La coordinadora, amb seu a Granollers, sorgeix després de la decisió de la seva predecessora, la Coordinadora provincial del Metall amb el suport del Comitè Regional de la CNT, de fer un pas més en l’organització del sindicat en un dels sectors més importants de la nostra economia.

 

Es passa així a aglutinar en un únic organisme coordinador de caràcter provincial els rams industrials prevists en l’XI Congrés de CNT: el sector Agroalimentari, els sectors del Metall, Mineria i Química així com els de la Construcció i Fusta.

 

Aquest canvi succeeix després de l’anàlisi de CNT de l’actual situació del sector industrial, on la concurrència de plantilles d’empreses sota diferents convenis col·lectius és una pràctica habitual en els centres de treball. D’aquesta manera CNT pretén coordinar l’acció sindical d’una forma més eficaç en les, cada vegada més habituals, situacions de contractes, subcontractes, subrogacions, ETT, empreses de serveis, etc.

 

Existeix una clara intenció de la patronal d’utilitzar les anteriors fórmules de contractacions per a segmentar les plantilles, limitar l’aplicació de convenis col·lectius industrials i en definitiva precarizar cada vegada més les plantilles per a maximitzar els seus beneficis, empobrint-nos cada cop més a la classe treballadora.

 

L’actual situació de les noves relacions laborals posa en dubte l’eficàcia del model sindical basat en les eleccions sindicals i el diàleg social. La representació unitària cada vegada queda més aïllada davant la proliferació de les subcontractes, ETT, empreses outsorcings, etc. I en segon lloc, el sindicalisme hegemònic que va apuntalar el model de diàleg i concertació social no ha fet més que afermar l’actual model de precarietat laboral, signant convenis escombraries i legitimant la precarietat en lloc de mobilitzar a la classe treballadora per a confrontar la situació.

 

Davant aquesta situació el model de representació sindical i d’acció directa de la CNT es mostra cada vegada de forma més clara com l’alternativa a aquesta situació, aportant representació a les contractes i subcontractes mitjançant les seccions sindicals, demostrant que un sindicalisme combatiu, honest, solidari i eficaç és possible i necessari.

 

CNT fa finalment una crida a la classe treballadora dels sectors industrials i de la construcció a contactar amb la Coordinadora provincial de la Indústria i Construcció i organitzar-se en CNT per a combatre la precarietat del sector.

 

Per a contactar:

 

C/ Emili Botey, 14, Local 1 CP. 08402 Granollers

Telèfons: 931 81 83 13 / 640 72 96 71

email: industria@catalunya.cnt.es

twitter: @CNT_Industria

Facebook: @CNTIndustria

 

 

Nace la Coordinadora de la Industria y Construcción de CNT en la provincia de Barcelona

 

 

La coordinadora, con sede en Granollers, surge tras la decisión de su predecesora, la Coordinadora provincial del Metal con el respaldo del Comité Regional de la CNT, de dar un paso más en la organización del sindicato en uno de los sectores más importantes de nuestra economía.

 

Se pasa así a aglutinar en un sólo organismo coordinador de carácter provincial los ramos industriales previstos en el XI Congreso de CNT: el sector Agroalimentario, los sectores de Metal, Minería y Química así como los de Construcción y Madera.

 

Este cambio sucede tras el análisis de CNT de la actual situación del sector industrial, donde la concurrencia de plantillas de empresas bajo distintos convenios colectivos es una práctica habitual en los centros de trabajo. De este modo CNT pretende coordinar la acción sindical de una forma más eficaz en las cada vez más habituales situaciones de contratas, subcontratas, subrogaciones, ETT, empresas de servicios, etc.

 

Existe una clara intención de la patronal de utilizar las anteriores fórmulas de contrataciones para segmentar las plantillas, limitar la aplicación de convenios colectivos indusoliobrerastriales y en definitiva precarizar cada vez más las plantillas para maximizar sus beneficios, empobreciéndonos cada vez más a la clase trabajadora.

 

La actual situación de las nuevas relaciones laborales pone en tela de juicio la eficacia del modelo sindical basado en las elecciones sindicales y el diálogo social. La representación unitaria cada vez queda más aislada ante la proliferación de las subcontratas, ETT, empresas outsorcings, etc. Y en segundo lugar, el sindicalismo hegemónico que apuntaló el modelo de diálogo y concertación social no ha hecho más que afianzar el actual modelo de precariedad laboral, firmando convenios basura y legitimando la precariedad en lugar de movilizar a la clase trabajadora para confrontar la situación.

 

Ante esta situación el modelo de representación sindical y de acción directa de la CNT se muestra cada vez de forma más clara como la alternativa a esta situación, aportando representación a las contratas y subcontratas mediante las secciones sindicales, demostrando que un sindicalismo combativo, honesto, solidario y eficaz es posible y necesario.

 

CNT hace finalmente un llamamiento a la clase trabajadora de los sectores industriales y de la construcción a contactar con la Coordinadora provincial de la Industria y Construcción y organizarse en CNT para combatir la precariedad del sector.

 

Para contactar:

 

C/ Emili Botey, 14, Local 1 CP. 08402 Granollers

Teléfonos: 931 81 83 13 / 640 72 96 71

email: industria@catalunya.cnt.es

twitter: @CNT_Industria

Facebook: @CNTIndustria