[CAT]

 

Rubén Flores

 

Sembla increïble l’impacte mediàtic d’unes poques fotos del carrer del diumenge 26 d’abril; els nens podien sortir al carrer i la resposta mediàtica ha estat generalment: irresponsables, morirem tots.

 

He vist les fotos i no són per a tant. És clar que hi havia gent que no seguia escrupolosament les mesures de seguretat, però és que no som perfectes. Fem el que podem i és una situació difícil per a totes, com per a haver de sentir-nos culpables per asseure’ns en un banc o d’estar a mig metre d’una altra persona: hi ha gent que porta més d’un mes sense contacte físic. És terrible la superioritat moral que s’ha vist en algunes persones mediàtiques, des d’una anàlisi simplista, amb poder d’influència en el pensament col·lectiu. Des de diversos col·lectius i grups s’ha fet campanya contra la policia de balcó, però per desgràcia no sembla haver calat molt en la població general.

 

Em sembla un acte tremendament irresponsable culpar a la gent que sortí al carrer, no sols a les famílies que sortien la parella amb els seus fills, sinó a qui “no tenia motius” per a sortir. No anaven xuclant els poms de les portes, ni tossint a tort i a dret; sortien de casa després d’estar més d’un mes tancats, potser no ho van fer de manera perfecta, però segur que ho van fer el millor que van poder.

 

Marina Gracés anunciava que si guanya la por, guanyaria la policia de balcó sobre les xarxes de suport mutu, i que el control social serà un dels grans guanyadors de la pandèmia. Penso que hauríem de lluitar enèrgicament contra la por per a que no guanyi el control sobre les nostres vides.

 

Des de l’inici de la crisi no s’han tingut en compte els drets de la infància i l’adolescència, i quan s’anaven avançant les mesures del govern en aquesta línia ja s’anaven veient actituds nocives, com en el cas de l’assenyalament a les persones amb autisme quan sortien al carrer. I és que és normal que tinguem por de la propagació del virus, però s’estan produint moltes violències i limitacions de drets que a vegades no han ni tan sols de veure amb el virus, sinó amb la falta de mitjans que portem arrossegant des de fa anys, per viure en una societat centrada en la protecció de l’economia sobre la protecció a la vida.

 

 • Violència intrafamiliar: Clima de tensió en les famílies, per la situació laboral, pels processos derivats del confinament…
 • Violència de gènere: Dones que obligades a ser submises per estar confinades amb el seu maltractador per a evitar un mal major, dones assassinades, el telèfon d’atenció a la dona tirant fum…
 • Autoviolència: Intents de suïcidis diaris i intoxicacions per substàncies.
 • Violència en salut mental: Es fa un crit a la responsabilitat individual però no s’estan atenent com deuen a les persones amb trastorns mentals, donant peu al fet que es descompensin, per no parlar de les conseqüències mentals i emocionals derivades de les situacions que es viuen en aquest estat d’alarma; començant pel personal que està treballant en primera línia. Esment especial a la pèrdua de drets de la població psiquiatritzada, amb ingressos involuntaris, medicalització forçada, contencions mecàniques i una sèrie d’abusos que també es cobren vides. Es pot veure com les ales de psiquiatria dels hospitals son una de les que tenen més afluència aquests dies.
 • Violència presxs: Violació de drets humans i abusos denunciats en diversos mitjans.
 • Violència contra persones sense llar: Multes per no estar confinades i fins i tot assassinats de mans d’algun “justicier”. Atenció pèssima a les seves necessitats, que ja no eren bones fora de l’estat d’alarma.
 • Violència contra persones migrants: Batudes racistes, assetjament i controls poc aleatoris, de caràcter racial cap a les persones racialitzades i la població migrant.
 • Violència laboral: Obligació d’anar a treballar sent persona de risc, no tenint les mesures de protecció necessàries, abusos patronals, acomiadaments lliures, ERTOs que no es cobren… Empreses fent negoci de la crisi a costa de la classe treballadora que mor.
 • Violència institucional: Deixar tot el pes a les persones que treballen en primera línia, sense els recursos necessaris ja sigui de protecció o per a poder exercir el seu treball (menjadors socials funcionant a més del 200%, xarxes de suport mutu suplint les manques de serveis socials) mentre es posen medalletes que tot va com un tir per a dalt.
 • Violència policial: No són pocs els vídeos i testimoniatges d’abusos policials, la por estesa a tota la població, una mitjana de 20,000 propostes de sanció diàries, precarització de la vida.
 • Violència habitacional: Només s’han proposat moratòries de pagament, mentre hi ha famílies que no cobren ni tan sols els diners que haurien de cobrar de l’Estat. No s’ha fet cap política social que pugui donar resposta a les necessitats socials, s’han centrat en que «no s’enfonsi» l’economia del país. Intents de desnonaments il·legals amb el suport de la policia.

 

Ben segur que és queda alguna injustícia i abús en el tinter però la situació és complexa, moltes de les violències i abusos anteriors es relacionen entre si i es viu en general un clima d’angoixa generalitzat, tant per la situació actual com per l’incert que és el futur.

 

Violències que són a més focus d’infecció i propagació del virus, més que unes quantes famílies sortint al carrer, i que no semblen tenir tant de renou mediàtic; a més són focus i propagació d’injustícies i reculada de drets i llibertats.

 

Ningú fins ara havia viscut una pandèmia. És normal tenir por, és normal tenir ansietat, és normal estar irritable. Ningú sap què és millor o què és pitjor, ja que molts aspectes de la vida estan interconnectats, així que intentem no criminalitzar al veí per sortir de casa, preguntem-li què tal està.

 

El control del virus és necessari per a no saturar el sistema sanitari, les mesures que s’estan prenent van en aquesta línia, però el confinament que estem vivint té afectacions físiques i emocionals que fan que el nostre sistema immunològic es vegi minvat, podent no donar una resposta suficient per a combatre el virus en cas d’infecció i havent de ser ingressat. Això és un exemple de la complexitat del panorama, volent contenir al virus es donen situacions que t’exposen més a ell.

 

Lluitem per a no retrocedir en drets i llibertats, no siguem irresponsables. Matem d’una vegada a la societat de control per a construir una societat de cures, de suport mutu, de solidaritat i d’amor.

 

 

 

[CAT]

 

EL DOMINGO DE LA IRRESPONSABILIDAD: VAMOS A MORIR TODOS

 

Rubén Flores

 

Parece increíble el impacto mediático de unas pocas fotos de la calle del domingo 26 de abril; los niños podían salir a la calle y la respuesta mediática ha sido generalmente: irresponsables, vamos a morir todos.

 

He visto las fotos y no son para tanto. Está claro que había gente que no seguía escrupulosamente las medidas de seguridad, pero es que no somos perfectos. Hacemos lo que podemos y es una situación difícil para todas, como para tener que sentirnos culpables por sentarnos en un banco o de estar a medio metro de otra persona: hay gente que lleva más de un mes sin contacto físico. Es terrible la superioridad moral que se ha visto en algunas personas mediáticas, desde un análisis simplista, con poder de influencia en el pensamiento colectivo. Desde diversos colectivos y grupos se ha hecho campaña contra la policía de balcón, pero por desgracia no parece haber calado mucho en la población general.

 

Me parece un acto tremendamente irresponsable culpar a la gente que sale a la calle, no sólo a las familias que salían la pareja con sus hijos, sino a quien “no tenía motivos” para salir. No iban chupando los pomos de las puertas, ni tosiendo a diestro y siniestro; salían de casa después de estar más de un mes encerrados, quizá no lo hicieron de manera perfecta, pero seguro que lo hicieron lo mejor que pudieron.

 

Marina Gracés anunciaba que si gana el miedo, ganaría la policía de balcón sobre las redes de apoyo mutuo, y que el control social será uno de los grandes ganadores de la pandemia. Pienso que deberíamos luchar enérgicamente contra el miedo para que no gane el control sobre nuestras vidas.

 

Desde el inicio de la crisis no se han tenido en cuenta los derechos de la infancia y la adolescencia, y a la que se iban avanzando las medidas del gobierno en esa línea ya se iban viendo actitudes nocivas, como en el caso del señalamiento a las personas con autismo cuando salían a la calle. Y es que es normal que nos de miedo la propagación del virus, pero se están produciendo muchas violencias y limitaciones de derechos que a veces no tienen ni siquiera que ver con el virus, sino con la falta de medios que llevamos arrastrando desde hace años, por vivir en una sociedad centrada en la protección de la economía sobre la protección a la vida.

 

 • Violencia intrafamiliar: Clima de tensión en las familias, por la situación laboral, por los procesos derivados del confinamiento…
 • Violencia de género: Mujeres que obligadas a ser sumisas por estar confinadas con su maltratador para evitar un mal mayor, mujeres asesinadas, el teléfono de atención a la mujer echando humo…
 • Autoviolencia: Intentos de suicidios diarios e intoxicaciones por sustancias.
 • Violencia en salud mental: se hace un grito a la responsabilidad individual pero no se están atendiendo como deben a las personas con trastornos mentales, dando pie a que se descompensen, por no hablar de las consecuencias mentales y emocionales derivadas de las situaciones que se viven en este estado de alarma; empezando por el personal que está trabajando en primera línea. Mención especial a la pérdida de derechos de la población psiquiatrizada, con ingresos involuntarios, medicalización forzada, contenciones mecánicas y una serie de abusos que también se cobran vidas. Se puede ver como las alas de psiquiatría de los hospitales tienen más afluencia estos días.
 • Violencia presxs: Violación de derechos humanos y abusos denunciados en varios medios.
 • Violencia contra personas sin hogar: Multas por no estar confinadas e incluso asesinatos de manos de algún “justiciero”. Atención pésima a sus necesidades, que ya no eran buenas fuera del estado de alarma.
 • Violencia contra personas migrantes: Redadas racistas, acoso y controles poco aleatorios, de carácter racial hacia las personas racializadas y la población migrante.
 • Violencia laboral: Obligación de ir a trabajar siendo persona de riesgo, no teniendo las medidas de protección necesarias, abusos patronales, despidos libres, ERTEs que no se cobran… Empresas haciendo negocio de la crisis a costa de la clase trabajadora que muere.
 • Violencia institucional: Dejar todo el peso a las personas que trabajan en primera línea, sin los recursos necesarios ya sea de protección o para poder ejercer su trabajo (comedores sociales funcionando a más del 200%, redes de apoyo mutuo supliendo las carencias de servicios sociales) mientras se ponen medallitas de que todo va como un tiro para arriba.
 • Violencia policial: No son pocos los videos y testimonios de abusos policiales, el miedo extendido a toda la población, una media de 20,000 propuestas de sanción diarias, precarización de la vida.
 • Violencia habitacional: Sólo se han propuesto moratorias de pago, mientras hay familias que no cobran ni siquiera el dinero que deberían cobrar del Estado. No se ha hecho ninguna política social que pueda dar respuesta a las necesidades sociales, se han centrado en que «no se hunda» la economía del país. Intentos de desalojos ilegales con el apoyo de la policía.

 

Bien seguro que se queda alguna injusticia y abuso en el tintero pero la situación es compleja, muchas de las violencias y abusos anteriores se relacionan entre sí y se vive por lo general un clima de angustia generalizado, tanto por la situación actual como por lo incierto que es el futuro.

 

Violencias que son además foco de infección y propagación del virus, más que unas cuantas familias saliendo a la calle, y que no parecen tener tanto revuelo mediático; además son foco y propagación de injusticias y retroceso de derechos y libertades.

 

Nadie hasta ahora había vivido una pandemia. Es normal tener miedo, es normal tener ansiedad, es normal estar irritable. Nadie sabe qué es mejor o qué es peor, ya que muchos aspectos de la vida están interconectados, así que intentemos no criminalizar al vecino por salir de casa, preguntémosle qué tal está.

 

El control del virus es necesario para no saturar el sistema sanitario, las medidas que se están tomando van en esa línea, pero el confinamiento que estamos viviendo tiene afectaciones físicas y emocionales que hacen que nuestro sistema inmunológico se vea mermado, pudiendo no dar una respuesta suficiente para combatir el virus en caso de infección y teniendo que ser ingresado. Esto es un ejemplo de la complejidad del panorama, queriendo contener al virus se dan situaciones que te exponen más a él.

 

Luchemos para no retroceder en derechos y libertades, no seamos irresponsables. Matemos de una vez a la sociedad de control para construir una sociedad de cuidados, de apoyo mutuo, de solidaridad y de amor.