caure en idees preconcebudes i en judicis de valor. Cerquem l’enteniment que ens farà perdre la por a la llibertat de la qual parlava Erich Fromm, especialment en acabar el confinament, i fem xup-xup amb la salsa que ens portarà cap al progrés. Com deia Emma Goldman, una gran filòsofa i escriptora: “La llibertat no baixarà al poble, és el poble que ha d’alçar-se cap a la llibertat”. Alcem-nos, doncs, i deixem d’esperar quatre anys més per posar la llenya a un foc que ja crema.

 

 

 

[CAST]

 

SOBRE LA LIBERTAD EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

 

Montserrat Valls, desde el confinamiento de la Conca d’Òdena

 

Tengo la suerte de poder presumir de una terraza con buenas vistas al horizonte. Disfruto pudiendo ver un paisaje que se presenta ostentoso, pero vacío. Un poco como el horizonte de futuro con tenemos ante nosotros si, sencillamente, continuamos como siempre cuando termine la cuarentena; si seguimos levantándonos para ir trabajar, si comemos cuando tenemos hambre, si nos sentamos delante del televisor y nos indignamos de tanta miseria como nos quieran mostrar y, luego, vamos a dormir bien cómodos a la cama. Eso si, como yo, sois de los ínfimos privilegiados que no pasáis hambre. Nos espera un horizonte mediocre y decadente como el que muestra Steve Cutts en sus cortos de animación si todos y cada uno de nosotros somos incapaces de redefinir la sociedad en la que vivimos como individuos emancipados.

 

Ahora, más que nunca, se ha puesto de manifiesto que vivimos inmersos en un sistema capitalista imperante que se tambalea de arriba abajo. Un sistema que se ha enquistado a partir de desigualdades de todo tipo de las que deberíamos encargarnos más a menudo que una vez cada cuatro años. Esperamos que votar sea suficiente, pero no lo es. No lo puede ser. Esperamos que nos represente una minoría política que, dicen, hemos elegido libremente y, una vez llega al poder del Estado, se ve ligada de pies y manos por el Ibex-35, el Dow Jones, el Nikkei o cualquier otro índice bursátil. Y, entre urna y urna, ahora lamentamos que los gobiernos que conforman la Unión Europea, gran abanderada de la hipocresía, nos ayuden. A nosotros. ¿Tan ingenuos somos?

 

Tenemos un gobierno central chapucero y un gobierno autonómico menor de edad y con síndrome de Estocolmo que, según parece, se han reservado de forma preferente algunas pruebas de detección del virus, mientras los jubilados, padres y abuelos que amamos, mueren solos en hospitales de campaña. Se trata de unos gobiernos que, ante la mayor crisis sanitaria que hemos visto, han querido arañar cuatro pelas comprando gangas pero no han dejado de invertir en balas de goma de calidad premium. Por las calles pasean cuerpos militares que no han terminado de captar en qué consisten las «tareas de desinfección» y que desfilan después de recibir indecentes cantidades de cuartos para izar banderas a medio palo. Además, tenemos una Iglesia inmóvil que no hace nada más que esperar entre el oro del Vaticano que la ciencia solucione la crisis mientras reza cuatro padrenuestros.

 

Asumo que nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que la situación en la que nos encontramos actualmente nos pide a gritos que aceptemos de una vez que la sociedad, tal y como la concebimos, no funciona. Al menos, no para la inmensa mayoría de la población mundial. Es hora de quitar las telarañas a las mentes brillantes que han sobrevivido al sistema escolar actual. Y digo «sobrevivido» porque solo un sistema educativo cuadriculado, basado en la competitividad de los mejores y que evalúa del 0 al 10 a todos por igual, podría oxidar los engranajes del pensamiento crítico. Dejemos de preparar a las criaturas para la feroz competencia de escalar posiciones y enseñemos a compartir de forma altruista. Es momento de poner en marcha los motores de toma de conciencia y de la acción directa. Ha llegado la hora de profundizar en la imperiosa necesidad de la convivencia social y de la ayuda mutua. Es hora de convertir en innecesaria la noción de patria, la cual hemos visto ya que es completamente limitadora y que destruye el instinto de apoyo mutuo.

 

Repensemos un sistema que se basa en la obsoleta ley del más fuerte y basémonos en la cooperación entre iguales en una sociedad sin estructuras coaccionadoras; en la prática, sin hombres millonarios que dan limosna para parecer generosos, sin mujeres pobres confinadas con sus maridos maltratadores, sin fieras consumistas que dejan sin papel de váter a pensionistas que hacen la compra semanal, sin autónomos ahogados por un gobierno avaricioso y sin conflictos fronterizos ahí donde están. Lo único que quedará será la grandiosidad de la condición humana. La misma condición que nos empuja a aplaudir todos los días a las ocho de la tarde el trabajo del personal sanitario. La misma que espolea a las personas de todos lados a fabricar mascarillas y respiradores sin esperar nada más a cambio que el bien común. La misma condición humana que hace que nos preocupemos por el amigo, por el familiar, por el vecino e, incluso, por el desconocido. La misma condición humana que desaparece cuando llega al poder.

 

Pienso que las personas que conforman los movimientos sociales pueden cambiar de dirección gracias a sus ideas y a la consiguiente acción transformadora. Lo creo de verdad. Solo sería necesario rumiar nuevos métodos de organización, con perspectiva social y, sobre todo, desde abajo, donde converjan núcleos de coordinación y donde se aniquile la actual organización basada en la opresión y la explotación. Hay quien no cree que todo esto sea posible, seguramente porque se dormiría en las clases de filosofía y antropología, asignaturas desgraciadamente devaluadas. No obstante, cada vez son más las voces como la de Noam Chomsky, lingüista y científico, que dice: “Si asumes que no existe la esperanza, garantizas que no haya esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades para cambiar las cosas”.

 

Creo que estos días de confinamiento sería genial que apagáramos unas horas el televisor y escogiéramos libremente, ahora sí, qué es lo que queremos aprender, que cojamos un libro que nos llenara y nos nutriera y que nos aportara conocimientos y nuevas perspectivas. Así, evitaríamos caer en ideas preconcebidas y en juicios de valor. Busquemos el entendimiento que nos hará perder el miedo a la libertad de la que hablaba Erich Fromm, especialmente al acabar el confinamiento, y demos un hervor a la salsa que nos llevará hacia el progreso. Como decía Emma Goldman, una gran filósofa y escritora: “La libertad no bajará al pueblo, es el pueblo que debe alzarse hacia la libertad”. Alcémonos, pues, y dejemos de esperar cuatro años más para poner las brasas a un fuego que ya arde.