[CAT]

 

Cide Hamete

 

Al llarg de la setmana passada hem estat testimonis de l’avenç de la malaltia causada pel popularment anomenat coronavirus, amb la consegüent alarma social. No és l’objecte d’aquest escrit minimitzar els riscos més que constatats que implica aquesta pandèmia. Però sí hem de sortir al pas de la hipocresia dels nostres governants i empresaris. A menys de mitja setmana de la declaració de l’estat d’emergència podem comprovar que aquest no afecta igual a tota la gent. Als quals som de classe obrera se’ns presenta un panorama especialment desolador. Vegem-ho.

 

QUARANTENA? A CURRAR!

 

Per xarxes socials i altres mitjans d’incomunicació s’ha parlat molt de com es passarà la reclusió, de l’important que és no sortir al carrer, de la necessitat de mantenir distància de seguretat amb altres persones i una referència constant a la responsabilitat individual. Però totes les persones poden quedar-se a casa en les mateixes condicions? La majoria de les empreses continuen obligant els seus empleats i empleades a assistir al treball; és igual el ram: embotelladores, sector social, embalatges, i un llarg etc. Podríem transigir en la necessitat de no parar la producció en alguns sectors necessaris per a la normal convivència de la població; el que és inacceptable és la falta de previsió i l’absoluta absència de mitjans de protecció des que se surt (per obligació) de casa fins que es torna. Així, l’aglomeració en transports públics com el metro, on és impossible no contagiar-se, la falta de material desinfectant i màscares en la majoria dels centres de treball, l’ús comú de material susceptible de ser contaminat i, una altra vegada, un llarg i mortal etc. No passa res. La classe obrera és barata, si algú es trenca o s’espatlla se li substitueix amb facilitat. Per a les empreses i l’Estat només som números, i com a números ens tracten. Aplaudim.

 

SI NO T’EXPLOTO, NO COBRES

 

Especialment sagnant, encara que revelador de la mena a la qual hem d’afrontar cada dia, és l’actitud d’aquelles empreses i negocis que davant la reducció dels seus beneficis decideixen prescindir dels seus treballadors i de les seves treballadores, acomiadant-los sense contemplacions. Aprofitant la crisi sanitària per a imposar regulacions de jornada o d’ocupació, amb la complicitat dels governs de torn. Així als problemes causats per la pandèmia s’uneixen els de la misèria causada per l’egoisme empresarial. No podem evitar preguntar-nos què passarà amb tots aquests ERTOS i EROS una vegada passi l’estat d’alarma, pensa malament i encertaràs. En la malaltia també hi ha classes.

 

QUÈ FER?

 

No deixar-nos portar pel pànic. En els nostres treballs associar-nos amb les nostres companyes i companys exigint que es compleixin les mesures bàsiques de prevenció. Quant als acomiadaments i regulacions de jornada signar sempre NO CONFORME amb la data de recepció i preparar-se des de ja per a donar una resposta col·lectiva als incompliments de les empreses.

 

El virus més perillós és l’afany explotador del capitalisme, la seva millor vacuna és l’organització obrera en la CNT.

 

 

 

[CAST]

EL VIRUS MÁS PELIGROSO

Cide Hamete

A lo largo de la semana pasada hemos sido testigos del avance de la enfermedad causada por el popularmente llamado coronavirus, con la consiguiente alarma social. No es el objeto de este escrito minimizar los riesgos más que constatados que acarrea esta pandemia. Pero sí debemos salir al paso de la hipocresía de nuestros gobernantes y empresarios. A menos de media semana de la declaración del estado de emergencia podemos comprobar que éste no afecta igual a toda la gente. A los que somos de clase obrera se nos presenta un panorama especialmente desolador. Veámoslo.

 

¿CUARENTENA? ¡A CURRAR!

 

Por redes sociales y otros medios de incomunicación se ha hablado mucho de cómo se va a pasar la reclusión, de lo importante que es no salir a la calle, de la necesidad de mantener la distancia de seguridad con otras personas y un constante llamado a la responsabilidad individual. Pero, ¿todas las personas pueden quedarse en casa en las mismas condiciones? La mayoría de las empresas siguen obligando a sus empleados y empleadas a asistir al trabajo; da igual el ramo: embotelladoras, sector social, embalajes, y un largo etc. Podríamos transigir en la necesidad de no parar la producción en algunos sectores necesarios para la normal convivencia de la población; lo que es inaceptable es la falta de previsión y la absoluta ausencia de medios de protección desde que se sale (por obligación) de casa hasta que se vuelve. Así, la aglomeración en transportes públicos como el metro, donde es imposible no contagiarse, la falta de material desinfectante y mascarillas en la mayoría de los centros de trabajo, el uso común de material susceptible de ser contaminado y, otra vez, un largo y mortal etc. No pasa nada. La clase obrera es barata, si alguien se rompe o se estropea se le substituye con facilidad. Para las empresas y el Estado sólo somos números, y como números nos tratan. Aplaudamos.

 

SI NO TE EXPLOTO, NO COBRAS

 

Especialmente sangrante, aunque revelador de la calaña a la que tenemos que afrontar cada día, es la actitud de aquellas empresas y negocios que ante la reducción de sus beneficios deciden prescindir de sus trabajadoras/es, despidiéndoles sin contemplaciones. Aprovechando la crisis sanitaria para imponer regulaciones de jornada o de empleo, con la complicidad de los gobiernos de turno. Así a los problemas causados por la pandemia se unen los de la miseria causada por el egoísmo empresarial. No podemos evitar preguntarnos qué pasará con todos estos ERTES y ERES una vez pase el estado de alarma. Piensa mal y acertarás. En la enfermedad también hay clases.

 

¿QUÉ HACER?

 

No dejarnos llevar por el pánico. En nuestros trabajos asociarnos con nuestras compañeras y compañeros exigiendo que se cumplan las medidas básicas de prevención. En cuanto a los despidos y regulaciones de jornada firmar siempre NO CONFORME con la fecha de recepción y prepararse desde ya para dar una respuesta colectiva a los incumplimientos de las empresas.

 

El virus más peligroso es el afán explotador del capitalismo, su mejor vacuna es la organización obrera en la CNT.