[CAT]

Costa gairebé de creure com la claveguera mediàtica ha aconseguit, mitjançant campanyes constants de desinformació, que la classe treballadora vegi l’ocupació, un tema que estadísticament no li afecta, com un dels problemes més seriosos als quals s’enfronta. És impossible que algú no en parli tot i que s’hagi assabentat fa poc de l’existència de cases okupades (La Ruïna i El Kubo) que porten anys ocupades, però que ara, segons la conveniència de la propaganda, de sobte es converteixen en l’única preocupació de gent que viu de lloguer i que ni tan sols té propietats. Aquestes campanyes mediàtiques on es confon intencionadament deixar de pagar el lloguer amb l’ocupació creen una alarma social sobredimensionada, quan el major problema de la població és precisament l’accés a l’habitatge, i hi ha tres vegades més desnonaments que ocupacions reals.

I si es fes el mateix amb els accidents de trànsit? En part, de tant en tant, i segons la necessitat del mitjà de masses de torn, sí que hi ha una atenció mediàtica. Generen aquesta alarma social? Convé generar aquesta alarma social? Suposo que no. I potser a la indústria de l’automòbil li interessa molt que sigui així.

Però si haguéssim de preocupar-nos de debò, almenys a Catalunya, hauria de ser pel fet que hi ha més morts per suïcidi que per accidents de trànsit (1). Que el suïcidi és la principal causa de mort per causa no natural i la segona entre joves de 15 a 29 anys, i que la taxa més alta es dóna entre persones en condicions socioeconòmiques desfavorables.

Casualitat o no, no sé en quantes ocasions, quan els “experts” i tertulians a sou cobreixen el problema inflat de l’ocupació, ells parlen d’aquestes condicions socioeconòmiques desfavorables. És més fàcil criminalitzar la pobresa i evitar parlar dels milers de desnonaments que s’executen a l’any a l’estat espanyol.

Fa no més d’un mes, una dona es va suïcidar poc abans de ser desnonada del pis on vivia de lloguer (2).

Arribar a conèixer les causes que van motivar aquesta dona a suïcidar-se és bastant complex i pot portar-nos a establir correlacions errònies, ja que estem parlant d’un cas particular. No obstant això, no cal fer una tesi doctoral sobre el tema per saber que els sentiments de desesperança i impotència creixen quan hi ha pobresa i una sensació negativa del futur: misèria, atur, etc. (veure taula 1).

La sola existència de manca d’expectatives és suficient per identificar correctament un 91% dels individus que posteriorment es van suïcidar (3). És a dir, ciutadans que encara ni tan sols estaven en atur, o amb els mercenaris del sistema a la porta de casa seva per deixar-los al carrer, o amb deutes i famílies que depenen dels seus treballs precaris.

Va ser aquesta manca d’expectatives o desesperança la que segons una sentència ferma va motivar una onada de suïcidis a France Télécom fa uns anys, quan l’empresa es va privatitzar i els executius de la seva nova marca, Orange, van iniciar un “procés de reestructuració” entre el 2007 i el 2010. Eufemisme que significava el despatxament de milers de treballadores. El mètode que s’utilitzaria es va resumir així per l’exconseller delegat Didier Lombard, el qual va dir que els acomiadaments es farien (sic) “d’una manera o una altra, per la finestra o per la porta”. Aquesta nova forma de procedir, que gairebé es podria elevar a nova política de l’empresa, va provocar que 35 persones es treguessin la vida entre el 2008 i el 2009. Després de la celebració del judici, Orange va haver de pagar 75.000 euros de multa. Una quantitat tan ridícula que és una ofensa a les famílies que van haver de passar per aquest infern en vida, i més quan tots aquests directius van rebre penes de presó minses (en el cas de Lombard, 4 mesos).

Però què ens podem esperar d’un sistema socioeconòmic que permet una violència estructural integrada en la cultura corporativa i en una societat de masses ultraindividualista?

Una societat, com a l’estat espanyol, que és indiferent a l’existència de 13 milions de persones sota el llindar de la pobresa, és una societat col·lapsada moralment (4). També, en moltes ocasions, indiferent a l’assetjament laboral. Perquè avui hi ha moltes persones ofegades per la por de perdre la feina i completament indiferents a qualsevol tipus d’abús o assetjament laboral de qualsevol de les seves “companyes” de feina, no fos cas que un sigui el següent.

La competitivitat salvatge, l’individualisme, la manca absoluta d’empatia i la por al veí, incloent aquí el “company” de feina, creen un ambient perfecte perquè l’assetjament estigui completament acceptat i normalitzat a les empreses, ja siguin privades o públiques.

Què direm des d’un sindicat de base? Ja se sap que la solidaritat entre companys, el suport mutu, la comunicació entre iguals i la presa de decisions de manera horitzontal són eines més que suficients per baixar del podi més d’un directiu arrogant. Acostumat a aixafar les treballadores.

Per acabar, torno al títol d’aquest article: No et suïcidis, mata als teus caps. Doncs ni una cosa ni l’altra. Per una banda, perquè tant de bo no existís una societat tan degradada que aboqui tanta gent a pensar en acabar amb la seva vida.

I per l’altra…

De debò algú pensa que matant al teu cap aconseguiràs acabar amb un problema estructural, més enllà que la màquina ben engrassada del capitalisme hagi de posar-se a treballar per trobar un altre llaquet o una altra substituta? En un sistema global de por generalitzada a perdre la teva feina i el teu estatus econòmic, totes les persones són recursos reemplaçables si en algun moment es sospita que hi haurà menys guany econòmic. Menys concentració de capital.

Han creat una societat tan inhumana que fins i tot els seus defensors són víctimes d’aquesta manca d’humanitat. Tot i això, com ja sabem, la classe treballadora SEMPRE s’emportarà la pitjor part.

Molbestia.

Bibliografia:

(1) A Catalunya hi ha més morts per suïcidi que per accidents de trànsit: el pla de Salut que vol acabar amb aquesta plaga. Catalunyapress. Dissabte, 11 de setembre de 2021.
(2) Una dona es suïcida poc abans de ser desnonada del pis on vivia de lloguer. La Vanguardia. 13/05/2023.
(3) En un estudi longitudinal efectuat durant 10 anys als Estats Units, Beck et al. 6 van destacar la importància dels sentiments de desesperança com a factor predictiu del comportament suïcida. En aquest estudi, la manca d’expectatives va permetre identificar correctament un 91% dels individus que posteriorment es van suïcidar” (Krug, 2003: 209).
(4) La pobreza en España: más de 13 millones de personas en riesgo en 2021 y casi el 45% llegó difícilmente a fin de mes. 14.10.2022 | PorRTVE.es.

[CAS]

Cuesta casi hasta creer cómo la cloaca mediática ha conseguido, a través de constantes campañas de desinformación, que la clase trabajadora vea la ocupación, un tema que estadísticamente no le afecta, como uno de los problemas más serio al que se enfrenta. Es imposible que alguien no hable de esto a pesar de que se enteraran hace poco de la existencia de casas okupas (La Ruïna y El Kubo) que llevan años ocupadas, pero que ahora, según la conveniencia de la propaganda, de repente se convierten en la única preocupación de gente que vive de alquiler y que ni si quiera tiene propiedades. Estas campañas mediáticas donde se confunde intencionadamente dejar de pagar el alquiler con la ocupación crean una alarma social sobredimensionada, cuando el mayor problema de la población es precisamente el acceso a la vivienda, y hay tres veces más desahucios que ocupaciones reales.

¿Y si se hiciera lo mismo con los accidentes de tráfico? En parte, de vez en cuando, y según la necesidad del medio de masa de turno, sí que existe una atención mediática. ¿Generan tal alarma social? ¿Conviene generar esa alarma social? Supongo que no. Y puede que a la industria del automóvil le interese mucho que así sea.

Pero si nos tuviéramos que preocupar de verdad, por lo menos en Cataluña, debería ser sobre el hecho de que hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico (1). Que el suicidio es la principal causa de muerte por causa no natural y la segunda entre jóvenes de entre 15 y 29 años, y que la tasa más alta se da entre personas en condiciones socioeconómicas desfavorables.

Casualidad o no, no sé en cuantas ocasiones, cuando los “expertos” y tertulianos a sueldo cubren el problema inflado de la ocupación, éstos hablan de esas condiciones socioeconómicas desfavorables. Es más fácil criminalizar la pobreza y evitar hablar de los miles de desahucios que se ejecutan al año en el estado español.

Hace no más de un mes, una mujer se suicidó poco antes de ser desahuciada del piso en el que vivía de alquiler (2).

Llegar a conocer las causas que motivaron a esta mujer a suicidarse es bastante complejo y puede llevarnos a establecer correlaciones erróneas, ya que estamos hablando de un caso particular. No obstante, no hace falta hacer una tesis doctoral sobre el tema para saber que los sentimientos de desesperanza e impotencia crecen cuando existe pobreza y una sensación negativa del futuro: miseria, desempleo etc… (ver tabla 1).

La sola existencia de falta de expectativas es suficiente para identificar correctamente a un 91% de los individuos que posteriormente se suicidaron (3). Es decir, ciudadanos que todavía ni siquiera estaban en desempleo, o con los mercenarios del sistema en la puerta de sus casas para dejarlos en la calle, o con deudas y familias dependiendo de sus trabajos precarios.

Fue esta falta de expectativas o desesperanza lo que según una ya sentencia firme motivó una ola de suicidios en France Telecom hace unos años, cuando la empresa se privatizó y los ejecutivos de su nueva marca, Orange, iniciaron un “proceso de reestructuración” entre 2007 y 2010. Eufemismo que significaba el despido de miles de trabajadoras. El método que se usaría fue resumido así por el exconsejero delegado Didier Lombard, el cual dijo que los despidos se realizarían (sic) “de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”. Esta nueva forma de proceder, que casi se podría elevar a nueva política de empresa, provocó que 35 personas se quitaran la vida entre 2008 y 2009. Tras la celebración del juicio, Orange tuvo que pagar 75.000 euros de multa. Una cantidad tan ridícula que es un insulto a las familias que tuvieron que pasar por este infierno en vida, y más cuando todos esos directivos recibieron penas de cárcel ínfimas (en el caso de Lombard, 4 meses).

¿Pero qué nos vamos a esperar de un sistema socioeconómico que permite una violencia estructural integrada en la cultura corporativa y en una sociedad de masas ultra-individualista?

Una sociedad, como en el estado español, que es indiferente a la existencia de 13 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, es una sociedad colapsada moralmente (4). También, en muchas ocasiones, indiferente al acoso laboral. Porque hoy hay muchas personas atenazadas por el miedo a perder su trabajo y completamente indiferentes a cualquier tipo de abuso o acoso laboral de cualquiera de sus “compañeras” de trabajo, no vaya a ser que uno sea el próximo.

La competitividad salvaje, el individualismo, la falta absoluta de empatía y el miedo al vecino, incluyendo aquí al “compañero” de trabajo, crean un ambiente perfecto para que el acoso esté completamente aceptado y normalizado en las empresas, ya sean privadas o públicas.

¿Qué vamos a decir desde un sindicato de base? Ya se sabe que la solidaridad entre compañeros, el apoyo mutuo, la comunicación entre iguales y la toma de decisiones de manera horizontal son herramientas más que suficientes para bajar del pedestal a más de un directivo arrogante. Acostumbrado a pisotear a las trabajadoras.

Para finalizar, vuelvo al título de este artículo: No te suicides, mata a tus jefxs. Pues ni una cosa ni la otra. Por un lado, porque ojalá no existiera una sociedad tan degradada que aboque a tanta gente a pensar en terminar con su vida.

Y por el otro…

¿De verdad alguien piensa que matando a tu jefe o jefa vas a conseguir terminar con un problema estructural, más allá de que la máquina bien engrasada del capitalismo tenga que ponerse a trabajar para encontrar a otro lacayo o a otra sustituta? En un sistema global de miedo generalizado a perder tu trabajo y tu estatus económico, todas las personas son recursos reemplazables si en algún momento se sospecha que haya menor ganancia económica. Menor concentración de capital.

Han creado una sociedad tan inhumana que hasta sus defensores son víctimas de esa falta de humanidad. Aunque, como ya sepamos, la clase trabajadora se llevará, SIEMPRE, la peor parte.

Molbestia.

Bibliografía:

  1. En Catalunya hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico: el plan de Salut que quiere acabar con esta lacra. Catalunyapress. Sábado, 11 de septiembre de 2021.

  2. Una mujer se suicida poco antes de ser desahuciada del piso en el que vivía de alquiler. La Vanguardia. 13/05/2023.

  3. En un estudio longitudinal efectuado durante 10 años en los Estados Unidos, Beck et al. 6 destacaron la importancia de los sentimientos de desesperanza como factor predictivo del comportamiento suicida. En este estudio, la falta de expectativas permitió identificar correctamente a un 91% de los individuos que posteriormente se suicidaron” (Krug, 2003: 209).

  4. La pobreza en España: más de 13 millones de personas en riesgo en 2021 y casi el 45% llegó difícilmente a fin de mes. 14.10.2022 | PorRTVE.es