COMUNICAT CNT BARCELONA

Des de la CNT Barcelona tornem a convocar a la Vaga General Feminista aquest 8 de març, per denunciar les desigualtats, les violències i els abusos que són producte del sistema capitalista, patriarcal i colonial. Es tracta d’una jornada històrica per la qual ens col·loquem junt al moviment feminista que, de forma autònoma, assembleària i des d’abaix ha fet una crida a totes les dones, trans, lesbianes, migrants, mares solteres, precàries, vídues, jubilades, estudiants, treballadores sexuals i a totes i a tots per exercir el nostre dret a fer vaga en tots els àmbits on incideix el patriarcat i la seva violència.

Volem tenir present a les que no poden estar en aquesta jornada, a les dones preses, a les quals el sistema penitenciari continua explotant, i a les assassinades. Com a CNT Barcelona ens oposem al sistema patriarcal, a l’opressió, l’explotació, el racisme, l’homofòbia, la discriminació, el maltractament, l’assetjament, les violacions i als assassinats que garanteix aquest sistema.

Denunciem la mercantilització, l’explotació i les dificultats per accedir a un mercat laboral que és precari, injust i violent. Un mercat laboral on la bretxa salarial entre homes i dones és de més d’un 20%, i no millora any rere any. Un mercat laboral on l’assetjament sexual és constant i la conciliació familiar recau plenament en les dones. Un mercat laboral que castiga a les dones per haver sostingut la vida, ocupant-se de continuar garantint la bretxa salarial dins de les pensions. Som conscients de que aviat la represàlia patriarcal estarà al nivell del desafiament llançat pel moviment feminista i que, com sempre, tindrà al feixisme i a la patronal del seu costat. Aquest 8 de març fem front a la seva ofensiva, sortim als carrers per cridar ben alt que no donarem ni un pas més enrere; animem a totes i tots, afiliades, treballadores i classes populars a participar de la Vaga General: laboral, de cures, estudiantil i de consum.

A LA VAGA GENERAL, COMPANYES I COMPANYS! ORGANITZADES CANVIEM EL MÓN.

Desde la CNT Barcelona volvemos a convocar la Huelga General Feminista este 8 de marzo, para denunciar las desigualdades, las violencias y los abusos producto del sistema capitalista, patriarcal y colonial. Se trata de una jornada histórica por la que nos colocamos junto al movimiento feminista que, de forma autónoma, asamblearia y desde abajo ha hecho un llamamiento a todas las mujeres, trans, lesbianas, migrantes, madres solteras, precarias, viudas, jubiladas, estudiantes, trabajadoras sexuales y a todas y todos para ejercer nuestro derecho a hacer huelga en todos los ámbitos donde incide el patriarcado y su violencia.

Queremos tener presente a las que no pueden estar en esta jornada, a las mujeres presas, a las que el sistema penitenciario sigue explotando, y a las asesinadas. Como CNT Barcelona nos oponemos al sistema patriarcal, a la opresión, la explotación, el racismo, la homofobia, la discriminación, el maltrato, el acoso, las violaciones y los asesinatos que garantiza este sistema.

Denunciamos la mercantilización, la explotación y las dificultades para acceder a un mercado laboral que es precario, injusto y violento. Un mercado laboral donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es de más de un 20%, y no mejora año tras año. Un mercado laboral donde el acoso sexual es constante y la conciliación familiar recae plenamente en las mujeres. Un mercado laboral que castiga a las mujeres por haber sostenido la vida, garantizando la brecha salarial dentro de las pensiones. Somos conscientes de que pronto la represalia patriarcal estará al nivel del desafío lanzado por el movimiento feminista y que, como siempre, tendrá al fascismo y la patronal de su lado. Este 8 de marzo hacemos frente a su ofensiva, salimos a las calles para gritar bien alto que no daremos ni un paso más atrás; animamos a todas y todos, afiliadas, trabajadoras y clases populares a participar de la Huelga General: laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo.

A LA HUELGA GENERAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS! ORGANIZADAS CAMBIAMOS EL MUNDO