PERÍODE 1907 - 1939

des de: El Cedall

El Cedall és un centre de documentació per a la difusió de la memòria històrica antiautoritaria i llibertària dels processos històrics esdevinguts en l’Estat espanyol al llarg del segle XX.