[CAT]

Rojava Azadi Madrid, 26 de desembre de 2020:

Desitgem obrir aquesta reflexió conjunta agraint el sincer suport que els principals sindicats anarquistes en la península ibèrica han mostrat durant aquests últims anys cap a la causa de poble kurd i més concretament a la revolució de Rojava.

Volem recalcar que aquesta reflexió no pretén ser un atac contra cap organització o individu, sinó l’obertura a un dialogo on totes puguem enriquir-nos i on a través del debat puguem ampliar coneixements i mirades. Considerem que la crítica-autocrítica és una de les bases fonamentals per a qualsevol projecte polític que desitgi considerar-se alliberador i que és, sense lloc a dubte, una de les principals metodologies polítiques que utilitza el paradigma del confederalisme democràtic i el moviment d’alliberament kurd.

Assenyalem, per a començar, que en el text hi ha una certa confusió amb les fonts citades. Per exemple, quan presa per referència els llibrets ‘Confederalisme Democràtic’ i ‘Guerra i Pau’ com a text escrits per Öcalan, quan en realitat són resums que l’associació International Initiative ha compilat de diversos manuscrits de Öcalan, amb la finalitat de facilitar la seva lectura i comprensió. És important que algú que preï fer una crítica profunda a una teoria política llegeixi les fonts principals, per a això recomanem la seva obra “Manifest per una Civilització Democràtica”, de la qual, desgraciadament, només els dos primers volums es troben traduïts al castellà (el primer d’ells s’esmenta en l’article).

Considerem que hi ha un to d’alt retret en tot el text contra Abdullah Öcalan, potser perquè és per a moltes i molts el líder indiscutible del moviment d’alliberament kurd i això li fa ser fàcilment la diana contra la qual abocar totes les crítiques. I sí, creiem que cal mostrar respecte davant un revolucionari que porta més de 20 anys a la presó per defensar les seves idees, molts d’aquests anys en el més absolut aïllament, i durant els quals ha procurat fer florir un nou paradigma polític, amb el qual podem estar d’acord o no, però que hem d’analitzar des del respecte. Al mateix temps que es fa altament discutible retreure-li o fer-li responsable de manera personal de tots els èxits o fracassos que els laboratoris polítics hagin pogut impulsar en Bakur o Rojava Kurdistan.

El confederalisme democràtic, com tot paradigma polític, té dos vessants, una teòrica i una altra pràctica. La teoria procura imaginar com seria la pràctica i aquesta, que ha de basar-se en la realitat, tracta d’emmotllar-se tàcticament a les estratègies de la teoria. Moltes vegades la realitat imposa situacions que la teoria no pot preveure i llavors són els subjectes els que han de prendre decisions de com continuar la pràctica per a acostar-se el màxim possible a la línia ideològica, però sense obviar les condicions objectives materials que enfronten. Aquesta realitat hauria de ser tinguda en compte per moltes de les organitzacions i col·lectius de l’espectre occidental que, aferrant-se al purisme de la seva teoria ideològica, obvien i obliden la realitat que els envolta, condemnant-se a si mateixos al fracàs polític. A més, volem recalcar que Öcalan insisteix constantment que les seves idees no són doctrinals, sinó propostes teòriques, i que, per tant, estan subjectes a la idiosincràsia cultural i històrica de cada territori, així com al context pràctic de la realitat on s’apliquen, sent això encara més lògic si el que proposa són polítiques de baix cap amunt descentralitzades i comunals.

Cap moviment revolucionari que tingui una tradició de diverses dècades canvia les seves perspectives ideològiques “de la nit al dia”; de fet, les crítiques a l’URSS i a la doctrina del comunisme real van ser debatudes des de principis de la dècada de 1990 fins a portar, per exemple, a la decisió de retirar la falç i el martell de la bandera del partit en 1995. Però sí que considerem que la capacitat d’autocriticar-se, reflexionar, canviar i desenvolupar nous paradigmes i estructures polítiques són la clau per a la supervivència de qualsevol moviment revolucionari, així com l’única manera d’aconseguir assoliments a través del temps. Les crítiques que Öcalan aboca sobre els moviments i corrents comunistes i anarquistes haurien de ser preses com un regal que obrís les portes als moviments i els seus membres a replantejar-se quines fallades estan tenint i com poden millorar, i no haurien de sentir-se com un atac que fereix l’ego dels seus seguidors. Potser és per això que molts dels moviments anarquistes i comunistes en el segle XXI estan completament estancats, obsolets i molt lluny de poder dur a terme cap canvi revolucionari persistent i incident en les seves societats.

Quant a la praxi del confederalisme democràtic en Bakur Kurdistan, l’actor del qual més visible és el Partit Democràtic dels Pobles (HDP), hem de tenir en compte la realitat de l’Estat turc com a Estat clarament totalitari, així com la composició i mètodes del partit. El HDP procura desenvolupar un sistema assembleari comunalista entre les seves bases i segueix els principis de la co-presidència i la inclusió de totes les ètnies i religions de la regió, promovent l’autoadministració entre les comunitats dins del marc possible i realista que permet l’Estat turc. És cert que la participació de les institucions de l’Estat sempre limita la radicalitat de les accions que pot portar una organització, en quedar profundament subjectes al marc institucional en el qual participen. Però també cal ressaltar que la deriva dictatorial del govern de l’AKP (Justícia i Desenvolupament) ha portat a la supressió de qualsevol dissidència política o llibertat d’expressió a Turquia. Centenars de membres del HDP es troben en la presó i pràcticament cada dia hi ha noves detencions i repressió contra els seus membres. La gran majoria dels representants triats, tant per a les alcaldies com en el parlament, han estat deposats dels seus càrrecs i rellevats per fidecomisarios afins al règim. La repressió contra els membres del HDP i les difícils condicions en les presons turques han portat al fet que diversos membres del HDP, com Leyla Gûven en 2018, promoguessin diverses vagues de fam durant llargs períodes de temps, posant en greu perill la seva salut. No sembla correcte fer una crítica a l’ús com si el HDP fos un partit tradicional de la socialdemocràcia occidental, ja que els seus membres confronten la repressió d’una manera radical que no veiem en altres partits polítics d’aquest espectre i que no s’acoquinen malgrat les detencions i les difícils circumstàncies que confronten.

Quant a la posada en pràctica del confederalisme democràtic en l’Administració Autònoma del Nord i Est de Síria, l’article hauria d’haver descrit amb més detall el context d’excepcionalitat en el qual es troba Rojava. Una economia de guerra que dedica des de fa vuit anys gairebé el 50% dels recursos a la defensa militar enfront de guerres d’anihilació empreses contra els éssers humans que habiten Rojava (tant residents com més d’un milió de desplaçats interns sirians). Territori que, al seu torn, es troba sotmès a un ferri bloqueig econòmic, comercial i sanitari en els seus tres únics punts d’entrada-sortida i contacte amb la resta del planeta: Turquia, Damasc i Kurdistan de l’Iraq. I si això no fos suficient, encapsulada dins de les catastròfiques situacions econòmiques de l’Estat sirià, del Kurdistan iraquià i de Turquia, amb enfonsament del valor de les seves respectives monedes.

És cert que aquest laboratori polític té les seves fallades (i encerts) en moltes de les àrees de l’administració, encara que també cal tenir present que no ho té res fàcil a causa de les constants pressions: guerra contra l’Estat Islàmic i grups gihadistes, invasions turques, guerra econòmica, interessos de les grans potències internacionals, etc. Però sí que volem ressaltar que algunes de les propostes que s’estan duent a terme són extremadament interessants per a considerar i avaluar. Per exemple, els tribunals de pau basats en una mena de justícia restaurativa són bastant efectius: més d’un 80% dels conflictes diaris es resolen en els comitès de justícia populars sense necessitat de portar-los a estaments superiors. A més, el sistema de justícia té una secció autònoma només formada per dones, que s’encarrega dels casos que concerneixen a la qüestió de gènere de manera principal, com per exemple la violència masclista o la custòdia dels fills durant el divorci.

Quant a les crítiques abocades a la policia (asayis), creiem que, per desgràcia, són el tipus de crítiques que es fan quan el desconeixement de la realitat a la regió és absolut. La realitat és que el perill de simplement viure a la regió fa més que necessari les organitzacions de defensa interna que protegeixin la població, tant Asayis com HPC/*HPC-*Jin. Sense checkpoints, sense les operacions de desmantellament de cèl·lules del ISIS i altres grups, sense la protecció de les comunes i resta d’institucions, la vida en la AANES seria simplement impossible. L’objectiu en últim terme, com elles i ells mateixos expressen, és l’abolició de la policia, però per a això la població ha d’estar absolutament preparada per a la mediació i l’autodefensa, condicions materials que no es donen en la realitat actualment.

D’altra banda, el text critica que es mantingui la propietat privada, però una vegada més hem d’analitzar la realitat del territori. El territori de la AANES té grans propietats de terra i immobles directament expropiades al règim sirià, extensions de terra que ni tan sols estan en ús per falta de projectes per a cobrir-les, per la qual cosa guanyar-se l’enemistat de propietaris expropiant terres o immobles que no s’utilitzarien seria tot menys lògic. L’abolició de la propietat privada, com va dir el mateix Proudhon, no pot emportar-se a la pràctica amb una abolició violenta, sinó promovent i incentivant la col·lectivització. La AANES tracta de donar suport als petits negocis familiars, sempre subjectes a la vigilància de les comunes i al control de la no acumulació i especulació, així com al control del preu dels productes bàsics. Sí, ningú pot negar que existeixi una diferenciació de classe entre la població de Rojava i un sistema tribal propi de la zona, diferències que han de ser erradicades sense cap dubte. Però també hem de tenir en compte què ha passat en moltes altres revolucions quan els tradicionals burgesos i propietaris van ser expulsats, només perquè al poc uns nous propietaris afins a la revolució passessin a substituir-los. Una vegada més, les crítiques abocades estan basades en preceptes ideològics fora del context d’una anàlisi de la realitat i sense cap mena de proposta de millora d’aquesta.

Quant a les crítiques abocades sobre el model econòmic de Rojava, creiem que podrien fer-se crítiques moltíssim més encertades perquè el model econòmic de Rojava és bastant deficitari, malgrat els esforços que posa la AANES a tractar de millorar-lo. Una vegada més, que la principal crítica sigui sobre l’existència d’un sector privat en l’economia continua sostenint-se sobre un dogmatisme teòric allunyat de la realitat, la qual cosa és especialment preocupant quan es critica la manera de supervivència de les persones que allí habiten amb aquesta cita: “A les ciutats es poden trobar comerciants i botiguers.”

Sobre l’entrada d’empreses exteriors en el territori és una difícil realitat que les AANES ha hagut d’assumir i la qual no agrada ni dins de les institucions ni entre la majoria de la població, perquè no són uns ingenus i saben perfectament que això significa també subordinació als poders econòmics globals. És ben sabut que, en el context actual de guerra i bloqueig, hi ha una total impossibilitat de poder crear les infraestructures necessàries per a explotar el cru dels pous petrolífers, que són la principal font de benefici que té la regió, així com la principal font energètica de tot el territori. Això posa a la AANES en la cruïlla de com fer per a mantenir la seva independència econòmica al mateix temps que la seva població no mori de fam i fred. Com el mateix Kropotkin va advertir, perquè es pugui donar una revolució reeixida és necessari assegurar les necessitats bàsiques, les infraestructures i una força que garanteixi una autonomia enfront de forces exteriors i interiors, sense que això suposi una monopolització política i centralista.

Estem totalment d’acord que no ha de dir-se a la revolució de Rojava una revolució anarquista, principalment perquè els seus participants mai l’han denominat així i perquè a més tenen el seu propi paradigma polític. Podem estar d’acord o no en si és necessària (i possible) la immediata abolició de l’Estat com a principal pràctica revolucionària, però no podem tirar en cara que una revolució que mai ha mantingut que el seu principal objectiu sigui la immediata caiguda de l’Estat, no l’estigui duent a terme. Creiem que la AANES ha tingut diverses oportunitats de formar-se com a regió independent secundant-se en poders internacionals que haguessin estat més que contents d’una deriva institucionalitzada al més pur estil de la democràcia occidental, però així i tot l’Administració sempre s’ha negat. Aquesta constant negació a ser les joguines dels poders internacionals a la regió els fa patir avui dia guerres i massacres contra el seu poble i el no reconeixement de l’Administració com a institució política vàlida en les organitzacions internacionals.

El confederalisme democràtic emmarca l’abolició de l’Estat com una deterioració d’aquest, apostant per generar alternatives d’autogestió que a poc a poc facin de l’Estat una eina inútil i innecessària. Aquesta proposta es recolza en l’anàlisi d’una realitat on els Estats són extremadament forts, els quals no sols governen i organitzen tots els aspectes de la vida de les persones i els pobles a nivell material, sinó que a més estan fortament arrelats en la mentalitat de la majoria de les persones. Creiem que aquesta consideració hauria de ser tinguda en compte, sobretot en el marc dels països anomenats occidentals, perquè és fins i tot més visible que en altres llocs del planeta. Els propis ideòlegs de l’anarquisme ja parlaven en els segles XIX i XX que un canvi real i durador vindrà només després d’una transformació cultural i gradual de les estructures de l’Estat. Kropotkin, amb una mirada molt positiva, donava un temps mínim de cinc anys. Com va dir també Bakunin: “Un sistema cuartelario seria l’única manera de fer possible un canvi immediat, i el qual per força no produirà una autodeterminació lliure de les polítiques ni una descentralització, com tampoc posarà en mans del poble la justícia ni el poder popular, sinó que serà repressiu per necessitat.”

Sobre el referit al rebuig de la violència, una altra vegada hem de dissentir. És veritat que el Moviment d’Alliberament de Kurdistan ha deixat de costat la teoria de la Guerra Popular Prolongada com a principal estratègia de confrontació violenta contra l’Estat, donant preferència a la creació d’un contrapoder polític. Però la teoria de l’autodefensa que el Moviment porta a la pràctica actualment no nega els actes de violència sempre que siguin en legítima defensa; i és per això que, en tots els territoris del Kurdistan, sempre hi ha una estructura política i una estructura armada, perquè saben que la seva existència i continuïtat depenen d’això. Pel que podem concloure que l’autodefensa no es fa només com a proposta, sinó més aviat com una obligació per a preservar la vida i l’organització.

Respecte a que el confederalisme democràtic no té en compte la lluita de classes, novament hem de dir que és erroni, perquè encara que és cert que l’avantguarda de la revolució o el primer subjecte polític deixa de ser la classe obrera en favor de la lluita de la dona, no es deixa de costat la lluita proletària, sinó que es posa en segon pla. Aquesta conclusió no es fa de manera superficial, sinó després d’una profunda anàlisi antropològica en el qual s’ha arribat a la conclusió que la primera nació o comunitat humana colonitzada, reprimida i esclavitzada és la dona. D’aquesta manera, Öcalan justifica que, per a poder destruir el capitalisme i l’Estat, primer ha d’acabar-se amb el patriarcat. Per a saber més sobre aquesta reflexió recomanem llegir el llibre “Dona, Vida, Llibertat”. Però, així i tot, hem de recalcar que els escrits de Öcalan esmenten repetidament que les formes de dominació principals que reprodueix tot Estat són les de gènere, classe, ètnia i cultura, per la qual cosa no s’obvien cap dels mecanismes de subjugació que utilitza el sistema estatal i capitalista sobre les comunitats i pobles. Estem profundament consternades amb el constant rebuig per part de molts activistes quant a qualsevol canvi en el subjecte polític d’avantguarda. Sobretot, quan el canvi d’aquest subjecte polític passa a ser definit com a dona, les crítiques i atacs es tornen extremadament virulents. El text deixa veure un menyspreu dels assoliments de la revolució de Rojava en els àmbits de gènere i una invalidesa profunda de la teoria de la dona com a primera nació oprimida i, per tant, el necessari subjecte polític d’avantguarda.

L’afirmació que el confederalisme democràtic és una pràctica de la socialdemocràcia és simplement absurda. Els constants esforços per a fer de les comunes i assemblees de base la principal força de decisió i organització política i social, incitant la participació directa en totes les institucions, són el contrari al delegacionismo de la socialdemocràcia. Les dificultats per a canviar un sistema on la majoria de la població està acostumada a delegar en els poders estatals és, en realitat, el major repte que qualsevol organització revolucionària pot trobar, a Kurdistan i en qualsevol part del món. Reduir el profund sentit que Öcalan dóna al concepte “socialisme democràtic” per a fer-lo sinònim de “socialdemocràcia” és si més no un maldestre joc de paraules.

En conclusió, tant el paradigma del confederalisme democràtic -amb el qual podem estar més o menys d’acord-, com la seva aplicació pràctica a Kurdistan, haurien de ser tinguts en compte, perquè són un intent més de crear un model social, econòmic i polític diferent. Reconeixem els errors i fallades que tenen tant la teoria com la pràctica, però creiem que les crítiques que qualsevol individu o organització aboqui sobre elles, haurien d’estar adequades a un marc polític de la realitat en la qual viuen i no basades en dogmes ideològics excloents i reduccionistes. Com va dir Tomás Ibáñez: “Hem d’allunyar-nos dels guardians del temple”. Totes les crítiques, sobretot aquelles que siguin constructives i propositives, són ben rebudes i han d’incloure’s en el principi bàsic d’assaig-error amb el qual el Moviment d’Alliberament de Kurdistan treballa.

 

 

[CAST]

Respuesta a la crítica vertida en el blog ‘Solidaridad Obrera’ de CNT Catalunya a la propuesta del Confederalismo Democrático.

 

Rojava Azadi Madrid. 26 de diciembre de  2020:

 

Artículo original (16/12/2020): https://lasoli.cnt.cat/2020/12/16/opinio-el-mite-kurd-critica-del-projecte-politic-dabdullah-ocalan/

Deseamos abrir esta reflexión conjunta agradeciendo el sincero apoyo que los principales sindicatos anarquistas en la península ibérica han mostrado durante estos últimos años hacia la causa de pueblo kurdo y más concretamente a la revolución de Rojava.

Queremos recalcar que esta reflexión no pretende ser un ataque contra ninguna organización o individuo, sino la apertura a un dialogo donde todas podamos enriquecernos y donde a través del debate podamos ampliar conocimientos y miradas. Consideramos que la crítica-autocrítica es una de las bases fundamentales para cualquier proyecto político que desee considerarse liberador y que es, sin lugar a duda, una de las principales metodologías políticas que utiliza el paradigma del confederalismo democrático y el movimiento de liberación kurdo.

Señalamos, para empezar, que en el texto hay cierta confusión con las fuentes citadas. Por ejemplo, cuando toma por referencia los librillos ‘Confederalismo Democrático’ y ‘Guerra y Paz’ como texto escritos por Öcalan, cuando en realidad son resúmenes que la asociación International Initiative ha compilado de diversos manuscritos de Öcalan, con el fin de facilitar su lectura y comprensión. Es importante que alguien que precie hacer una crítica profunda a una teoría política lea las fuentes principales, para lo cual recomendamos su obra “Manifiesto por una Civilización Democrática”, de la cual, desgraciadamente, solo los dos primeros volúmenes se encuentran traducidos al castellano (el primero de ellos se menciona en el artículo).

Consideramos que hay un tono de alto reproche en todo el texto contra Abdullah Öcalan, quizás porque es para muchas y muchos el líder indiscutible del movimiento de liberación kurdo y esto le hace ser fácilmente la diana contra la que verter todas las críticas. Y sí, creemos que hay que mostrar respeto ante un revolucionario que lleva más de 20 años en prisión por defender sus ideas, muchos de esos años en el más absoluto aislamiento, y durante los cuales ha procurado hacer florecer un nuevo paradigma político, con el cual podemos estar de acuerdo o no, pero que debemos analizar desde el respeto. Al mismo tiempo que se hace altamente discutible reprocharle o hacerle responsable de manera personal de todos los éxitos o fracasos que los laboratorios políticos hayan podido impulsar en Bakur o Rojava Kurdistán.

El confederalismo democrático, como todo paradigma político, tiene dos vertientes, una teórica y otra práctica. La teoría procura imaginar cómo sería la práctica y ésta, que debe basarse en la realidad, trata de amoldarse tácticamente a las estrategias de la teoría. Muchas veces la realidad impone situaciones que la teoría no puede prever y entonces son los sujetos los que deben tomar decisiones de cómo continuar la práctica para acercarse lo máximo posible a la línea ideológica, pero sin obviar las condiciones objetivas materiales que enfrentan. Esta realidad debería ser tomada en cuenta por muchas de las organizaciones y colectivos del espectro occidental que, aferrándose al purismo de su teoría ideológica, obvian y olvidan la realidad que les rodea, condenándose a sí mismos al fracaso político. Además, queremos recalcar que Öcalan insiste constantemente en que sus ideas no son doctrinales, sino propuestas teóricas, y que, por lo tanto, están sujetas a la idiosincrasia cultural e histórica de cada territorio, así como al contexto práctico de la realidad donde se aplican, siendo esto aún más lógico si lo que propone son políticas de abajo hacia arriba descentralizadas y comunales.

Ningún movimiento revolucionario que tenga una tradición de varias décadas cambia sus perspectivas ideológicas “de la noche a la mañana”; de hecho, las críticas a la URSS y a la doctrina del comunismo real fueron debatidas desde principios de la década de 1990 hasta llevar, por ejemplo, a la decisión de retirar la hoz y el martillo de la bandera del partido en 1995. Pero sí consideramos que la capacidad de autocriticarse, reflexionar, cambiar y desarrollar nuevos paradigmas y estructuras políticas son la clave para la supervivencia de cualquier movimiento revolucionario, así como la única manera de alcanzar logros a través del tiempo. Las críticas que Öcalan vierte sobre los movimientos y corrientes comunistas y anarquistas deberían ser tomadas como un regalo que abriera las puertas a los movimientos y sus miembros a replantearse qué fallos están teniendo y cómo pueden mejorar, y no deberían sentirse como un ataque que hiere el ego de sus seguidores. Quizás sea por esto que muchos de los movimientos anarquistas y comunistas en el siglo XXI están completamente estancados, obsoletos y muy lejos de poder llevar a cabo ningún cambio revolucionario persistente e incidente en sus sociedades.

En cuanto a la praxis del confederalismo democrático en Bakur Kurdistán, cuyo actor más visible es el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), debemos tener en cuenta la realidad del Estado turco como Estado claramente totalitario, así como la composición y métodos del partido. El HDP procura desarrollar un sistema asambleario comunalista entre sus bases y sigue los principios de la co-presidencia y la inclusión de todas las etnias y religiones de la región, promoviendo la autoadministración entre las comunidades dentro del marco posible y realista que permite el Estado turco. Es cierto que la participación de las instituciones del Estado siempre limita la radicalidad de las acciones que puede llevar una organización, al quedar profundamente sujetas al marco institucional en el que participan. Pero también cabe resaltar que la deriva dictatorial del gobierno del AKP (Justicia y Desarrollo) ha llevado a la supresión de cualquier disidencia política o libertad de expresión en Turquía. Cientos de miembros del HDP se encuentran en la cárcel y prácticamente cada día hay nuevas detenciones y represión contra sus miembros. La gran mayoría de los representantes elegidos, tanto para las alcaldías como en el parlamento, han sido depuestos de sus cargos y relevados por fidecomisarios afines al régimen. La represión contra los miembros del HDP y las difíciles condiciones en las cárceles turcas han llevado a que varios miembros del HDP, como Leyla Gûven en 2018, promovieran varias huelgas de hambre durante largos periodos de tiempo, poniendo en grave peligro su salud. No parece correcto hacer una crítica al uso como si el HDP fuera un partido tradicional de la socialdemocracia occidental, ya que sus miembros confrontan la represión de una manera radical que no vemos en otros partidos políticos de este espectro y que no se amedrentan a pesar de las detenciones y las difíciles circunstancias que confrontan.

En cuanto a la puesta en práctica del confederalismo democrático en la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, el artículo debería haber descrito con más detalle el contexto de excepcionalidad en el que se encuentra Rojava. Una economía de guerra que dedica desde hace ocho años casi el 50% de los recursos a la defensa militar frente a guerras de aniquilación emprendidas contra los seres humanos que habitan Rojava (tanto residentes como más de un millón de desplazados internos sirios). Territorio que, a su vez, se encuentra sometido a un férreo bloqueo económico, comercial y sanitario en sus tres únicos puntos de entrada-salida y contacto con el resto del planeta: Turquía, Damasco y Kurdistán de Irak. Y si esto no fuera suficiente, encapsulada dentro de las catastróficas situaciones económicas del Estado sirio, del Kurdistán iraquí y de Turquía, con hundimiento del valor de sus respectivas monedas.

Es cierto que este laboratorio político tiene sus fallos (y aciertos) en muchas de las áreas de la administración, aunque también hay que tener presente que no lo tiene nada fácil debido a las constantes presiones: guerra contra el Estado Islámico y grupos yihadistas, invasiones turcas, guerra económica, intereses de las grandes potencias internacionales, etc. Pero sí queremos resaltar que algunas de las propuestas que se están llevando a cabo son extremadamente interesantes para considerar y evaluar. Por ejemplo, los tribunales de paz basados en un tipo de justicia restaurativa son bastante efectivos: más de un 80% de los conflictos diarios se resuelven en los comités de justicia populares sin necesidad de llevarlos a estamentos superiores. Además, el sistema de justicia tiene una sección autónoma solo formada por mujeres, que se encarga de los casos que atañen a la cuestión de género de manera principal, como por ejemplo la violencia machista o la custodia de los hijos durante el divorcio.

En cuanto a las críticas vertidas a la policía (asayis), creemos que, por desgracia, son el tipo de críticas que se hacen cuando el desconocimiento de la realidad en la región es absoluto. La realidad es que el peligro de simplemente vivir en la región hace más que necesario las organizaciones de defensa interna que protejan a la población, tanto Asayis como HPC/HPC-Jin. Sin checkpoints, sin las operaciones de desmantelamiento de células del ISIS y otros grupos, sin la protección de las comunas y resto de instituciones, la vida en la AANES sería simplemente imposible. El objetivo en último término, como ellas y ellos mismos expresan, es la abolición de la policía, pero para ello la población debe estar absolutamente preparada para la mediación y la autodefensa, condiciones materiales que no se dan en la realidad actualmente.

Por otra parte, el texto critica que se mantenga la propiedad privada, pero una vez más debemos analizar la realidad del territorio. El territorio de la AANES tiene grandes propiedades de tierra e inmuebles directamente expropiadas al régimen sirio, extensiones de tierra que ni siquiera están en uso por falta de proyectos para cubrirlas, por lo que ganarse la enemistad de propietarios expropiando tierras o inmuebles que no se utilizarían sería todo menos lógico. La abolición de la propiedad privada, como dijo el mismo Proudhon, no puede llevarse a la práctica con una abolición violenta, sino promoviendo e incentivando la colectivización. La AANES trata de apoyar los pequeños negocios familiares, siempre sujetos a la vigilancia de las comunas y al control de la no acumulación y especulación, así como al control del precio de los productos básicos. Sí, nadie puede negar que exista una diferenciación de clase entre la población de Rojava y un sistema tribal propio de la zona, diferencias que deben ser erradicadas sin lugar a dudas. Pero también debemos tener en cuenta qué ha pasado en muchas otras revoluciones cuando los tradicionales burgueses y propietarios fueron expulsados, solo para que al poco unos nuevos propietarios afines a la revolución pasaran a sustituirlos. Una vez más, las críticas vertidas están basadas en preceptos ideológicos fuera del contexto de un análisis de la realidad y sin ningún tipo de propuesta de mejora de la misma.

En cuanto a las críticas vertidas sobre el modelo económico de Rojava, creemos que podrían hacerse críticas muchísimo más acertadas puesto que el modelo económico de Rojava es bastante deficitario, a pesar de los esfuerzos que pone la AANES en tratar de mejorarlo. Una vez más, que la principal crítica sea sobre la existencia de un sector privado en la economía sigue sosteniéndose sobre un dogmatismo teórico alejado de la realidad, lo cual es especialmente preocupante cuando se critica el modo de supervivencia de las personas que allí habitan con esta cita: “En las ciudades se pueden encontrar comerciantes y tenderos.”

Sobre la entrada de empresas exteriores en el territorio es una difícil realidad que las AANES ha tenido que asumir y la cual no gusta ni dentro de las instituciones ni entre la mayoría de la población, pues no son unos ingenuos y saben perfectamente que eso significa también subordinación a los poderes económicos globales. Es bien sabido que, en el contexto actual de guerra y bloqueo, hay una total imposibilidad de poder crear las infraestructuras necesarias para explotar el crudo de los pozos petrolíferos, que son la principal fuente de beneficio que tiene la región, así como la principal fuente energética de todo el territorio. Esto pone a la AANES en la encrucijada de cómo hacer para mantener su independencia económica al mismo tiempo que su población no muera de hambre y frío. Como el mismo Kropotkin advirtió, para que se pueda dar una revolución exitosa es necesario asegurar las necesidades básicas, las infraestructuras y una fuerza que garantice una autonomía frente a fuerzas exteriores e interiores, sin que esto suponga una monopolización política y centralista.

Estamos totalmente de acuerdo con que no debe llamarse a la revolución de Rojava una revolución anarquista, principalmente porque sus participantes nunca la han denominado así y porque además tienen su propio paradigma político. Podemos estar de acuerdo o no en si es necesaria (y posible) la inmediata abolición del Estado como principal práctica revolucionaria, pero no podemos echar en cara que una revolución que nunca ha mantenido que su principal objetivo sea la inmediata caída del Estado, no lo esté llevando a cabo. Creemos que la AANES ha tenido varias oportunidades de formarse como región independiente apoyándose en poderes internacionales que hubieran estado más que contentos de una deriva institucionalizada al más puro estilo de la democracia occidental, pero aun así la Administración siempre se ha negado. Esta constante negación a ser los juguetes de los poderes internacionales en la región les hace padecer a día de hoy guerras y masacres contra su pueblo y el no reconocimiento de la Administración como institución política válida en las organizaciones internacionales.

El confederalismo democrático enmarca la abolición del Estado como un deterioro del mismo, apostando por generar alternativas de autogestión que poco a poco hagan del Estado una herramienta inútil e innecesaria. Esta propuesta se apoya en el análisis de una realidad donde los Estados son extremadamente fuertes, los cuales no solo gobiernan y organizan todos los aspectos de la vida de las personas y los pueblos a nivel material, sino que además están fuertemente arraigados en la mentalidad de la mayoría de las personas. Creemos que esta consideración debería ser tomada en cuenta, sobre todo en el marco de los países llamados occidentales, pues es incluso más visible que en otros lugares del planeta. Los propios ideólogos del anarquismo ya hablaban en los siglos XIX y XX de que un cambio real y duradero vendrá solo después de una transformación cultural y paulatina de las estructuras del Estado. Kropotkin, con una mirada muy positiva, daba un tiempo mínimo de cinco años. Como dijo también Bakunin: “Un sistema cuartelario sería la única forma de hacer posible un cambio inmediato, y el cual por fuerza no producirá una autodeterminación libre de las políticas ni una descentralización, como tampoco pondrá en manos del pueblo la justicia ni el poder popular, sino que será represivo por necesidad.”

Sobre lo referido al rechazo de la violencia, otra vez tenemos que disentir. Es verdad que el Movimiento de Liberación de Kurdistán ha dejado de lado la teoría de la Guerra Popular Prolongada como principal estrategia de confrontación violenta contra el Estado, dando preferencia a la creación de un contrapoder político. Pero la teoría de la autodefensa que el Movimiento lleva a la práctica actualmente no niega los actos de violencia siempre que sean en legítima defensa; y es por ello que, en todos los territorios del Kurdistán, siempre hay una estructura política y una estructura armada, pues saben que su existencia y continuidad dependen de ello. Por lo que podemos concluir que la autodefensa no se hace solo como propuesta, sino más bien como una obligación para preservar la vida y la organización.

Respecto a que el confederalismo democrático no tiene en cuenta la lucha de clases, nuevamente tenemos que decir que es erróneo, pues aunque es cierto que la vanguardia de la revolución o el primer sujeto político deja de ser la clase obrera en favor de la lucha de la mujer, no se deja de lado la lucha proletaria, sino que se pone en segundo plano. Esta conclusión no se hace de manera superficial, sino tras un profundo análisis antropológico en el que se ha llegado a la conclusión de que la primera nación o comunidad humana colonizada, reprimida y esclavizada es la mujer. De esta manera, Öcalan justifica que, para poder destruir el capitalismo y el Estado, primero ha de acabarse con el patriarcado. Para saber más sobre esta reflexión recomendamos leer el libro “Mujer, Vida, Libertad”. Pero, aun así, debemos recalcar que los escritos de Öcalan mencionan repetidamente que las formas de dominación principales que reproduce todo Estado son las de género, clase, etnia y cultura, por lo que no se obvian ninguno de los mecanismos de subyugación que utiliza el sistema estatal y capitalista sobre las comunidades y pueblos. Estamos profundamente consternadas con el constante rechazo por parte de muchos activistas en cuanto a cualquier cambio en el sujeto político de vanguardia. Sobre todo, cuando el cambio de este sujeto político pasa a ser definido como mujer, las críticas y ataques se vuelven extremadamente virulentos. El texto deja ver un menosprecio de los logros de la revolución de Rojava en los ámbitos de género y una invalidez profunda de la teoría de la mujer como primera nación oprimida y, por lo tanto, el necesario sujeto político de vanguardia.

La afirmación de que el confederalismo democrático es una práctica de la socialdemocracia es simplemente absurda. Los constantes esfuerzos para hacer de las comunas y asambleas de base la principal fuerza de decisión y organización política y social, incitando la participación directa en todas las instituciones, son lo contrario al delegacionismo de la socialdemocracia. Las dificultades para cambiar un sistema donde la mayoría de la población está acostumbrada a delegar en los poderes estatales es, en realidad, el mayor reto que cualquier organización revolucionaria puede encontrar, en Kurdistán y en cualquier parte del mundo. Reducir el profundo sentido que Öcalan da al concepto “socialismo democrático” para hacerlo sinónimo de “socialdemocracia” es cuando menos un torpe juego de palabras.

En conclusión, tanto el paradigma del confederalismo democrático -con el que podemos estar más o menos de acuerdo-, como su aplicación práctica en Kurdistán, deberían ser tomados en cuenta, pues son un intento más de crear un modelo social, económico y político diferente. Reconocemos los errores y fallos que tienen tanto la teoría como la práctica, pero creemos que las críticas que cualquier individuo u organización vierta sobre ellas, deberían estar adecuadas a un marco político de la realidad en la que viven y no basadas en dogmas ideológicos excluyentes y reduccionistas. Como dijo Tomás Ibáñez: “Debemos alejarnos de los guardianes del templo”. Todas las críticas, sobre todo aquéllas que sean constructivas y propositivas, son bien recibidas y deben incluirse en el principio básico de ensayo-error con el que el Movimiento de Liberación de Kurdistán trabaja.