[CAT]

Dissabte, 11 de gener de 2020, la CNT de L’Hospitalet va organitzar el passi de l’obra de teatre Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía.

Agraïm a La Figa la seva col·laboració, estarem encantats de continuar-la.

L’obra està plantejada com una assemblea obrera, en un poble de Catalunya, en els dies següents a l’assassinat de Salvador Seguí, “El Noi del Sucre” per pistolers a sou de la patronal –vuit intents van caldre per matar a un gran home-. Ens trobem, així, al març de 1923.

I així, segurament, va ser una aital assemblea, multitudinària. Més de 80 persones envoltaven la taula-escenari encapçalada per Moisés Mato, l’autor-actor de l’obra, en el paper d’un company barceloní a donar la notícia –o més aviat a explicar-la, digerir-la i compartir els sentiments que n’emanen- de la mort a traïció del gran propagandista de la Idea, del digne proletari pintor de parets

I a partir d’aquí, en un magnífic treball de síntesi sobre la vida i el pensament de Seguí (i sobre l’època en si mateixa), el sindicalista informador parla emocionat del seu amic, d’anècdotes, de la presó compartida, de la seva personalitat, de la vaga de la canadenca, de… tot. I afegeix quines són i quines poden ser les conseqüències… la por, la violència o no, la temptació de la traïció, la repressió… I demana decisions, importants, a l’assemblea. Una assemblea que resta en silenci i esclata, en segons, en aplaudiments a una feina magistral.

Acabada “l’assemblea”, el monòleg es converteix en diàleg entre Moisés Mato i el públic. Matisos i dades, anècdotes i discussió.

Té uns objectius l’autor, que un personatge com Salvador Seguí es converteixi en patrimoni universal. Un home d’acció i pensament que es converteixen en formes absolutament necessàries per a les lluites socials, per a qualsevol lluita social digna de dir-se així. També, com a conjunt, deixar clar que aquesta mirada al passat és per a crear futur. I, a la fi, buscar complicitats per a fer de l’any 2023, centenari de la mort, un cúmul de petites i grans activitats, una marea que recordi la figura de Salvador Seguí.

Sònia Turon

 

[CAST]

 

Una voz para Salvador Seguí

Sábado, 11 de enero de 2020, la CNT de L’Hospitalet organizó el pase de la obra de teatro Salvador Seguí, el hombre que camina sobre la utopía.

Agradecemos a La Figa su colaboración, estaremos encantados de continuarla.

La obra está planteada como una asamblea obrera, en un pueblo de Cataluña, en los días siguientes al asesinato de Salvador Seguí, “El Noi del Sucre” por pistoleros a sueldo de la patronal -ocho intentos fueron necesarios para matar a un gran hombre-. Nos encontramos, así, en marzo de 1923.

Y así, seguramente, fue una así asamblea, multitudinaria. Más de 80 personas rodeaban la mesa-escenario encabezada por Moisés Mato, el autor-actor de la obra, en el papel de un compañero barcelonés a dar la noticia -o más bien a explicarla, digerirla y compartir los sentimientos que emanan de la muerte a traición del gran propagandista de la Idea, del digno proletario pintor de paredes.

Y a partir de aquí, en un magnífico trabajo de síntesis sobre la vida y el pensamiento de Seguí (y sobre la época en sí misma), el sindicalista informador habla emocionado de su amigo, de anécdotas, de la prisión compartida, de su personalidad, de la huelga de la canadiense, de … todo. Y añade cuáles son y cuáles pueden ser las consecuencias … el miedo, la violencia o no, la tentación de la traición, la represión … Y pide decisiones, importantes, en la asamblea. Una asamblea que queda en silencio y estalla, en segundos, en aplausos a un trabajo magistral.

Terminada “la asamblea”, el monólogo se convierte en diálogo entre Moisés Mato y el público. Matices y datos, anécdotas y discusión.

Tiene unos objetivos del autor, que un personaje como Salvador Seguí se convierta en patrimonio universal. Un hombre de acción y pensamiento que se convierten en formas absolutamente necesarias para las luchas sociales, para cualquier lucha social digna de llamarse así. También, como conjunto, dejar claro que esta mirada al pasado es para crear futuro. Y, al fin, buscar complicidades para hacer del año 2023, centenario de la muerte, un cúmulo de pequeñas y grandes actividades, una marea que recuerde la figura de Salvador Seguí.


Sonia Turon