Imatge: CNT Sabadell

Després de tres mesos, la secció sindical de CNT a l’empresa aconsegueix que tots els treballadors temporals, molts d’ells amb contractes d’ETT, passin a ser indefinits amb la categoria que els pertoca.

%

40% de contractacions temporals que s'han eliminat

En un país on la temporalitat, gairebé sempre en frau de llei, és la norma i la tònica habitual, els treballadors de CNT a l’empresa PINO COMPONENTES, S.L., on el 40% dels llocs de treball estaven coberts amb contractació temporal des de fa anys, han aconseguit una de les seves principals reivindicacions: acabar amb la temporalitat.

Al principi, la direcció de l’empresa es negava a acabar amb aquesta situació, acusant fins i tot d’il·legal la sindicació a CNT de part de la majoria d’operaris de Rubí i imposant sancions arbitràries als afiliats al Sindicat, però després de diverses reunions entre la secció sindical de CNT i gerència, l’empresa va decidir fer fixos a tots els treballadors, primer als que no estaven sindicats a la CNT fins i tot oferint el contracte fix als que s’esborressin del sindicat, i finalment al total dels temporals de taller.

La mesura afecta a 11 dels 25 operaris del taller del centre que Pino Componentes té a la planta de Rubí, dels 11 temporals, 5 tenien contractació temporal i 6 eren contractats per ETT, ara tots passaran a ser indefinits amb categoria 3, d’acord amb les seves funcions a l’empresa.

Per al sindicat CNT, és una molt bona notícia que l’empresa compleixi una de les reivindicacions principals de la secció sindical de Rubí, i afirma que acabar amb la temporalitat significa també disminuir la sinistralitat i la inseguretat al centre de treball.

El Sindicat juntament amb els treballadors, estan elaborant un anàlisi sobre la seguretat i condicions de treball a la planta per presentar-lo a l’empresa i treballar per millorar les condicions de la planta de Rubí.

CNT Sabadell