[CAT]

Fundació CRAM sense el projecte educatiu? ERO a AulaCRAM, l’espai formatiu de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins.

Secció sindical C.F.E.S.L (AulaCRAM)

Som les treballadores organitzades a la CNT a l’empresa Consultors, Formació i Avaluació S.L, una empresa externa que presta serveis educatius a la Fundació CRAM (Conservació i Recuperació d’Animals Marins) en un projecte conegut com a AulaCRAM.

Fa uns mesos, després de l’anunci d’un ERTO per força major a causa del Covid-19, ens vam constituir com a secció sindical per aconseguir millores laborals per a tota la plantilla, així com per preparar-nos davant la situació extrema a la qual ens enfrontem la classe treballadora.

Som el 45% de la totalitat de l’empresa. En realitat, som la totalitat de les educadores d’AulaCRAM: les responsables de fer tallers, cursos, formacions i diferents activitats de visita al centre de recuperació.

En aquests mesos hem tingut diverses reunions amb l’empresa, on sempre hem optat per la via del diàleg per arribar a acords amb la secció. Fa dues setmanes l’empresa ens comunica la intenció de canviar l’ERTE per força major a un ERO per totalitat de la plantilla, la qual cosa significa la pèrdua de tots els llocs de treball i tancament total de l’activitat.

Des de CNT no acceptem ni signem EROs, volem defensar els nostres llocs de treball, ja que considerem que el projecte d’AulaCRAM és un projecte consolidat, amb molta trajectòria i experiència. Un projecte que està en creixement des de fa anys, oferint moltes activitats educatives per a tots els públics, donant a conèixer el necessari treball de la Fundació CRAM.

AulaCRAM és un projecte en el qual totes les educadores ens hem bolcat al 100% per oferir un servei que considerem fonamental per a la societat, com és l’educació ambiental. Creiem que, més que mai, és una tasca de vital importància per a la conservació i salut de tots els ecosistemes i, per tant, per a la salut de tota la població. Sabem, perquè hem estat anys treballant en ell, que és un projecte que funciona i al qual la gent dóna suport i estima.

Per altra banda, ens hem assabentat recentment que, aquesta setmana, Fundesplai ha passat a formar part del patronat de la Fundació CRAM, amb la intenció de gestionar “un nou projecte del CRAM i la seva transició” pel que manifestem la nostra inquietud sobre la nova situació i demanem més informació al respecte.

És per això i molt més, que demanem el suport de la ciutadania en aquests durs moments, per donar suport a les accions que considerem oportunes i així defensar la feina que realitzem i que considerem tan necessària.

Perquè per protegir i conservar, és fonamental CONÈIXER. La conservació no pot donar-se sense educació i divulgació científica.

Que la crisi no la paguin ni l’educació ambiental ni les treballadores! Us necessitem!

Atentes a properes comunicacions. – Secció sindical C.F.E.S.L (AulaCRAM)

 

[CAST]

¿Fundación CRAM sin el proyecto educativo? ERE en AulaCRAM, el espacio formativo de la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos.

Sección sindical C.F.E.S.L (AulaCRAM)

Somos las trabajadoras organizadas en CNT en la empresa Consultores, Formación y Evaluación S.L, una empresa externa que presta servicios educativos a la Fundación CRAM (Conservación y Recuperación de Animales Marinos) en un proyecto conocido como AulaCRAM.

Hace unos meses, tras el anuncio de un ERTE por fuerza mayor a causa del Covid19, nos constituimos como sección sindical para conseguir mejoras laborales para toda la plantilla, así como para prepararnos ante la situación extrema a la que nos enfrentamos la clase trabajadora.

Somos el 45% de la totalidad de la empresa. En realidad, somos la totalidad de las educadoras de AulaCRAM: las responsables de hacer talleres, cursos, formaciones y diferentes actividades de visita al centro de recuperación.

En estos meses hemos tenido varias reuniones con la empresa, donde siempre hemos optado por la vía del diálogo para llegar a acuerdos con la empresa. Hace dos semanas la empresa nos comunica la intención de cambiar el ERTE por fuerza mayor a un ERE para totalidad de la plantilla, la cual cosa significa la pérdida de todos los puestos de trabajo y cierre total de la actividad.

Des de CNT no aceptamos ni firmamos ERE’s, queremos defender nuestros puestos de trabajo ya que consideramos que el proyecto de AulaCRAM es un proyecto consolidado, con mucha trayectoria y experiencia. Un proyecto que está en crecimiento desde hace años, ofreciendo muchas actividades educativas para todos los públicos, dando a conocer el necesario trabajo de la Fundación CRAM.

AulaCRAM es un proyecto en el que todas las educadoras nos hemos volcado al 100% para ofrecer un servicio que consideramos fundamental para la sociedad, como es la educación ambiental. Creemos que, más que nunca, es una tarea de vital importancia para la conservación y salud de todos los ecosistemas y, por lo tanto, para la salud de toda la población. Sabemos, porque hemos estado años trabajando en él, que es un proyecto que funciona y que la gente apoya y ama.

Por otro lado, hemos sabido recientemente que esta semana, Fundesplai ha pasado a formar parte del patronato de la Fundación CRAM, con la intención de gestionar “un nuevo proyecto del CRAM y su transición” por lo que manifestamos nuestra inquietud sobre la nueva situación y pedimos más información al respecto.

Es por esto y mucho más, que pedimos el soporte de la ciudadanía en estos duros momentos, para apoyar las acciones que consideremos oportunas y así defender el trabajo que realizamos y que consideramos tan necesario.

Porque para proteger y conservar, es fundamental CONOCER. La conservación no puede darse sin educación ni divulgación científica.

¡Que la crisis no la paguen ni la educación ambiental ni las trabajadoras! ¡Os necesitamos!

Atentas a próximas comunicaciones. – Sección sindical C.F.E.S.L (AulaCRAM)