50 Piquets i 6 jornades de VAGA en 180 dies, la batalla de la secció de CNT en EUREST

[CAT] 50 PIQUETS I 6 JORNADES DE VAGA EN 180 DIES, LA BATALLA DE LA SECCIÓ DE CNT EN EUREST COMPASS GROUP

El mes de març passat la secció declara conflicte a la multinacional, propietat del fons voltor Black Rock, per vulneració d’acords. Les accions s’inicien el 3 de juliol, a la vulneració d’acords se suma vulneració del ERTE.

Pancartes, banderes, adhesius, fulls volants, megàfon amb la sirena a màxim volum, i algun parlament explicatiu durant més d’una hora. A vegades som 6, i altres 16. Faci fred o calor. Entrada al centre, explicació de la situació i de la determinació de CNT a l’hora de defensar els interessos de la classe treballadora.

Reunions, preparació de les accions, visibilització del conflicte en xarxes socials. Notes de premsa i articles en mitjans propis i afins. Exposem el Cas Manga, també el succeït en IFEMA. Denúncies a Inspecció de Treball (guanyades), visites sindicals a centres de treball. Taules reivindicatives, comunicacions formals amb contractants i diferents càrrecs de Eurest / Compass Group. Convocatòria de vaga. Mentrestant, la política depredadora de Eurest genera conflictivitat a Girona i un parell de centres de País Basc per part de companys d’altres sindicats.

Sancions amb motius falsejats, més sancions, fins a 5 a 4 treballadors de la secció. Delegat, secretària d’organització, secretaria general i tresoreria. Vaga de 3 dies en les cafeteries dels tanatoris propietat de Memora, Sancho d’Àvila i Les Corts a Barcelona. Ens denuncien. Intent de negociació. Volen que deixem de reclamar els nostres drets, a canvi ofereixen retirar denúncia i rebaixar sancions. La secció de CNT es nega, l’empresa exerceix repressió sindical a un altre treballador com a resposta. Realitzem acció coordinada amb els companys del comitè de Girona, que també porten anys plantant cara.

La secció més cohesionada i segura de si mateixa que mai. Més participativa i motivada, del que hem estat en aquests més de 6 anys de trajectòria. Van 50, i seran molts més, tants com siguin necessaris per a fer entendre a EUREST que CNT no claudicarà en la defensa dels nostres interessos de classe. Per la defensa dels llocs de treball, dels acords sindicals i contra la repressió sindical.

Sense alliberats, sense subvencions, amb COMPROMÍS.

Treballes en Eurest, Vitarest, Escolarest, Servei d’àpats Vilaplana, Medirest, o alguna altra empresa del Grup Compass?

Contacta amb la Secció Sindical CNT – Eurest/Compass Group: seccio.eurest@barcelona.cnt.es

CNT Barcelona: sov@barcelona.cnt.es

#teamcompassgroupes #comedoresseguros #comedoresempresa

– Secció sindical de Eurest en CNT

[CAST] 5O PIQUETES Y 6 JORNADAS DE HUELGA EN 180 DÍAS, LA BATALLA DE LA SECCIÓN DE CNT EN EUREST COMPASS GROUP

El pasado mes de marzo la sección declara conflicto a la multinacional, propiedad del fondo buitre Black Rock, por vulneración de acuerdos. Las acciones se inician el 3 de julio, a la vulneración de acuerdos se suma vulneración del ERTE.

Pancartas, banderas, pegatinas, octavillas, megáfono con la sirena a máximo volumen, y algún parlamento explicativo durante más de 1 hora. A veces somos 6, y otras 16. Haga frío o calor. Entrada al centro, explicación de la situación y de la determinación de CNT a la hora de defender los intereses de la clase trabajadora.

Reuniones, preparación de las acciones, visibilización del conflicto en redes sociales. Notas de prensa y artículos en medios propios y afines. Exponemos el Cas Manga, también lo sucedido en IFEMA. Denuncias a Inspección de Trabajo (ganadas), visitas sindicales a centros de trabajo. Tablas reivindicativas, comunicaciones formales con contratantes y diferentes cargos de  Eurest / Compass Group. Convocatoria de huelga. Mientras tanto, la política depredadora de Eurest genera conflictividad en Girona y un par de centros de  País Vasco por parte de compañeros de otros sindicatos.

Sanciones con motivos falseados, más sanciones, hasta 5 a 4 trabajadores de la sección. Delegado, secretaria de organización, secretaría general y tesorería. Huelga de 3 días en las cafeterías de los tanatorios propiedad de Memora, Sancho de Ávila y Les Corts en Barcelona. Nos denuncian. Intento de negociación. Quieren que dejemos de reclamar nuestros derechos, a cambio ofrecen retirar denuncia y rebajar sanciones. La sección de CNT se niega, la empresa ejerce represión sindical a otro trabajador como respuesta. Realizamos acción coordinada con los compas del comité de Girona, que también llevan años plantando cara.

La sección más cohesionada y segura de sí misma que nunca. Más participativa y motivada, de lo que hemos estado en estos más de 6 años de trayectoria. Van 50, y serán muchos más, tantos como sean necesarios para hacer entender a EUREST que CNT no va a claudicar en la defensa de nuestros intereses de clase. Por la defensa de los puestos de trabajo, de los acuerdos sindicales y contra la represión sindical.

Sin liberados, sin subvenciones, con COMPROMISO.

¿Trabajas en Eurest, Vitarest, Escolarest, Catering Vilaplana, Medirest, o alguna otra empresa del Grupo Compass?

Contacta con la Sección Sindical CNT – Eurest/Compass Group: seccio.eurest@barcelona.cnt.es
CNTBarcelona: sov@barcelona.cnt.es
#teamcompassgroupes #comedoresseguros #comedoresempresa

– Sección sindical de Eurest en CNT