[CAT]

• Dones pioneres del moviment llibertari durant el 1936, i referents pel feminisme. 

• L’Exposició vol treure aquestes dones de l’oblit i donar-los el reconeixement que mereixen. 

  • Conferència:“Mujeres Libres Vs la Sección Femenina. Propostes al 1936.” 

Lloc: Centre Cívic de Sant Oleguer, des del dijous 15 de juny fins al dia 23

Dijous 15 de juny a les 18’30h. Inauguració amb la conferència:

“Mujeres Libres Vs la Sección Femenina. Propostes al 1936.” 

Sabadell serà l’amfitriona de l’exposició “Mujeres Libres (1936-39), precursoras de un mundo nuevo”, que tindrà lloc del 15 al 25 de juny.

Aquesta exposició tracta de recuperar la història oblidada de l’organització Mujeres Libres, una agrupació femenina sorgida al si del moviment llibertari durant l’any 1936, el propòsit de la qual era unir les dones de classe treballadora per lluitar per la seva emancipació.

La mostra està composta per 16 panells, de materials sonors i audiovisuals, amb informació detallada sobre la gestació i el desenvolupament de l’organització, les seves reivindicacions i àmbits d’actuació, els seus plantejaments sobre igualtat, educació, treball, sexualitat i la participació activa que va desenvolupar per guanyar la guerra contra el feixisme.

Avui dia, el que plantejava i va reivindicar Mujeres libres el 1936, continua sent un referent en què veure’ns reflectides, sent el nostre deure mantenir aquest llegat perquè serveixi com a base de la lluita de les dones per la consecució de la igualtat real.

L’exposició s’inaugurarà el dijous 15 de Juny amb la conferència   “Mujeres Libres Vs la Sección Femenina. Propostes al 1936.” a càrrec de la doctora en història contemporània Soledad Bengoechea i la Sònia Turón, Presidenta de la Fundació Anselmo Lorenzo.

La conferència es farà a les 18:30h a l’espai Àgora del Centre cívic de Sant Oleguer. Es compararà la ideologia de Mujeres Libres en contraposició a la Sección Femenina de Falange, opció guanyadora de la guerra i que va condicionar la cultura i l’educació de la societat en general, i de les dones en particular, durant tot el franquisme fins al 1978.

Mujeres Libres va desenvolupar un vast programa dedicat a conscienciar i elevar la cultura de les dones a través de l’educació i la formació laboral; amb això pretenien superar el que anomenaven la triple esclavitud de la dona obrera: la de la seva ignorància i la derivada per la seva condició de dona i de treballadora.

Per això, consideraven que havien d’emprendre una doble lluita: d’una banda, acabar amb el sistema econòmic i social que les explotava, juntament amb els seus companys, per establir una societat basada en el Comunisme Llibertari, i, de l’altra, acabar amb la seva pròpia explotació com a dones.

Transcorregudes vuit dècades des de la creació d’aquesta organització femenina, la Fundació Anselmo Lorenzo, mitjançant aquesta exposició itinerant, tracta de rescatar aquestes dones de l’oblit donant-los el reconeixement que mereixen. La seva lluita ha de servir d’experiència i aprenentatge tant pel moviment feminista, com per qualsevol moviment que busqui un canvi social.

Aquest esdeveniment està organitzat per la Fundació Estudis Llibertaris Anselmo Lorenzo i la Confederació Nacional del Treball (CNT) i compta amb la col·laboració de l’ajuntament de Sabadell.

Més informació: web cnt sabadell i FAL (fundación Anselmo Lorenzo)

 

[CAS]

• Mujeres pioneras del movimiento libertario durante 1936 y referentes para el feminismo.

• La exposición busca sacar a estas mujeres del olvido y darles el reconocimiento que merecen.

   • Conferencia: “Mujeres Libres Vs la Sección Femenina. Propuestas en 1936.”

Lugar: Centre Cívic de Sant Oleguer, desde el jueves 15 de junio hasta el día 23.

Jueves 15 de junio a las 18:30h. Inauguración con la conferencia:

“Mujeres Libres Vs la Sección Femenina. Propuestas en 1936.”

Sabadell será la anfitriona de la exposición “Mujeres Libres (1936-39), precursoras de un mundo nuevo”, que se llevará a cabo del 15 al 25 de junio.

Esta exposición busca recuperar la historia olvidada de la organización Mujeres Libres, un grupo femenino surgido en el seno del movimiento libertario durante el año 1936, cuyo propósito era unir a las mujeres de clase trabajadora para luchar por su emancipación.

La muestra está compuesta por 16 paneles, materiales sonoros y audiovisuales, con información detallada sobre la gestación y el desarrollo de la organización, sus reivindicaciones y ámbitos de actuación, sus planteamientos sobre igualdad, educación, trabajo, sexualidad y la participación activa que desarrollaron para ganar la guerra contra el fascismo.

Hoy en día, lo que planteaba y reivindicaba Mujeres Libres en 1936 sigue siendo un referente en el cual vernos reflejadas, siendo nuestro deber mantener este legado para que sirva como base de la lucha de las mujeres por la consecución de la igualdad real.

La exposición se inaugurará el jueves 15 de junio con la conferencia “Mujeres Libres Vs la Sección Femenina. Propuestas en 1936.” a cargo de la doctora en historia contemporánea Soledad Bengoechea y Sonia Turón, Presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo.

La conferencia se llevará a cabo a las 18:30h en el espacio Ágora del Centro cívico de Sant Oleguer. Se comparará la ideología de Mujeres Libres en contraposición a la Sección Femenina de Falange, opción ganadora de la guerra y que condicionó la cultura y la educación de la sociedad en general, y de las mujeres en particular, durante todo el franquismo hasta 1978.

Mujeres Libres desarrolló un amplio programa dedicado a concienciar y elevar la cultura de las mujeres a través de la educación y la formación laboral; con esto pretendían superar lo que llamaban la triple esclavitud de la mujer obrera: la de su ignorancia y la derivada de su condición de mujer y trabajadora.

Por eso, consideraban que debían emprender una doble lucha: por un lado, acabar con el sistema económico y social que las explotaba, junto con sus compañeros, para establecer una sociedad basada en el Comunismo Libertario, y por otro lado, acabar con su propia explotación como mujeres.

Transcurridas ocho décadas desde la creación de esta organización femenina, la Fundación Anselmo Lorenzo, mediante esta exposición itinerante, trata de rescatar a estas mujeres del olvido dándoles el reconocimiento que merecen. Su lucha debe servir de experiencia y aprendizaje tanto para el movimiento feminista como para cualquier movimiento que busque un cambio social.

Este evento está organizado por la Fundación Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell.

Más información: web cnt sabadellFAL (fundación Anselmo Lorenzo)