Il·lustració: Sakero

Aquest serà el primer d’una sèrie d’articles que tractaran sobre la lluita en el sector de l’ensenyament, des d’una perspectiva de la militància estudiantil i el treball acumulat com a organització de la Federació Estudiantil Llibertària, de la qual sóc part. Tractaré de presentar una proposta de projecte educatiu des d’una perspectiva llibertària. Per a això començarem donant una introducció a la situació actual del sistema d’ensenyament, analitzarem com funcionen de portes endins les universitats, ressaltant el seu caràcter antidemocràtic i estamental, d’aquí explicarem la necessitat d’oposar a ella una proposta de gestió col·lectiva dels centres. Aquesta proposta és el que denominem Gestió Comunitària. Per finalitzar exposarem alguns exemples que entenem vinculats a la nostra proposta i que ens ajudaran a comprendre-la millor.

En la lluita de classes la neutralitat no existeix

L’ensenyament dista molt de ser un terreny neutral. Els sistemes d’ensenyament són projectes inserits en una societat determinada, i atenen als interessos i necessitats del model social en el qual es desenvolupen. No són ens aïllats i autònoms, si no que exerceixen un rol propi en la societat, aquest és el de generar i transmetre una sèrie de coneixements, els quals d’una forma natural reprodueixen els valors i esquemes de la societat en la qual es desenvolupa (des de l’arquitectura dels col·legis, als continguts dels llibres de text i matèries o les fórmules pedagògiques que s’empren). Per aquest motiu igual que una fàbrica la considerem un mitjà de producció, podem considerar els centres d’ensenyament mitjans de reproducció.

Els valors dominants d’una societat, són els valors de les classes dominants, en el nostre cas les elits polítiques i econòmiques que posseeixen els mitjans de producció,

que els permet ostentar el poder econòmic que preval sobre el poder polític. Per això considerem que l’actual ensenyament és un ensenyament per al mercat, doncs l’interès de les elits és formar personal qualificat per a les diferents àrees del mercat laboral existent.

Aquest anàlisi és tan senzill com important ja que ens assenyala com es reflecteix la lluita de classes en l’ensenyament i, per tant, ens ajuda a orientar la nostra acció en el sector de l’ensenyament cap a la transformació social, a l’aprenentatge col·lectiu i la generació de coneixements per satisfer les necessitats col·lectives, per això és necessari superar el capitalisme. I amb aquesta base analítica i aquest horitzó revolucionari és des d’on parteix la nostra proposta estratègica de projecte educatiu per a la transformació social.