[CAT]

Article d’opinió en resposta a l’article titulat ‘Recuperar la paraula sindicat’ de Iru Moner (Secretari d’Acció Social de CGT Catalunya) a Directa.cat (https://directa.cat/recuperar-la-paraula-sindicat/)

Ens trobem en uns moments difícils per al sindicalisme, això no es pot negar. Des de finals dels anys 80 i malgrat la constant retallada de drets i la pèrdua salarial, els sindicats no han deixat de perdre afiliació, és a dir, força.

L’article al qual pretenc donar rèplica fa un anàlisi de la situació en què la pèrdua de força esmentada anteriorment ha desembocat, però, en la meva humil opinió, s’equivoca en les solucions o, millor dit, no aporta cap. De nou i sempre des del meu punt de vista, es limita a una arenga pel sindicalisme “combatiu” que no deixa de ser una certa estratègia de màrqueting per atraure treballadors i treballadores a afiliar-se amb l’esperança d’aconseguir allò on els altres han fracassat. Això és, convertirse en actors de la negociació col·lectiva i substituir els ja trillats sindicats de concertació (CCOO i UGT).

Dic que no aporta solucions perquè no presenta cap projecte més enllà d’assegurar-nos una major combativitat, és a dir, més presència al carrer. Perfecte, necessitem més presència al carrer, d’això no hi ha dubte, i la gent ha de sacsejar-se les teranyines i començar a actuar, però difícilment es pot fer pels mateixos camins que han transitat els mateixos sindicats que es critiquen. Parlo de la delegació, la representació unitària, els comitès d’empresa o el parlamentarisme laboral, se li pot posar el nom que es vulgui. En resum, el que entenc de l’article és un “votin-me a mi que ho farem bé, no com aquests”. En les dates en què ens trobem, aquest mantra ens sonarà a tots.

L’article critica intensament la corrupció d’aquells que, segons els governs, són la representació majoritària dels treballadors i treballadores. Critica també la ingent quantitat de subvencions que reben les centrals sindicals per mantenir el tap de la pau social a bon recer. Llegint-lo, es podria percebre que la forma d’actuar del sindicalisme combatiu és completament oposada i enfrontada a aquesta opció, i res més allunyat de la realitat. La combativitat només existeix perquè no hi ha l’oportunitat d’estar al lloc de CCOO i UGT aspirant a les mateixes subvencions. És l’única forma d’aconseguir alguna cosa quan no hi ha res més amb què marcar la diferència.

Per això dic que el sindicalisme no ha d’autodenominar-se combatiu (això ja se li suposa), el sindicalisme ha de ser revolucionari. Tenir un objectiu clar i actuar en consonància amb aquest és l’única diferenciació que avui en dia pot aportar una mica de llum al final del llarg túnel que travessem. Apel·lar a la confiança de qui ja ha sortit escaldat per aconseguir les mateixes subvencions i actuar pels mateixos camins em sembla, com a mínim, fal·laç. Hem de confiar, doncs, en la superioritat ètica i moral de qui, en la mateixa situació, no actuarà exactament igual que els sindicats deposats? El sentit comú sempre ens dirà que per obtenir resultats diferents, cal provar coses diferents. Difícilment aconseguirem alguna cosa diferent afrontant el problema en els mateixos termes.

Els termes que proposa el sindicalisme revolucionari no són altres que la base de l’anarcosindicalisme i el seu procedir ha de ser acord. Això significa autogestió (no dependre d’entitats externes, subvencions, etc.), no delegació i acció directa (ningú decideix per ningú, només els treballadors organitzats per ells mateixos). Qualsevol persona avispada veurà que el sindicalisme d’estat (de comitès i subvencions) transita per una via totalment oposada.

Qualsevol excusa que esgrimeixin per utilitzar els elements de l’estat en contra seu, com intentava argumentar el 2020 durant el confinament el secretari general de la CGT a Catalunya en un debat/xerrada, entre molts d’altres que es van realitzar en aquelles dates, són simplement això, excuses. Però són excuses molt perilloses perquè amb l’excusa del possibilisme ens allunyem cada vegada més de l’objectiu revolucionari.

I cal parlar de revolució. En els temps que corren, parlar únicament de millores és el favor més gran que podem fer al capitalisme. És reformisme sense més.

El sindicalisme revolucionari entén el sindicat com una escola per a la revolució futura alhora que una eina per a la millora de les condicions de vida presents. Si només serveix o si el seu objectiu es limita únicament a una d’aquestes dues qüestions, alguna cosa s’està fent malament o simplement no estem parlant de sindicalisme revolucionari.

En una conversa l’altre dia sobre aquest assumpte, em comentaven que a la gent només li interessa l’ara i per això una fita com la revolució, que probablement no es pugui dur a terme a curt termini, no il·lusiona més enllà dels convençuts. Però he de negar-ho, perquè ja estem fent la revolució. Cada dia que ens organitzem horitzontalment, en assemblees, prenem decisions i ens impliquem en la resolució dels nostres problemes, i això ho fan persones que no han sentit a parlar de l’anarquisme ni de l’anarcosindicalisme en la seva vida, ja estem canviant alguna cosa. Per aquest motiu som tan bel·ligerants amb el mal anomenat anarcosindicalisme que fa servir comitès (encara que sigui per buidar-los, de moment només he vist que intentin omplir-los). Reforçar aquestes estructures amb la seva participació és contrarevolucionari, diguin el que diguin.

Discrepo totalment amb el discurs del “Nou Sindicalisme”. Torno a entendre-ho com una estratègia de màrqueting, una altra forma d’atraure desencantats. El mal anomenat nou sindicalisme, que per a sorpresa de ningú sorgeix als Estats Units, es basa precisament en vells manuals de la IWW, és a dir, que de nou no té gaire. Això sí, té una diferència enorme i, suposo, basada en la forma d’organització que permet la legalitat nord-americana. Lluny de ser de classe, és corporatiu. Els sindicats nord-americans són d’una o altra empresa o d’un o altre gremi, eliminant així la possibilitat d’un sindicalisme de classe solidari entre sectors. Canvi substancial que va realitzar la CNT a principis del segle XX amb la creació del Sindicat Únic. Sembla que es pretén transitar el camí contrari quan ni tan sols s’ha intentat arribar al final del mateix.

El sindicalisme corporatiu és un error. Es parla de l’èxit de les Kellys, dels Riders, però parlem més d’un èxit jurídic o mediàtic que no pas d’una altra cosa. Quin èxit van obtenir els Riggers sent un sindicat d’escasses 50 persones sense possibilitat d’estendre un conflicte? Atomitzant la classe treballadora només aconseguim el que busca la patronal. Aïllar els conflictes en aldarades puntuals fàcilment aplacables i, com a molt, unes quantes demandes judicials que, a més, són ignorades.

S’hi parla contínuament del canvi en les relacions laborals. M’agradaria entendre quins canvis s’han produït més enllà de meres retocades de l’Estatut dels Treballadors. Quins canvis substancials tenim? La temporalitat? Això no és cap canvi substancial i de totes maneres l’únic que denota és la pràctica nul·la capacitat del sindicalisme que fa servir les vies de representació unitària (comitès) d’influir en aquests sectors perquè es van crear a l’albada d’una època d’estabilitat amb grans indústries i avalats pel franquisme i van caure en la trampa del possibilisme.

El canvi substancial que podem observar, i que tampoc és res de nou, ja que la història té la mala costum de repetir-se cíclicament, és de consciència. La pràctica desaparició de la consciència de classe que ve donada per molts factors, però que ja succeïa a principis del segle XX.

«El Socialisme havia degenerat, la idealitat revolucionària s’havia refredat en un possibilisme democràtic, els obrers estaven oblidant el seu objectiu després d’haver cedit als afalacs burgesos, i per això no veien pròxima la seva alliberació. El Sindicalisme es va posar cara a cara amb tots els fatalismes evolutius, i a la idea passiva de la catàstrofe marxista va substituir la idea activa de la vaga general; del pol del fatalisme capitalista va passar al pol de la llibertat obrera; per sobre de la necessitat econòmica va posar l’ètica.» – G. Prezzolini, Divenire Sociale, Roma, 1 de desembre de 1908.

Però bé, a la gent no li agrada sentir parlar del passat. El passat té moltes lliçons per ensenyar-nos, però les desestimem perquè ‘aquesta gent què sabria del que vivim ara? Perquè som únics. El que succeeix ara mai ha succeït abans’.

I així continuarem mentre no entenguem que el sindicalisme revolucionari no entén de dreceres, que no podem comptar amb l’ajuda de l’estat si el que realment volem és la seva desaparició. Que ningú regala res i encara menys subvencions per anar-li en contra.

En definitiva, els mitjans i els fins en el sindicalisme revolucionari són indisociables, i esperar realitzar un canvi social sense canviar aquests mateixos mitjans en consonància amb el que es vol aconseguir no només és enganyar-se a un mateix, sinó també enganyar els altres.

Helios Prat

Barcelona 18 de maig de 2023.

[CAS]

Artículo de opinión en respuesta al artículo titulado ‘Recuperar la paraula sindicat’ de Iru Moner (Secretario de Acción Social de CGT Catalunya) en Directa.cat (https://directa.cat/recuperar-la-paraula-sindicat/)

Nos encontramos en unos momentos difíciles para el sindicalismo, eso no se puede negar. Desde finales de los 80 y pese al continuo recorte de derechos y la pérdida salarial, los sindicatos no han dejado de perder afiliación, es decir, fuerza.

El artículo al que pretendo dar réplica hace un análisis de la situación en la que la pérdida de fuerza antes mencionada ha desembocado, pero en mi humilde opinión yerra en las soluciones o mejor dicho, no aporta ninguna. De nuevo y siempre bajo mi punto de vista, se limita a una arenga por el sindicalismo ‘combativo’ que no deja de resultar un cierto marketing para atraer a trabajadores y trabajadoras a afiliarse en aras de triunfar dónde otros han fracasado. Esto es en convertirse en actores de la negociación colectiva y sustituir a los ya manidos sindicatos de concertación (CCOO y UGT).

Digo que no aporta soluciones porque no aporta un proyecto más alllá de asegurarnos una mayor combatividad, esto es más calle. Perfecto, necesitamos más calle, de eso no hay duda, y la gente debe sacudirse las telarañas y empezar a actuar, pero difícilmente se puede hacer por las mismas vías que han transitado los mismos sindicatos que se critica. Hablo de la delegación, la representación unitaria, los comités de empresa o el parlamentarismo laboral, se le puede poner el nombre que se quiera. En resumen, lo que extraigo del artículo es un ‘usted vóteme que nosotros lo haremos bien, no como estos’. En las fechas en las que estamos nos sonará a todos el mantra.

El artículo critica intensamente la corruptela de quienes, a tenor de los gobiernos, es la representación mayoritaria de los y las trabajadoras. Critica también la cantidad ingente de subvenciones que reciben las centrales sindicales para mantener el tapón de la paz social a buen recaudo. Leyéndolo uno podría percibir que la forma de hacer del sindicalismo combativo es completamente opuesta y enfrentada a esta opción y nada más alejado de la realidad. La combatividad sólo existe porque no hay oportunidad de estar en el lugar de CCOO y UGT aspirando a las mismas subvenciones. Es la única forma de sacar algo de cabeza cuando no hay nada más con que marcar la diferencia.

Por eso digo, el sindicalismo no debe apelarse combativo (eso ya se le presupone), el sindicalismo debe ser revolucionario. Tener un objetivo claro y actuar en consonancia con el mismo es la única diferenciación que a día de hoy puede aportar algo de luz al final del largo túnel que atravesamos. Apelar a la confianza del que ya ha salido escaldado para conseguir las mismas subvenciones y actuar por las mismas vías se me antoja cuando menos falaz. ¿Debemos confiar pues en la superioridad ética y moral de quien, en la misma situación, no actuará exactamente igual que los sindicatos depuestos? El sentido común siempre nos dirá que para obtener resultados diferentes, habrá que probar cosas diferentes. Difícilmente vamos a conseguir algo diferente afrontando el problema en los mismos términos.

Los términos que propone el sindicalismo revolucionario no son otros que la base del anarcosindicalismo y su proceder debe ser acorde. Eso significa autogestión (no depender de entes externos, subvenciones, etc), no delegación y acción directa (nadie decide por nadie, sólo los trabajadores organizados por ellos mismos). Cualquier persona avispada verá que el sindicalismo de estado (de comités y subvenciones) transita una vía totalmente opuesta.

Cualquier excusa que verse sobre utilizar los elementos del estado en su contra como intentaba argumentar allá por el 2020 en pleno confinamiento el secretario general de CGT en Catalunya en un debate/charla, de los muchos que se realizaron por esas fechas, son sólo eso, excusas. Pero excusas muy peligrosas porque con la excusa del posibilismo nos alejamos cada vez más del objetivo revolucionario.

Y hay que hablar de revolución. En los tiempos que corren hablar únicamente de mejoras es el mayor favor que podemos hacerle al capitalismo. Es reformismo sin más.

El sindicalismo revolucionario entiende el sindicato como una escuela para la revolución futura a la vez que una herramienta para la mejora de las condiciones de vida presentes. Si solo sirve o su objetivo se limita únicamente a una de estas dos cuestiones, algo se está haciendo mal o simplemente no estamos hablando de sindicalismo revolucionario.

En una conversación el otro día sobre este asunto me comentaban que a la gente lo que le interesa es el ahora y por eso un hecho como el revolucionario que probablemente no se pueda dar a corto plazo no ilusiona más allá de a los convencidos. Pero debo negar la mayor, porque ya estamos haciendo la revolución. Cada día en que nos organizamos horizontalmente, en asambleas, tomamos decisiones y nos implicamos en la resolución de nuestros problemas y esto lo hace gente que no ha oido hablar de anarquismo o anarcosindicalismo en su vida, ya estamos cambiando algo. Por este motivo somos tan beligerantes con el mal llamado anarcosindicalismo que usa comités (aunque sea para vaciarlos, de momento sólo he visto que intenten llenarlos). Porque reforzar estas estructuras con su participación es contrarrevolucionario se diga lo que se diga.

Discrepo totalmente con el discurso del ‘Nuevo Sindicalismo’. Lo vuelvo a entender como una estrategia de marketing, otra forma de atraer desencantados. El mal llamado nuevo sindicalismo, que para sorpresa de nadie surge en EE.UU, se basa precisamente en viejos manuales de la IWW, es decir que de nuevo tiene más bien poco. Eso sí, tiene una diferencia enorme y supongo que basado en la forma de organización que permite la legalidad estadounidense. Lejos de ser de clase, es corporativo. Los sindicatos americanos son de tal o cual empresa o tal o cual gremio eliminando así la posibilidad de un sindicalismo de clase solidario entre ramos. Cambio sustancial que realizó la CNT a principios del siglo XX con la creación del Sindicato Único. Pareciera que se pretende transitar el camino contrario cuando ni siquiera se ha intentado llegar al final del mismo.

El sindicalismo corporativo es un error. Se habla del éxito de las Kellys, de los Riders, pero hablamos más de un éxito jurídico o mediático que otra cosa. ¿Qué éxito obtuvieron los Riggers siendo un sindicato de escasas 50 personas sin posibilidad de extender un conflicto? Atomizando a la clase trabajadora sólo conseguimos lo que busca la patronal. Aislar los conflictos en algaradas puntuales fácilmente aplacables y como mucho unas cuantas demandas judiciales que además, se pasan por el arco del triunfo.

Se habla continuamente del cambio en las relaciones laborales. Me gustaría entender qué cambios se han producido más allá de meros retoques del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué cambios sustanciales tenemos? ¿La temporalidad? Eso no es ningún cambio sustancial y de todas formas lo único que denota es la práctica nula capacidad del sindicalismo que usa las vías de representación unitaria (comités) de incidir en estos sectores porque se crearon al albor de una época de estabilidad con grandes industrias y avalados por el franquismo y cayeron en la trampa del posibilismo.

El cambio sustancial que podemos observar, y que tampoco es algo nuevo, pues la historia tiene la mala costumbre de repetirse cíclicamente, es de conciencia. La práctica desaparición de la conciencia de clase que viene dada por muchos factores, pero que ya sucedía a principios del siglo XX.

«El Socialismo había degenerado, la idealidad revolucionaria se había enfriado en un posibilismo democrático, los obreros estaban olvidando su finalidad después de haber cedido a las caricias burguesas, y por esto no veían próxima su liberación. El Sindicalismo se puso frente a frente a todos los fatalismos evolutivos, y a la idea pasiva de la catástrofe marxista sustituyó la idea activa de la huelga general; del polo del fatalismo capitalista pasó al polo de la libertad obrera; por encima de la necesidad económica puso la ética.» – G. Prezzoliniá Divenire Sociale, Roma, 1º Diciembre 1908.

Pero muy bien, a la gente no le gusta oir hablar del pasado. El pasado tiene muchas lecciones que enseñarnos, pero vamos a desecharlas porque ‘esa gente qué sabría de lo que vivimos ahora? Porque somos únicos. Lo que sucede ahora no ha sucedido nunca’.

Y así seguiremos mientras no entendamos que el sindicalismo revolucionario no entiende de atajos, que no podemos ayudarnos del estado si lo que realmente queremos es su desaparición. Que nadie regala nada y mucho menos subvenciones para que le hagas la contra.

Que, en definitiva, los medios y los fines en el sindicalismo revolucionario son indisociables y esperar realizar un cambio social sin cambiar estos mismos medios acordes con lo que se quiere conseguir no sólo es engañarse a uno mismo, también es engañar a los demás.

Helios Prat

Barcelona 18 de mayo de 2023.