[CAT]

 

En l’article anterior havíem explorat el pensament del francès Georges Sorel, teòric d’un sindicalisme revolucionari de tipus irracionalista, que exaltava el paper dels mites en l’evolució de les societats -per sobre de la raó. Finalment, Sorel va acabar substituint el mite de la vaga general revolucionària pel de la guerra, i el subjecte classe treballadora per la nació. En aquest sentit ha d’entendre’s la identificació del filòsof amb l’organització nacionalista Action française encapçalada pel polític reaccionari Charles Maurràs. En un primer moment personatges com Maurice Barrès o l’italià Enrico Corradini van parlar de socialisme nacional per a denominar aquesta tendència. Sigui com sigui, l’anomenat sorealianisme va influir enormement en alguns sindicalistes revolucionaris italians, que van expressar els seus plantejaments en publicacions com “Avanguardia socialista” (1902-1910) d’Arturo Labriola, “Il Divenire sociale” (1905) de Enrico Leone, “Pagine libere” (1906) de Angelo Olivetti i “La Lupa” (1910) de Paolo Orano.

 

En una trobada produïda en Ferrara al juliol de 1907 els sindicalistes revolucionaris havien decidit abandonar en massa el Partit Socialista Italià (PSI), reforçant així la seva orientació antiparlamentària. No va ser el cas de Mussolini, que va rebutjar seguir aquesta tàctica, romanent en les files del partit. Amb motiu de la Guerra Italo-Turca (1911) i fonamentalment amb motiu de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) molts d’aquests van adoptar posicions intervencionistes abandonant tant l’antimilitarisme com l’internacionalisme propi del moviment revolucionari. En el Congrés de Mòdena celebrat al novembre de 1912 els sindicalistes revolucionaris havien creat la Unione Sindicale Italiana (USI). Pel la seva defensa de la participació en el conflicte bèl·lic líders sindicals com Alceste De Ambris van ser expulsats. La USI, liderada per Armant Borghi, va derivar cap a l’anarcosindicalisme. Per part seva, Mussolini havia estat el director de “Avanti!”, òrgan escrit del PSI, durant aquest període (1914-1918), però en ser rellevat del seu càrrec pel seu intervencionisme, va fundar al novembre de 1914 “Il Popolo d’Itàlia”. Va ser finalment expulsat del partit a principis de 1915.

 

 

UN MODEL POLÍTIC NACIONAL-SINDICALISTA: L’ESTAT LLIURE DE FIUME

 

Els que van ser antany sindicalistes revolucionaris, després de l’armistici de novembre de 1918 eren ja clarament nacional-sindicalistes. Havien fundat al juliol d’aquest any la Unione Italiana del Lavoro (UIL), destacant dins d’aquesta organització líders com De Ambris, Edmondo Rossoni o Filippo Corridoni. El nacional-sindicalisme va trobar el seu model polític en l’anomenat Estat lliure de Fiume, format en aquesta ciutat iugoslava (actual Rijeka) després de ser ocupada per les tropes comandades pel poeta Gabrielle d’Annunzio (els Arditi), ignorant el Tractat de Rapallo (12 de novembre de 1920) i declarant per tant la guerra al propi govern italià presidit pel liberal Giovanni Giolitti. La UIL va recolzar en tot moment aquest experiment; de fet De Ambris es va encarregar de redactar la constitució, que va ser coneguda com a Carta del Carnaro.

 

La Carta del Carnaro establia la democràcia directa com la base del treball productiu, a més de concedir gran autonomia a les diferents unitats administratives. En aquest aspecte podem veure encara cert vincle amb el sindicalisme revolucionari tradicional. D’altra banda, s’establia un règim corporativista amb un total de deu corporacions que representaven diferents sectors de l’economia. El caràcter progressista de la constitució és clar, reconeixent-se la igualtat per sexe, raça, classe o religió, el dret a l’educació bàsica gratuïta, l’assistència en casos de malaltia i altres qüestions d’aquest tipus. De la mateixa manera la propietat es considerada una funció social, no un dret absolut. El servei militar era, per descomptat, obligatori. El caràcter excèntric de d’Annunzio es deixa sentir en algunes qüestions com la consideració donada a la música com a institució social i religiosa. A més, es va destinar la desena corporació als superhomes, els homes del futur, podent veure en aquest projecte polític molts tints nietzscheans. En la República de Fiume no es van mostrar els aspectes més reaccionaris del posterior feixisme, que tindria un caràcter molt més autoritari i estatista. (1)

 

El feixisme s’havia concretat poc temps abans, al març de 1919, en el míting celebrat en la Piazza Sansepolcro de Milà, moment en què van néixer els Fasci italiani di combattimento, míting en el qual van estar líders com Agostino Lanzillo, Enzo Ferrari o Michelle Bianchi. No obstant això, ja a la fi de 1920 el feixisme es trobava en una deriva cada vegada més reaccionària. L’incident de Fiume va suposar de fet un punt d’inflexió. Mussolini no havia donat suport a l’aventurisme d’annunzià, començant-se a gestar per aquest motiu l’enemistat amb líders com De Ambris, que havia observat el caràcter reaccionari del feixisme representat per terratinents en zones agràries, contraposant-lo a un feixisme més revolucionari representat per exmilitars a les ciutats. Per no esmentar el caràcter cada vegada més burgès i conservador del nacionalisme feixista. De Ambris tenia un projecte polític en el qual es plantejaven qüestions com l’expropiació parcial de grans riqueses. Acabaria en l’exili per les seves postures antifeixistes. Altres nacional-sindicalistes com Ugo Dalbi, Elio Laceria, Enzo Ferrari, Olusse Lucchesi o Paolo Mantica també es declararien antifeixistes. No obstant això, altres com Olivetti, Orano, Bianchi, Rossoni, Lanzillo, Cesare Rossi, Sergio Panunzio o Robert Michels van acabar integrant el Partit Nacional Feixista. (2)

 

 

REVELADA LA NATURALESA REACCIONÀRIA DEL FEIXISME

 

A més del sindicalisme revolucionari sorelià i del nacionalisme integral, va haver-hi un tercer element destacable en el procés que es va concretar en l’aparició del feixisme: el futurisme. Aquesta avantguarda artística també va reflectir l’ambigüitat política en el seu si. El seu principal líder, Filippo Tomasso Marinetti, havia presentat el “Manifest Futurista” (1909) en la publicació anarquista “La Demolizione”, editada per Ottavio Dinale. En aquesta publicació van col·laborar personalitats com Orano, De Ambris o l’anarquista Luigi Fabbri. En el “Manifest Futurista” Marinetti, utilitzant una retòrica nietzschena i rendint culte a la violència creativa declarava el següent: “Volem glorificar la guerra -única higiene del món- el militarisme, el patriotisme, el gest destructor dels anarquistes, les belles idees que maten, i el menyspreu per la dona”. Marinetti va formar part de la Associazione Nazionale Italiana de Corridoni, va estar present en el míting de març de 1919 fundador del feixisme, i va ser fidel en tot moment a Mussolini. La introducció de l’element estètic en la política va ser un aspecte molt destacat del feixisme.

 

Mussolini havia participat en la guerra com a part del regiment del cos d’infanteria de l’Exèrcit Italià conegut com Els Bersaglieri. A l’agost d’aquest any “Il Popolo d’Itàlia” deixava de presentar-se com a publicació socialista per a convertir-se en òrgan dels combatents i productors. L’aventura de d’Annunzio va seduir a líders com Dino Grandi o Pietro Marsich (del Fascio Veneziano). Marsich entre altres, va mostrar en tot moment una postura antiparlamentària, criticant la conversió del moviment feixista en un partit polític al novembre de 1921: el Partito Nazionale Feixista (PNF). Aquest any Mussolini va manifestar que l’Estat feixista seria un estat polític-judicial, que no intervindria gens ni mica en l’àmbit econòmic mostrant-se, això sí, contrari a qualsevol mena de col·lectivització, socialització i, evidentment, nacionalització de la propietat. El caràcter reaccionari del feixisme -que havia començat com a esquerranisme militarista- ja era més que evident. A la fi d’octubre de 1922 es va produir la famosa marxa dels camises negres sobre Roma. El rei va encarregar a Mussolini la formació del govern. En les eleccions de 1923 van obtenir 406 dels 535 escons; sent aquesta folgada majoria parlamentària el que va facilitar el camí cap a la dictadura.

 

El 2 d’octubre de 1925 els feixistes i els grans industrials (Confederació General de la Indústria) arribaven al famós pacte del palau Vidoni on els últims es comprometien a reconèixer als “sindicats” feixistes com a únics representants dels treballadors. Suposava de facto la il·legalització de la resta d’organitzacions sindicals, inclosa la USI. La vaga es convertiria aviat en un crim contra la nació. No és secret algun el fet que el moviment feixista va ser finançat des de pràcticament els seus inicis pel gran capital, i especialment pels terratinents. El Codi del Treball (2 d’abril de 1927) va establir el caràcter corporativista del règim feixista, presentant a la nació italiana com un organisme i concebent la producció de manera unitària. Els “sindicats” feixistes -que negociaven convenis col·lectius, disciplina en centres de treball, etc.- tenien com a òrgan superior el Consell Nacional de Corporacions, el comitè central de les quals estava presidit per Mussolini. En un dels decrets de gener de 1931 es van concretar diferents corporacions (indústria i artesanat, agricultura i comerç, transports, crèdit i assegurances, etc.), posteriorment ampliades. Per a il·lustrar la situació de la classe treballadora basti dir que en 1936 es va instaurar la setmana de 40 hores, però sense augment de salaris, augmentant així la precarietat laboral. L’Estat feixista va acabar reforçant l’aparició de càrtels empresarials en sectors com la siderúrgia, els productes químics o l’electricitat. És a dir, el que va existir en realitat -lluny de l’ideal corporativista- va ser un capitalisme monopolista. (3)

 

 

CONCLUSIÓ

 

Hem pogut veure el caràcter perjudicial del nacionalisme -independentment del nom que se li posi, i independentment que es parli de nació, pàtria o poble- en tota lluita que es pretengui obrera i revolucionària. El sindicalisme revolucionari aposta per la lluita de classes i l’acció directa, tenint com a finalitat que els treballadors disposin dels mitjans de producció, suprimint així la propietat privada, i establint la societat sense classes. El “sindicalisme” feixista o corporativisme promou en canvi la col·laboració de classes, unificades aquestes en la categoria “productors” -per contraposició als paràsits socials-, mantenint en realitat una economia basada en el laissez-faire, i on continua existint la propietat privada (teòricament elevada a “funció social”). Suposa de facto el triomf de la classe capitalista, ja que els interessos d’una classe social sempre acaben prevalent sobre els de l’altra.

 

El feixisme va anar mostrant cada vegada més el seu caràcter reaccionari, seguint una evolució des d’un esquerranisme inicial present en els primers Fascios de 1914, passant per una fase de transformació de moviment antiparlamentari (1921) en partit polític, i convertint-se finalment en una de les cares -certament la més violenta- del capitalisme. El nacional-sindicalisme havia suposat un punt d’inflexió entre aquests dos pols, i certament alguns líders com Alceste De Ambris es van proclamar antifeixistes en contemplar el veritable rostre d’aquest moviment. No obstant això, com ja vam dir, l’aspecte “nacional” sempre s’acaba sobreposant al “social”. Serveixi això per a fer-nos reflexionar sobre la idoneïtat de donar suport a certes lluites. D’altra banda, serveix també per a il·lustrar-nos els perills de l’irracionalisme i de concebre la política des d’una òptica estètica (els evidents perills de convertir en líder a un artista, sobretot si es tracta d’un artista frustrat com Adolf Hitler).

 

 

 

[CAST]

 

 

 

LA TRAMPA DEL NACIONALISMO: SINDICALISMO REVOLUCIONARIO Y FASCISMO (II)

 

 

 

En el artículo anterior habíamos explorado el pensamiento del francés Georges Sorel, teórico de un sindicalismo revolucionario de tipo irracionalista, que exaltaba el papel de los mitos en la evolución de las sociedades -por encima de la razón. Finalmente, Sorel acabó sustituyendo el mito de la huelga general revolucionaria por el de la guerra, y el sujeto clase trabajadora por la nación. En este sentido debe entenderse la identificación del filósofo con la organización nacionalista Action française encabezada por el político reaccionario Charles Maurràs. En un primer momento personajes como Maurice Barrès o el italiano Enrico Corradini hablaron de socialismo nacional para denominar esta tendencia. Sea como sea, el llamado sorealianismo influyó enormemente en algunos sindicalistas revolucionarios italianos, que expresaron sus planteamientos en publicaciones como “Avanguardia socialista” (1902-1910) de Arturo Labriola, “Il Divenire sociale” (1905) de Enrico Leone, “Pagine libere” (1906) de Angelo Olivetti y “La Lupa” (1910) de Paolo Orano.

 

En un encuentro producido en Ferrara en julio de 1907 los sindicalistas revolucionarios habían decidido abandonar en masa el Partido Socialista Italiano (PSI), reforzando así su orientación antiparlamentaria. No fue el caso de Mussolini, que rehusó seguir esta táctica, permaneciendo en las filas del partido. Con motivo de la Guerra Ítalo-Turca (1911) y fundamentalmente con motivo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) muchos de éstos adoptaron posiciones intervencionistas abandonando tanto el antimilitarismo como el internacionalismo propio del movimiento revolucionario. En el Congreso de Módena celebrado en noviembre de 1912 los sindicalistas revolucionarios habían creado la Unione Sindicale Italiana (USI). Por su defensa de la participación en el conflicto bélico líderes sindicales como Alceste De Ambris fueron expulsados. La USI, liderada por Armando Borghi, derivó hacia el anarcosindicalismo. Por su parte, Mussolini había sido el director de “Avanti!”, órgano escrito del PSI, durante ese período (1914-1918), pero al ser relevado de su cargo por su intervencionismo, fundó en noviembre de 1914 “Il Popolo d’Italia”. Fue finalmente expulsado del partido a principios de 1915.

 

 

UN MODELO POLÍTICO NACIONAL-SINDICALISTA: EL ESTADO LIBRE DE FIUME

 

Los que antaño fueran sindicalistas revolucionarios, tras el armisticio de noviembre de 1918 eran ya claramente nacional-sindicalistas. Habían fundado en julio de ese año la Unione Italiana del Lavoro (UIL), destacando dentro de esta organización líderes como De Ambris, Edmondo Rossoni o Filippo Corridoni. El nacional-sindicalismo encontró su modelo político en el llamado Estado libre de Fiume, formado en esta ciudad yugoslava (actual Rijeka) tras ser ocupada por las tropas comandadas por el poeta Gabrielle d’Annunzio (los Arditi), ignorando el Tratado de Rapallo (12 de noviembre de 1920) y declarando por tanto la guerra al propio gobierno italiano presidido por el liberal Giovanni Giolitti. La UIL apoyó en todo momento este experimento; de hecho De Ambris se encargó de redactar la constitución, que fue conocida como Carta del Carnaro.

 

La Carta del Carnaro establecía la democracia directa como la base del trabajo productivo, además de conceder gran autonomía a las diferentes unidades administrativas. En este aspecto podemos ver todavía cierto vínculo con el sindicalismo revolucionario tradicional. Por lo demás, se establecía un régimen corporativista con un total de diez corporaciones que representaban diferentes sectores de la economía. El carácter progresista de la constitución es claro, reconociéndose la igualdad por sexo, raza, clase o religión, el derecho a la educación básica gratuita, la asistencia en casos de enfermedad y otras cuestiones de este tipo. De la misma manera la propiedad se considerada una función social, no un derecho absoluto. El servicio militar era, por supuesto, obligatorio. El carácter excéntrico de d’Annunzio se deja sentir en algunas cuestiones como la consideración dada a la música como institución social y religiosa. Además, se destinó la décima corporación a los superhombres, los hombres del futuro, pudiendo ver en este proyecto político muchos tintes nietzscheanos. En la República de Fiume no se mostraron los aspectos más reaccionarios del posterior fascismo, que tendría un carácter mucho más autoritario y estatista. (1)

 

El fascismo se había concretado poco tiempo antes, en marzo de 1919, en el mitin celebrado en la Piazza Sansepolcro de Milán, momento en que nacieron los Fasci italiani di combattimento, mitin en el que estuvieron líderes como Agostino Lanzillo, Enzo Ferrari o Michelle Bianchi. No obstante, ya a finales de 1920 el fascismo se encontraba en una deriva cada vez más reaccionaria. El incidente de Fiume supuso de hecho un punto de inflexión. Mussolini no había apoyado el aventurismo d’annunziano, comenzándose a gestar por este motivo la enemistad con líderes como De Ambris, que había observado el carácter reaccionario del fascismo representado por terratenientes en zonas agrarias, contraponiéndolo a un fascismo más revolucionario representado por ex militares en las ciudades. Por no mencionar el carácter cada vez más burgués y conservador del nacionalismo fascista. De Ambris tenía un proyecto político en el que se planteaban cuestiones como la expropiación parcial de grandes riquezas. Acabaría en el exilio por sus posturas antifascistas. Otros nacional-sindicalistas como Ugo Dalbi, Elio Lacería, Enzo Ferrari, Olusse Lucchesi o Paolo Mantica también se declararían antifascistas. No obstante, otros como Olivetti, Orano, Bianchi, Rossoni, Lanzillo, Cesare Rossi, Sergio Panunzio o Robert Michels acabaron integrando el Partido Nacional Fascista. (2)

 

 

REVELADA LA NATURALEZA REACCIONARIA DEL FASCISMO

 

Además del sindicalismo revolucionario soreliano y del nacionalismo integral, hubo un tercer elemento destacable en el proceso que se concretó en la aparición del fascismo: el futurismo. Esta vanguardia artística también reflejó la ambigüedad política en su seno. Su principal líder, Filippo Tomasso Marinetti, había presentado el “Manifiesto Futurista” (1909) en la publicación anarquista “La Demolizione”, editada por Ottavio Dinale. En esta publicación colaboraron personalidades como Orano, De Ambris o el anarquista Luigi Fabbri. En el “Manifiesto Futurista” Marinetti, utilizando una retórica nietzscheana y rindiendo culto a la violencia creativa declaraba lo siguiente: “Queremos glorificar la guerra -única higiene del mundo- el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan, y el desprecio por la mujer”. Marinetti formó parte de la Associazione Nazionale Italiana de Corridoni, estuvo presente en el mitin de marzo de 1919 fundador del fascismo, y fue fiel en todo momento a Mussolini. La introducción del elemento estético en la política fue un aspecto muy destacado del fascismo.

 

Mussolini había participado en la guerra como parte del regimiento del cuerpo de infantería del Ejército Italiano conocido como Los Bersaglieri. En agosto de ese año “Il Popolo d’Italia” dejaba de presentarse como publicación socialista para convertirse en órgano de los combatientes y productores. La aventura de d’Annunzio sedujo a líderes como Dino Grandi o Pietro Marsich (del Fascio Veneziano). Marsich entre otros, mostró en todo momento una postura antiparlamentaria, criticando la conversión del movimiento fascista en un partido político en noviembre de 1921: el Partito Nazionale Fascista (PNF). Ese año Mussolini manifestó que el Estado fascista sería un estado político-judicial, que no intervendría lo más mínimo en el ámbito económico mostrándose, eso sí, contrario a cualquier tipo de colectivización, socialización y, evidentemente, nacionalización de la propiedad. El carácter reaccionario del fascismo -que había comenzado como izquierdismo militarista- ya era más que evidente. A finales de octubre de 1922 se produjo la famosa marcha de los camisas negras sobre Roma. El rey encargó a Mussolini la formación del gobierno. En las elecciones de 1923 obtuvieron 406 de los 535 escaños; siendo esta holgada mayoría parlamentaria lo que facilitó el camino hacia la dictadura.

 

El 2 de octubre de 1925 los fascistas y los grandes industriales (Confederación General de la Industria) llegaban al famoso pacto del palacio Vidoni donde los últimos se comprometían a reconocer a los “sindicatos” fascistas como únicos representantes de los trabajadores. Suponía de facto la ilegalización del resto de organizaciones sindicales, incluida la USI. La huelga se convertiría pronto en un crimen contra la nación. No es secreto alguno el hecho de que el movimiento fascista fue financiado desde prácticamente sus inicios por el gran capital, y especialmente por los terratenientes. El Código del Trabajo (2 de abril de 1927) estableció el carácter corporativista del régimen fascista, presentando a la nación italiana como un organismo y concibiendo la producción de forma unitaria. Los “sindicatos” fascistas -que negociaban convenios colectivos, disciplina en centros de trabajo, etc.- tenían como órgano superior el Consejo Nacional de Corporaciones, cuyo comité central estaba presidido por Mussolini. En uno de los decretos de enero de 1931 se concretaron diferentes corporaciones (industria y artesanado, agricultura y comercio, transportes, crédito y seguros, etc.), posteriormente ampliadas. Para ilustrar la situación de la clase trabajadora baste decir que en 1936 se instauró la semana de 40 horas, pero sin aumento de salarios, aumentando así la precariedad laboral. El Estado fascista acabó reforzando la aparición de cárteles empresariales en sectores como la siderurgia, los productos químicos o la electricidad. Es decir, lo que existió en realidad -lejos del ideal corporativista- fue un capitalismo monopolista. (3)

 

 

CONCLUSIÓN

 

Hemos podido ver el carácter perjudicial del nacionalismo -independientemente del nombre que se le ponga, e independientemente de que se hable de nación, patria o pueblo- en toda lucha que se pretenda obrera y revolucionaria. El sindicalismo revolucionario apuesta por la lucha de clases y la acción directa, teniendo como finalidad que los trabajadores dispongan de los medios de producción, suprimiendo así la propiedad privada, y estableciendo la sociedad sin clases. El “sindicalismo” fascista o corporativismo promueve en cambio la colaboración de clases, unificadas estas en la categoría “productores” -por contraposición a los parásitos sociales-, manteniendo en realidad una economía basada en el laissez-faire, y donde sigue existiendo la propiedad privada (teóricamente elevada a “función social”). Supone de facto el triunfo de la clase capitalista, ya que los intereses de una clase social siempre acaban primando sobre los de la otra.

 

El fascismo fue mostrando cada vez más su carácter reaccionario, siguiendo una evolución desde un izquierdismo inicial presente en los primeros Fascios de 1914, pasando por una fase de transformación de movimiento antiparlamentario (1921) en partido político, y convirtiéndose finalmente en una de las caras -ciertamente la más violenta- del capitalismo. El nacional-sindicalismo había supuesto un punto de inflexión entre estos dos polos, y ciertamente algunos líderes como Alceste De Ambris se proclamaron antifascistas al contemplar el verdadero rostro de ese movimiento. No obstante, como ya dijimos, el aspecto “nacional” siempre se acaba sobreponiendo al “social”. Sirva esto para hacernos reflexionar sobre la idoneidad de apoyar ciertas luchas. Por otra parte, sirve también para ilustrarnos los peligros del irracionalismo y de concebir la política desde una óptica estética (los evidentes peligros de convertir en líder a un artista, sobre todo si se trata de un artista frustrado como Adolf Hitler).

 

Secretari d’Acció Criminal

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

Sternhell, Z. (1994). The Birth of fascist ideology. Princeton University Press: New Jersey.

 

De Felice, R. (1973). La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e di Gabriele D’Annunzio. Il Mulino: Bologna.

 

Marinetti, F. T. (1909). Manifiesto Futurista.

 

Dolleans, E. (1969). Historia del movimiento obrero. Zero: Vizcaya.

 

CITAS

 

[1] El escritor postmoderno Hakim Bey considera el efímero proyecto de Fiume como un ejemplo de Zona Temporalmente Autónoma (TAZ). Bey reconstruye la historia realizando asimismo una serie de afirmaciones falsas como es la consideración de Alceste De Ambris como anarcosindicalista.

 

[2] El propio d’Annunzio acabó defendiendo el proyecto fascista, aunque no asumió ningún cargo en el futuro gobierno de Mussolini. Muchos de los personajes comentados, al contrario, acabaron asumiendo cargos como miembros del Consejo Nacional de Corporaciones o ministros.

 

[3] En sus inicios entre los principales defensores del fascismo encontramos a clases medias proletarizadas, venidas a menos, y a jóvenes oficiales, considerados héroes, que tras regresar de la guerra no encontraban tan siquiera trabajo. La frustración acabó dirigiéndose contra el izquierdismo que se había mostrado neutralista durante la guerra -tanto el PSI como las organizaciones sindicales-, siendo tildado de antinacional.