[CAT] Nucli Confederal Girona

Arrencada

La Confederació Nacional del Treball està formada per sindicats autònoms i nuclis confederals, cadascun dels quals decideix i s’organitza per a donar resposta a treballadors i treballadores que demanen ajuda pels problemes del treball i el mode de vida en general.

Mentre ens donàvem a conèixer a Girona i realitzar campanyes en solidaritat per conflictes sindicals, a la primavera de 2018 fèiem recerca d’un local on establir una seu per a CNT a Girona i des d’on atendre la classe treballadora que ens vingués a conèixer o demanar recolzament. Això incloïa centres socials, lloguers compartits o despatxos, en una ciutat on el sòl construït és bastant car.

Dijous 6 de setembre de 2018 vam obrir assessoria al públic en un despatx de lloguer amb l’associació NouSol, en el què la Generalitat de Catalunya anomena «Hotel d’Enttiats». Nosaltres subscrivim la finalitat de destrucció de l’Estat, incloent la Generalitat de Catalunya com a braç administratiu de l’Estat i, amb això, que a la porta de l’edifici hi hagi un cartell de la Generalitat dóna una imatge contradictòria de la CNT de Girona. Però, tenint en compte la nostra economia, i com a entitat legalitzada, vam trobar millor compartir edifici amb associacions i ONG que no pas un centre de negocis, i així presentar obertament una adreça signant cartells i altres comunicacions.

Tot això fins que aconseguim administrar completament un local.

Tàctica

De bon principi vam establir un conveni (majorment amb clàusules de codi ètic) amb advocats i advocades que poden exercir la seva professió de forma autònoma. No hem volgut establir relacions de dependència (que a la llarga intoxiquen la seva relació amb el sindicat), així que, no depenem d’una sola professional, ni tampoc l’economia d’aquestes persones no depèn de CNT Girona. No els paguem una quota: Els derivem els casos que necessiten assistència lletrada i al seu client li cobren segons una tarifa acordada per conveni, de la qual CNT Girona no obté ni un cèntim.

Obrim tots els dijous des de fa 2 anys llargs; de vegades l’edifici ha tancat per festiu, i en molts d’aquests casos hem fet igualment l’assessoria amb parada al carrer. Ja superem el centenar de sessions, i ha vingut gent des del primer dels dies.

L’assessoria és gratuïta, i oberta a tothom que no tingui incompatibilitats amb CNT (ni explotadors, ni cossos repressius, ni governants), i la portem a terme la militància del sindicat. Això ens manté amb una bona formació jurídica, sindical i tàctica, ja que ens obliga a documentar-nos, comprendre el funcionament de les empreses, dels processos jurídics, i a debatre les situacions i els consells que donem. Si deleguéssim l’assessoria en un professional aliè, la CNT es buidaria de contingut sindical, l’afiliació no aprendria res dels seus drets, i passaríem a ser una massa de cotitzants ignorants al voltant d’una bandera.

Així practiquem l’acció directa en tot allò que podem, i també ho expliquem a cada consulta que ens venen a fer. La gent que té problemes sovint no té diners per a gastar-se en el sistema burocràtic i jurídic, així que podem guiar i ajudar per a presentar una instància, organitzar els números d’una liquidació, i explicar com funcionen els tràmits de conciliació, judici i inspecció de treball. També, naturalment, l’autodefensa sindical i l’organització dins l’empresa.

Totes les converses que manté la militància amb les persones que acudeixen a CNT són aliment fonamental per a la consciència de classe, per a tocar de peus a terra i saber com està la societat.

Transmetre els principis i la tàctica

La majoria de consultes ens arriben sobre temes laborals (els salaris i els horaris són una constant), però també ens arriben consultes sobre ocupació o lloguer d’habitatge, jubilació, atur i prestacions, repressió, empadronament, escolarització i migracions.

A la gent li diferenciem la via jurídica de la via sindical, per a què s’adonin que, apart de fer papers i confiar en els circuits jurídics de l’Estat, també existeix l’acció directa i l’autogestió. Que una secció sindical no són uns papers, sinó una realitat d’autodefensa sindical. Que les idees personals també són vàlides per a desenvolupar tàctiques davant l’amo, les administracions públiques, la patronal, la policia, les ONG empresarials i l’escola nacional.

La nostra solidaritat la posem en pràctica ajudant a què les persones que ho volen s’autogestionin, practiquin l’acció directa i no s’hagin de convertir en «clients» del sindicat com a requisit d’un «servei de gestoria».

A tothom li donem un fulletó on s’esmenten Principis, Tàctiques i Finalitats de CNT, i s’explica la utilitat del nostre model sindical.

Sovint les consultes arriben amb un «em vull afiliar, i de passada consultar un tema…» doncs d’entrada responem «resolem primer les teves consultes, i si després et vols afiliar tornes a venir». Si de veritat li interessava l’afiliació, tornarà a venir, i més probablement mantindrà la seva afiliació per temps.

La via sindical

De bones a primeres, fins on arribem amb qualsevol treballadora és fins a redactar una carta exposant els drets de la persona, bé siguin diners que es deuen o altres aspectes. A la gent li va molt bé per a demostrar un referent que està de la seva part (CNT), ja que la Patronal sempre utilitza els papers d’una gestoria com a referent dels arguments empresarials.

També pot ser que intercanviem algun correu electrònic o trucada per a aclarir detalls amb l’empresa o l’altra part. I facilitem totes les referències, models i exemples a la treballadora per si vol fer el seu propi camí. I en algun cas hem format un piquet per a resoldre les converses en persona amb la Patronal, perquè ens trobem amb gent indefensa a causa de la desigualtat dialèctica.

Però a més a més, a qualsevol treballador li suggerim tàctiques de diàleg amb l’empresa, ètica i sentit comú, i supervivència personal davant l’adversitat. Intentem transmetre autoestima, lluita i superació personal. Aquest paràgraf tant breu descriu gairebé la meitat de l’assessorament que fem.

Externament ens han trucat a la porta treballadors i treballadores amb ganes d’organitzar-se, i fins i tot delegats de comitès d’empresa. És clar, sempre toca explicar el model sindical, i fonamentar-lo davant el desastre social que ha portat el model de CCOO, hereu de la representació unitària del Franquisme. Que ens desmarquem de les eleccions, rebutgem subvencions, no tenim assalariats, que els càrrecs són només de gestió i que tenim igualtat pràctica entre afiliats i afiliades.

«Flipar» és el terme que defineix el què es troben els membres de comitès d’empresa, acostumats al clientelisme absolut (del treballador al comitè, i del comitè als professionals del sindicat), a tenir alliberament sindical (si volen per anar a la platja) i a tenir un «status» especial dins l’empresa assegurat per 4 anys, sense donar ni brot.

La resta de treballadors i treballadores veuen molt més normals els plantejaments de CNT, la qual cosa demostra que «la classe sindical» viu en un altre món que no és el nostre. El nostre és el món la democràcia directa per a decidir, i l’acció directa per actuar. La política i les poltrones queden per a escaladors i professionals.

La via jurídica

Abordem i ens dotem d’instruments jurídics, podríem dir, per aclamació popular. No és cap pilar de l’anarcosindicalisme, però si la gent afectada vol plantar bolets, doncs li haurem de donar les eines per a fer bolets.

Ens arriba la consulta. Li resolem tot allò que li podem resoldre en aquella visita, en poca estoneta (sol haver cua esperant). També li parlem de la via jurídica que pot seguir pel seu compte, i li recomanem una advocada amb tot el recorregut. També del conveni que hi tenim. Quan la persona afectada tira endavant, per a nosaltres implica una derivació cap al professional.

La fitxa que hem elaborat amb el resum del cas i els nostres consells, la passem degudament a l’advocada que triem de forma més o menys rotativa. Ajudem a què concertin dia i hora, i a partir d’aquí a l’advocat ja només li demanem que ens informi de si ha acabat tot bé o no. Acompanyem si ens ho demanen, i les portes de CNT seguiran obertes per a l’afectat.

L’assessoria telemàtica

Abans de les restriccions de mobilitat d’aquest 2020, la única atenció telemàtica que oferíem era la resolució d’alguns dubtes molt concrets que ens arribaven, bé sigui per telèfon o per correu electrònic. De vegades això li estalviava a la gent haver-se de desplaçar a Girona ciutat per una petita cosa.

Des del mes de març hem ampliat l’assessoria al format de la videoconferència, aprofitant que la Confederació Regional del Treball disposa d’un servei autogestionat que respecta la protecció de dades i la independència de l’organització.

D’entrada recomanem la gent que acudeixi en persona, per la qual cosa oferim i fem un salconduit que s’empara en la Constitució Espanyola i la LO 4/1981 dels estats d’alarma, excepció i setge.

Tant si és per facilitat horària com per mobilitat, amb els advocats i advocades hem acordat les formes de procedir, i utilitzem canals de videoconferència per a concertar, bé sigui assessoria nostra directa, o bé sigui com a visita amb l’advocada en qüestió.

El fet que no hi hagi gravació, que no es demani subscripció prèvia, i que l’entrada a la videoconferència sigui tant fàcil i segura, ha proporcionat molt bona valoració tant d’advocats com de la gent que ha acudit a nosaltres. Això apart de la imponent imatge dels recursos propis de CNT.

 

Aquí estem: www.cntgirona.org

 

ASESORIA AL PÚBLICO Y SOPORTE JURÍDICO DE CNT GIRONA

[CAST] Núcleo Confederal Girona

Inicio

La Confederación Nacional del Trabajo está formada por sindicatos autónomos y núcleos confederales, cada uno de los cuales decide y se organiza para dar respuesta a trabajadores y trabajadoras que piden ayuda por los problemas del trabajo y el modo de vida en general.

Mientras nos dábamos a conocer a Girona y realizar campañas en solidaridad por conflictos sindicales, en la primavera de 2018 hacíamos investigación de un local donde establecer una sede para CNT a Girona y desde donde atender la clase trabajadora que nos viniera a conocer o pedir espaldarazo. Esto incluía centros sociales, alquileres compartidos o despachos, en una ciudad donde el suelo construido es bastante caro.

Jueves 6 de septiembre de 2018 abrimos asesoría al público en un despacho de alquiler con la asociación NouSol, en el qué la Generalitat de Cataluña denomina «Hotel d’Entitats». Nosotros subscribimos la finalidad de destrucción del Estado, incluyendo la Generalitat de Cataluña como brazo administrativo del Estado y, con esto, que a la puerta del edificio haya un cartel de la Generalitat da una imagen contradictoria de la CNT de Girona. Pero, teniendo en cuenta nuestra economía, y como entidad legalizada, encontramos mejor compartir edificio con asociaciones y ONG que no un centro de negocios, y así presentar abiertamente una dirección firmante carteles y otras comunicaciones.

Todo esto hasta que conseguimos administrar completamente un local.

Táctica

De buen principio establecimos un convenio (mayormente con cláusulas de código ético) con abogados y abogadas que pueden ejercer su profesión de forma autónoma. No hemos querido establecer relaciones de dependencia (que a la larga intoxican su relación con el sindicato), así que, no dependemos de una suela profesional, ni tampoco la economía de estas personas no depende de CNT Girona. No los pagamos una cuota: Los derivamos los casos que necesitan asistencia letrada y a su cliente le cobran según una tarifa acordada por convenio, de la cual CNT Girona no obtiene ni un céntimo.

Abrimos todos los jueves desde hace 2 años largos; a veces el edificio ha cerrado por festivo, y en muchos de estos casos hemos hecho igualmente la asesoría con parada en la calle. Ya superamos el centenar de sesiones, y ha venido gente desde el primero de los días.

La asesoría es gratuita, y abierta a todo el mundo que no tenga incompatibilidades con CNT (ni explotadores, ni cuerpos represivos, ni gobernantes), y la llevamos a cabo la militancia del sindicato. Esto nos mantiene con una buena formación jurídica, sindical y táctica, puesto que nos obliga a documentarnos, comprender el funcionamiento de las empresas, de los procesos jurídicos, y a debatir las situaciones y los consejos que damos. Si delegamos la asesoría en un profesional ajeno, la CNT se vaciaría de contenido sindical, la afiliación no aprendería nada de sus derechos, y pasaríamos a ser una masa de cotitzants ignorantes alrededor de una bandera.

Así practicamos la acción directa en todo aquello que podamos, y también lo explicamos a cada consulta que nos vienen a hacer. La gente que tiene problemas a menudo no tiene dinero para gastarse en el sistema burocrático y jurídico, así que podemos guiar y ayudar para presentar una instancia, organizar los números de una liquidación, y explicar cómo funcionan los trámites de conciliación, juicio e inspección de trabajo. También, naturalmente, la autodefensa sindical y la organización dentro de la empresa.

Todas las conversaciones que mantiene la militancia con las personas que acuden a CNT son alimento fundamental para la conciencia de clase, para tener los pies en el suelo y saber cómo está la sociedad.

Transmitir los principios y la táctica

La mayoría de consultas nos llegan sobre temas laborales (los salarios y los horarios son una constante), pero también nos llegan consultas sobre ocupación o alquiler de vivienda, jubilación, paro y prestaciones, represión, empadronamiento, escolarización y migraciones.

A la gente le diferenciamos la vía jurídica de la vía sindical, para que se den cuenta que, aparte de hacer papeles y confiar en los circuitos jurídicos del Estado, también existe la acción directa y la autogestión. Que una sección sindical no son unos papeles, sino una realidad de autodefensa sindical. Que las ideas personales también son válidas para desarrollar tácticas ante el amo, las administraciones públicas, la patronal, la policía, las ONG empresariales y la escuela nacional.

Nuestra solidaridad la posamos en práctica ayudante a que las personas que lo quieren se autogestionen, practiquen la acción directa y no se tengan que convertir en «clientes» del sindicato como requisito de un «servicio de gestoría».

A todo el mundo le damos un folletín donde se mencionan Principios, Tácticas y Finalidades de CNT, y se explica la utilidad de nuestro modelo sindical.

A menudo las consultas llegan con uno «me quiero afiliar, y de paso consultar un tema…» pues de entrada respondemos «resolvemos primero tus consultas, y si después te quieres afiliar vuelves a venir». Si de verdad le interesaba la afiliación, volverá a venir, y más probablemente mantendrá su afiliación por tiempo.

La vía sindical

De buenas a primeras, hasta donde llegamos con cualquier trabajadora es hasta redactar una carta exponiendo los derechos de la persona, bien sean dinero que se deben u otros aspectos. A la gente le va muy bien para demostrar un referente que está de su parte (CNT), puesto que la Patronal siempre utiliza los papeles de una gestoría como referente de los argumentos empresariales.

También puede ser que intercambiamos algún correo electrónico o llamada para aclarar detalles con la empresa o la otra parte. Y facilitamos todas las referencias, modelos y ejemplos a la trabajadora por sí quiere hacer su propio camino. Y en algún caso hemos formado un piquete para resolver las conversaciones en persona con la Patronal, porque nos encontramos con gente indefensa a causa de la desigualdad dialéctica.

Pero además, a cualquier trabajador le sugerimos tácticas de diálogo con la empresa, ética y sentido común, y supervivencia personal ante la adversidad. Intentamos transmitir autoestima, lucha y superación personal. Este párrafo tanto breve describe casi la mitad del asesoramiento que basura.

Externamente nos han trucado a la puerta trabajadores y trabajadoras con ganas de organizarse, e incluso delegados de comités de empresa. Está claro, siempre toca explicar el modelo sindical, y fundamentarlo ante el desastre social que ha llevado el modelo de CCOO, heredero de la representación unitaria del Franquismo. Que nos desmarcamos de las elecciones, rechazamos subvenciones, no tenemos asalariados, que los cargos son solo de gestión y que tenemos igualdad práctica entre afiliados y afiliadas.

«Flipar» es el término que define el qué se encuentran los miembros de comités de empresa, acostumbrados al clientelismo absoluto (del trabajador al comité, y del comité a los profesionales del sindicato), a tener liberación sindical (si vuelan para ir a la playa) y a tener un «status» especial dentro de la empresa asegurado por 4 años, sin dar ni brote.

El resto de trabajadores y trabajadoras ven mucho más normales los planteamientos de CNT, lo cual demuestra que «la clase sindical» vive en otro mundo que no es el nuestro. El nuestro es el mundo la democracia directa para decidir, y la acción directa para actuar. La política y las poltronas quedan para escaladores y profesionales.

La vía jurídica

Abordamos y nos dotamos de instrumentos jurídicos, podríamos decir, por aclamación popular. No es ningún pilar del anarcosindicalismo, pero si la gente afectada quiere plantar setas, pues le tendremos que dar las herramientas para hacer setas.

Nos llega la consulta. Le resolvemos todo aquello que le podemos resolver en aquella visita, en poca estoneta (suele haber cola esperando). También le hablamos de la vía jurídica que puede seguir por su cuenta, y le recomendamos una abogada con todo el recorrido. También del convenio que tenemos. Cuando la persona afectada sale adelante, para nosotros implica una derivación hacia el profesional.

La ficha que hemos elaborado con el resumen del caso y nuestros consejos, la pasamos debidamente a la abogada que elegimos de forma más o menos rotativa. Ayudamos a que concierten día y hora, y a partir de aquí al abogado ya solo le pedimos que nos informe de si ha acabado todo bueno o no. Acompañamos si nos lo piden, y las puertas de CNT seguirán abiertas para el afectado.

La asesoría telemática

Antes de las restricciones de movilidad de este 2020, la única atención telemática que ofrecíamos era la resolución de algunas dudas muy concretas que nos llegaban, bien sea por teléfono o por correo electrónico. A veces esto le ahorraba a la gente tenerse que desplazar a Girona ciudad por una pequeña cosa.
Desde el mes de marzo hemos ampliado la asesoría al formato de la videoconferencia, aprovechando que la Confederación Regional del Trabajo dispone de un servicio autogestionado que respeta la protección de datos y la independencia de la organización.

De entrada recomendamos la gente que acuda en persona, por lo cual ofrecemos y basura un salvoconducto que se ampara en la Constitución Española y la LO 4/1981 de los estados de alarma, excepción y asedio.

Tanto si es por facilidad horaria como por movilidad, con los abogados y abogadas hemos acordado las formas de proceder, y utilizamos canales de videoconferencia para concertar, bien sea asesoría nuestra directa, o bien sea como visita con la abogada en cuestión.

El hecho que no haya grabación, que no se pida suscripción previa, y que la entrada a la videoconferencia sea tanto fácil y segura, ha proporcionado muy buena valoración tanto de abogados como de la gente que ha acudido a nosotros. Esto aparte de la imponente imagen de los recursos propios de CNT.

Aquí estamos: www.cntgirona.org