[CAT]

 

Podria pensar-se que la vaga és l’única tàctica basada en l’acció directa de la qual disposa la classe treballadora; una eina que tristament ha estat devaluada en les últimes dècades: “vagues generals” que van resultar ser actes purament simbòlics, reduïdes a manifestacions a causa del seu escàs seguiment, i fins i tot suposades “vagues” -generalment lockouts patronals- instrumentalitzades en benefici de la burgesia per qüestions de tipus partidista. Malgrat tot, és evident que la vaga és un dels principals mitjans, summament potent si s’utilitza de forma adequada, dels quals disposem per a enfrontar a l’enemic de classe. Serveixi d’exemple la vaga convocada a principis del present any per la Secció Sindical de CNT en Eurest, Secció pertanyent al SOV de Barcelona, que va desembocar en un acord amb l’empresa en el qual es reconeixien diverses reclamacions, entre les quals estaven la transformació de tots els contractes temporals en indefinits, el reconeixement correcte de categories professionals, el pagament dels deutes pendents, l’establiment d’un sistema de nòmines comprensible i l’aplicació d’un nou quadrant que permetés la conciliació laboral i familiar. (1)

 

No obstant això, malgrat la importància clau de la vaga, hem de recordar que comptem amb altres tàctiques de lluita que sovint s’obliden -o s’apliquen de forma inconscient, però no sistemàtica- tals com el boicot, el label i el sabotatge. El que decidim aplicar alguna d’aquestes tàctiques de forma aïllada, utilitzem alguna d’elles de forma preferent o les combinem en diferent grau dependrà de l’estratègia que hàgim establert en cadascun dels conflictes laborals que es presenten en el nostre dia a dia. En el següent article veurem que el boicot pot ser fins i tot més efectiu que la vaga en determinats contextos. Precisament, en un sector laboral tan precari com l’hostaleria, el camp de batalla que abordarem aquí, esdevé una arma decisiva en el dur combat sindical. No obstant això, abans d’entrar en matèria tractant una sèrie d’exemples actuals on s’ha aplicat el boicot de forma exitosa, definirem què és i realitzarem una breu introducció històrica relativa a la seva aparició en el moviment sindical. 

 

EL BOICOT: DEFINICIÓ I HISTÒRIA

 El boicot va fer aparició per primera vegada dins del sindicalisme revolucionari en el Congrés de Toulouse celebrat al setembre de 1897 per l’organització sindical francesa Confédération Générale du Travail. En l’informe de la Comissió dedicada a l’estudi d’aquesta qüestió, dos integrants de la qual eren els famosos militants Émile Pouget i Paul Delesalle, es presentaven dues noves tàctiques de resistència i lluita contra la classe capitalista: el boicot i el sabotatge. Aquestes eines eren recomanades com a complement a la vaga, encara que no únicament, ja que es considerava podien arribar a tenir un paper protagonista per si mateixes. El boicot deu el seu nom al capità Boycott, l’administrador d’uns grans dominis pertanyents a un comtat irlandès, que havia actuat en contra dels interessos dels pagesos de la zona. Com a represàlia durant la collita que s’havia de dur a terme al 1879 els pagesos es van negar a treballar, no trobant el capità suficients mans. Ni tan sols l’enviament de tropes per part del govern va poder fer res contra el buit general que es va fer a aquest personatge, que finalment va haver d’abandonar el país pràcticament arruïnat amb la seva família. Contra fabricants o industrials el boicot semblava difícil, argumentava l’informe, ja que molts productes ni tan sols venien marcats. No obstant això, la situació canviava en el cas de comerciants, on el boicot al seu negoci es podia aplicar directament. A la França d’aquesta època es van produir alguns exemples de boicot en el context sindical. La Borsa de Treball de Le Mans, per exemple, va posar en la llista negra a un comerciant que actuava en contra dels interessos dels seus treballadors, i la situació va arribar fins a tal punt que aquest va haver de traslladar el seu negoci a una altra part del país. En la mateixa Toulouse s’havia dut a terme un boicot contra totes les botigues que es negaven a tancar el diumenge, i per a tal menester s’hi havia encartellat tota la ciutat. Les possibilitats del boicot, per tant, semblaven immenses. L’informe de la Comission du Boycottage, coronat amb una pluja d’aplaudiments després de la seva lectura, va ser aprovat per unanimitat en el Congrés de Toulouse. (2) És així com va passar a formar part de la tradició sindicalista revolucionària al costat del sabotatge. (3)

 

Durant la dècada dels anys trenta del passat segle a Espanya es va produir un episodi molt interessant que el boicot va ser aplicat contra la marca Damm. Els obrers d’aquesta cerveseria tenien salaris excessivament baixos, sumant-se a això l’acomiadament de diversos treballadors díscols. En la història es comenta que va tenir un paper important l’exclusió del famós anarcosindicalista Buenaventura Durruti del procés de selecció per a cobrir vacants durant la temporada d’estiu. Sigui com sigui, el producte va arribar a boicotejar-se totalment a la ciutat de Barcelona. Els amos dels bars que continuaven oferint la marca veien com es provocaven destrosses en els seus establiments (aparadors rebentats, ampolles, gots, etc). Els treballadors del port es negaven a carregar-lo en vaixells i traslladar-lo a altres parts d’Espanya. Al cap d’un temps la majoria de bars tenien un cartell indicant que no s’oferia cervesa Damm. Després de diversos mesos de boicot permanent, a l’abril de 1935 l’empresa va arribar a un acord amb el Sindicat d’Alimentació de la CNT. L’empresa va abonar la totalitat dels salaris, va ocupar als acomiadats i va negociar unes noves bases del treball. Gràcies a l’èxit del conflicte els treballadors de Moritz van seguir l’exemple, aconseguint immediatament davant la sola amenaça de boicot millores salarials i en general de les condicions de treball. (4) (5)

 

El boicot precisa de la participació de la classe treballadora en el seu conjunt en tant consumidora. No solament té per què restringir-se a una empresa determinada, sinó que pot estendre’s a totes aquelles empreses que mantinguin algun tipus de relació comercial amb aquesta. Aquesta eina pot ser utilitzada al costat de la vaga, com a complement, encara que també pot recórrer-se a la mateixa de forma independent. En l’actualitat, a causa de la falta absoluta de consciència de classe i l’encegadora voràgine consumista, que fa difícil la solidaritat entre iguals, el boicot ha hagut de transformar-se, i dur-se a terme de forma contundent davant la mateixa porta dels negocis: en la forma de boicot in situ. Una vegada allí és necessari dificultar l’accés a l’establiment per a causar el major mal possible. Parlarem amb clients potencials, que s’estiguin plantejant consumir, informant-los de tots els detalls del conflicte, posant tota la nostra obstinació per a convèncer i, en cas que persisteixin en el seu propòsit d’accedir al lloc, emprar la coacció verbal o mètodes més expeditius si la situació ho requereix. El client efectiu, que ha decidit consumir el producte o servei objecte del boicot, passa així a convertir-se en còmplice de la situació que es viu en el centre de treball. En aquest sentit és el nostre deure fer que la vetllada li resulti el menys grata possible. D’altra banda, cal recordar-li a l’empresari o a l’empresària de torn que provocarem que les seves vendes caiguin en picat, que la seva recaptació sigui nul·la, que fins i tot podem posar el seu negoci a la vora de la ruïna. Entre dos interessos contraposats decideix la força, i és imprescindible que entengui que per part nostra hi ha disposició a anar fins a les últimes conseqüències. Si, arribat el cas, el seu negoci fa fallida que serveixi d’exemple per a altres establiments. En els centres de treball la lluita ha de ser una constant; transformant-se aquests en camps de batalla. Les lluites no solament marquen el camí, sinó que ajuden a enfortir el caràcter, i moltes vegades, com veurem, ens condueixen a la victòria.

 

 EL SECTOR DE L’HOSTALERIA

 El sector de l’hostaleria és un d’aquests àmbits laborals especialment precari on l’aplicació d’una tàctica contundent, d’acció directa, com el boicot, es pot convertir en la nostra millor arma. A més, se suma el fet que aquí la classe treballadora pot actuar en el seu rol de consumidora. Les problemàtiques existents en l’hostaleria són diverses, des de la falta de contracte o alta en la seguretat social, passant per contractes en frau de llei, que no reflecteixen les hores reals realitzades, la falta d’abonament d’hores extres o plusos, no respectar el descans mínim entre jornades, situacions d’assetjament, etc. La llista és massa extensa. Per a empitjorar la situació hem vist com en els últims temps se signaven molts convenis d’empresa que empitjoraven substancialment les condicions dels convenis col·lectius estatals o autonòmics. Referent a això, el 6 de setembre de 2017 es va signar l’últim Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de Catalunya entre la patronal del sector i les organitzacions “sindicals” majoritàries CCOO i UGT, Conveni en el qual es normalitzava de forma sorprenent la subcontractació com a pràctica habitual, sobretot per a cobrir serveis com la neteja (cambreres de pis, per exemple). Evidentment des de CNT ens manifestem en aquell moment en contra d’aquest nou atac contra els interessos de la classe treballadora. Des de CNT no volem que es regularitzin -és a dir, que es normalitzin- les externalitzacions, sinó que volem que s’acabi amb semblant xacra. (6)

 

Queda molt per fer, per descomptat, en aquest àmbit. Passarem a relatar, en aquest sentit, tres lluites que poden il·lustrar en gran manera el camí a seguir: els conflictes contra GINOS, UDON i MACCHINA PASTA BAR. Els dos primers conflictes es van resoldre exitosament i l’últim d’ells encara ens ocupa, encara que ja hem aconseguit certes concessions mitjançant les nostres accions.

 

 GINOS RISTORANTE

El conflicte contra GINOS, cadena de restaurants pertanyent al grup VIPS, es va iniciar fa ja una dècada. Un supervisor del Centre Comercial de Diagonal Mar, clarament encoratjat per la pròpia empresa, havia creat un ambient irrespirable en aquell centre de treball. L’assetjament laboral era una pràctica empresarial més que evident; la més mínima reclamació -fora relativa a problemes amb les vacances, sol·licitar uns horaris que facilitessin la conciliació de la vida laboral amb la familiar o qualsevol altra qüestió- tenia per única resposta la repressió. En aquest context sorgia la Secció Sindical de CNT en GINOS a principis de 2010. La contundència de les nostres accions, dins de les quals es va aplicar el boicot in situ a la marca, va determinar l’acomiadament de l’esmentat supervisor. L’empresa va intentar canviar l’estratègia, tractant en aquest sentit de comprar al delegat de la secció sense èxit, i davant la negativa va començar novament l’assetjament cap a la seva persona. La Secció Sindical, a causa de la seva gran labor, es va estendre cap a altres centres de treball on es trobaven els mateixos problemes: situacions d’assetjament laboral i posteriorment repressió sindical, una àmplia gamma d’incompliments en matèria de seguretat i higiene que posaven en perill a la plantilla, incompliments del conveni, etc (7)

 

Durant el temps que va durar el conflicte es van dur a terme un gran nombre d’actes davant els diversos centres comercials de la marca. Recordem, per exemple, la concentració duta a terme durant el mes de juny de 2011 davant el Centre Comercial de la Maquinista, que va coronar una sèrie d’accions que van desembocar en la cessació de tres responsables també implicats en un cas d’assetjament laboral a una altra de les nostres delegades. Un tercer delegat de CNT, en aquest cas en el Centre Comercial Splau, va ser acomiadat de forma disciplinària -acomiadament posteriorment reconegut com a improcedent- a la fi de maig de 2012 per la Direcció de l’empresa per una suposada acumulació de faltes greus que recollien qüestions tan absurdes com xiular en la cuina, negar-se a fer hores extres o marxar a l’hora en què finalitzava el seu torn. Tot això havia anat precedit d’una campanya d’assetjament duta a terme per part del gerent del centre. En aquest sentit, també vam dur a terme diverses concentracions tots els dissabtes causant nombroses pèrdues a GINOS. L’empresa va intentar entorpir per tots els mitjans l’activitat sindical de CNT, que s’estenia com l’escuma, evidentment sense èxit. (8)(9)

 

GINOS, en una de les seves múltiples jugades, va pretendre que treballadors/es signessin un annex als seus contractes (denominats “Desafío 2012” i “Desafío 2013”) que empitjorava les seves condicions de treball amb mesures com la reducció d’hores de treball, sou, dies de vacances i plantejant fins i tot la possibilitat de poder canviar al treballador/a d’un centre a un altre de forma arbitrària, tot això amb l’excusa de la crisi. Aquelles persones que no signaven eren amenaces. No obstant això, cap membre de la Secció Sindical va consentir que es trepitgessin així els seus drets. (10) Al setembre de 2013 el nostre delegat del CC Diagonal mar era novament sancionat, acumulant sancions ridícules com les derivades de menjar-se una amanida amb mozzarella, no deixar-se registrar de manera indiscriminada, negar-se a realitzar hores extres o fins i tot per absentar-se del treball quan estava realitzant un examen mèdic en la mútua de la mateixa empresa. El company, que va patir un pinçament cervical, era obligat a fer treballs que requerien un considerable esforç físic perquè demanés la baixa mèdica. Aquell estiu es va dur a terme una dura campanya de boicot (#DiNoaGinos). (11) Problemàtiques similars, relacionades amb sancions i assetjament, vam haver d’abordar durant l’any 2014. No obstant això, podem dir orgullosament que després de diversos anys de lluita l’empresa va començar a respectar tots els drets laborals, canviant substancialment la seva actitud, i gràcies a això va poder normalitzar-se l’activitat de la Secció Sindical de CNT. L’any 2015 la Secció ja estava àmpliament implantada en GINOS, i encara que els problemes no van acabar -tenim per exemple el ERTE dut a terme per l’empresa en 2016-, el triomf ha estat més que evident.

 

UDON: NOODLE BAR & RESTAURANT

El boicot va ocupar un lloc preponderant en el conflicte que es va iniciar contra la cadena de restaurants asiàtica UDON. És important destacar que l’estratègia seguida va marcar el desenllaç del mateix a causa de la contundència de les accions que es van dur a terme. Una sèrie de problemàtiques recurrents en els centres de treball de la marca van determinar que un grup de treballadores decidissin organitzar-se i constituir la Secció Sindical de CNT en UDON a la fi de l’any 2015. Les reivindicacions de la Secció incloïen la correcta assignació de categories laborals -ja que sent cambreres i cuineres eren contractades com a ajudants i preparadores-, el compliment de les clàusules signades per contracte -que incloïen plusos, dies d’assumptes propis i períodes de baixa-, el respecte del calendari laboral pactat -no es respectaven ni tan sols les 12 hores de descans entre torns-, i, finalment, el reconeixement de drets sindicals com la capacitat de negociar amb l’empresa o de ser informades de decisions empresarials que poguessin afectar a tota la plantilla. Com sol ser habitual en aquest tipus de conflictes l’empresa va ignorar les diverses peticions de reunió negant-se a reconèixer a CNT com a interlocutora vàlida. (12)

 

Els primers piquets efectuats van assenyalar ràpidament el camí a seguir. Per exemple, davant la duresa del piquet celebrat a mitjan desembre d’aquest any en el Centre Comercial de la Illa de Barcelona van haver de baixar les persianes del restaurant atemorits davant la nostra presència. Davant la falta de resposta de UDON, CNT va declarar una vaga indefinida tots els divendres a partir del 29 de gener de 2016. (13) Les mobilitzacions que van acompanyar a la vaga van ser massives. Es va iniciar també, en aquest sentit, una campanya de boicot en xarxes socials per a danyar a la marca. No obstant això, el que va marcar sens dubte la diferència va ser el boicot dut a terme in situ davant els diversos establiments de UDON. En alguns dels piquets, com el realitzat en plaça Catalunya, durant la nostra presència ningú consumia res. Però si hi ha un piquet que guarda un lloc especial en la nostra memòria va ser l’efectuat en l’establiment de UDON en el Centre Comercial de les Sorres on ABSOLUTAMENT NINGÚ va consumir res aquest dia. Un gran grup de companys i companyes ens congreguem davant les portes d’aquest centre de treball en les hores puntes, fent diverses guàrdies durant la resta del dia per a verificar que no hi havia activitat de cap mena en el negoci. L’empresa, desesperada per la situació generada durant el transcurs del conflicte va accedir a reunir-se amb la Secció Sindical l’11 de febrer de 2016 arribant a un acord que reconeixia la pràctica totalitat de les reclamacions. (13) És molt important assenyalar que aquest conflicte es va resoldre íntegrament sobre la base de l’acció directa; eines com la vaga i el boicot es van combinar de forma efectiva per a donar lloc al victoriós desenllaç. En les nostres valoracions sobre aquesta lluita es va arribar a la conclusió que es podria haver resolt perfectament amb el boicot com a únic mitjà.

 

MACCHINA PASTA BAR

El SOV de Barcelona va ser informat el mes de març passat de les pràctiques abusives que es duien a terme en el centre de treball de la marca Macchina Pasta Bar (carrer Balmes) per part de la gerent del lloc. Es produïa allà una situació alarmant de mobbing o assetjament laboral: persecució de determinades persones, crits, insults, comentaris racistes, masclistes i denigrants, etc. La gerent havia convertit el centre de treball en el seu feu particular, traient-se del mig a certes persones -el recent acomiadament d’una treballadora que havia plantat cara a aquesta persona era il·lustratiu en aquest sentit- i col·locant gent afí al seu costat que gaudien de certs privilegis, per exemple, en quant a vacances o horaris (lliurar tots els caps de setmana). L’empresa, que al principi va semblar receptiva a l’assumpte ens va informar que s’havia creat un Comitè de Prevenció d’Assetjament i un protocol per a iniciar una investigació del succeït. No obstant això, aquest moviment no va ser res més que una cortina de fum, sent part de l’estratègia de l’empresa per a guanyar temps, i aïllar a la nostra companya en el centre.

 

Les sospites es confirmaven amb l’acomiadament d’un altre dels companys que havia plantat cara a l’assetjadora, demostrant que era la pròpia empresa la que promovia activament i legitimava l’actuació de la gerent, sent l’assetjament tota una pràctica empresarial. En aquest sentit CNT Barcelona declarava el conflicte a Pasta Balmes. Les reclamacions eren senzilles: finalització de la situació d’assetjament, no prendre represàlies contra empleats/ades que haguessin denunciat la situació, i readmissió del company acomiadat. La Direcció de l’empresa resolia realitzar el canvi de centre de treball de la gestora a partir del mes de maig, considerant per la seva part tancat el conflicte, i declinant la sol·licitud de reunió plantejada per al 25 d’abril. Al·legaven que l’acomiadament del treballador era per causes totalment alienes a l’expedient d’assetjament laboral. Rebutjaven novament una segona sol·licitud de reunió per al 2 de maig, al·legant que per la seva part l’assumpte estava resolt.

 

La nostra primera acció, un boicot in situ davant les portes del seu establiment, sembla ser que va despertar l’interès de Pasta Balmes per dur a terme la demandada reunió. No obstant això, la reunió duta a terme va mostrar ser una perduda de temps. Els portaveus de l’empresa no van cessar de repetir en tot moment que el motiu de l’acomiadament del treballador res tenia a veure amb la situació d’assetjament. El fet que el company portés dos anys treballant allí que pel seu bon fer hagués exercit d’encarregat, i que l’acomiadament coincidís sospitosament amb l’episodi d’assetjament iniciat per la gerent, no semblaven arguments suficients. Per tots aquests motius, el conflicte contra aquesta empresa continua vigent, i es preveu un augment de la contundència en les accions en els pròxims dies. Us preguem estigueu atents/es a les novetats que sorgeixin sobre aquest tema, i col·laboreu activament, ja que la lluita continua.

 

CONCLUSIÓ

Hem demostrat amb aquesta sèrie d’exemples pràctics que el boicot és una tàctica indispensable de la classe treballadora per a enfrontar a l’enemic de classe. Aquest mitjà de lluita és singularment efectiu en el sector de l’hostaleria a causa de la naturalesa d’aquest. En aquest sentit pot aportar-nos grans avantatges i conduir-nos a l’èxit en la batalla en gran part dels nostres conflictes, sempre que es compleixin una sèrie de requisits de tipus logístic. La seva forma més agressiva -i certament més efectiva- és el boicot in situ davant la mateixa porta dels negocis. No obstant això, ja que precisa de la participació de la classe treballadora en el seu conjunt en tant consumidora, és necessari contribuir d’alguna manera a despertar la tristament adormida consciència de classe. Sigui com sigui, estem segurs/es que aquesta arma ens conduirà a molts més èxits. Esperem que el present article serveixi de guia, i ajudi a aclarir el camí.

 

[CAST]

 

EL BOICOT COMO ARMA DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA COMO CAMPO DE BATALLA

 

Podría pensarse que la huelga es la única táctica basada en la acción directa de la que dispone la clase trabajadora; una herramienta que tristemente ha sido devaluada en las últimas décadas: “huelgas generales” que resultaron ser actos puramente simbólicos, reducidas a manifestaciones debido a su escaso seguimiento, e incluso supuestas “huelgas” -generalmente lockouts patronales- instrumentalizadas en beneficio de la burguesía por cuestiones de tipo partidista. A pesar de todo,está claro que la huelga es uno de los principales medios, sumamente potente si se utiliza de forma adecuada, de los que disponemos para enfrentar al enemigo de clase. Sirva de ejemplo la huelga convocada a principios del presente año por la Sección Sindical de CNT en Eurest, Sección perteneciente al SOV de Barcelona, que desembocó en un acuerdo con la empresa en el que se reconocían diversas reclamaciones, entre las cuales estaban la transformación de todos los contratos temporales en indefinidos, el reconocimiento correcto de categorías profesionales, el pago de las deudas pendientes, el establecimiento de un sistema de nóminas comprensible y la aplicación de un nuevo cuadrante que permitiera la conciliación laboral y familiar.(1)

 

No obstante, a pesar de la importancia clave de la huelga, hemos de recordar que contamos con otras tácticas de lucha que frecuentemente se olvidan -o se aplican de forma inconsciente, pero no sistemática- tales como el boicot, el label y el sabotaje. El que decidamos aplicar alguna de estas tácticas de forma aislada, utilicemos alguna de ellas de forma preferente o las combinemos en diferente grado dependerá de la estrategia que hayamos establecido en cada uno de los conflictos laborales que se presentan en nuestro día a día. En el siguiente artículo veremos que el boicot puede ser incluso más efectivo que la huelga en determinados contextos. Precisamente, en un sector laboral tan precario como la hostelería, el campo de batalla que abordaremos aquí, deviene un arma decisiva en el duro combate sindical. No obstante, antes de entrar en materia tratando una serie de ejemplos actuales donde se ha aplicado el boicot de forma exitosa, definiremos qué es y realizaremos una breve introducción histórica relativa a su aparición en el movimiento sindical.

 

EL BOICOT: DEFINICIÓN E HISTORIA

El boicot hizo aparición por primera vez dentro del sindicalismo revolucionario en el Congreso de Toulouse celebrado en septiembre de 1897 por la organización sindical francesa Confédération Générale du Travail. En el informe de la Comisión dedicada al estudio de estacuestión, dos integrantes de la cual eran los famosos militantes Émile Pouget y Paul Delesalle, se presentaban dos nuevas tácticas de resistencia y lucha contra la clase capitalista: el boicot y el sabotaje. Estas herramientas eran recomendadas como complemento a la huelga, aunque no únicamente, ya que se consideraba podían llegar a tener un papel protagonista por sí mismas. El boicot debe su nombre al capitán Boycott, el administrador de unos grandes dominios pertenecientes a un condado irlandés, que había actuado en contra de los intereses de los campesinos de la zona. Como represalia durante la cosecha que se debía llevar a cabo en 1879 los campesinos se negaron a trabajar, no encontrando el capitán suficientes manos. Ni tan siquiera el envío de tropas por parte del gobierno pudo hacer nada contra el vacío general que se hizo a este personaje, que finalmente tuvo que abandonar el país prácticamente arruinado con su familia. Contra fabricantes o industriales el boicot parecía difícil, argumentaba el informe, ya que muchos productos tan siquiera venían marcados. No obstante, la situación cambiaba en el caso de comerciantes, donde el boicot a su negocio se podía aplicar directamente. En la Francia de esa época se produjeron algunos ejemplos de boicot en el contexto sindical. La Bolsa de Trabajo de Le Mans, por ejemplo, puso en la lista negra a un comerciante que actuaba en contra de los intereses de sus trabajadores, y la situación llegó hasta tal punto que éste tuvo que trasladar su negocio a otra parte del país. En la misma Toulouse se había llevado a cabo un boicot contra todas las tiendas que se negaban a cerrar el domingo, y para tal menester se había encartelado toda la ciudad. Las posibilidades del boicot, por lo tanto, parecían inmensas. El informe de la Comission du Boycottage, coronado con una lluvia de aplausos tras su lectura, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de Toulouse. (2)Es así como pasó a formar parte de la tradición sindicalista revolucionaria junto al sabotaje. (3)

 

Durante la década de los años treinta del pasado siglo en España se produjo un episodio muy interesante en que el boicot fue aplicado contra la marca Damm. Los obreros de esta cervecería tenían salarios excesivamente bajos, sumándose a esto el despido de varios trabajadores díscolos. En la historia se comenta que tuvo un papel importante la exclusión del famoso anarcosindicalista Buenaventura Durruti del proceso de selección para cubrir vacantes durante la temporada de verano. Sea como sea, el producto llegó a boicotearse totalmente en la ciudad de Barcelona. Los dueños de los bares que seguían ofreciendo la marca veían como se provocaban destrozos en sus establecimientos (escaparates reventados, botellas, vasos, etc). Los trabajadores del puerto se negaban a cargarlo en barcos y trasladarlo a otras partes de España. Al cabo de un tiempo la mayoría de bares tenían un cartel indicando que no se ofrecía cerveza Damm. Tras varios meses de boicot permanente, en abril de 1935 la empresa llegó a un acuerdo con el Sindicato de Alimentación de la CNT. La empresa abonó la totalidad de los salarios, ocupó a los despedidos y negoció unas nuevas bases del trabajo. Gracias al éxito del conflicto los trabajadores de Moritz tomaron el ejemplo, consiguiendo inmediatamente ante la sola amenaza de boicot mejoras salariales y en general de las condiciones de trabajo. (4) (5)

 

El boicot precisa de la participación de la clase trabajadora en su conjunto en tanto consumidora.No solamente tiene por qué restringirse a una empresa determinada, sino que puede extenderse a todas aquellas empresas que mantengan algún tipo de relación comercial con ésta. Esta herramienta puede ser utilizada junto a la huelga, como complemento, aunque también puede recurrirse a la misma de forma independiente. En la actualidad, debido a la falta absoluta de consciencia de clase y la cegadora vorágine consumista, que hace difícil la solidaridad entre iguales, el boicot ha tenido que transformarse, y llevarse a cabo de forma contundente ante la misma puerta de los negocios: en la forma de boicot in situ. Una vez allí es necesario dificultar el acceso al establecimiento para causar el mayor daño posible. Hablaremos con clientes potenciales, que se estén planteando consumir, informándoles de todos los detalles del conflicto, poniendo todo nuestro empeño para convencer y, en caso de que persistan en su propósito de acceder al lugar, emplear la coacción verbal o métodos más expeditivos si la situación lo requiere. El cliente efectivo, que ha decidido consumir el producto o servicio objeto del boicot, pasa así a convertirse en cómplice de la situación que se vive en el centro de trabajo. En este sentido es nuestro deber hacer que la velada le resulte lo menos grata posible. Por otra parte, es preciso recordarle al empresario o a la empresaria de turno que provocaremos que sus ventas caigan en picado, que su recaudación sea nula, que incluso podemos poner su negocio al borde de la ruina. Entre dos intereses contrapuestos decide la fuerza, y es imprescindible que entienda que por nuestra parte hay disposición a ir hasta las últimas consecuencias. Si, llegado el caso, su negocio quiebra que sirva de ejemplo para otros establecimientos. En los centros de trabajo la lucha debe ser una constante; transformándose éstos en campos de batalla. Las luchas no solamente marcan el camino, sino que ayudan a fortalecer el carácter, y muchas veces, como veremos, nos conducen a la victoria.

 

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

El sector de la hostelería es uno de esos ámbitos laborales especialmente precario donde la aplicación de una táctica contundente, de acción directa, como el boicot, se puede convertir en nuestra mejor baza. Además, se suma el hecho de que aquí la clase trabajadora puede actuar en su rol de consumidora. Las problemáticas existentes en la hostelería son diversas, desde la falta de contrato o alta en la seguridad social, pasando por contratos en fraude de ley,que no reflejan las horas reales realizadas, la falta de abono de horas extras o pluses, no respetar el descanso mínimo entre jornadas, situaciones de acoso, etc. La lista es demasiado extensa. Para empeorar la situación hemos visto cómo en los últimos tiempos se firmaban muchos convenios de empresa que empeoraban sustancialmente las condiciones de los convenios colectivos estatales o autonómicos.A este respecto, el 6 de septiembre de 2017 se firmó el último Convenio Colectivo de Hostelería de Catalunya entre la patronal del sector y las organizaciones “sindicales” mayoritarias CCOO y UGT, Convenio en el que se normalizaba de forma sorprendente la subcontratación como práctica habitual, sobre todo para cubrir servicios como la limpieza (camareras de piso, por ejemplo). Evidentemente desde CNT nos manifestamos en aquel momento en contra de ese nuevo ataque contra los intereses de la clase trabajadora. Desde CNT no queremos que se regularicen -es decir, que se normalicen- las externalizaciones, sino que queremos que se acabe con semejante lacra. (6)

 

Queda mucho por hacer, desde luego, en este ámbito. Vamos a pasar a relatar, en este sentido, tres luchas que pueden ilustrar en gran medida el camino a seguir: los conflictos contra GINOS, UDON y MACCHINA PASTA BAR. Los dos primeros conflictos se resolvieron exitosamente y el último de ellos todavía nos ocupa, aunque ya hemos conseguido ciertas concesiones mediante nuestras acciones.

 

GINOS RISTORANTE

El conflicto contra GINOS, cadena de restaurantes perteneciente al grupo VIPS, se inició hace ya una década. Un supervisor del Centro Comercial de Diagonal Mar, claramente alentado por la propia empresa, había creado un ambiente irrespirable en aquel centro de trabajo. El acoso laboral era una práctica empresarial más que evidente; la más mínima reclamación -fuera relativa a problemas con las vacaciones, solicitar unos horarios que facilitaran la conciliación de la vida laboral con la familiar o cualquier otra cuestión- tenía por única respuesta la represión. En este contexto surgía la Sección Sindical de CNT en GINOS a principios de 2010. La contundencia de nuestras acciones, dentro de las cuales se aplicó el boicot in situ a la marca, determinó el despido del mencionado supervisor. La empresa intentó cambiar la estrategia, tratando en este sentido de comprar al delegado de la sección sin éxito, y ante la negativa comenzó nuevamente el acoso hacia su persona. La Sección Sindical, debido a su gran labor, se extendió hacia otros centros de trabajo donde se encontraban los mismos problemas: situaciones de acoso laboral y posteriormente represión sindical, una amplia gama de incumplimientos en materia de seguridad e higiene que ponían en peligro a la plantilla, incumplimientos del convenio, etc(7)

 

Durante el tiempo que duró el conflicto se llevaron a cabo un gran número de actos ante los diversos centros comerciales de la marca. Recordamos, por ejemplo, la concentración llevada a cabo durante el mes de junio de 2011 ante el Centro Comercial de La Maquinista, que coronó una serie de acciones que desembocaron en la cesación de tres responsables también implicados en un caso de acoso laboral a otra de nuestras delegadas. Un tercer delegado de CNT, en este caso en el Centro Comercial Splau, fue despedido de forma disciplinaria -despido posteriormente reconocido como improcedente- a finales de mayo de 2012 por la Dirección de la empresa por una supuesta acumulación de faltas graves que recogían cuestiones tan absurdas como silbar en la cocina, negarse a hacer horas extras o marchar a la hora en que finalizaba su turno. Todo ello había ido precedido de una campaña de acoso llevada a cabo por parte del gerente del centro. En este sentido, también llevamos a cabo diversas concentraciones todos los sábados causando numerosas pérdidas a GINOS. La empresa intentó entorpecer por todos los medios la actividad sindical de CNT, que se extendía como la espuma, evidentemente sin éxito. (8)(9)

 

GINOS, en una de sus múltiples jugadas, pretendió que trabajadoras/es firmaran un anexo a sus contratos (denominados “Desafío 2012” y “Desafío 2013”) que empeoraba sus condiciones de trabajo con medidas como la reducción de horas de trabajo, sueldo, días de vacaciones y planteando incluso la posibilidad de poder cambiar al trabajador/a de un centro a otro de forma arbitraria, todo ello con la excusa de la crisis. Aquellas personas que no firmaban eran amenazas. No obstante, ningún miembro de la Sección Sindical consintió semejante atropello a sus derechos. (10) En septiembre de 2013 nuestro delegado del CC Diagonal mar era nuevamente sancionado, acumulando sanciones ridículas como las derivadas de comerse una ensalada con mozzarella, no dejarse registrar de manera indiscriminada, negarse a realizar horas extras o incluso por ausentarse del trabajo cuando estaba realizando un examen médico en la mutua de la misma empresa. El compañero, que sufrió un pinzamiento cervical, era obligado a realizar trabajos que requerían un considerable esfuerzo físico para que pidiera la baja médica. Aquel verano se llevó a cabo una dura campaña de boicot (#DiNoaGinos). (11) Problemáticas similares, relacionadas con sanciones y acoso, tuvimos que abordar durante el año 2014. No obstante, podemos decir orgullosamente que tras varios años de lucha la empresa comenzó a respetar todos los derechos laborales, cambiando sustancialmente su actitud, y gracias a esto pudo normalizarse la actividad de la Sección Sindical de CNT. En el año 2015 la Sección ya estaba ampliamente implantada en GINOS, y aunque los problemas no terminaron -tenemos por ejemplo el ERTE llevado a cabo por la empresa en 2016-, el triunfo ha sido más que evidente.

 

UDON: NOODLE BAR & RESTAURANT

El boicot ocupó un lugar preponderante en el conflicto que se inició contra la cadena de restaurantes asiática UDON. Es importante destacar que la estrategia seguida marcó el desenlace del mismo debido a la contundencia de las acciones que se llevaron a cabo. Una serie de problemáticas recurrentes en los centros de trabajo de la marca determinaron que un grupo de trabajadoras decidieran organizarse y constituir la Sección Sindical de CNT en UDON a finales del año 2015. Las reivindicaciones de la Sección incluían la correcta asignación de categorías laborales -ya que siendo camareras y cocineras eran contratadas como ayudantes y preparadoras-, el cumplimiento de las cláusulas firmadas por contrato -que incluían pluses, días de asuntos propios y períodos de baja-, el respeto del calendario laboral pactado -no se respetaban ni tan siquiera las 12 horas de descanso entre turnos-, y, finalmente, el reconocimiento de derechos sindicales como la capacidad de negociar con la empresa o de ser informadas de decisiones empresariales que pudieran afectar a toda la plantilla. Como suele ser habitual en este tipo de conflictos la empresa ignoró las diversas peticiones de reunión negándose a reconocer a CNT como interlocutora válida. (12)

 

Los primeros piquetes efectuados señalaron rápidamente el camino a seguir. Por ejemplo, ante la dureza del piquete celebrado a mediados de diciembre de ese año en el Centro Comercial de la Illa de Barcelona tuvieron que bajar las persianas del restaurante atemorizados ante nuestra presencia. Ante la falta de respuesta de UDON, CNT declaró una huelga indefinida todos los viernes a partir del 29 de enero de 2016. (13) Las movilizaciones que acompañaron a la huelga fueron masivas. Se inició también, en este sentido, una campaña de boicot en redes sociales para dañar a la marca. No obstante, lo que marcó sin duda la diferencia fue el boicot llevado a cabo in situ ante los diversos establecimientos de UDON. En algunos de los piquetes, como el realizado en plaza Catalunya, durante nuestra presencia nadie consumía nada. Pero si hay un piquete que guarda un lugar especial en nuestra memoria fue el efectuado en el establecimiento de UDON en el Centro Comercial de Las Arenas donde ABSOLUTAMENTE NADIE consumió nada ese día. Un gran grupo de compañeros y compañeras nos congregamos ante las puertas de ese centro de trabajo en las horas puntas, haciendo diversas guardias durante el resto del día para verificar que no había actividad de ningún tipo en el negocio. La empresa, desesperada por la situación generada durante el transcurso del conflicto accedió a reunirse con la Sección Sindical el 11 de febrero de 2016 llegando a un acuerdo que reconocía la práctica totalidad de las reclamaciones. (13) Es muy importante señalar que este conflicto se resolvió íntegramente en base a la acción directa; herramientas como la huelga y el boicot se combinaron de forma efectiva para dar lugar al victorioso desenlace. En nuestras valoraciones sobre esta lucha se llegó a la conclusión de que se podría haber resuelto perfectamente con el boicot como único medio.

 

MACCHINA PASTA BAR

El SOV de Barcelona fue informado el pasado mes de marzo de las prácticas abusivas que se llevaban a cabo en el centro de trabajo de la marca Macchina Pasta Bar (calle Balmes) por parte de la gerente del lugar. Se producía allí una situación alarmante de mobbing o acoso laboral: persecución de determinadas personas, gritos, insultos, comentarios racistas, machistas y denigrantes, etc. La gerente había convertido el centro de trabajo en su feudo particular, quitándose de en medio a ciertas personas -el reciente despido de una trabajadora que había plantado cara a esta persona era ilustrativo en este sentido- y colocando gente afín a su lado que gozaban de ciertos privilegios, por ejemplo,en cuanto a vacaciones u horarios (librar todos los fines de semana). La empresa, que en un principio pareció receptiva al asunto nos informó de que se había creado un Comité de Prevención de Acoso y un protocolo para iniciar una investigación de lo sucedido. No obstante, este movimiento no fue nada más que una cortina de humo, siendo parte de la estrategia de la empresa para ganar tiempo, y aislar a nuestra compañera en el centro.

 

Las sospechas se confirmaban con el despido de otro de los compañeros que había plantado cara a la acosadora, demostrando que era la propia empresa la que promovía activamente y legitimaba la actuación de la gerente, siendo el acoso toda una práctica empresarial. En este sentido CNT Barcelona declaraba el conflicto a Pasta Balmes. Las reclamaciones eran sencillas: finalización de la situación de acoso, no tomar represalias contra empleados/as que hubieran denunciado la situación, y readmisión del compañero despedido. La Dirección de la empresa resolvía realizar el cambio de centro de trabajo de la gestora a partir del mes de mayo, considerando por su parte cerrado el conflicto, y declinando la solicitud de reunión planteada para el 25 de abril. Alegaban que el despido del trabajador era por causas totalmente ajenas al expediente de acoso laboral. Rechazaban nuevamente una segunda solicitud de reunión para el 2 de mayo, alegando que por su parte el asunto estaba zanjado.

 

Nuestra primera acción, un boicot in situ ante las puertas de su establecimiento, parece ser que despertó el interés de Pasta Balmes por llevar a cabo la demandada reunión. No obstante, la reunión llevada a cabo mostró ser una perdida de tiempo. Los portavoces de la empresa no cesaron de repetir en todo momento que el motivo del despido del trabajador nada tenía que ver con la situación de acoso. El hecho de que el compañero llevara dos años trabajando allí que por su buen hacer hubiera desempeñado el puesto de encargado, y que el despido coincidiera sospechosamente con el episodio de acoso iniciado por la gerente, no parecían argumentos suficientes. Por todos estos motivos, el conflicto contra esta empresa sigue vigente, y se prevé un aumento de la contundencia en las acciones en los próximos días. Os rogamos estéis atentas/as a las novedades que surjan al respecto, y colaboréis activamente, ya que la lucha continúa.

 

CONCLUSIÓN

Hemos demostrado con esta serie de ejemplos prácticos que el boicot es una táctica indispensable de la clase trabajadora para enfrentar al enemigo de clase. Este medio de lucha es singularmente efectivo en el sector de la hostelería debido a la naturaleza del mismo. En este sentido puede aportarnos grandes ventajas y conducirnos al éxito en la batalla en gran parte de nuestros conflictos, siempre que se cumplan una serie de requisitos de tipo logístico. Su forma más agresiva -y ciertamente más efectiva- es el boicot in situ ante la misma puerta de los negocios. No obstante, ya que precisa de la participación de la clase trabajadora en su conjunto en tanto consumidora, es necesario contribuir de alguna manera a despertar la tristemente adormecida conciencia de clase. Sea como sea, estamos seguras/os que esta arma nos va a conducir a muchos más éxitos. Esperemos que el presente artículo sirva de guía, y ayude a despejar el camino.

 

Secretari d’Acció Criminal

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. http://cntbarcelona.org/victoria-sindical-en-eurest-desconvoquem-la-vaga-tanquem-el-conflicte-amb-condicionants/
 2. Boycottage et Sabottage: Rapport de la Commission du Boycottage au CongrèsCorporatiftenu à Toulouse enseptembre 1897 (Paris: 1897).
 3. Remetem a l’article ja escrit sobre sindicalisme revolucionari francès a Solidaridad Obrera: https://lasoli.cnt.cat/2019/04/11/internacional-el-sindicalisme-revolucionari-frances/
 4. Paz, A. (1996). Durruti en la revolución española. Fundación de estudios libertarios Anselmo Lorenzo.
 5. Enzensberger, H. M. (2006). El corto verano de la anarquía. Editorial Anagrama, S. A.
 6. http://cntbarcelona.org/comunicat-de-cnt-barcelona-davant-laprovacio-del-nou-conveni-dhostaleria/
 7. http://cntbarcelona.org/ginos-torna-a-la-carrega-doncs-nosaltres-tambe/
 8. http://cntbarcelona.org/la-cnt-torna-a-concentrar-se-davant-el-restaurant-ginos-del-c-c-splau-a-cornella/
 9. http://cntbarcelona.org/la-cnt-es-concentra-davant-el-restaurant-ginos-del-cc-splau/
 10. http://cntbarcelona.org/la-cnt-de-barcelona-diu-no-al-desafio-2013-a-les-portes-de-la-seu-del-grup-vips/
 11. http://cntbarcelona.org/dinoaginos-concentracion-frente-al-ginos-del-c-c-diagonal-mar-en-respuesta-a-una-nueva-sancion-al-delegado-de-la-seccion/
 12. http://cntbarcelona.org/la-cnt-ait-de-barcelona-comenca-conflicte-amb-la-cadena-de-restaurants-udon/
 13. http://cntbarcelona.org/las-trabajadoras-de-udon-dicen-basta-huelga-todos-los-viernes-a-partir-del-29-de-enero/
 14. http://cntbarcelona.org/victoria-en-la-huelga-de-udon/