[CAT]

 

Originalment a loquesomos.org *

 

Una llarga història de depredació

 

La funerària Grup Mémora, gestora del Tanatori Sancho d’Àvila de Barcelona, va ser informada per primera vegada a la fi de 2018, de l’actitud depredadora i d’assetjament constant contra la secció de CNT que practicava Eurest-Compass Group. Va ser novament informada al setembre de 2019, i una altra vegada al juny de 2020, tant de la trajectòria d’Eurest-Compass Group, com de les noves irregularitats que es venien cometent. Les 2 últimes, comunicacions formals que Grup Mémora s’ha obstinat a ignorar. Com la proposta de reunió enviada fa uns dies per part nostra, per a buscar una solució.

 

No sols això. La comunicació a Grup Mémora de 2020, incloïa una reivindicació, que ja havia estat realitzada un any abans als responsables d’Eurest-Compass Group. Que s’acabés amb la invisibilització del servei d’hostaleria del centre de treball (No estant ni retolat ni visibilitzat en tot el complex del Tanatori, i en el qual ens impedien exposar el menú de migdia en les vetlles, com un altre dels serveis que ofereix el centre). Mentre la resta de Tanatoris de l’empresa així feien. Ens temíem que Eurest-Compass Group i Grup Mémora tenien un pla, tallar-nos l’accés als usuaris per a baixar artificialment la facturació, i el temps ha acabat demostrant que teníem raó. Ara pretenen acomiadaments fent-lo servir com a causa.

 

Res a perdre, tot per guanyar

 

Durant els nostres mes de sis anys de trajectòria mai havíem realitzat cap mena d’acció en els tanatoris, malgrat ser els centres de treball de la major part de la secció sindical de CNT a Eurest-Compass Group. Però donada la situació d’aïllament i assetjament a la qual tant Eurest-Compass Group com a Grup Mémora ha jugat amb nosaltres, al juny de 2020 ens vam veure obligats a iniciar-les. Primer concentracions silencioses, després una vaga de 3 dies en la cafeteria dels tanatoris Sancho d’Àvila i Les Corts amb piquets. I ara, quan la meitat de la plantilla ja tenim un peu fora del centre, gràcies a la pinça Eurest-Mémora estem defensant el lloc de treball amb contundència, i emprarem la que sigui necessària.

 

Ho hem advertit i ho reiterem, ens espanta molt mes la misèria que la presó. No permetrem que se’ns apliqui un ERO motivat per repressió sindical, en un centre que factura cinc vegades mes del que costen les nomines dels treballadors i treballadores, vulnerant el nostre dret fonamental de llibertat sindical. I ni molt menys donarà fi a les accions la seva aplicació, cosa que no faria mes que enquistar i allargar el conflicte, almenys fins a novembre de 2022, data en la qual finalitzen els processos judicials croats entre Eurest-*Compass Group i la secció de CNT ja plantejats. Sense comptar els que estan per venir.

 

Mantindrem l’acció en defensa dels llocs de treball, tal com hem fet durant mes de sis anys, fins a les seves últimes conseqüències. Som treballadors d’hostaleria, i per davant només tenim anys d’atur i misèria, per això no tenim res a perdre. Aquestes accions de protestes en el Tanatori Sancho d’Àvila, s’estan estenent en altres centres de Barcelona i per tot l’estat (1).

 

Interferències…

Eurest Col·lectivitats S.L.O., és una empresa de restauració i servei d’àpats que forma part de la multinacional britànica Compass Group (propietat del Fons Voltor BlackRoc) i és titular d’un bon grapat de contractes públics en les diverses administracions de tot l’estat espanyol: col·legis, museus, residències, menjadors socials o hospitals, i que en l’actualitat acaba de presentar un ERO per a tots els seus centres a nivell nacional (2).

 

És un bon moment per a recordar que és una de les empreses sempre beneficiada per la Comunitat de Madrid des de l’inici de la pandèmia (3), fins al recent contracte amb el “Zendal” (4).

 

Amb dades de 2018: el gegant de la restauració per a col·lectivitats va facturar 23.200 milions de lliures (uns 27.000 milions d’euros), és present en 50 països, compta amb 600.000 empleats a tot el món i reparteix cada dia 5.500 milions de menjars. A Espanya es van facturar 378 milions d’euros.

 

Continuarà…

 

  • http://loquesomos.org/asusta-mas-la-miseria-que-el-calabozo/

 

 

 

[CAST]

 

ASUSTA MÁS LA MISERIA QUE EL CALABOZO

 

Una larga historia de depredación

 

La funeraria Grupo Mémora, gestora del Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona, fue informada por primera vez a finales de 2018, de la actitud depredadora y de acoso constante contra la sección de CNT que practicaba Eurest-Compass Group. Fue nuevamente informada en septiembre de 2019, y otra vez en junio de 2020, tanto de la trayectoria de Eurest-Compass Group, como de las nuevas irregularidades que se venían cometiendo. Las 2 últimas, comunicaciones formales que Grupo Mémora se ha empeñado en ignorar. Como la propuesta de reunión enviada hace unos días por nuestra parte, para buscar una solución.

 

No sólo eso. La comunicación a Grupo Mémora de 2020, incluía una reivindicación, que ya había sido realizada un año antes a los responsables de Eurest-Compass Group. Que se acabara con la invisibilización del servicio de hostelería del centro de trabajo (No estando ni rotulado ni visibilizado en todo el complejo del Tanatorio, y en el cual nos impedían exponer el menú de mediodía en los velatorios, como otro de los servicios que ofrece el centro). Mientras el resto de Tanatorios de la empresa así hacían. Nos temíamos que Eurest-Compass Group y Grupo Mémora tenían un plan, cortarnos el acceso a los usuarios para bajar artificialmente la facturación, y el tiempo esta demostrando que teníamos razón. Ahora pretenden despidos usándolo como causa.

 

Nada que perder, todo por ganar

 

Durante nuestros mas de seis años de trayectoria nunca habíamos realizado ningún tipo de acción en los tanatorios, a pesar de ser los centros de trabajo de la mayor parte de la sección sindical de CNT en Eurest-Compass Group. Pero dada la situación de aislamiento y acoso a la que tanto Eurest-Compass Group como Grupo Mémora han jugado con nosotros, en junio de 2020 nos vimos obligados a iniciarlas. Primero concentraciones silenciosas, después una huelga de 3 días en la cafetería de los tanatorios Sancho de Ávila y Les Corts con sendos piquetes. Y ahora cuando la mitad de la plantilla ya tenemos un pie fuera del centro, gracias a la pinza Eurest-Mémora estamos defendiendo el puesto con contundencia, y emplearemos la que sea necesaria.

 

Lo hemos advertido y lo reiteramos, nos asusta mucho mas la miseria que el calabozo. No vamos a permitir que se nos aplique un ERE motivado por represión sindical, en un centro que factura cinco veces mas de lo que cuestan las nominas de los trabajadores y trabajadoras, vulnerando nuestro derecho fundamental de libertad sindical. Y ni mucho menos dará fin a las acciones su aplicación, cosa que no haría mas que enquistar y alargar el conflicto, al menos hasta noviembre de 2022, fecha en la cual finalizan los procesos judiciales cruzados entre Eurest-Compass Group y la sección de CNT ya planteados. Sin contar los que están por venir.

 

Mantendremos la acción en defensa de los puestos de trabajo, tal y como hemos venido haciendo durante mas de seis años, hasta sus últimas consecuencias. Somos trabajadores de hostelería, y por delante sólo tenemos años de paro y miseria, por eso no tenemos nada que perder. Estas acciones de protestas en el Tanatorio Sancho de Ávila, se están extendiendo en otros centros de Barcelona y por todo el Estado (1).

 

Interferencias…

 

Eurest Colectividades S.L.U., es una empresa de restauración y catering que forma parte de la multinacional británica Compass Group (propiedad del Fondo Buitre BlackRoc) y es titular de un buen puñado de contratos públicos en las diversas administraciones de todo el Estado español: colegios, museos, residencias, comedores sociales u hospitales, y que en la actualidad acaba de presentar un ERE para todos sus centros a nivel nacional (2).

Es un buen momento para recordar que es una de las empresas siempre beneficiada por la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia (3), hasta el reciente contrato con el “Zendal” (4).

 

Con datos de 2018: el gigante de la restauración para colectividades facturó 23.200 millones de libras (unos 27.000 millones de euros), está presente en 50 países, cuenta con 600.000 empleados en todo el mundo y reparte cada día 5.500 millones de comidas. En España se facturaron 378 millones de euros.

 

Continuará…

 

* Con la información de la Sección Sindical CNT – Eurest/Compass Group

Notas
1.- ¿Despidos en el comedor social que garantiza más de 300 comidas al día?
2.- No al ERE ¡Ni un despido en Eurest Compass Group
3.- Ayuso pagó 2,3 millones de euros en sobrecostes por menús que nunca se comieron los pacientes y sanitarios de Ifema
4.- 2021: odisea en el Zendal

Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos