[CAT]

 

Rubén Flores

 

L’aïllament social ens afecta a totes les persones de manera negativa, i arran de la crisi sanitària ens hem vist obligades a aïllar-nos. I ens mengen les ganes de sortir, se’ns esgoten les maneres amb les quals entretenir-nos, i fins i tot l’oci se’ns pot tornar pesat. Ens irritem amb més facilitat i a vegades ja no sabem què fer per a mantenir cert seny. Se’ns dispara l’estrès i l’ansietat, i tenim recursos limitats per a poder canalitzar aquestes reaccions del nostre cos.

 

És normal, no és una situació natural. Aquest no serà un article en el qual aprendre a bregar amb l’ansietat i l’estrès, hi ha molta informació en internet (mantenir la ment ocupada, fer exercici, meditar, fer coses creatives…). El que pretenc en aquest article és validar que ens sentim malament, últimament em trobo sovint amb persones que troben a faltar una abraçada, una mica de contacte físic; a mi també em passa. I és que una manera de reduir l’estrès és el contacte físic, converses amables, que donen lloc a l’alliberament d’oxitocina.

 

L’oxitocina és una hormona que se sol alliberar en grans quantitats tant en el part com en la lactància. S’associa a aquesta hormona la reducció de l’estrès, la regulació del sistema immune, la modulació del comportament social, la generació de vincles, de confiança, de generositat… La diuen l’hormona de l’amor, i encara que inicialment s’associés el seu alliberament a la maternitat i a les relacions sexuals, hi ha molts estudis que relacionen l’alliberament d’aquesta hormona també a través d’abraçades, contacte càlid i altres formes de relació en les quals normalment es necessita la presència d’una altra persona o animals de companyia.

 

En veure limitades les nostres relacions socials i el contacte humà, veiem minvat l’alliberament de l’oxitocina. Si a això li sumem l’augment de l’estrès arran del cortisol generat per la situació de confinament i d’incertesa davant com es resoldrà aquesta situació de crisi, el panorama pinta complicat. Així que és normal estar malament, necessitem una bona abraçada que ens contingui i ens calmi.

 

No voldria amb això deixar un sabor amarg, entendre el problema pot ajudar a crear solucions. Necessitem poder crear noves maneres de relacionar-nos, de manera amable i tenint en compte les necessitats de les altres persones, que poden ser molt semblants a les nostres.

 

Necessitem estrènyer més llaços d’amor i una manera de fer-ho pot ser a través de les converses telemàtiques amb els qui estimem, però també hi ha lloc per a crear noves relacions en la comunitat. Davant el confinament podem organitzar-nos en grups d’escala, de carrer, de barri, i veure quines necessitats tenim, qui l’està passant pitjor i com podem ajudar: aliments, recursos bàsics, ajuda puntual, problemàtica del lloguer, contra violència masclista, problemàtica laboral… Estrènyer llaços amb veïnes i veïns, amb treballadors i treballadores de les botigues que ens proveeixen, amb els qui no tenen llar al qual poder refugiar-se, podem fins i tot empatitzar amb els qui estan obligades a estar recloses en presons, internades en hospitals, geriàtrics…

 

Podem tornar a intentar reconnectar-nos amb la societat en la seva expressió més immediata a la recerca d’una miqueta d’oxitocina que ens alliberi de l’estrès que provoca tota aquesta situació.

 

I així, mitjançant l’amor, el suport mutu i la solidaritat, acabar amb el sistema capitalista que ens atomitza i ens condemna a una vida de misèria.

 

 

 

[CAST]

 

ABRAZOS EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

 

Rubén Flores

 

El aislamiento social nos afecta a todas las personas de manera negativa, y a raíz de la crisis sanitaria nos hemos visto obligadas a aislarnos. Y nos comen las ganas de salir, se nos agotan las maneras con las que entretenernos, e incluso el ocio se nos puede volver pesado. Nos irritamos con más facilidad y a veces ya no sabemos qué hacer para mantener cierta cordura. Se nos dispara el estrés y la ansiedad, y tenemos recursos limitados para poder canalizar estas reacciones de nuestro cuerpo.

 

Es normal, no es una situación natural. Éste no va a ser un artículo en el que aprender a lidiar con la ansiedad y el estrés, hay mucha información en internet (mantener la mente ocupada, hacer ejercicio, meditar, hacer cosas creativas…). Lo que pretendo en este artículo es validar que nos sintamos mal, últimamente me encuentro a menudo con personas que echan de menos un abrazo, algo de contacto físico; a mí también me pasa. Y es que una manera de reducir el estrés es el contacto físico, conversaciones amables, que dan lugar a la liberación de oxitocina.

 

La oxitocina es una hormona que se suele liberar en grandes cantidades tanto en el parto como en la lactancia. Se asocia a esta hormona la reducción del estrés, la regulación del sistema inmune, la modulación del comportamiento social, la generación de vínculos, de confianza, de generosidad… La llaman la hormona del amor, y aunque inicialmente se asociase su liberación a la maternidad y a las relaciones sexuales, hay muchos estudios que relacionan la liberación de esta hormona también a través de abrazos, contacto cálido y otras formas de relación en las que normalmente se necesita la presencia de otra persona o animales de compañía.

 

Al ver limitadas nuestras relaciones sociales y el contacto humano, vemos mermada la liberación de la oxitocina. Si a esto le sumamos el aumento del estrés a raíz del cortisol generado por la situación de confinamiento y de incertidumbre ante cómo se resolverá esta situación de crisis, el panorama pinta complicado. Así que es normal estar mal, necesitamos un buen abrazo que nos contenga y nos calme.

 

No quisiera con esto dejar un sabor amargo, entender el problema puede ayudar a crear soluciones. Necesitamos poder crear nuevas maneras de relacionarnos, de manera amable y teniendo en cuenta las necesidades de las otras personas, que pueden ser muy parecidas a las nuestras.

 

Necesitamos estrechar más lazos de amor y una manera de hacerlo puede ser a través de las conversaciones telemáticas con quienes queremos, pero también hay lugar para crear nuevas relaciones en la comunidad. Ante el confinamiento podemos organizarnos en grupos de escalera, de calle, de barrio, y ver qué necesidades tenemos, quién lo está pasando peor y cómo podemos ayudar: alimentos, recursos básicos, ayuda puntual, problemática del alquiler, contra violencia machista, problemática laboral… Estrechar lazos con vecinas y vecinos, con trabajadores y trabajadoras de las tiendas que nos abastecen, con quienes no tienen hogar al que poder refugiarse, podemos incluso empatizar con quienes están obligadas a estar recluidas en prisiones, internadas en hospitales, geriátricos…

 

Podemos volver a intentar reconectarnos con la sociedad en su expresión más inmediata en busca de un poquito de oxitocina que nos libere del estrés que provoca toda esta situación.

 

Y así, mediante el amor, el apoyo mutuo y la solidaridad, acabar con el sistema capitalista que nos atomiza y nos condena a una vida de miseria.