Autor: Ruymán Rodríguez

Defensar el barri (II) Sobre vivenda i turistificació a Canàries.

Ja hi ha una manifestació d’hostilitat social en diferents ciutats de l’Estat espanyol contra la turistificació dels nostres barris. La narrativa hegemònica del Sistema i els seus mitjans de comunicació ja han batejat aquesta repulsa a la perduda d’espai barrial com a “turismefòbia”. Aquest terme és com l’hembrisme, el racisme anti-caucàsic o l’opressió anti-heterosexual: no existeixen. Requereix una estructura de poder, com a mínim social, que exerceixi opressió o discriminació contra aquest grup humà. I repeteixo que això no existeix. No obstant això, un terme completament artificial pot anar dotant-se de solidesa per la repetició constant de la propaganda...

Read More

Defender el barrio (II) Sobre vivienda y turistificación en Canarias.

Ya hay una manifestación de hostilidad social en distintas ciudades del Estado español contra la turistificación de nuestros barrios. La narrativa hegemónica del Sistema y sus medios de comunicación ya han bautizado esta repulsa a la perdida de espacio barrial como “turismofobia”. Este término es como el hembrismo, el racismo anti-caucásico o la opresión anti-heterosexual: no existen. Requiere una estructura de poder, como mínimo social, que ejerza opresión o discriminación contra dicho grupo humano. Y repito que eso no existe. Sin embargo, un término completamente artificial puede ir dotándose de solidez por la repetición constante de la propaganda y...

Read More

Defensar el barri (I) Sobre vivenda i turistificació a Canàries.

A la segona meitat del segle XX el model capitalista ha hagut de reconvertir-se en determinades zones per sobreviure i expandir-se. El capitalisme industrial ha deixat pas en molts casos a un capitalisme basat en els serveis, reproduint l’anomenat trànsit del fordisme al postfordisme. A Canàries el sector agrícola, històricament motor econòmic de l’arxipèlag, fa molt que va ser suplantat pel turisme. De fet aquest se’ns ven com l’única alternativa econòmica, en un discurs hegemònic que fins i tot l’esquerra insular compra∗. No hi ha vida més enllà del turisme i l’hostaleria. Aquest procés es coneix com a terciarització...

Read More

Defender el barrio (I) Sobre vivienda y turistificación en Canarias.

En la segunda mitad del siglo XX el modelo capitalista ha tenido que reconvertirse en determinadas zonas para sobrevivir y expandirse. El capitalismo industrial ha dejado paso en muchos casos a un capitalismo basado en los servicios, reproduciendo el llamado tránsito del fordismo al posfordismo. En Canarias el sector agrícola, históricamente motor económico del archipiélago, hace mucho que fue suplantado por el turismo. De hecho éste se nos vende como la única alternativa económica, en un discurso hegemónico que hasta la izquierda insular compra∗. No hay vida más allá del turismo y la hostelería. Este proceso se conoce como...

Read More

[Sindical] L’esclavitud invisible

L’imaginari actual de la reivindicació obrera beu en moltes ocasions d’un món laboral que ja no existeix. Aquests cinturons industrials, amb les seves grans masses obreres organitzades, amb les seves plantilles veteranes de milers d’obreres cohesionades, són imatges que poden valer per a un fotograma d’una pel·lícula d’Eisenstein, però no per plasmar la realitat dels nostres barris més marginats. El món del treball s’ha atomitzat i precaritzat. Gràcies a unes dures reformes laborals lliurecanvistes i a una àmplia gamma d’eines dissolvents del teixit obrer (ETT’s, subcontractes, etc.), les que seguim treballant ho fem temporalment, a ratxes, de vegades amb...

Read More
  • 1
  • 2