Autor: Arturo Martínez

[Lluites] La Gestió Comunitària. Un projecte revolucionari per a l’ensenyament en clau llibertària. (II)

Il·lustració: Sakero Educació del Mercat, educació antidemocràtica Les diferents lleis educatives que s’han succeït al llarg dels anys no han tingut més objectiu que adaptar l’educació a les necessitats del capitalisme del moment. A la vegada que adapten el currículum educatiu a les necessitats productives, van adaptant també el model de gestió cap a models de tipus empresarial, on es prioritza el tecnòcrata i l’anomenada “eficiència i qualitat” sobre la democràcia i la deliberació col·lectiva. La participació de la comunitat educativa en la gestió dels seus assumptes comuns és, en general, una amenaça per als interessos del capital, ja...

Read More

[Luchas] La Gestión Comunitaria. Un proyecto revolucionario para la enseñanza en clave libertaria. (II)

Ilustración: Sakero Educación del Mercado, educación antidemocrática Las distintas leyes educativas que se han sucedido a lo largo de los años no han tenido mayor objetivo que adaptar la educación a las necesidades del capitalismo del momento. A la par que adaptan el currículum educativo a las necesidades productivas, van adaptando también el modelo de gestión hacia modelos de tipo empresarial, donde se prioriza lo tecnócrata y la llamada “eficiencia y calidad” sobre la democracia y la deliberación colectiva. La participación de la comunidad educativa en la gestión de sus asuntos comunes es, por lo general, una amenaza para...

Read More

[Luchas] La Gestión Comunitaria. Un proyecto revolucionario para la enseñanza en clave libertaria. (I)

Ilustración: Sakero Este será el primero de una serie de artículos que tratarán sobre la lucha en el sector de la enseñanza, desde una perspectiva de la militancia estudiantil y el trabajo acumulado como organización de la Federación Estudiantil Libertaria, de la cual soy parte. Trataré de presentar una propuesta de proyecto educativo desde una perspectiva libertaria. Para ello empezaremos dando una introducción a la situación actual del sistema de enseñanza, analizaremos como funcionan de puertas para dentro las universidades, resaltando su carácter antidemocrático y estamental, de ahí explicaremos la necesidad de oponer a ella una propuesta de gestión...

Read More

[Lluites] La Gestió Comunitària. Un projecte revolucionari per a l’ensenyament en clau llibertària. (I)

Il·lustració: Sakero Aquest serà el primer d’una sèrie d’articles que tractaran sobre la lluita en el sector de l’ensenyament, des d’una perspectiva de la militància estudiantil i el treball acumulat com a organització de la Federació Estudiantil Llibertària, de la qual sóc part. Tractaré de presentar una proposta de projecte educatiu des d’una perspectiva llibertària. Per a això començarem donant una introducció a la situació actual del sistema d’ensenyament, analitzarem com funcionen de portes endins les universitats, ressaltant el seu caràcter antidemocràtic i estamental, d’aquí explicarem la necessitat d’oposar a ella una proposta de gestió col·lectiva dels centres. Aquesta...

Read More

Imaginar un món nou

este artículo tiene una versión en castellano «L’horror és que per primera vegada vivim en un món on ja no podem imaginar-ne un de millor.» Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno. Quan va néixer Solidaritat Obrera, com a periòdic, la classe treballadora vivia en unes condicions de misèria, sense accés garantit al que se suposa que són les necessitats més elementals per al desenvolupament de la vida. es podria pensar que una realitat tan crua era suficient per si mateixa per generar una consciència col·lectiva sobre la posició d’hom al món. Lluny d’idealitzar la pobresa i la misèria com a guspires...

Read More
  • 1
  • 2