Una carta d’Emma Goldman a Dones Lliures de la CNT

A continuació podem llegir una carta que Emma Goldman, coneguda anarquista i feminista estatunidenc li dirigeix una carta a Dones Lliures de la CNT.
Avui fa 84 anys que la cèlebre anarquista Emma Goldman, activista revolucionària i pionera en la lluita per l’emancipació de dona, va dirigir una carta a Dones Lliures (CNT) que és va publicar en el núm. 1 de la revista i que avui volem compartir.
Tristament, moltes coses encara no han canviat res. Els mitjans de comunicació capitalistes continuen usant la propaganda més basta, aprofitant-se de la ignorància d’una ciutadania cada vegada més indiferent i apolítica. Ara usen el terme social-comunista per a referir-se a partits reformistes que res tenen a veure amb aquest terme. Però és més. Ja en 1936, Emma deia dictador a Stalin, deixant clar que la lluita contra el feixisme, el capitalisme i autoritarisme, no té res a veure amb un règim polític en particular, i sí amb l’acte-organització i el compromís revolucionari dels quals lluiten per fer de contrapès al sistema econòmic i polític actual.
També val la pena assenyalar l’actualitat de les seves paraules quan parla d’Hitler i de com els països europeus ho ridiculitzaven i ho consideraven un xerraire. Res d’això va impedir el seu ascens al poder i la segona guerra mundial. Actualment, comptem amb els mateixos xerraires (Trump, Bolsonaro, Abascal, Salvini, Putin….) secundats per una màquina propagandística molt més elaborada: mitjans de comunicació de masses, Facebook, Twitter, bots i troles d’extrema dreta.

CARTA:

Em produeix una gran alegria, camarades espanyoles, la vostra decisió de contribuir a l’emancipació de les dones del vostre país. Haig de confessar-vos que quan vaig estar a Espanya –en 1929- em va sorprendre dolorosament l’endarreriment de la dona espanyola en general: la seva submissió a l’Església i, en la vida privada, a l’home, sigui pare, marit, company, germà o fill; el seu acatament a la imposició de dues morals diferents, una per a l’home i una altra per a la dona; la seva esclavitud, en fi, que les redueix a servents i portadores de tones de fills. Estic entusiasmada de saber que unes camarades espanyoles segueixen, per fi, el camí emprès fa temps per les companyes d’altres països.

Amb veritable gust col·laboraré en DONES LLIURES. Mentre preparo una cosa més orgànica, i amb el desig que aconsegueixi el vostre primer número, us comptaré unes breus impressions de la meva recent excursió de propaganda per Anglaterra.
Mai he sentit predilecció per Kipling; no puc sentir-la donat el significat imperialista de la seva obra. Però ha dit algunes coses commovedores. Una d’elles és aquella en què al·ludeix a la tasca dels mariners i a la seva alegria quan el vaixell està ja net i el dia ha acabat. Jo també em sento plena d’alegria, perquè la meva tasca del moment s’ha complert. El treball ha estat veritablement dur. A vegades em semblava insuportable, superior a les meves forces. Però ara estic molt contenta de no haver defallit i haver arribat al final de l’etapa.
Les últimes setmanes van ser encoratjadores. Per exemple, en el meu recorregut pel País de Gal·les, vaig parlar en tres centres laboristes, i em va sorprendre la manera de pensar social i revolucionària d’aquells treballadors, que van anar a escoltar-me i van departir amb mi. Quan un pensa que aquells centres pertanyen a marxistes ortodoxos, no pot deixar de apreciar l’avanç de tals organitzacions, perquè van acudir només amb el de sentir a Emma Goldman i van arribar a interessar-se pel que van sentir. Per a mi és molt satisfactori ser la primera anarquista que ha penetrat en el “Sanctum sanctorum”, en el sagrat recinte, i , cosa que és més important, que m’hagin demanat altres conferències.
La meva experiència més interessant va ser la troballa d’un comunista que era president d’un dels centres i alhora l’amo de l’hotel on m’allotjava. Li havia de doldre molt suportar durant hora i quart la meva dura crítica del comunisme bolxevic; però va saber exercir la seva doble funció amb mi amb tan àmplia compressió i tan magnífica tolerància, que si hi hagués molts comunistes com ell, seria possible, fins i tot per a mi, treballar, amb ells. Va ser per a mi una esperança.
Com veieu, no hem de donar-nos per vençudes per res ni per ningú. Bé sé que l’avanç dels humans és molt lent, però aconsegueix en alguns superar els seus prejudicis. Comencen a adonar-se que la distància presta encant a les coses. La llum deslumbradora de Rússia comença a declinar, especialment des que Litviniv ha brindat pel rei d’Anglaterra, i el camarada Stalin ha dit al Govern francès que el seu deure és armar-se contra el seu enemic. Els comunistes intel·ligents de fora de Rússia comencen a sentir-se incòmodes davant la política estrangera del dictador, i encara ho estarien més si s’adonessin que en la mateixa Rússia s’estén de dia a dia, envaint-ho i falsificant-ho tot.
Abans d’anar al País de Gal·les vaig parlar en un cercle de “Amics del Teatre”, i també allí em vaig trobar amb la increïble sorpresa d’un auditori de gairebé mil persones i que se’m sol·licités una nova conferència.
A la qual vaig donar de comiat a Londres, va assistir un públic atent i intel·ligent. És a dir, que comença a trencar-se el gel i cal seguir.
He pensat tornar per a quedar-me allí. Però, potser, és ingenu parlar de domiciliar-se en cap part, donada la situació actual del món. El polítics d’Europa seran aniquilats, perquè els déus embogeixen a aquells als qui volen perdre, i els han embogit. Clar és que no em preocupa en absolut la sort dels polítics; però el terrible és que amb ells arrossegaran al món. Encara que sembla mentida, França i Anglaterra tremolen de por davant Hitler i Mussolini. I és que res esglaia tant com l’èxit. Fa quatre anys Hitler era calcificat com un xerraire. Avui imposa condicions i tothom sap que les últimes eleccions van ser fetes per uns mètodes dels quals fins als “gangsters” americans s’avergonyirien; però tothom es queda cec, sord, mut i esglaiat davant el fals poder dels dictadors.
En aquestes circumstàncies repeteixo que és ociós fer plans de vida i d’activitat; però resulta insuportable la vida sense fer plans sempre, sempre, sempre…
Niça, abril 1936,

Una carta de Emma Goldman a Mujeres Libres de la CNT

A continuación podemos leer una carta que Emma Goldman, conocida anarquista y feminista estadounidense le dirige una carta a Mujeres Libres de la CNT.

Hoy hace 84 años que la célebre anarquista Emma Goldman, activista revolucionaria y pionera en la lucha por la emancipación de mujer, dirigió una carta a Mujeres Libres (CNT) que es publicó en el nº 1 de la revista y que hoy queremos compartir.

Tristemente, muchas cosas todavía no han cambiado nada. Los medios de comunicación capitalistas siguen usando la propaganda más burda, aprovechándose de la ignorancia de una ciudadanía cada vez más indiferente y apolítica. Ahora usan el término social-comunista para referirse a partidos reformistas que nada tienen que ver con ese término. Pero es más. Ya en 1936, Emma llamaba dictador a Stalin, dejando claro que la lucha contra el fascismo, el capitalismo y autoritarismo, no tiene nada que ver con un régimen político en particular, y sí con la auto-organización y el compromiso revolucionario de los que luchan por hacer de contrapeso al sistema económico y político actual.

También merece la pena señalar la actualidad de sus palabras cuando habla de Hitler y de cómo los países europeos lo ridiculizaban y lo consideraban un charlatán. Nada de esto impidió su ascenso al poder y la segunda guerra mundial. Actualmente, contamos con los mismos charlatanes (Trump, Bolsonaro, Abascal, Salvini, Putin….) apoyados por una máquina propagandística mucho más elaborada: medios de comunicación de masas, Facebook, Twitter, bots y troles de extrema derecha.

 

CARTA:

Me produce una gran alegría, camaradas españolas, vuestra decisión de contribuir a la emancipación de las mujeres de vuestro país. He de confesaros que cuando estuve en España –en 1929- me sorprendió dolorosamente el atraso de la mujer española en general: su sumisión a la Iglesia y, en la vida privada, al hombre, sea padre, marido, compañero, hermano o hijo; su acatamiento a la imposición de dos morales distintas, una para el hombre y otra para la mujer; su esclavitud, en fin, que las reduce a sirvientes y portadoras de toneladas de hijos. Estoy entusiasmada de saber que unas camaradas españolas siguen, por fin, el camino emprendido hace tiempo por las compañeras de otros países.

Con verdadero gusto colaboraré en MUJERES LIBRES. Mientras preparo algo más orgánico, y con el deseo de que alcance a vuestro primer número, os contaré unas breves impresiones de mi reciente excursión de propaganda por Inglaterra.

Nunca he sentido predilección por Kipling; no puedo sentirla dado el significado imperialista de su obra. Pero ha dicho algunas cosas conmovedoras. Una de ellas es aquella en que alude a la tarea de los marineros y a su alegría cuando el barco está ya limpio y el día ha terminado. Yo también me siento llena de alegría, porque mi tarea del momento se ha cumplido. El trabajo ha sido verdaderamente duro. A veces me parecía insoportable, superior a mis fuerzas. Pero ahora estoy muy contenta de no haber desfallecido y haber llegado al final de la etapa.

Las últimas semanas fueron alentadoras. Por ejemplo, en mi recorrido por el País de Gales, hablé en tres centros laboristas, y me sorprendió la manera de pensar social y revolucionaria de aquellos trabajadores, que fueron a escucharme y departieron conmigo. Cuando uno piensa que aquellos centros pertenecen a marxistas ortodoxos, no puede menos de apreciar el avance de tales organizaciones, pues acudieron sólo con el de oír a Emma Goldman y llegaron a interesarse por lo que oyeron. Para mí es muy satisfactorio ser la primera anarquista que ha penetrado en el “Sanctum sanctorum”, en el sagrado recinto, y , lo que es más importante, que me hayan pedido otras conferencias.

Mi experiencia más interesante fue el hallazgo de un comunista que era presidente de uno de los centros y a la vez el dueño del hotel donde me hospedaba. Le debía doler mucho soportar durante hora y cuarto mi dura crítica del comunismo bolchevique; pero supo desempeñar su doble función conmigo con tan amplia compresión y tan magnífica tolerancia, que si hubiera muchos comunistas como él, sería posible, aun para mí, trabajar, con ellos. Fue para mí una esperanza.

Como veis, no debemos darnos por vencidas por nada ni por nadie. Bien sé que el avance de los humanos es muy lento, pero consigue en algunos superar sus prejuicios. Comienzan a darse cuenta de que la distancia presta encanto a las cosas. La luz deslumbradora de Rusia comienza a declinar, especialmente desde que Litviniv ha brindado por el rey de Inglaterra, y el camarada Stalin ha dicho al Gobierno francés que su deber es armarse contra su enemigo. Los comunistas inteligentes de fuera de Rusia empiezan a sentirse incómodos ante la política extranjera del dictador, y aún lo estarían más si se dieran cuenta de que en la propia Rusia se extiende de día a día, invadiéndolo y falsificándolo todo.

Antes de ir al País de Gales hablé en un círculo de “Amigos del Teatro”, y también allí me encontré con la increíble sorpresa de un auditorio de casi mil personas y de que se me solicitara una nueva conferencia.

A la que di de despedida en Londres, asistió un público atento e inteligente. Es decir, que comienza a romperse el hielo y es preciso seguir.

He pensado volver para quedarme allí. Pero, quizá, es ingenuo hablar de domiciliarse en parte alguna, dada la situación actual del mundo. Lo políticos de Europa serán aniquilados, pues los dioses enloquecen a aquellos a quienes quieren perder, y los han enloquecido. Claro es que no me preocupa en absoluto la suerte de los políticos; pero lo terrible es que con ellos arrastrarán al mundo. Aunque parece mentira, Francia e Inglaterra tiemblan de miedo ante Hitler y Mussolini. Y es que nada sobrecoge tanto como el éxito. Hace cuatro años Hitler era calcificado como un charlatán. Hoy impone condiciones y todo el mundo sabe que las últimas elecciones fueron hechas por unos métodos de los que hasta los “gangsters” americanos se avergonzarían; pero todo el mundo se queda ciego, sordo, mudo y sobrecogido ante el falso poder de los dictadores.

En estas circunstancias repito que es ocioso hacer planes de vida y de actividad; pero resulta insoportable la vida sin hacer planes siempre, siempre, siempre…

Niza, abril 1936,