Autor: Vicente Barbarroja

El temps just de la revolució (III). Interrompre el temps, recomposar-se en un altre lloc.

Imatge: Krasnyi Collective ” Arran de participar en la preparació del Seminari d’ovni arxius (@ovni_arxius) a La Base (@ateneu_base): “El temps just de la revolució. Per un procés destituent”, a principis de novembre, on es va convidar els investigadors Marcello Tarì i Andrea Cavalletti, el Vicente Barbarroja ens ha fet arribar aquesta breu sèrie d’articles per provocar el debat entorn de qüestions oblidades i a la vegada presents en les lluites i la vida que compartim. — Del passat el més important és el que oblidem.” «En la lucha –escribe Marx– esta masa se une, se constituye en clase...

Read More

El justo tiempo de la revolución (III). Interrumpir el tiempo, recomponerse en otra parte.

Imagen: Krasnyi Collective ” A raíz de participar en la preparación del Seminario de ovni archivos (@ovni_archivos) en La Base (@ateneu_base): “El tiempo justo de la revolución. Por un proceso destituyente”, a principios de noviembre, donde se invitó a los investigadores Marcello Tarì y Andrea Cavalletti, Vicente Barbarroja nos ha hecho llegar esta breve serie de artículos para provocar el debate en torno a cuestiones olvidadas y a la vez presentes en las luchas y la vida que compartimos. — Del pasado lo más importante es lo que olvidamos.” «En la lucha –escribe Marx– esta masa se une, se...

Read More

El justo tiempo de la revolución (II.II) El terror al caos. El mundo o nada

Imagen: Krasnyi Collective ” A raíz de participar en la preparación del Seminario de ovni archivos (@ovni_archivos) en La Base (@ateneu_base): “El tiempo justo de la revolución. Por un proceso destituyente”, a principios de noviembre, donde se invitó a los investigadores Marcello Tarì y Andrea Cavalletti, Vicente Barbarroja nos ha hecho llegar esta breve serie de artículos para provocar el debate en torno a cuestiones olvidadas y a la vez presentes en las luchas y la vida que compartimos. — Del pasado lo más importante es lo que olvidamos.” La revolución que viene no consiste en alguien que nos...

Read More

El temps just de la revolució (II.II) El terror al caos. El món o res

Imatge: Krasnyi Collective ” Arran de participar en la preparació del Seminari d’ovni arxius (@ovni_arxius) a La Base (@ateneu_base): “El temps just de la revolució. Per un procés destituent”, a principis de novembre, on es va convidar els investigadors Marcello Tarì i Andrea Cavalletti, el Vicente Barbarroja ens ha fet arribar aquesta breu sèrie d’articles per provocar el debat entorn de qüestions oblidades i a la vegada presents en les lluites i la vida que compartim. — Del passat el més important és el que oblidem.” La revolució que ve no consisteix en algú que ens espera en una...

Read More

El temps just de la revolució (II.I) El terror al caos. Un món irrespirable.

Imatge: Krasnyi Collective ” Arran de participar en la preparació del Seminari d’ovni arxius (@ovni_arxius) a La Base (@ateneu_base): “El temps just de la revolució. Per un procés destituent”, a principis de novembre, on es va convidar els investigadors Marcello Tarì i Andrea Cavalletti, el Vicente Barbarroja ens ha fet arribar aquesta breu sèrie d’articles per provocar el debat entorn de qüestions oblidades i a la vegada presents en les lluites i la vida que compartim. — Del passat el més important és el que oblidem.” La propaganda genuïna (…) és moralment possible només si de veritat un està...

Read More