El passat mes de gener el Sindicat CNT de Sabadell i l’Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB van decidir posar en marxa una campanya informativa, per tal que els i les becaries que es troben en situació irregular puguin conèixer quins recursos tenen a l’hora de posar fi a la pràctica generalitzada d’encobriment de llocs de treball per part de gran part de les universitats.

Aquests dos col.lectius denuncien que amb l’excusa de formar i ajudar als alumnes amb pocs recursos econòmics, les universitats posen a disposició dels estudiants unes beques de col·laboració, durant les quals els estudiants haurien de fer, en principi, poc més que una memòria de pràctiques i suport bàsic i elemental als departaments.

Els becaris son sotmesos a horaris laborals, portant a terme tasques administratives del que seria personal laboral i funcionarial de la Universitat.

La realitat és ben diferent, doncs aquests becaris son sotmesos a horaris laborals, portant a terme tasques administratives del que seria personal laboral i funcionarial de la Universitat, moltes vegades amb funcions de responsabilitat que els porten a gestionar àrees senceres d’un deganat.

A Catalunya, en el cas de reconeixement de relació laboral i la conseqüent aplicació del conveni col.lectiu, l’alumne estaria exempt del pagament de la matrícula.

L’any passat, un estudiant del Sindicat d’Ensenyament de Madrid de la CNT va aconseguir una sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que li reconeixia la seva relació amb la Universitat com a laboral, reconeixent-li tots els drets inherents (conveni col·lectiu, salari, etc…).

Des de CNT Sabadell i l’Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB animem als estudiants a organitzar-se i informar-se per afer front a aquesta nova forma d’abús i d’explotació a les universitats.