[CAT]

El jutjat d’instrucció número 3 de Sabadell ha arxivat una denúncia per coaccions i amenaces que va presentar l’empresa de Sabadell “Neteges RC” contra el sindicat CNT.

La demanda va ser interposada després que algunes treballadores van demandar el que segons elles eren incompliments laborals. Temes com l’abús de la jornada parcial, o inseguretat en els trasllats entre les empreses.

Paral·lelament, el sindicat va començar una campanya informativa per a les treballadores de neteges RC. Va ser aleshores quan el gerent de l’empresa va interposar una demanda per coaccions per haver enganxat cartells prop del centre de treball i per l’enviament de mails indicant a l’empresa que atengués a les demandes de les treballadores.

Des de la CNT es valora positivament l’arxivament de la demanda, però es considera que aquest és un clar exemple de la preocupant manca de costum que té l’empresariat davant qualsevol sindicat o treballador que els hi demani només el compliment de la legalitat.

En un comunicat emès pel sindicat, afirmen també que continuaran amb totes les demandes i les campanyes per aconseguir millores per les treballadores de Neteges RC i altres empreses del sector de la neteja a la ciutat.

Notícia complerta https://sabadell.cnt.cat/2023/05/05/arxiven-una-denuncia-per-coaccions-contra-la-cnt-de-sabadell/

més info. https://sabadell.cnt.cat/2021/04/16/cnt-sabadell-inicia-conflicte-contra-lempresa-neteges-rc-s-l/

 

[CAS]

El juzgado de instrucción número 3 de Sabadell ha archivado una denuncia por coacciones y amenazas que presentó la empresa de Sabadell “Neteges RC” contra el sindicato CNT.

La demanda fue presentada después de que algunas trabajadoras demandaran lo que según ellas eran incumplimientos laborales. Temas como el abuso de la jornada parcial, o inseguridad en los traslados entre las empresas.

Paralelamente, el sindicato comenzó una campaña informativa para las trabajadoras de Neteges RC. Fue entonces cuando el gerente de la empresa presentó una demanda por coacciones por haber pegado carteles cerca del centro de trabajo y por el envío de correos electrónicos indicando a la empresa que atendiera las demandas de las trabajadoras.

Desde la CNT se valora positivamente el archivo de la demanda, pero se considera que este es un claro ejemplo de la preocupante falta de costumbre que tiene el empresariado ante cualquier sindicato o trabajador que les pida sólo el cumplimiento de la legalidad.

En un comunicado emitido por el sindicato, afirman también que continuarán con todas las demandas y campañas para conseguir mejoras para las trabajadoras de Neteges RC y otras empresas del sector de la limpieza en la ciudad.

Noticia completa https://sabadell.cnt.cat/2023/05/05/arxiven-una-denuncia-per-coaccions-contra-la-cnt-de-sabadell/

Más información https://sabadell.cnt.cat/2021/04/16/cnt-sabadell-inicia-conflicte-contra-lempresa-neteges-rc-s-l/