“El reto consiste en conseguir pensar y actuar a contratiempo, pero sin dejar por ello de pertenecer a nuestro tiempo”

Tomás Ibáñez (A contratiempo)

Anarquismos a contratiempo (Virus, 2017) és l’últim llibre publicat per Tomás Ibáñez (Saragossa, 1941). És en certa mesura la continuïtat de ¿Porquè A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas (Anthropos, 2006).

Aquest llibre és una recopilació de textos publicats, principalment en les revistes Réfractions i Libre Pensamiento, escrits entre 2006 i 2016. La seva estructura, no cronològica sinó temàtica, ens ajuda a endinsar-nos en el pensament i les reflexions del que va ser un dels promotors de la creació de la A circulada.

En el primer capítol, reflexiona sobre l’anarquisme. En aquest apartat Ibáñez desenvolupa una de les seves teories en les quals l’anarquisme és moviment, en paraules seves “es tracta d’una realitat constitutivament canviant”. Ens proposa repensar el concepte de revolució, inscrivint-la en el present i “abandonant qualsevol fascinació per la seva possible realització en el futur”.

El segon capítol versa sobre l’anarcosindicalisme. Des de la seva experiència i implicació, reflexiona sobre el rellançament de la CNT a finals dels 70 i el seu posterior declivi. També analitza el futur de l’anarcosindicalisme i apunta “la possibilitat de crear espais fora de la lògica del sistema, en tots els àmbits en els quals sigui possible”, superant així els límits del món del treball, actualment molt desdibuixats.

El tercer bloc se centra a analitzar la relació entre el poder, l’estat i la llibertat. Aquí juga un gran paper la influència que ha exercit en el pensament d’Ibáñez la figura del filòsof Michael Foucault (Poitiers 1926 – París 1984). Val la pena parar esment a les anàlisis d’Ibáñez sobre el poder i la dominació. En paraules d’Ibáñez, cal “dinamitar miratges per possibilitar insubmissions”. Analitza també el concepte de llibertat i la tergiversació dels poders fàctics pretenent que aquesta prengui forma de mercaderia, incorporant-la al sistema de consum.

En el capítol quart analitza l’actualitat política. Analitza les revoltes actuals i arriba a la conclusió que el seu ritme serà cada vegada més imprevisible i al mateix temps, la societat actual farà que siguin més efímeres. Aporta reflexions sobre el nacionalisme i l’independentisme, situant la seva tesi a les recollides per Rudolf Rocker (Magúncia 1873 – Nova York 1958) en el seu cèlebre Nacionalismo y cultura. També analitza moviments com el 15M i la seva deriva. També para esment als efectes i conseqüències de moviments de desobediència i desafiament com el de Can Vies (Sants, Barcelona).

L’últim capítol titulat “Moments d’un itinerari” ens aporta rellevants dades biogràfiques del seu autor. Arrenca amb una excel·lent entrevista de Freddy Gómez en la qual es repassa la biografia i el pensament d’Ibáñez. També revisa en un parell d’articles la seva activa participació en el maig del 68 francès i finalitza amb un interessant article sobre el significat de la A circulada.

En fi, un llibre d’assaig que ens permet fer una bona aproximació a la forma d’entendre l’anarquisme de Tomás Ibáñez.

Aquesta obra permet conèixer la seva trajectòria vital i el seu pensament polític i filosòfic. Reivindica a Foucault i la seva crítica al poder, recordant que no cal perdre l’esperit crític.

Anarquismo a contratiempo
Tomás Ibañez
Virus Editorial (2017)
398 pàgines

Més informació