INFORMACIÓ SOBRE DRETS LABORALS DAVANT EL COVID-19
EN CAS DE CONTAGI O CONFINAMENT

 

Aquest dimecres 11 de març, l’estat acaba d’emetre un comunicat al BOE on modifica la
legislació referent a la Ley Orgánica 3/1986, que fa referència a Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública.
En aquesta modificació, en el seu article 5.1, estableix que en cas de de confinament o
malaltia derivada del Covid-19, es considerarà a tots els efectes com a Incapacitat
Temporal derivada d’accident de treball. El que significa que a partir del primer dia es
cobrarà el 75% de la base reguladora de la Seguretat Social. Quantitat econòmica que
percebran les treballadores i que anirà a càrrec de l’Administració Pública.

TELETREBALL

L’empresa el pot imposar en els casos que les tasques a realitzar així ho permetin. En tot
cas l’empresa no pot retirar plusos com el de transport o similars segons l’opinió dels
nostres serveis jurídics. Degut a l’excepcionalitat de la situació caldrà estar atents als
pròxims dies al que pugui legislar el govern i fer un estudi tècnic en cas de que es
produeixi.

En cap cas l’empresa ens pot descomptar res del sou per manca de serveis tècnics a casa
nostra, ja que és responsabilitat de l’empresa la resolució d’aquest tipus d’incidències, i no
pas de les treballadores.

OBLIGACIÓ DE VIATJAR

 

L’empresa pot continuar obligant a viatjar a les treballadores que així ho vinguessin fent
anteriorment per contracte. El que no pot, és fer-te viatjar a zones que han estat
declarades com a zones d’alt risc o a les quals s’ha decretat una prohibició d’entrada.

UTILITZACIÓ DE DIES DE VACANCES PER TANCAMENT PER COVID-19

En cap cas l’empresa ens pot obligar a utilitzar els nostres dies de vacances per
tancament del centre de treball. Aquestes ja estan pactades amb anterioritat i no són
modificables per aquest tipus de circumstàncies.

 

Comitè Regional de Catalunya-Balears

Olot, 11 de març de 2020