[CAT]

Secretari d’Acció Criminal

Article al qual es respon: https://rojavaazadimadrid.org/respuesta-a-la-critica-vertida-en-el-blog-solidaridad-obrera-de-cnt-catalunya-a-la-propuesta-del-confederalismo-democratico/.

1. Crítiques d’Öcalan als moviments anarquista i comunista.

Les crítiques que Öcalan fa sobre els moviments i corrents comunistes i anarquistes haurien de ser enteses com un regal que obrís les portes als moviments i els seus membres a replantejar-se quines fallades estan tenint i com poden millorar, i no haurien de sentir-se com un atac que fereix l’ego dels seus seguidors. Potser és per això que molts dels moviments anarquistes i comunistes en el segle XXI estan completament estancats, obsolets i molt lluny de poder dur a terme cap canvi revolucionari persistent i incident en les seves societats.” (Rojava Azadi).

Agraïm a Öcalan el gran regal que ens ofereix amb les seves crítiques, i per obrir-nos el camí cap al veritable i definitiu paradigma polític… Per descomptat, us puc donar la raó en una cosa: falta autocrítica. I de pas moderar una mica el culte a la personalitat. Arribats a aquest punt no resultarà difícil entendre el motiu pel qual les anàlisis es centren en la figura d’Öcalan. Per descomptat, això no treu que lamenti profundament la reclusió del líder kurd, condemnat a cadena perpètua pel govern turc. És més que evident que es tracta d’un pres polític, i celebraria que fos possible el seu ràpid alliberament. Com no podria ser d’una altra manera. No obstant això, no es pot esgrimir sempre la seva condició política com a argument per a eludir les crítiques que puguin sorgir sobre el seu pensament, o la praxi resultant d’aquest. Però com no entraré més en aquest joc, que crec que el que fa és desviar l’atenció, passaré al moll de la qüestió.

Les opinions d’Öcalan són del tot menys respectuoses. Dels marxistes critica el seu suposat reduccionisme econòmic, però no sols això, sinó que arriba a classificar-los com a “esquerra del liberalisme i l’eina més útil del sistema”. [1] Als anarquistes no solament els diu que tenen “manca d’una correcta filosofia política” [2] i “d’una alternativa política”. [3] Va més enllà quan qualifica a l’anarquisme de “secta que es protegeix dels mals del sistema”. [4] Bàsicament tots aquests moviments representen als seus ulls instruments al servei del sistema. [5] El messianisme de la seva proposta política és més que evident, semblant que el seu projecte és l’únic camí possible. D’altra banda, des de Rojava Azadi se sosté que “moltes de les organitzacions i col·lectius de l’espectre occidental, aferrant-se al purisme de la seva teoria ideològica, obvien i obliden la realitat que els envolta, condemnant-se a si mateixos al fracàs polític”. Per descomptat, segurament no coneixeu el que fa una organització sindical com la CNT, que es mou precisament en el terreny de les realitats concretes (en aquest cas, laborals). M’agradaria veure què fa la militància del vostre col·lectiu. No entraré més en aquesta mena de qüestions, ja que és evident que es tracta d’arguments ad hominem.

2. El mite de la revolució anarquista

No estic negant el paper de l’Estat en l’administració de la societat i tampoc crec significativa ni aplicable la concepció anti-Estat anarquista” (Abdullah Öcalan) [A]

“Estem totalment d’acord que no ha de dir-se a la revolució de Rojava una revolució anarquista…”, dieu des d’Azadi. I no obstant això heu fet durant anys continu proselitisme entre la nostra militància servint-vos de les suposades similituds del confederalisme democràtic amb l’anarquisme, o de l’anomenada “revolució de Rojava” amb la revolució espanyola de 1936. Ara dieu clarament que Öcalan “mai ha mantingut que el seu principal objectiu sigui la immediata caiguda de l’Estat” però no fa molt es venia que el confederalisme democràtic era sinònim de democràcia sense Estat. El propi Öcalan argumentava en aquest sentit. Heu jugat al confusionisme per a captar adeptes. De la mateixa forma que us dirigiu amb un determinat discurs als anarquistes o anarcosindicalistes, us dirigiu amb un altre totalment diferent per exemple als independentistes de la CUP o Endavant. Amb els primers enaltiu la retòrica antiestatal, amb els segons les similituds de la lluita del poble kurd amb la del català. És un discurs camaleònic i oportunista. No era necessari crear un mite per a sol·licitar solidaritat amb el poble kurd. “El confederalisme democràtic emmarca l’abolició de l’Estat com una deterioració d’aquest”. Aquesta retòrica ni tan sols representa una novetat; és el que des del marxisme es va denominar extinció de l’Estat.

Les estructures polítiques o armades són necessàries, per descomptat. Ningú ha dit el contrari. Però el realment clau aquí no és això, sinó els agents que hi ha implicats. L’Estat és un instrument de la classe dominant; no oblidem això. Més enllà de la pura retòrica antiestatista és evident que darrera del confederalisme democràtic estan partits polítics. La burocràcia del Partit de la Unió Democràtica (PYD) és la veritable casta dominant a Rojava. Encara que existeixin comunes i consells populars, també existeixen governs en cada cantó (administracions autònomes), amb els seus respectius Parlaments (consells legislatius), consells executius i consells municipals; finalment l’Administració Autònoma del Nord i Est de Síria (AANES), i la seva respectiva constitució (“contracte social”). És a dir, una democràcia representativa burgesa, parlamentària i constitucional. Per no esmentar que la policia està centralitzada, les “milícies” són braços del PYD (representant realment un Exèrcit en tota regla), i aquests partits també controlen les comunes i consells. Respecte al suposat model econòmic alternatiu es reconeix obertament que les cooperatives –fonamentalment agrícoles- representen una part marginal de l’economia. [5] L’estructura econòmica de la societat no ha estat transformada, i menys en un sentit revolucionari. I per descomptat, ni s’han abolit les classes socials, ni ha deixat d’existir la propietat privada, com bé admeteu ara.

3. Lluita de classes i el subjecte polític classe treballadora

Estem profundament consternades amb el constant rebuig per part de molts activistes quant a qualsevol canvi en el subjecte polític d’avantguarda. El text deixa veure un menyspreu dels assoliments de la revolució en Rojava en els àmbits de gènere i una invalidesa profunda de la teoria de la dona com a primera nació oprimida i, per tant, el necessari subjecte polític d’avantguarda”. (Rozava Ajadi).

Un dels principals errors del marxisme és considerar com a progressistes a la burgesia industrial i a la classe treballadora, i com a reaccionaris a la resta de la societat; quan la realitat és la contrària” (Abdullah Öcalan) [B]

La meva consternació és major davant la vostra insistència per imposar aquest credo en organitzacions de classe, amb el consegüent absurd que això implica. La pràctica sindical que duem a terme ens condueix precisament a veure el valor que té el subjecte classe treballadora, que exerceix un paper clau en el procés productiu. Que una organització sindical tingui com a referent a la classe treballadora no hauria de conduir a la consternació de ningú. Però deixem una cosa en clar: tota aquesta retòrica sentimental no és més que un mitjà de coacció moral davant la falta d’arguments solvents. De fet, la lluita per l’alliberament de la dona treballadora -principal agent del treball reproductiu- pot ser perfectament concebuda dins de l’òptica de lluita de classes. Per alguna cosa van existir Dones Lliures, i per alguna cosa es parla actualment de feminisme anticapitalista. “Per a poder destruir el capitalisme i l’Estat, primer ha d’acabar-se amb el patriarcat”, dieu. Establiu aquí una jerarquització de les lluites que no té sentit. Acabar amb el patriarcat sense destruir el capitalisme i l’Estat conduirà, per descomptat, a una societat molt igualitària… amb dones empresàries, banqueres, militars o policies. El correcte seria afirmar, per tant, que cal destruir el capitalisme, l’Estat i el patriarcat. I ens evitem així un lamentable interclassisme. La meva desconfiança cap al suposat caràcter anticapitalista i antiestatal del vostre moviment té els seus motius.

El veritablement inquietant aquí és el vostre desinterès per la lluita de classes, la classe treballadora, el sindicalisme o qualsevol cosa mínimament relacionada, cosa que em fa novament dubtar dels objectius del confederalisme democràtic. Öcalan no és ja que negui el paper de la lluita de classes com a motor de la història o consideri les interpretacions basades en el materialisme històric com a reduccionistes, sinó que es permet afirmar que “la lògica d’enfrontar classe contra classe suposa una integració voluntària en el nou sistema de poder (civilització)”. [7] Però no oblidem, quan afirma coses com que la classe treballadora és reaccionària, que és el líder del PKK, un partit que representa a la petita burgesia. Marcar distàncies respecte al pensament d’Öcalan i la praxi resultant del mateix no és dogmatisme, sinó l’única resposta coherent que pot donar un sindicalista revolucionari. Dit tot això, queda clar que el vostre principal interès tampoc passa per destruir el capitalisme. Des d’una organització sindical com a CNT verifiquem la teoria de la lluita de classes diàriament en la nostra praxi. I tot això, repeteixo, sense negar la lluita pròpia de la dona treballadora. De fet, en l’àmbit laboral podem trobar acomiadaments de dones per quedar-se embarassades, situacions d’assetjament, precarització bestial dels sectors feminitzats, etc., situacions contra les quals lluitem constantment; contra les quals lluiten les pròpies afectades organitzades sindicalment. Perquè després ens vinguin a dir que menyspreem la qüestió femenina!. No necessitem, en realitat, que ningú extern ens vingui a parlar de “subjectes polítics d’avantguarda”, siguin del tipus que siguin. Tenim prou amb la nostra acció sindical per a reafirmar el nostre horitzó.

4. El Confederalisme Democràtic com a Socialisme Democràtic o Socialdemocràcia

L’afirmació que el confederalisme democràtic és una pràctica de la socialdemocràcia és simplement absurda. Reduir el profund sentit que Öcalan dóna al concepte ‘socialisme democràtic’ per a fer-lo sinònim de ‘socialdemocràcia’ és com a mínim un maldestre joc de paraules. Els constants esforços per a fer de les comunes i assemblees de base la principal força de decisió i organització política i social, incitant la participació directa en totes les institucions, són el contrari al delegacionisme de la socialdemocràcia”. (Rojava Azadi)

El primer partit d’aquest tipus, el Partit Socialdemòcrata Obrer d’Alemanya (SDAP), inclouria en el seu programa de Gotha (1875) “l’establiment de societats obreres de producció amb ajuda de l’Estat, sota control democràtic del poble treballador”. No és estrany trobar aquest tipus de propostes en partits socialdemòcrates. Sigui com sigui, amb el cisma que va representar la Tercera Internacional (1919), va començar a parlar-se del socialisme democràtic per oposició al bolxevisme o “comunisme”, entès el mateix com una via democràtica (constitucional i parlamentària) cap a la societat sense classes. Els partits que després de la segona guerra mundial utilitzen termes com a socialdemocràcia o socialisme democràtic, ja no els solen utilitzar com a alternativa al capitalisme, sinó des de l’acceptació del sistema existent. L’SDP alemany, per exemple, parla de socialisme democràtic en el seu programa de Godesberg (1959). No podem perdre de vista tampoc que el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), al costat de molts altres partits comunistes de la dècada dels noranta, va iniciar la seva transformació ideològica propiciada pel fracàs de l’anomenat “socialisme real”, simbolitzat amb la caiguda del mur de Berlín (1989). El mateix Gorbatxov havia presentat la perestroika com un intent de democratitzar el socialisme soviètic. Per tant, no sembla casual que Öcalan opti per equiparar el confederalisme democràtic amb el socialisme democràtic, ni pot desvincular-se la transformació ideològica del PKK del context històric en el qual es produeix. Sent aquest partit actualment una organització il·legal, ens resultarà més senzill per a provar el nostre punt parlar del Partit Democràtic dels Pobles (HDP), el “actor més visible -en paraules de Rojava Azadi- quant a la praxi del confederalisme democràtic en Bakur Kurdistan”.

Respecte al HDP dieu: “No sembla correcte fer una crítica a l’ús com si el HDP fos un partit tradicional de la socialdemocràcia occidental, ja que els seus membres confronten la repressió d’una manera radical que no veiem en altres partits polítics d’aquest espectre, i que no s’acoquinen malgrat les detencions i les difícils circumstàncies que el confronten”. Això és una fal·làcia; el fet que es reprimeixi a un partit no és una dada rellevant per a aclarir o establir la seva filiació ideològica. Els militants del Partit Socialdemòcrata Alemany (SDP) van ser reprimits durant el règim nazi, i els del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) durant el franquisme, per posar alguns exemples. Però si això no convenç, podem afegir que el HDP, irònicament, al costat del SDP, el PSOE i altres partits similars, forma part del Partit dels Socialistes Europeus (PES), partit que es presenta com a SOCIALDEMÒCRATA O SOCIALISTA DEMOCRÀTIC (termes considerats sinònims). El que s’ha comentat és fàcilment comprovable en el cercador del PES: https://www.pes.eu/en/members/parties-map/#list. Per tant, establir vincles entre el confederalisme democràtic i la socialdemocràcia és una conseqüència lògica, i no un simple joc de paraules com se suggereix.

5. Conclusions

Creiem que les crítiques que qualsevol individu o organització aboqui, haurien d’estar adequades a un marc polític de la realitat en la qual viuen i no basades en dogmes ideològics excloents i reduccionistes.” (Rojava Azadi)

Em temo que el dogma ideològic excloent i reduccionista ha acabat sent, per paradoxal que resulti, el confederalisme democràtic, i tota la concepció filosòfica que porta aparellada aquest projecte polític. El vostre proselitisme agressiu comença a provocar reaccions, i el meu article no és sinó un símptoma d’això. Realitzeu propaganda política dins de la nostra organització a través dels mètodes més variats, pretenent fiscalitzar la nostra activitat, i captar als nostres militants amb formacions que s’assemblen més a adoctrinaments. El meu article inicial no era una reflexió dirigida al vostre col·lectiu ni a cap altre col·lectiu extern, sinó a la militància de la CNT, perquè extremin les precaucions davant el que pot ser considerat un clar cas d’entrisme. La CNT no es convertirà en la corretja de transmissió de cap partit polític, cosa que inclou al PKK i a la seva llarga ombra. La nostra organització ja té el seu propi projecte polític “confederalista” basat en el comunisme llibertari. Pertanyem a una llarga tradició que es remunta al primer associacionisme obrer, al sindicalisme revolucionari que recull el testimoni, i que finalment desemboca en l’anarcosindicalisme. I, com sempre ha estat característic d’aquesta tradició, ens dirigim a la classe treballadora, per molt que el vostre líder la titlli de reaccionària. Vendre’ns un altre tipus d’històries en la nostra pròpia casa com que no procedeix.

He deixat passar segurament algunes qüestions de la vostra resposta, però crec que ja he contestat als principals aspectes. Respecte als pamflets ‘Confederalisme Democràtic’ i ‘Guerra i Pau’ no sé quin és el vostre punt, sincerament. Si el que s’està suggerint és que l’associació International Initiative ha manipulat deliberadament el pensament del líder Kurd, Rojava Azadi hauria de denunciar-lo públicament. Sigui com sigui, si apareix un pròxim article -atacant, en aquest cas, la concepció filosòfica d’Öcalan- solament necessito dels dos primers toms del ‘Manifest per una Civilització Democràtica’, per la qual cosa m’alegro que aquesta traducció hagi superat el vostre procés d’autentificació i presenti el segell de qualitat. És el que ja he fet en la present resposta.

Podem solidaritzar-nos amb el poble kurd, per descomptat, però cal també marcar distàncies amb aquest projecte polític, i això és el que he fet en el present article i en l’anterior. No tinc res més a afegir (de moment).

[CAST]

EL MITO KURDO: A VUELTAS CON EL CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO

Secretario de Acción Criminal

Artículo al que se responde: https://rojavaazadimadrid.org/respuesta-a-la-critica-vertida-en-el-blog-solidaridad-obrera-de-cnt-catalunya-a-la-propuesta-del-confederalismo-democratico/.

1. Críticas de Öcalan a los movimientos anarquista y comunista.

Las críticas que Öcalan vierte sobre los movimientos y corrientes comunistas y anarquistas deberían ser tomadas como un regalo que abriera las puertas a los movimientos y sus miembros a replantearse qué fallos están teniendo y cómo pueden mejorar, y no deberían sentirse como un ataque que hiere el ego de sus seguidores. Quizás sea por esto que muchos de los movimientos anarquistas y comunistas en el siglo XXI están completamente estancados, obsoletos y muy lejos de poder llevar a cabo ningún cambio revolucionario persistente e incidente en sus sociedades.” (Rojava Azadi).

Agradecemos a Öcalan el gran regalo que nos ofrece con sus críticas, y por abrirnos el camino hacia el verdadero y definitivo paradigma político… Desde luego, os puedo dar la razón en una cosa: falta autocrítica. Y de paso moderar un poco el culto a la personalidad. Llegados a este punto no resultará difícil entender el motivo por el cual los análisis se centran en la figura de Öcalan. Por supuesto, eso no quita que lamente profundamente la reclusión del líder kurdo, condenado a cadena perpetua por el gobierno turco. Es más que evidente que se trata de un preso político, y celebraría que fuera posible su pronta liberación. Como no podría ser de otra manera. No obstante, no se puede esgrimir siempre su condición política como argumento para eludir las críticas que puedan surgir sobre su pensamiento, o la praxis resultante del mismo. Pero como no voy a entrar más en este juego, que creo que lo que hace es desviar la atención, pasaré al meollo de la cuestión.

Las opiniones de Öcalan son del todo menos respetuosas. De los marxistas critica su supuesto reduccionismo económico, pero no sólo eso, sino que llega a clasificarlos como “izquierda del liberalismo y la herramienta más útil del sistema”. [1] A los anarquistas no solamente les dice que “carecen de una correcta filosofía política” [2] y de “una alternativa política”. [3] Va más allá cuando califica al anarquismo de “secta que se protege de los males del sistema”. [4] Básicamente todos estos movimientos representan a sus ojos instrumentos al servicio del sistema. [5] El mesianismo de su propuesta política es más que evidente, pareciendo que su proyecto es el único camino posible. Por otra parte, desde Rojava Azadi se sostiene que “muchas de las organizaciones y colectivos del espectro occidental, aferrándose al purismo de su teoría ideológica, obvian y olvidan la realidad que les rodea, condenándose a sí mismos al fracaso político”. Desde luego no debéis conocer lo que hace una organización sindical como CNT, que se mueve precisamente en el terreno de las realidades concretas (en este caso, laborales). Me gustaría ver qué hace la militancia de vuestro colectivo. No entraré más en este tipo de cuestiones, ya que es evidente que se trata de argumentos ad hominem.

2. El mito de la revolución anarquista

No estoy negando el papel del Estado en la administración de la sociedad y tampoco creo significativa ni aplicable la concepción anti-Estado anarquista” (Abdullah Öcalan) [A].

“Estamos totalmente de acuerdo con que no debe llamarse a la revolución de Rojava una revolución anarquista…”, decís desde Azadi. Y sin embargo habéis hecho durante años continuo proselitismo entre nuestra militancia sirviéndoos de las supuestas similitudes del confederalismo democrático con el anarquismo, o de la llamada “revolución de Rojava” con la revolución española de 1936. Ahora decís claramente que Öcalan “nunca ha mantenido que su principal objetivo sea la inmediata caída del Estado” pero no hace mucho se vendía que el confederalismo democrático era sinónimo de democracia sin Estado. El propio Öcalan argumentaba en este sentido. Habéis jugado al confusionismo para captar adeptos. De la misma forma que os dirigís con un determinado discurso a los anarquistas o anarcosindicalistas, os dirigís con otro totalmente diferente por ejemplo a los independentistas de la CUP o Endavant. Con los primeros ensalzáis la retórica antiestatal, con los segundos las similitudes de la lucha del pueblo kurdo con la del catalán. Es un discurso camaleónico y oportunista. No era necesario crear un mito para solicitar solidaridad con el pueblo kurdo. “El confederalismo democrático enmarca la abolición del Estado como un deterioro del mismo”. Esta retórica ni tan siquiera representa una novedad; es lo que desde el marxismo se ha denominado extinción del Estado.

Las estructuras políticas o armadas son necesarias, por supuesto. Nadie ha dicho lo contrario. Pero lo realmente clave aquí no es eso, sino los agentes que hay implicados. El Estado es un instrumento de la clase dominante; no lo olvidemos. Más allá de la pura retórica antiestatista es evidente que tras el confederalismo democrático están partidos políticos. La burocracia del Partido de la Unión Democrática (PYD) es la verdadera casta dominante en Rojava. Aunque existan comunas y consejos populares, también existen gobiernos en cada cantón (administraciones autónomas), con sus respectivos Parlamentos (consejos legislativos), consejos ejecutivos y consejos municipales; finalmente la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), y su respectiva constitución (“contrato social”). Es decir, una democracia representativa burguesa, parlamentaria y constitucional. Por no mencionar que la policía está centralizada, las “milicias” son brazos del PYD (representando realmente un Ejército en toda regla), y estos partidos también controlan las comunas y consejos. Respecto al supuesto modelo económico alternativo se reconoce abiertamente que las cooperativas –fundamentalmente agrícolas- representan una parte marginal de la economía. [5] La estructura económica de la sociedad no ha sido transformada, y menos en un sentido revolucionario. Y por descontado, ni se han abolido las clases sociales, ni ha dejado de existir la propiedad privada, como bien admitís ahora.

3. Lucha de clases y el sujeto político clase trabajadora

Estamos profundamente consternadas con el constante rechazo por parte de muchos activistas en cuanto a cualquier cambio en el sujeto político de vanguardia. El texto deja ver un menosprecio de los logros de la revolución en Rojava en los ámbitos de género y una invalidez profunda de la teoría de la mujer como primera nación oprimida y, por lo tanto, el necesario sujeto político de vanguardia”. (Rozava Ajadi).

Uno de los principales errores del marxismo es considerar como progresistas a la burguesía industrial y a la clase trabajadora, y como reaccionarios al resto de la sociedad; cuando la realidad es la contraria” (Abdullah Öcalan) [B]

Mi consternación es mayor ante vuestra insistencia por imponer este credo en organizaciones de clase, con el consiguiente absurdo que esto implica. La práctica sindical que llevamos a cabo nos conduce precisamente a ver el valor que tiene el sujeto clase trabajadora, que desempeña un papel clave en el proceso productivo. Que una organización sindical tenga como referente a la clase trabajadora no debería conducir a la consternación de nadie. Pero dejemos algo en claro: toda esta retórica sentimental no es más que un medio de coacción moral ante la falta de argumentos solventes. De hecho, la lucha por la liberación de la mujer trabajadora -principal agente del trabajo reproductivo- puede ser perfectamente concebida dentro de la óptica de lucha de clases. Por algo existieron Mujeres Libres, y por algo se habla actualmente de feminismo anticapitalista. “Para poder destruir el capitalismo y el Estado, primero ha de acabarse con el patriarcado”, decís. Establecéis aquí una jerarquización de las luchas que carece de sentido. Acabar con el patriarcado sin destruir el capitalismo y el Estado conducirá, desde luego, a una sociedad muy igualitaria… con mujeres empresarias, banqueras, militares o policías. Lo correcto sería afirmar, por tanto, que hay que destruir el capitalismo, el Estado y el patriarcado. Y nos evitamos así un lamentable interclasismo. Pero mi desconfianza hacia el supuesto carácter anticapitalista y antiestatal de vuestro movimiento tiene sus motivos.

Lo verdaderamente inquietante aquí es vuestro desinterés por la lucha de clases, la clase trabajadora, el sindicalismo o cualquier cosa mínimamente relacionada, cosa que me hace nuevamente dudar de los objetivos del confederalismo democrático. Öcalan es ya que niegue el papel de la lucha de clases como motor de la historia o considere las interpretaciones basadas en el materialismo histórico como reduccionistas, sino que se permite afirmar que “la lógica de enfrentar clase contra clase supone una integración voluntaria en el nuevo sistema de poder (civilización)”. [7] Pero no olvidemos, cuando afirma cosas como que la clase trabajadora es reaccionaria, que es el líder del PKK, un partido que representa a la pequeña burguesía. Marcar distancias respecto al pensamiento de Öcalan y la praxis resultante del mismo no es dogmatismo, sino la única respuesta coherente que puede dar un sindicalista revolucionario. Dicho todo esto, queda claro que vuestro principal interés tampoco pasa por destruir el capitalismo. Desde una organización sindical como CNT verificamos la teoría de la lucha de clases diariamente en nuestra praxis. Y todo ello, repito, sin negar la lucha propia de la mujer trabajadora. De hecho, en el ámbito laboral podemos encontrar despidos de mujeres por quedarse embarazadas, situaciones de acoso, precarización bestial de los sectores feminizados, etc., situaciones contra las que luchamos constantemente; contra las que luchan las propias afectadas organizadas sindicalmente. ¡Para que luego nos vengan a decir que menospreciamos la cuestión femenina!. No necesitamos, en realidad, que nadie externo nos venga a hablar de “sujetos políticos de vanguardia”, sean del tipo que sean. Nos basta con nuestra acción sindical para reafirmar nuestro horizonte.

4. El Confederalismo Democrático como Socialismo Democrático o Socialdemocracia

La afirmación de que el confederalismo democrático es una práctica de la socialdemocracia es simplemente absurda. Reducir el profundo sentido que Öcalan da al concepto ‘socialismo democrático’ para hacerlo sinónimo de ‘socialdemocracia’ es cuanto menos un torpe juego de palabras. Los constantes esfuerzos para hacer de las comunas y asambleas de base la principal fuerza de decisión y organización política y social, incitando la participación directa en todas las instituciones, son lo contrario al delegacionismo de la socialdemocracia”. (Rojava Azadi)

El primer partido de este tipo, el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (SDAP), incluiría en su programa de Gotha (1875) el “establecimiento de sociedades obreras de producción con ayuda del Estado, bajo control democrático del pueblo trabajador”. No es raro encontrar este tipo de propuestas en partidos socialdemócratas. Sea como sea, con el cisma que representó la Tercera Internacional (1919), comenzó a hablarse del socialismo democrático por oposición al bolchevismo o “comunismo”, entendido el mismo como una vía democrática (constitucional y parlamentaria) hacia la sociedad sin clases. Los partidos que después de la segunda guerra mundial utilizan términos como socialdemocracia o socialismo democrático, ya no los suelen utilizar como alternativa al capitalismo, sino desde la aceptación del sistema existente. El SPD alemán, por ejemplo, habla de socialismo democrático en su programa de Godesberg (1959). No podemos perder de vista tampoco que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), junto a otros muchos partidos comunistas de la década de los noventa, inició su transformación ideológica propiciada por el fracaso del llamado “socialismo real”, simbolizado con la caída del muro de Berlín (1989). El mismo Gorbachov había presentado la perestroika como un intento de democratizar el socialismo soviético. Por lo tanto, no parece casual que Öcalan opte por equiparar el confederalismo democrático con el socialismo democrático, ni puede desvincularse la transformación ideológica del PKK del contexto histórico en el que se produce. Siendo este partido actualmente una organización ilegal, nos resultará más sencillo para probar nuestro punto hablar del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el “actor más visible -en palabras de Rojava Azadi- en cuanto a la praxis del confederalismo democrático en Bakur Kurdistán”.

Respecto al HDP decís: “No parece correcto hacer una crítica al uso como si el HDP fuera un partido tradicional de la socialdemocracia occidental, ya que sus miembros confrontan la represión de una manera radical que no vemos en otros partidos políticos de este espectro, y que no se amedrentan a pesar de las detenciones y las difíciles circunstancias que lo confrontan”. Esto es una falacia; el hecho de que se reprima a un partido no es un dato relevante para aclarar o establecer su filiación ideológica. Los militantes del Partido Socialdemócrata Alemán (SDP) fueron reprimidos durante el régimen nazi, y los del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante el franquismo, por poner algunos ejemplos. Pero si esto no convence, podemos añadir que el HDP, irónicamente, junto al SDP, el PSOE y otros partidos similares, forma parte del Partido de los Socialistas Europeos (PES), partido que se presenta como SOCIALDEMÓCRATA O SOCIALISTA DEMOCRÁTICO (términos considerados sinónimos). Lo que se ha comentado es fácilmente comprobable en el buscador del PES: https://www.pes.eu/en/members/parties-map/#list. Por tanto, establecer vínculos entre el confederalismo democrático y la socialdemocracia es una consecuencia lógica, y no un simple juego de palabras como se sugiere.

5. Conclusiones

Creemos que las críticas que cualquier individuo u organización vierta, deberían estar adecuadas a un marco político de la realidad en la que viven y no basadas en dogmas ideológicos excluyentes y reduccionistas.” (Rojava Azadi)

Me temo que el dogma ideológico excluyente y reduccionista ha acabado siendo, por paradójico que resulte, el confederalismo democrático, y toda la concepción filosófica que lleva aparejada este proyecto político. Vuestro proselitismo agresivo comienza a provocar reacciones, y mi artículo no es sino un síntoma de ello. Realizáis propaganda política dentro de nuestra organización a través de los métodos más variados, pretendiendo fiscalizar nuestra actividad, y captar a nuestros militantes con formaciones que se asemejan más a adoctrinamientos. Mi artículo inicial no era una reflexión dirigida a vuestro colectivo ni a ningún otro colectivo externo, sino a la militancia de la CNT, para que extremen las precauciones ante lo que puede ser considerado un claro caso de entrismo. La CNT no se va a convertir en la correa de transmisión de ningún partido político, cosa que incluye al PKK y a su larga sombra. Nuestra organización ya tiene su propio proyecto político “confederalista” basado en el comunismo libertario. Pertenecemos a una larga tradición que se remonta al primer asociacionismo obrero, al sindicalismo revolucionario que recoge el testigo, y que finalmente desemboca en el anarcosindicalismo. Y, como siempre ha sido característico de esta tradición, nos dirigimos a la clase trabajadora, por mucho que vuestro líder la tache de reaccionaria. Vendernos otro tipo de historias en nuestra propia casa como que no procede.

He dejado pasar seguramente algunas cuestiones de vuestra respuesta, pero creo que ya he contestado a los principales aspectos. Respecto a los panfletos ‘Confederalismo Democrático’ y ‘Guerra y Paz’ no sé cuál es vuestro punto, sinceramente. Si lo que se está sugiriendo es que la asociación International Initiative ha manipulado deliberadamente el pensamiento del líder Kurdo, Rojava Azadi debería denunciarlo públicamente. Sea como sea, si aparece un próximo artículo -atacando, en este caso, la concepción filosófica de Öcalan- solamente preciso de los dos primeros tomos del ‘Manifiesto por una Civilización Democrática’, por lo cual me alegro que esta traducción haya superado vuestro proceso de autentificación y presente el sello de calidad. Es lo que ya he hecho en la presente respuesta.

Podemos solidarizarnos con el pueblo kurdo, por supuesto, pero es preciso también marcar distancias con este proyecto político, y esto es lo que he hecho en el presente artículo y en el anterior. No tengo nada más que añadir (por el momento).

CITAS

[1] Öcalan, A. (2009). Manifiesto por una Civilización Democrática. Orígenes de la Civilización (Tomo I). Editorial Descontrol, p. .117.

[2] Öcalan, A. (2017). Manifiesto por una Civilización Democrática. Civilización Capitalista (Tomo II). Editorial Descontrol, p. 60.

[3] Ibid., p. 274.

[4] Öcalan, A. (2009). Manifiesto por una Civilización Democrática. Orígenes de la Civilización (Tomo I). Editorial Descontrol, p. 118.

[5] Dossier informativo – Cooperativas en el norte y este de Siria: desarrollo de una nueva economía (2020). Rojava Information Center: http://rojavaazadimadrid.org/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-RIC-Cooperativas-NES-081120.pdf.

[7] Öcalan, A. (2009). Manifiesto por una Civilización Democrática. Orígenes de la Civilización (Tomo I). Editorial Descontrol, p. 63.

[A] Öcalan, A. (2017). Manifiesto por una Civilización Democrática. Civilización Capitalista (Tomo II). Editorial Descontrol, p. 226.

[B] Öcalan, A. (2017). Manifiesto por una Civilización Democrática. Civilización Capitalista (Tomo II). Editorial Descontrol, p. 322.