[CAT]

El darrer mes de juliol CNT va signar el primer conveni de l’empresa Estructuras Metálicas Moviestan, una PIME del sector del metall de Les Franqueses del Vallès.

La secció sindical de CNT es va constituir el mes d’abril, promovent la negociació d’un acord que solucionés aspectes d’importància per a la plantilla com l’aplicació de la Bossa Horària o la distribució de la jornada laboral anual, entre d’altres.

CNT es congratula de l’acord assolit i destaca la bona disposició de l’empresa per a dialogar amb el sindicat, el que juntament amb la capacitat d’organització de la secció sindical ha contribuït a la seva signatura finalment.

Els principals aspectes regulats en conveni són:

  • Blindatge parcial contra la reforma laboral: ultra activitat

  • Impuls al model de representació sindical

  • Millores socials: increment dies de vacances, llicències retribuïdes, reducció de la jornada anual de treball, negociació calendari laboral…

  • Increment del 10% de la retribució de la hora extraordinària

  • Limitació de la Bossa Horària: millora en la regulació i limitació de la seva aplicació de les 80 hores anuals del conveni provincial a 40 hores anuals.

CNT segueix així amb la seva implantació al sector del metall, millorant per la via de la negociació col·lectiva d’empresa les condicions laborals del sector.

[CAST]

El pasado mes de julio CNT firmó el primer convenio de la empresa Estructuras Metálicas Moviestan, una PYME del sector metalúrgico de Les Franqueses del Vallès (BCN).

La sección sindical de CNT se constituyó el mes de abril, promoviendo la negociación de un acuerdo que solucionara aspectos de importancia para la plantilla como la aplicación de la Bolsa Horaria o la distribución de la jornada laboral anual, entre otros.

CNT se congratula del acuerdo conseguido y destaca la buena disposición de la empresa para dialogar con el sindicato, lo que juntamente con la capacidad de organización de la sección sindical ha contribuido a su firma finalmente.

Los principales aspectos regulados en convenio son:

  • Blindaje parcial contra la reforma laboral: ultraactividad.

  • Impulso al modelo de representación sindical: incremento de días de vacaciones, licencias retributivas, reducción de jornada anual de trabajo, negociación de calendario laboral…

  • Mejoras sociales: increment dies de vacances, llicències retribuïdes, reducció de la jornada anual de treball, negociació calendari laboral…

  • Incremento del 10% de la retribución de la hora extraordinaria.

  • Limitación de la Bolsa Horaria: mejora en su regulación y limitación de su aplicación de las 80 horas anuales del convenio provincial a 40 horas anuales.

CNT sigue así con su implantación en el sector del metal, mejorando por la vía de la negociación colectiva de empresa las condiciones laborales del sector.

Font original:

CNT signa el primer conveni de l’empresa Moviestan