[CAT]

 

Dissabte passat 1 de febrer es va dur a terme en el SOV de Barcelona la xerrada “Trastorns mentals: indústria farmacèutica, psiquiatria i control social”, després de la qual es va produir un interessant debat amb intervenció de persones psiquiatritzades sota diverses categories diagnòstiques: fòbia social, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), trastorn bipolar, asperger, depressió… L’objectiu d’aquest article és presentar un succint resum de la xerrada i algunes reflexions. La jornada va començar amb un interrogant sobre els anomenats “trastorns mentals”: són entitats de base biològica o entitats construïdes de caràcter social? La pregunta quedava oberta al posterior debat i per descomptat no limitada a una resposta unívoca (les qüestions ontològiques són difícils de resoldre). Sense necessitat de caure en un constructivisme social ingenu ni per descomptat en un biologicisme exagerat podem posar sobre la taula que almenys part dels anomenats “trastorns mentals” podrien haver estat construïts per mitjà de la pràctica clínica. És l’anomenat “efecte Charcot”: el propi professional sanitari prescriu o crea els símptomes que pretén descriure. (1)

 

El nombre de categories diagnòstiques (trastorns) tot just era una desena en el segle XIX, arribant a superar el centenar en els anys cinquanta del passat segle (1952) amb la creació de la bíblia de la psiquiatria: el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM). No obstant això, aquesta primera versió (DSM-I) no és gens comparat amb el que inauguraria el nou segle, passant-se a superar les quatre-centes categories (DSM-IV-TR, 2000). Les primeres versions d’aquest manual van tenir darrera una orientació psicoanalítica. El veritable boom va venir, no obstant això, amb el DSM-III (1980), que va inaugurar l’era d’una psiquiatria suposadament ateòrica. En aquells moments la psiquiatria havia aconseguit legitimar-se com una veritable especialitat mèdica. En la dècada dels vuitanta molts problemes quotidians es van transformar en categories diagnòstiques. De fet, amb el DSM-III s’introdueixen el trastorn d’estrès posttraumàtic, el trastorn de pànic o el trastorn d’ansietat social, entre d’altres. L’assumpte no és la realitat d’aquests problemes -que certament existeixen- sinó la manera d’entendre la seva naturalesa i, sobretot, l’única solució que es dóna a aquests: la medicació, el recurs farmacològic. Resulta paradigmàtic en aquest sentit la conversió del que es percebia fins llavors com un estil de personalitat, els problemes de timidesa aguts, en una categoria mèdica: el trastorn d’ansietat social (TAS). En aquest cas va ser la companyia farmacèutica SmithKline Beecham (actualment coneguda com GlaxoSmithKline) la que va portar la “solució” al problema: la paroxetina (sota el nom comercial de Paxil), introduïda com a suposat fàrmac específic per al tractament del citat trastorn. La campanya de màrqueting va ser contractada per SmithKline a l’agència de publicitat Cohn & Wolfe.

 

És interessant assenyalar que la psiquiatria és l’única disciplina mèdica les categories diagnòstiques de la qual són totes síndromes, és a dir, simples conjunts de símptomes. En aquest sentit es parla de trastorns, ja que no seria correcte parlar de malalties. No obstant això, és habitual que en la pràctica clínica els professionals parlin de “malalties”, donant així un vernís mèdic a aquestes categories psiquiàtriques. Héctor González i Marino Pérez, en el llibre La invención de los trastornos mentales (2014) -durament criticat per la comunitat de psiquiatres- afirmen que els pilars de la psiquiatria són: un llistat superficial de símptomes (sorprèn veure com t’adjudiquen un trastorn a vegades amb una o dues entrevistes), explicacions que al·ludeixen a suposats desequilibris bioquímics (reduir la depressió als baixos nivells de serotonina, per exemple) i un pretès determinisme genètic (únicament demostrat en categories com l’esquizofrènia). En resum, la psiquiatria “ateòrica” assumeix el model mèdic -un model que potser li queda gran- com a propi: els problemes són rebatejats com a “trastorns mentals”, elaboren el quadre de símptomes i fan al·lusió al fet que la seva etiologia són suposats mecanismes psicològics interns disfuncionals (o condicions biològiques). En aquest últim aspecte és interessant destacar que els problemes amb una base biològica clara verificada (com l’Alzheimer) són tractats per la neurologia, no per la psiquiatria, que sembla més un calaix de sastre.

 

El paper de la indústria farmacèutica en la patologització dels problemes quotidians ha estat clau, amb les seves campanyes de màrqueting destinades a convertir pacients en potencials clients. Encara que la història dels psicofàrmacs es remunta molt enrere -per exemple, la benzodiazepina clonazepam va ser creada en els laboratoris Roche en la dècada dels cinquanta- l’enlairament del màrqueting farmacèutic es va produir amb la fluoxetina (Prozac), introduïda en el mercat en els anys vuitanta per la companyia Eli Lilly, com a fàrmac destinat per al tractament de la depressió. El mercat dels psicofàrmacs estava controlat en aquells moments -i actualment- per companyies com Eli Lilly, Pfizer o SmithKline. Un negoci sens dubte suculent i més tenint en compte que alguns d’aquests medicaments es prescriuen per a tota la vida. Com es plantejava després de l’interrogant inicial no pretenem tenir una resposta única ni tampoc una solució perfecta: no podem negar la importància d’aquests psicofàrmacs en certes situacions o problemes -els familiars de persones amb esquizofrènia, trastorn bipolar o aquestes mateixes persones podran dir-ho-, però per descomptat podem considerar que el seu ús s’ha convertit en excessiu en molts casos. Podríem preguntar-nos, per exemple, si després del més mínim senyal de tristesa la millor solució és afartar-se a pastilles de citalopram (Celexa), fluoxetina (Prozac) o venlafaxina (Effexor).

 

Seria interessant abordar alguns trastorns concrets per a evidenciar aquesta part d’invenció no ja dels propis problemes -que com hem indicat existeixen- sinó de la naturalesa mèdica o únicament biològica de molts d’ells, i reflexionar sobre si la seva solució passa necessàriament o únicament pel tractament farmacològic.

 

Trastorn d’estrès posttraumàtic: en aquest trastorn es reconeix explícitament una causa etiològica externa: l’exposició a un succés traumàtic (mort, lesió greu, violència sexual, etc.). Una sèrie de símptomes com ara records desagradables (intrusius), reaccions dissociatives, malestar psicològic agut o reaccions fisiològiques intenses vindrien a definir aquest trastorn. Sorgeix en un moment molt concret: després de tornar els soldats de la guerra de Vietnam, excombatents que sofreixen problemes d’adaptació, que cauen en l’alcoholisme, i les vides dels quals estan trencades després de participar en un conflicte bèl·lic. Mitjançant la creació d’aquest trastorn s’aconsegueix que un veritable problema social -enviar a part de la teva població a una guerra ho és- en un problema individual que es pot resoldre en la consulta clínica. Posteriorment aquest problema s’estén a una altra mena de traumes, per exemple a víctimes de violació. Les autoritats polítiques, en connivència amb les autoritats mèdiques, escombren els seus problemes sota la catifa de les institucions mèdiques.

 

Depressió: la depressió actualment es divideix en diversos trastorns sent els importants l’anomenat trastorn depressiu major, que cursa amb estat d’ànim depressiu, sentiments d’inutilitat, fatiga, etc., i l’anomenat trastorn depressiu persistent o distímia, que és una depressió crònica en la qual es pot percebre anhedonia, irritabilitat o altres símptomes. La companyia Eli Lilly va llançar al mercat la fluoxetina (Prozac), un dels anomenats inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS), per a tractar el problema. Aquí la qüestió no és la pròpia existència de la depressió, per la qual tots passem, i tan si més no potser la manera de categoritzar-la, sinó l’única solució que se li dóna: la medicació. Podríem preguntar-nos si la millor manera d’abordar aquest problema és aquesta i no per exemple l’afecte de les persones que t’envolten. Certament la societat actual ens ha convertit en àtoms aïllats del cos social i l’afecte és moltes vegades un privilegi al qual no tots tenen accés. Però potser no necessitem tant una pastilla com una abraçada sincera.

 

Trastorn d’ansietat social o fòbia social: en aquest cas es parla d’una por o ansietat intensa en una o més situacions socials, por de ser observat, valorat negativament, humiliat o avergonyit. A causa de tot això s’eviten les situacions socials que causen l’ansietat, contribuint així a agreujar el problema. La companyia SmithKline va llançar al mercat la paroxetina (coneguda comercialment amb diversos noms com Paxil, Seroxat o Motivan) per al tractament de la fòbia social, com hem indicat. L’irònic d’aquest assumpte és que el fàrmac va precedir al trastorn. Per descomptat el problema existeix, però també existeixen un altre tipus de solucions com per exemple el recurs de la teràpia conductual conegut com a exposició gradual a situacions temudes, entre altres.

 

Atac de pànic: es produeix l’aparició sobtada de por o malestar intens, amb símptomes com a palpitacions, sudoració, tremolor, sensació d’ofec, nàusees, desrealització, por de morir, etc. En aquest cas la companyia Upjohn va comercialitzar l’alprazolam (Xanax, a Espanya Trankimazín). En aquest cas, sense negar que la medicació pugui ser un recurs puntual, és més que evident que l’exposició al problema -que demostraria que la por de la persona és infundat- és una millor solució a mitjà i llarg termini.

 

Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH): patró persistent d’inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que interfereix amb el funcionament o desenvolupament. Un problema específicament creat per als nens amb dificultats per a atendre a les aules. En lloc de criticar el propi sistema educatiu, que lluny d’estimular avorreix, convertim novament un problema social en un problema individual. Els nens amb problemes d’atenció o moguts (són nens!) són diagnosticats amb TDAH, i medicats amb una substància de propietats amfetamíniques: el metilfenidat (conegut als EUA com Ritalín i aquí com Rubifén o Concerta). De fet, en casos greus s’ha recorregut directament a l’amfetamina (sota el nom comercial de Adderall) o fins i tot s’ha arribat a plantejar l’ús de la metamfetamina (sí, la famosa droga de la sèrie Breaking Bad consumida per nens). Potser el problema no el tenen els nens, sinó que el problema és el sistema educatiu. Irònicament hem d’assenyalar que l’inventor del trastorn va posar de manifest abans de morir que aquest era certament una invenció. (2)

 

Esquizofrènia: en aquest cas tenim símptomes “positius” com a al·lucinacions o deliris, i símptomes negatius com a apatia, abúlia o empobriment afectiu. Aquest trastorn ha estat tractat al llarg dels anys amb diversos fàrmacs com la clorpromazina, l’haloperidol o la molt famosa risperidona (nom comercial Risperdal). En aquest cas seria imprudent encoratjar a les persones que pateixen esquizofrènia a deixar d’usar el fàrmac sense més. No obstant això, hauria de donar lloc a reflexió que en països de l’anomenat Tercer Món el curs i pronòstic d’aquest trastorn sigui millor que en les nostres societats occidentals, on la medicalització, l’hospitalització, amb el consegüent aïllament de la persona afectada, i el seu assenyalament per part de la societat, el converteixen en un pària, mentre en el Tercer Món l’assumeixen com una espècie d’alienació transitòria o tràngol -a la qual solen donar, certament, un caràcter màgic- després de la qual la persona es reintegra amb normalitat a la comunitat en lloc de convertir-se en un empestat. (3)

 

Trastorn bipolar: canvis extrems en l’estat d’ànim que comprenen alts emocionals (mania o hipomania) i baixos emocionals (depressió). En aquests casos, independentment del trastorn en si, podem veure com la societat rebutja tota emoció que se surti del rang de la normalitat. Ni massa tristos, ni massa alegres, simplement funcionals, integrats al sistema. Sembla no existir una altra opció.

 

I aquesta és part de la xerrada que es va donar dissabte passat. El debat que es va produir a continuació va ser molt interessant, però massa extens com per a tractar-lo en aquest article. Espero, no obstant això, que hagi estat del vostre gust. Ens veiem en els centres de treball, als carrers… o a les consultes clíniques i centres psiquiàtrics.

 

Secretari d’Acció Criminal

 

 

 

[CAST]

 

TRASTORNOS MENTALES: INDUSTRIA FARMACÉUTICA, PSIQUIATRÍA Y CONTROL SOCIAL

 

El pasado sábado 1 de febrero se llevó a cabo en el SOV de Barcelona la charla “Trastornos mentales: industria farmacéutica, psiquiatría y control social”, tras la cual se produjo un interesante debate con intervención de personas psiquiatrizadas bajo diversas categorías diagnósticas: fobia social, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastorno bipolar, asperger, depresión… El objetivo de este artículo es presentar un somero resumen de la charla y algunas reflexiones. La jornada comenzó con un interrogante sobre los llamados “trastornos mentales”: ¿son entidades de base biológica o entidades construidas de carácter social? La pregunta quedaba abierta al posterior debate y desde luego no limitada a una respuesta unívoca (las cuestiones ontológicas son difíciles de resolver). Si necesidad de caer en un constructivismo social ingenuo ni desde luego en un biologicismo exagerado podemos poner sobre la mesa que al menos parte de los llamados “trastornos mentales” podrían haber sido construidos por medio de la práctica clínica. Es el llamado “efecto Charcot”: el propio profesional sanitario prescribe o crea los síntomas que pretende describir. (1)

 

El número de categorías diagnósticas (trastornos) apenas era una decena en el siglo XIX, llegando a superar el centenar en los años cincuenta del pasado siglo (1952) con la creación de la biblia de la psiquiatría: el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). No obstante, esta primera versión (DSM-I) no es nada comparado con lo que inauguraría el nuevo siglo, pasándose a superar las cuatrocientas categorías (DSM-IV-TR). Las primeras versiones de este manual tuvieron tras de sí una orientación psicoanalítica. El verdadero boom vino, no obstante, con el DSM-III (1980), que inauguró la era de una psiquiatría supuestamente ateórica. En aquellos momentos la psiquiatría había conseguido legitimarse como una verdadera especialidad médica. En la década de los ochenta muchos problemas cotidianos se transformaron en categorías diagnósticas. De hecho, con el DSM-III se introducen el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad social, entre otros tantos. El asunto no es la realidad de estos problemas -que ciertamente existen- sino la manera de entender su naturaleza y, sobre todo, la única solución que se da a los mismos: la medicación, el recurso farmacológico. Resulta paradigmático en este sentido la conversión de lo que se percibía hasta entonces como un estilo de personalidad, los problemas de timidez agudos, en una categoría médica: el trastorno de ansiedad social (TAS). En este caso fue la compañía farmacéutica SmithKline Beecham (actualmente conocida como GlaxoSmithKline) la que trajo la “solución” al problema: la paroxetina (bajo el nombre comercial de Paxil), introducida como supuesto fármaco específico para el tratamiento del citado trastorno. La campaña de márketing fue contratada por SmithKline a la agencia de publicidad Cohn & Wolfe.

 

Es interesante señalar que la psiquiatría es la única disciplina médica cuyas categorías diagnósticas son todas síndromes, es decir, simples conjuntos de síntomas. En este sentido se habla de trastornos, ya que no sería correcto hablar de enfermedades. No obstante, es habitual que en la práctica clínica los profesionales hablen de “enfermedades”, dando así un barniz médico a estas categorías psiquiátricas. Héctor González y Marino Pérez, en el libro La invención de los trastornos mentales (2014) -duramente criticado por la comunidad de psiquiatras- afirman que los pilares de la psiquiatría son: un listado superficial de síntomas (sorprende ver cómo te adjudican un trastorno en ocasiones con una o dos entrevistas), explicaciones que aluden a supuestos desequilibrios bioquímicos (reducir la depresión a los bajos niveles de serotonina, por ejemplo) y un pretendido determinismo genético (únicamente demostrado en categorías como la esquizofrenia). En resumen, la psiquiatría “ateórica” asume el modelo médico -un modelo que quizás le queda grande- como propio: los problemas son rebautizados como “trastornos mentales”, elaboran el cuadro de síntomas y hacen alusión a que su etiología son supuestos mecanismos psicológicos internos disfuncionales (o condiciones biológicas). En este último aspecto es interesante destacar que los problemas con una base biológica clara verificada (como el Alzheimer) son tratados por la neurología, no por la psiquiatría, que parece más un cajón de sastre.

 

El papel de la industria farmacéutica en la patologización de los problemas cotidianos ha sido clave, con sus campañas de marketing destinadas a convertir pacientes en potenciales clientes. Aunque la historia de los psicofármacos se remonta mucho atrás -por ejemplo, la benzociacepina clonazepam fue creada en los laboratorios Roche en la década de los cincuenta- el despegue del marketing farmacéutico se produjo con la fluoxetina (Prozac), introducida en el mercado en los años ochenta por la compañía Eli Lilly, como fármaco destinado para el tratamiento de la depresión. El mercado de los psicofármacos estaba controlado en aquellos momentos -y actualmente- por compañías como Eli Lilly, Pfizer o SmithKline. Un negocio sin duda suculento y más teniendo en cuenta que algunos de estos medicamentos se prescriben para toda la vida. Como se planteaba tras el interrogante inicial no pretendemos tener una respuesta única ni tampoco una solución perfecta: no podemos negar la importancia de estos psicofármacos en ciertas situaciones o problemas -los familiares de personas con esquizofrenia o trastorno bipolar, o estas mismas personas podrán decirlo-, pero desde luego podemos considerar que su uso se ha convertido en excesivo en muchos casos. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si tras la más mínima señal de tristeza la mejor solución es hartarse a pastillas de citalopram (Celexa), fluoxetina (Prozac) o venlafaxina (Effexor).

 

Sería interesante abordar algunos trastornos concretos para evidenciar esa parte de invención no ya de los propios problemas -que como hemos indicado existen- sino de la naturaleza médica o únicamente biológica de muchos de ellos, y reflexionar sobre si su solución pasa necesariamente o únicamente por el tratamiento farmacológico.

 

Trastorno de estrés postraumático: en este trastorno se reconoce explícitamente una causa etiológica externa: la exposición a un suceso traumático (muerte, lesión grave, violencia sexual, etc.). Una serie de síntomas tales como recuerdos desagradables (intrusivos), reacciones disociativas, malestar psicológico agudo o reacciones fisiológicas intensas vendrían a definir este trastorno. Surge en un momento muy concreto: tras la vuelta de los soldados de la guerra de Vietnam, excombatientes que sufren problemas de adaptación, que caen en el alcoholismo, y cuyas vidas están desechas tras participar en un conflicto bélico. Mediante la creación de este trastorno se consigue que un verdadero problema social -enviar a parte de tu población a una guerra lo es- en un problema individual que se puede resolver en la consulta clínica.  Posteriormente este problema se extiende a otro tipo de traumas, por ejemplo a víctimas de violación. Las autoridades políticas, en connivencia con las autoridades médicas, barren sus problemas bajo la alfombra de las instituciones médicas.

 

Depresión: la depresión actualmente se divide en varios trastornos siendo los importantes el llamado trastorno depresivo mayor, que cursa con estado de ánimo depresivo, sentimientos de inutilidad, fatiga, etc., y el llamado trastorno depresivo persistente o distimia, que es una depresión crónica en la que se puede percibir anhedonia, irritabilidad u otros síntomas. La compañía Eli Lilly lanzó al mercado la fluoxetina (Prozac), uno de los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), para tratar el problema. Aquí la cuestión no es la propia existencia de la depresión, por la cual todos pasamos, y tan siquiera quizás la forma de categorizarla, sino la única solución que se le da: la medicación. Podríamos preguntarnos si la mejor forma de abordar este problema es ésta y no por ejemplo el cariño de las personas que te rodean. Ciertamente la sociedad actual nos ha convertido en átomos aislados del cuerpo social y el afecto es muchas veces un privilegio al que no todos tienen acceso. Pero quizás no necesitemos tanto una pastilla como un abrazo sincero.

 

Trastorno de ansiedad social o fobia social: en este caso se habla de un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales, miedo a ser observado, valorado negativamente, humillado o avergonzado. Debido a todo ello se evitan las situaciones sociales que causan la ansiedad, contribuyendo así a agravar el problema. La compañía SmithKline lanzó al mercado la paroxetina (conocida comercialmente con varios nombres como Paxil, Seroxat o Motivan) para el tratamiento de la fobia social, como hemos indicado. Lo irónico de este asunto es que el fármaco precedió al trastorno. Desde luego el problema existe, pero también existen otro tipo de soluciones como por ejemplo el recurso de la terapia conductual conocido como exposición gradual a situaciones temidas, entre otros.

 

Ataque de pánico: se produce la aparición súbita de miedo o malestar intenso, con síntomas como palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo, náuseas, desrealización, miedo a morir, etc. En este caso la compañía Upjohn comercializó el alprazolam (Xanax, en España Trankimazín). En este caso, sin negar que la medicación pueda ser un recurso puntual, es más que evidente que es exposición al problema -que demostraría que el miedo de la persona es infundado- una mejor solución a medio y largo plazo.

 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo. Un problema específicamente creado para los niños con dificultades para atender en las aulas. En lugar de criticar el propio sistema educativo, que lejos de estimular aburre, convertimos nuevamente un problema social en un problema individual. Los niños con problemas de atención o movidos (¡son niños!) son diagnosticados con TDAH, y medicados con una sustancia de propiedades anfetamínicas: el metilfenidato (conocido en EEUU como Ritalín y aquí como Rubifén o Concerta). De hecho, en casos graves se ha recurrido directamente a la anfetamina (bajo el nombre comercial de Adderall) o incluso se ha llegado a plantear el uso de la metanfetamina (sí, la famosa droga de la serie Breaking Bad consumida por niños). Quizás el problema no lo tienen los niños, sino que el problema es el sistema educativo. Irónicamente hemos de señalar que el inventor del trastorno puso de manifiesto antes de morir que éste era ciertamente una invención. (2)

 

Esquizofrenia: en este caso tenemos síntomas “positivos” como alucinaciones o delirios, y síntomas negativos como apatía, abulia o empobrecimiento afectivo. Este trastorno ha sido tratado a lo largo de los años con diversos fármacos como la clorpromazina, el haloperidol o la muy famosa risperidona (nombre comercial Risperdal). En este caso sería imprudente alentar a las personas que padecen esquizofrenia a dejar de usar el fármaco sin más. No obstante, debería dar lugar a reflexión que en países del llamado Tercer Mundo el curso y pronóstico de este trastorno sea mejor que en nuestras sociedades occidentales, donde la medicalización, la hospitalización, con el consiguiente aislamiento de la persona afectada, y su señalamiento por parte de la sociedad, lo convierten en un paria, mientras en el Tercer Mundo lo asumen como una especie de enajenación transitoria o trance -a la que suelen dar, ciertamente, un carácter mágico- tras la cual la persona se reintegra con normalidad a la comunidad en lugar de convertirse en un apestado. (3)

 

Trastorno bipolar: cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión). En estos casos, independientemente del trastorno en sí, podemos ver cómo la sociedad rechaza toda emoción que se salga del rango de la normalidad. Ni demasiado tristes, ni demasiado alegres, simplemente funcionales, integrados al sistema. Parece no existir otra opción.

 

Y ésta es parte de la charla que se dio el pasado sábado. El debate que se produjo a continuación fue muy interesante, pero demasiado extenso como para abarcarlo en este artículo. Espero, no obstante, que haya sido de vuestro agrado. Nos vemos en los centros de trabajo, en las calles… o en las consultas clínicas y centros psiquiátricos.

 

Secretario de Acción Criminal

 

NOTAS

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

González, H.; Pérez, M. (2014). La invención de los trastornos mentales. Alianza Editorial: Madrid.

 

Lane, C. (2011). La timidez. Cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica han convertido emociones cotidianas en enfermedad. Zimerman ediciones: España.