[CAT]

Aquest article pretén respondre a l’article publicat el 7 de desembre, escrit per Miguel G. Gómez, actual secretari general de la regional de Catalunya i Balears, on es parla de les diferències entre els models sindicals i els conceptes d’alliberats i persones contractades pels sindicats per despatxar una tasca concreta.

En primer lloc, agrair la predisposició al debat en aquest assumpte. S’agraeix poder debatre qüestions de pes sense entrar en els ja clàssics exabruptes de les xarxes socials i fer-ho a més en els mitjans orgànics que ens atorguem nosaltres mateixos per a això.

En aquest article em centraré en el tema dels alliberats i professionals que, des del meu punt de vista, s’aborda de manera poc precisa.

No hi ha cap disputa sobre la naturalesa desmobilitzadora i favorable als designis de la patronal dels alliberats, com tampoc hi ha dubte sobre el lloc al qual irremediablement condueix la recepció de subvencions, participació a eleccions sindicals i l’existència d’una el·lit alliberada dedicada per complet (teòricament) al sindicalisme.

El que no aconsegueixo desgranar és per què aquesta relació tan ben esbossada no s’aplica o no hauria de succeir en el cas de tenir professionals contractats pel sindicat per fer precisament el mateix.

S’entén perfectament que la contractació directa, a priori, no vulnera l’autonomia del sindicat. No és altre que el propi sindicat el que decideix la via a prendre i aquesta no és la via institucional marcada la LOLS o l’Estatut dels Treballadors per mantenir l’activitat sindical dins d’uns paràmetres assumibles per a l’estat, en contra dels interessos de la pròpia classe treballadora.

Dic a priori perquè desconeixem com a sindicat els efectes a llarg termini que tindrà el fet de convertir-se en empresa (patronal) i posar-nos en la situació de defensar uns interessos (els del sindicat/empresa) front als del treballador contractat. Mostra d’això van ser les recents decisions que es van haver de prendre respecte al conveni d’aplicació en aquestes contractacions i la contradicció en la qual van entrar les assemblees dels sindicats en haver d’actuar precisament com actuen els patrons prenent aquest tipus de determinacions d’acord amb els seus interessos i veure’s en l’altra cara de la moneda.

Tampoc cal dir que qualsevol persona contractada pel sindicat, per molt militant de la idea que sigui, sempre defensarà els seus interessos personals (com és lògic i normal) encara que aquests siguin contraris als del sindicat.

Ens podem escudar en que aquestes decisions, preses en assemblees, plens i congressos, es prenen en aplicació de la democràcia directa que defensem, no obstant això, de la mateixa manera que un sindicat té la potestat de desfederar-se si així ho decideix la seva assemblea, això no significa que totes les seves decisions siguin fruit del sentir i la pràctica anarcosindicalista. Insisteixo en aquesta qüestió perquè podria semblar que si ho decideix una assemblea, ple o congrés de la CNT, automàticament la decisió ha de ser titllada d’anarcosindicalista. Els mètodes en què es prenen aquestes resolucions poden ser-ho, la resolució en sí, no necessàriament.

No és d’extranyar, doncs, la facilitat amb què alguns companys i companyes accepten la denominació d’anarcosindicalistes que s’arroguen els paral·lels1 malgrat que les seves pràctiques ens portarien a afirmar tot el contrari.
Tot i que semblaria que, lluny de la pràctica anarcosindicalista, una decisió com aquesta de contractar professionals es deu més aviat al sentiment dels temps. Un sentiment de derrota a causa de la manca de militància que vivim a tots els nivells de l’organització.

L’anarcosindicalisme es basa i es desenvolupa a partir de les necessitats reals de la classe treballadora. No podem pretendre ser el que no som (encara), ni arribar a un lloc de manera artificial. Els artificis només serveixen per construir castells de sorra.

La creació d’elits al sindicat crea també classes dins del mateix. No en va portem veient els càrrecs dels sindicats ocupats pels mateixos noms any rere any. La percepció d’aquestes elits que si no ho fan ells, ningú ho farà, arrenca la possibilitat de creixement de la militància. És més, la percepció d’aquesta possible militància és que no hi ha necessitat de militar ja que ja estan pagant (amb part de la seva quota) a persones significades perquè exerceixin aquestes tasques. Per què hauria de donar una formació jo si paguem a algú perquè la faci? Això s’ha escoltat en alguna ocasió i amb tota la raó. I, sense entrar en la valia dels companys i companyes contractats, potser estem negant el traspàs d’experiència sindical en conflictes en deferència d’una visió teòrica de la mateixa.

Aquestes contractacions es fan també de manera fixa (com és de rebut). Però ens posa en un altre embolic teòric ja que impedeixen la rotació d’aquestes persones significades ja que això implicaria acomiadaments.

Sorgeixen moltes preguntes pel que fa a aquesta decisió.

Han d’estar afiliades les persones contractades? Han de seguir contractades si per casualitat abandonen el sindicat o en són expulsades?

Què ens fa pensar que no es generarà tard o d’hora un conflicte entre el patró (CNT) i els seus treballadors per una diferència d’interessos? S’impedirà l’organització sindical al si de la CNT i fins i tot la creació d’un comitè d’empresa?

Serem nosaltres millors patrons quan la lògica capitalista de les relacions socials fa inevitable el conflicte laboral?

Està clar que militar i prendre decisions és incórrer en contradiccions i cal acceptar que se’n donaran, però prefereixo plantejar el problema des d’un altre punt de vista. Si el nostre objectiu és un canvi en les relacions socials, per què no començar per aplicar aquest canvi en les relacions que nosaltres mateixos tenim? Allò de predicar amb l’exemple.

Pel que fa a això, moltes vegades per enfrontar aquests arguments ens han titllat de nostàlgics, de poc realistes respecte a la situació actual de la militància i la classe treballadora. Precisament des de la posició de Barcelona crec que puc parlar amb prou entitat sobre aquest assumpte ja que no es pot dir que ens dediquem única i exclusivament al proselitisme del passat com si d’un ateneu es tractés. Aquest argument de ‘nostàlgics i puristes’ és el que històricament han utilitzat els paral·lels quan se’ls retreu que tinguin subvencions, alliberats i participin en eleccions sindicals fent ostentació del roig i el negre i ja no tenen cap argument per defensar la seva postura.

Moltes d’aquestes qüestions es van tractar en l’últim congrés de Canovelles i, tanmateix, es va decidir continuar per aquesta via. Els problemes no s’han fet esperar.

Vull recuperar un fragment de l’exposició que va fer Barcelona de la seva ponència on es manifestava en contra de la contractació de professionals.

“Hi ha gent que entén que el sindicalisme és única i exclusivament una tasca puntual i nosaltres tenim una perspectiva més amplia a això. No cal oblidar, evidentment, de millorar dia a dia les condicions dels treballadors, però, tanmateix, tampoc cal perdre de vista una acció finalista. És a dir, una transformació profunda de les estructures de la societat, i això avui en dia passa per no institucionalitzar-se en la mecànica del sindicalisme a mode dels sindicats europeus. Passa per no ser un sindicat de serveis on es planteji que una aristocràcia dirigent dirigeix als treballadors i un grup més o menys professional qualificat els resol problemes de tipus immediat. Sinó que es tracta de potenciar la figura del militant front a la del dirigent i que cadascú assumeixi les seves responsabilitats. I en solidaritat i en conjunció atacar els problemes quotidians i els problemes venidors des d’una òptica revolucionària i anàrquica.”

No sé si les reconeixereu. Són paraules de Fernando Montero, secretari general de l’organització allà pel 84, al programa La Clau. En elles es refereix a l’escissió que havia succeït recentment. No obstant això, estic segur que avui en dia, en lloc de mirar cap a l’altre banda de la trinxera on podríem trobar als sindicats d’estat i entre ells l’esmentada escissió, en escoltar-les estem mirant al nostre costat de la trinxera.2

No m’atreviria a escriure aquest article si no sabés que hi ha altres formes de fer les coses. Des de Barcelona podem dir amb orgull que no tenim professionals del sindicalisme. Els advocats, algun d’ells militant, signen un conveni de col·laboració amb el sindicat amb unes tarifes exclusives per a l’afiliació. Aquest conveni es pot extinguir per les parts en qualsevol moment (com ja ha ocorregut en alguna ocasió) per múltiples raons. Els advocats ofereixen assessoraments gratuïts al sindicat a qualsevol persona, afiliada o no, que ho sol·liciti. La relació laboral es dóna amb els treballadors directament i aquests són els que acudeixen al sindicat a l’hora de sufragar despeses de secció o pròpies segons els acords que tenim.

Els locals s’obren gràcies a la militància de les persones que s’ofereixen per fer permanències. Gràcies a això hem pogut llogar pels nostres propis mitjans un nou local al barri obrer de Nou Barris al qual cada dia s’apropen més treballadors i treballadores.

Lluny del triomfalisme també dir que això no és un camí de roses i falten moltes mans. Mans que d’altra banda sempre tindrem la sensació que falten. La situació que descric requereix una gestió i una implicació continua del dia a dia del sindicat, però és que entenem que així ha de ser. És la pròpia classe treballadora la que modularà amb la seva participació el punt en què estem i la necessitat de canvi que té i, per tant, el grau en què s’implicarà en les necessitats del propi sindicat.

Per dur a terme aquests objectius és necessària una militància compromesa. Tan noble com els propis objectius que desitja assolir. Formada en tots els aspectes i disposada a sacrificar el mode de vida imposat per les costums, la situació actual i el món que ens envolta. Disposada a deixar enrere aquestes formes de relació per posar en pràctica els principis d’una societat més justa encara per construir. Sense tot això serà impossible realitzar la revolució social de la qual tant parlem.

Tot això sona descoratjador perquè voler dur-ho a terme en la situació actual ho és. Però tot aquest descoratjament deixa d’existir a partir del moment que entenem que no podem dissociar la nostra vida de la militància. Que militar és viure i que no existeix un temps de militància i un temps de vida. Mentre continuem pensant que hi ha ‘alternativa’ a això que plantejo, continuarem fent-nos trampes al solitari.

I per això no hi ha una fórmula màgica, però el que és segur és que ni la revolució ni la consciència de classe tenen un preu. De tenir-ne, qualsevol dels sindicats d’estat que reben subvencions ja haurien fet tres revolucions. Precisament perquè no el té i els que temen la classe treballadora ho saben, també han desenvolupat els mecanismes per adormir aquesta consciència. Aquests mecanismes no són altres que el delegacionisme i la institucionalització. El moment al qual hem d’arribar perquè una revolució succeeixi no depèn de la grandària de la teva butxaca sinó de la convicció que la classe treballadora tingui de les seves possibilitats i que ja no hi ha marxa enrere. Aquesta és la tasca real de l’anarcosindicalisme avui en dia. Més semblant a la de finals del segle XIX amb gairebé tot per fer, que a la del 36.

Per tot això crec que la contractació de professionals avança en la direcció contrària a aquest objectiu. Pot facilitar certs temes, però no augmentarà la militància ni la seva consciència de classe.

En consideració de tot això, hauríem de comprendre millor la composició del propi sindicat. Cada vegada més treballadors d’oficis liberals i treballadors en cerca d’un servei’ per la quota que paguen, que condueixen inexorablement al sindicat a ser un sindicat de serveis per a una classe mitjana, cedint en els seus principis anarcosindicalistes en favor del tan anhelat creixement.

CNT sempre ha estat una eina per als més desfavorits que, agafant les regnes del sindicat, el porten cap a on necessiten seguint els principis de l’anarcosindicalisme. No obstant això, i posant un exemple, el percentatge d’immigrants al sindicat és significativament baix i no parlem ja dels que ocupen càrrecs de gestió.

Vull acabar amb unes paraules d’Anselmo Lorenzo en referència a la Internacional que opino encaixen perfectament en la situació que estem vivint.

La Federació Regional Espanyola de l’Associació Internacional dels Treballadors constituïa un organisme sorprenent en teoria; però en la pràctica va donar escassos resultats. Obra en la seva major part d’estudiants joves burgesos relacionats amb els treballadors associats de Barcelona i membres actius de l’Aliança de la Democràcia Socialista, van forjar una organització que era com un mecanisme perfecte al qual no arribava la mentalitat ni les costums dels treballadors espanyols en general.³

Està clar que aquest tipus de qüestions són prou importants com per afrontar-les en un parell d’articles i segurament donarien per a un congrés monogràfic sobre la matèria.

Desitjo haver aportat un altre punt de vista sobre la professionalització del sindicalisme i que això susciti el tan necessari debat en aquest i molts altres temes que ens afecten.

Helios Prat

¹ Nom atorgat als escissionistes (CNT Renovada i després CGT) per la seva afició a crear assemblees paral·leles als òrgans de decisió del sindicat.

² Es pot veure l’extracte del vídeo al qual es refereix a Youtube.

³ Lorenzo Asperilla, A. (1901-1923): El proletariat militant (Memòries d’un internacional). Madrid, Zero.”

 

[CAS]

DE LIBERADOS Y PROFESIONALES

El presente artículo pretende dar respuesta al artículo publicado el 7 de diciembre escrito por Miguel G. Gómez, actual secretario general de la regional de Cataluña y Baleares, donde se hablan de las diferencias entre los modelos sindicales y los conceptos de liberados y personas contratadas por los sindicatos para despachar una tarea concreta.

En primer lugar agradecer la predisposición al debate en este asunto. Se agradece poder debatir cuestiones de calado sin entrar en los ya clásicos exabruptos de las redes sociales y hacerlo además en los medios orgánicos que nos otorgamos nosotros mismos para ello.

En este artículo me centraré en el tema de los liberados y profesionales que, bajo mi punto de vista, se aborda de forma poco precisa.

No existe disputa alguna sobre la naturaleza desmobilizadora y favorable a los designios de la patronal de los liberados, como tampoco hay duda sobre el lugar al que irremediablemente conduce la recepción de subvenciones, participación en elecciones sindicales y la existencia de una élite liberada dedicada por entero (teóricamente) al sindicalismo.

Lo que no consigo desgranar es por qué esa relación tan bien hilvanada no aplica o no debería suceder en el caso de tener profesionales contratados por el sindicato para hacer precisamente lo mismo.

Se entiende perfectamente que la contratación directa, a priori, no vulnera la autonomía del sindicato. No es otro que el propio sindicato el que decide la vía a tomar y esta no es la vía institucional marcada en la LOLS o el Estatuto de los Trabajadores para mantener la actividad sindical dentro de unos parámetros asumibles para el estado, en contra de los intereses de la propia clase trabajadora.

Digo a priori porque desconocemos como sindicato los efectos a largo plazo que tendrá el hecho de convertirse en empresa (patronal) y ponernos en la situación de defender unos intereses (los del sindicato/empresa) frente a los del trabajador contratado. Muestra de ello fueron las recientes decisiones que se tuvieron que tomar respecto al convenio de aplicación en estas contrataciones y la contradicción en la que entraron las asambleas de los sindicatos al tener que actuar precisamente como actúan los patrones tomando este tipo de determinaciones acordes con sus intereses y verse en la otra cara de la moneda.

Tampoco hace falta decir que cualquier persona contratada por el sindicato, por muy militante de la idea que sea, siempre va a defender sus intereses personales (como es lógico y normal) aunque estos sean contrarios a los del sindicato.

Nos podemos escudar en que estas decisiones, acometidas en asambleas, plenos y congresos, se toman en aplicación de la democracia directa que defendemos, sin embargo, de igual forma que un sindicato tiene la potestad de desfederarse si así lo decide su asamblea, no significa esto que todas sus decisiones sean fruto del sentir y la práctica anarcosindicalista.
Insisto en esta cuestión porque podría parecer que si lo decide una asamblea, pleno o congreso de CNT, automáticamente la decisión debe ser tildada de anarcosindicalista. Los métodos en los que se toman estas resoluciones pueden serlo, la resolución en si, no necesariamente.

No nos extraña entonces la facilidad con la que algunos compañeros y compañeras aceptan la denominación de anarcosindicalistas que se arrogan los paralelos¹ pese a que sus prácticas nos llevarían a afirmar todo lo contrario.

Entiendo pues que, lejos de la práctica anarcosindicalista, una decisión como esta de tener profesionales contratados se debe más bien al sentir de los tiempos. Un sentir de derrota debido a la falta de militancia que vivimos en todos los niveles de la organización.

El anarcosindicalismo se basa y desarrolla a partir de las necesidades reales de la clase trabajadora. No podemos pretender ser lo que no somos (aún), ni llegar a un lugar de forma artificiosa. Los artificios sólo sirven para construir castillos de arena.

La creación de élites en el sindicato crea también clases dentro del mismo. No en vano llevamos viendo los cargos de los sindicatos copados de los mismos nombres año tras año. La percepción de estas élites de que si no lo hacen ellos, nadie lo hará, arrebata la posibilidad de crecimiento de la militancia. Es más, la percepción de esa posible militancia es que no hay necesidad de militar pues ya están pagando (con parte de su cuota) a personas significadas para que ejerzan esas tareas. ¿Por qué voy a dar una formación yo si pagamos a alguien para que la haga? Esto se ha escuchado en alguna ocasión y con toda la razón. Y, sin entrar en la valía de los compañeros y compañeras contratados, pero quizá estamos negando el traspaso de experiencia sindical en conflictos en deferencia de una visión teórica de la misma.

Estas contrataciones se hacen también de forma fija (como es de recibo). Pero nos pone en otro brete teórico pues impide la rotación de estas personas significadas ya que ello implicaría despidos.

Surgen muchas preguntas al respecto de esta decisión.

¿Deben estar afiliadas las personas contratadas? ¿Deben seguir contratadas si por un casual abandonan el sindicato o son expulsadas?

¿Qué nos hace pensar que no se generará tarde o temprano un conflicto entre el patrón (CNT) y sus trabajadores por una diferencia de intereses? ¿Se va a impedir la organización sindical en el seno de CNT e incluso la creación de un comité de empresa?

¿Vamos a ser nosotros mejores patrones cuando la lógica capitalista de las relaciones sociales hace inevitable el conflicto laboral?

Está claro que militar y tomar decisiones es incurrir en contradicciones y hay que aceptar que se van a dar, pero prefiero plantear el problema desde otro punto de vista. Si nuestro objetivo es un cambio en las relaciones sociales, ¿por qué no empezar por aplicar ese cambio en las relaciones que nosotros mismos tenemos? Aquello de predicar con el ejemplo.

Respecto a esto, muchas veces para enfrentar estos argumentos se nos ha tildado de nostálgicos, de poco realistas respecto a la situación actual de la militancia y la clase trabajadora. Precisamente desde la posición de Barcelona creo que puedo hablar con bastante entidad sobre este asunto ya que no se puede decir que nos dediquemos única y exclusivamente al proselitismo del pasado como si de un ateneo se tratase. Precisamente ese argumento de ‘nostálgicos y puristas’ es el que históricamente han utilizado los paralelos cuando se les afea que tengan subvenciones, liberados y participen en elecciones sindicales haciendo ostentación del rojo y el negro y ya no tienen ningún argumento para defender su postura.

Muchas de estas cuestiones se trataron en el último congreso de Canovelles y sin embargo se decidió continuar por esta vía. Los problemas no se han hecho esperar.

Quiero recuperar un fragmento de la exposición que hizo Barcelona de su ponencia donde se manifestaba contra la contratación de profesionales.

“Hay gente que entiende que el sindicalismo es única y exclusivamente una tarea puntual y nosotros tenemos una perspectiva más amplia a eso.
No hay que olvidar, evidentemente, de mejorar día a día las condiciones de los trabajadores, pero sin embargo tampoco hay que perder de vista una acción finalista. Es decir, una transformación profunda de las estructuras de la sociedad, y eso hoy en día pasa por no institucionalizarse en la mecánica del sindicalismo a modo de los sindicatos europeos. Pasa por no ser un sindicato de servicios dónde se plantee que una aristocracia dirigente dirige a los trabajadores y un grupo más o menos profesional cualificado les resuelve problemas de tipo inmediato.
Si no que se trata de potenciar la figura del militante frente a la del dirigente y que cada cual asuma sus responsabilidades. Y en solidaridad y en conjunción atacar los problemas diarios y los problemas venideros desde una óptica revolucionaria y anárquica.”

No sé si las reconoceréis. Son palabras de Fernando Montero, secretario general de la organización allá por el año 84, en el programa La Clave. En ellas se refiere a la escisión recién producida. Sin embargo, estoy seguro que hoy en día, en vez de mirar al otro lado de la trinchera dónde podríamos encontrar a los sindicatos de estado y entre ellos la mencionada escisión, al escucharlas estamos mirando a nuestro lado de la trinchera.²

No me atrevería a escribir este artículo si no supiera que hay otras formas de hacer las cosas. Desde Barcelona podemos decir con orgullo que no tenemos profesionales del sindicalismo. Los abogados, alguno de ellos militante, firman un convenio de colaboración con el sindicato con unas tarifas exclusivas para la afiliación. Dicho convenio se puede extinguir por las partes en cualquier momento (como ya ha ocurrido en alguna ocasión) por múltiples razones. Los abogados ofrecen asesorías gratuitas en el sindicato a cualquier persona, afiliada o no, que lo solicite. La relación laboral se da con los trabajadores directamente y estos son los que acuden al sindicato a la hora de sufragar gastos de sección o propios según los acuerdos que tenemos.

Los locales se abren gracias a la militancia de las personas que se ofrecen para hacer permanencias. Gracias a ello hemos podido alquilar por nuestros propios medios un nuevo local en el barrio obrero de Nou Barris al que cada día se acercan más trabajadores y trabajadoras.

Lejos del triunfalismo también decir que esto no es un camino de rosas y faltan muchas manos. Manos que por otra parte siempre vamos a tener la sensación que faltan. La situación que describo requiere una gestión y una implicación continua del día a día del sindicato, pero es que entendemos que así debe ser. Es la propia clase trabajadora la que modulará con su participación el punto en el que estamos y la necesidad de cambio que tiene y por tanto el grado en el que va a implicarse en las necesidades del propio sindicato.

Para llevar a cabo tan altos objetivos es necesaria una militancia comprometida. Tanto o más noble que los propios objetivos que desea llevar a cabo. Formada en todos los aspectos y dispuesta a sacrificar el modo de vida impuesto por las costumbres, la situación actual y el mundo que nos rodea. Dispuesta a dejar atrás estas formas de relación para poner en práctica los principios de una sociedad más justa aún por construir.
Sin todo ello será imposible realizar la revolución social de la que tanto hablamos.

Todo esto suena desalentador porque querer llevarlo a cabo en la situación actual lo es. Pero todo ese desaliento deja de existir a partir del momento que entendemos que no podemos disociar nuestra vida de la militancia. Que militar es vivir y que no existe un tiempo de militancia y un tiempo de vida. Mientras continuemos pensando que hay ‘alternativa’ a esto que planteo, continuaremos haciéndonos trampas al solitario.

Y para esto no hay una fórmula mágica, pero lo que es seguro es que ni la revolución ni la conciencia de clase tienen un precio. De tenerlo, cualquiera de los sindicatos de estado que reciben subvenciones ya habrían hecho tres revoluciones. Precisamente porque no lo tiene y los que temen a la clase trabajadora lo saben, también han desarrollado los mecanismos para adormecer esa conciencia. Esos mecanismos no son otros que el delegacionismo y la institucionalización.
El momento al que hay que llegar para que una revolución suceda no depende de lo grande de tu chequera si no de lo convencida que la clase trabajadora esté de sus posibilidades y de que ya no hay marcha atrás. Esta es la tarea real del anarcosindicalismo a día de hoy. Más parecida a la de finales del siglo XIX con casi todo por hacer, que a la del 36.
Por todo ello creo que la contratación de profesionales avanza en la dirección contraria a este objetivo. Puede facilitar ciertos temas, pero no aumentará la militancia ni su conciencia de clase.

A tenor de todo esto deberíamos comprender mejor la composición del propio sindicato. Cada vez más trabajadores de oficios liberales y trabajadores en busca de ‘un servicio’ por la cuota que pagan, que conducen inexorablemente al sindicato a ser un sindicato de servicios para una clase media cediendo en sus principios anarcosindicalistas en favor del tan ansiado crecimiento.

CNT siempre ha sido una herramienta para los más desfavorecidos que haciéndose con las riendas del sindicato lo llevan hacia donde necesitan siguiendo los principios del anarcosindicalismo. Sin embargo, y por poner un ejemplo, el porcentaje de inmigrantes en el sindicato es significativamente bajo y ya no digamos en cargos de gestión del mismo.

Quiero acabar con unas palabras de Anselmo Lorenzo en referencia a la Internacional que opino encajan perfectamente en la situación que estamos viviendo.

La Federación Regional Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores constituía un organismo asombroso en teoría; pero en la práctica dio escasos resultados.
Obra en su mayor parte de estudiantes jóvenes burgueses relacionados con los trabajadores asociados de Barcelona y miembros activos de la Alianza de la Democracia Socialista, forjaron una organización que era como un mecanismo perfecto al que no llegaba la mentalidad ni las costumbres de los trabajadores españoles en general.³

Está claro que este tipo de cuestiones son suficientemente importantes como para atajarlas en un par de artículos y seguramente darían para un congreso monográfico sobre la materia.

Deseo haber aportado otro punto de vista acerca de la profesionalización del sindicalismo y que ello suscite el tan necesario debate en este y muchos otros temas que nos afectan.

Helios Prat

¹ Nombre otorgado a los escisionistas (CNT Renovada y luego CGT) por su afición a crear asambleas paralelas a los órganos de decisión del sindicato.

² Se puede ver el extracto del vídeo al que se refiere en Youtube.

³ Lorenzo Asperilla, A. (1901-1923): El proletariado militante (Memorias de un internacional). Madrid, Zero.