Autor: Bannock

[Opinió] El ghetto i la PAH

Imatge: Fotomovimiento La següent reflexió probablement arriba tard per moltes que fa temps que tenen la sensibilitat requerida per a l’època. A algunes, durant un llarg període ens ha mancat la capacitat per habitar un territori, per captar la immanència dels gestos que expressen la vida comuna. Els fets més simples que constitueixen lo polític, eren aixafats contínuament per l’ímpetu malaltís de fer política. Paradoxalment, aquesta centralitat de la lògica militant es va diluir quan vaig deixar el – a priori – radical moviment llibertari de Barcelona, i aquest va ser substituït per formar part d’algo suposadament tan reformista...

Read More

[Opinión] El ghetto y la PAH

Imagen: Fotomovimiento La siguiente reflexión probablemente llega tarde para muchas que hace tiempo que tienen la sensibilidad requerida para la época. Algunas, durante un largo período hemos carecido de la capacidad para habitar un territorio, de captar la inmanencia de los gestos que expresan la vida común. Los hechos más simples que constituyen lo político, eran aplastados continuamente por el ímpetu enfermizo de hacer política. Paradójicamente, esta centralidad de la lógica militante se diluyó cuando deje el – a priori – radical movimiento libertario de Barcelona, y este fue sustituido por formar parte de algo supuestamente tan reformista como...

Read More

La necessària enemistat

Matons de l’empresa Servicios Elite Control Grup SL després del desallotjament de la Benaventurada. “Allí donde crece el peligro, crece también la salvación”. Friedrich Hölderlin Ningú es queda indiferent avui davant les següents dates: 1789, 1871, 1917, 1936, 1977. Evidentment ningú s’hi va poder quedar en aquell moment. Les línies divisòries entre partits eren tan profundes que mai va existir conciliació possible, en aquestes situacions, les de la gran política, una simple mirada esclareix el bàndol pel qual has pres part. S’assoleix el màxim grau d’intensitat entre les diferents faccions, l’enemistat és total, les fronteres abismals. En aquests moments...

Read More