Fotografia: Carlos Martín (Homer)

Finalitzat el procés orgànic post-congressual, els acords assolits durant els cinc dies de deliberacions del XI Congrés Confederal celebrat a Saragossa al desembre 2015, es convertien en definitius en el Ple Confederal celebrat a Madrid a l’abril de 2016, després de ser sotmesos a la revisió i impugnació de tots els sindicats de la CNT.

Des del Comitè Confederal procedim a la seva publicació per a coneixement del conjunt de la classe obrera. D’aquesta forma volem transmetre uns acords que creiem que proposen un important conjunt de mesures i eines en la nostra lluita contra el capital i l’autoritat, i que reafirmen el caràcter revolucionari de la via anarcosindicalista que ha reafirmat la CNT al seu últim congrés.

Fotografia: Carlos Martín (Homer)

Els acords poden descarregar-se en aquesta pàgina o consultar-se a la secció de documents de la web de CNT.

En aquest Congrés la CNT ha passat a definir-se no només com una organització de classe, autònoma, autogestionaria, federalista i internacionalista, sinó també com una organització feminista, entenent que la lluita contra el patriarcat és inseparable de la lluita contra el capitalisme i contra qualsevol forma de dominació.

Els acords assolits destaquen per preparar a l’organització davant la problemàtica laboral i social més complexa com els acomiadaments col·lectius, la situació d’autònoms i falsos autònoms o la recuperació i cooperativització d’empreses, amb un especial èmfasi en aquells espais desatesos pel sindicalisme de concertació i de representació unitària. Es creen òrgans específics d’anàlisi econòmica i d’autogestió de la societat des de la perspectiva del comunisme llibertari.

Fotografia: Carlos Martín (Homer)

Es fa especial èmfasi en les qüestions de gènere, fomentant l’eliminació de discriminacions directes i indirectes i articulant taules reivindicatives orientades a la correlativitat de tasques. Per la seva banda, el Gabinet Tècnic Confederal reforça les àrees de jurídica i economia i les amplia a social i salut laboral. En els acomiadaments col·lectius i EROs s’articulen estratègies perquè l’empresa es faci càrrec del dany causat i no pugui eludir la seva responsabilitat. CNT potenciarà l’ocupació impulsant les assemblees d’aturats i borses de treball en els sindicats.

 

Destaquen també els acords relatius a la recuperació i col·lectivització d’empreses i al control anarcosindical de l’activitat productiva i de l’organització del treball, la qual cosa suposa una decidida voluntat d’iniciar processos revolucionaris que passin per la presa dels mitjans de producció i l’autogestió integral de la societat. Es recuperen per a això les Comissions de Defensa Econòmica i el Consell d’Economia Confederal, evidenciant que hi ha a la CNT una voluntat clara d’iniciar aquests passos en un sentit revolucionari i transformador. Per a això també s’ha acordat l’elaboració d’un programa econòmic i sociolaboral que ha de desenvolupar aquests temes i que seran presentats públicament en el termini d’un any.

Referent a l’acció social s’han incorporat nous acords sobre els sistemes públics de serveis i s’ha posat fil a l’agulla a la creació d’assemblees d’aturats i de borses d’ocupació en els sindicats.

CNT proposa una comunicació integral adaptada a les noves tecnologies, que optimitzi la divulgació del seu missatge a la classe treballadora. En matèria internacional es reforçaran les relacions amb les organitzacions anarcosindicalistes amb les quals ja realitzavem un treball conjunt en matèries laborals i socials.