El març de 2016 sorgí un projecte de recuperació de la memòria llibertària de l’illa de Menorca, un web amb abundant informació i referències que ens permeten fer una idea de la història de l’anarquisme a Menorca. A continuació l’entrevista realitzada a Javi H. (Ciutadella de Menorca, 1989), impulsor d’aquest espai, informàtic afiliat a la CNT de Cornellà i Comarca.

Redacció

Què és Memòria Llibertària de Menorca?

Javi

Memòria Llibertària de Menorca és un espai d’investigació i difusió de ses idees llibertàries a Menorca, ses nostres idees han sofert s’oblit, es desprestigi i ses mentides. A Menorca hi ha una gran desconeixença sobre s’anarquisme, aquest espai pretén ser un punt d’informació on poder consultar fàcilment informació. Vaig començar creant un web a partir d’informació que he extret de llibres, publicacions digitalitzades o d’Internet. Paral•lelament he posat en marxa un compte de twitter i facebook per donar-li més difusió als articles que es van publicant.

Redacció

Com sorgeix l’idea d’aquest projecte?

Javi

S’idea sorgeix per una motivació personal i alhora d’una necessitat d’agrupar informació sobre la historia llibertària de Menorca perquè pugui ser consultada fàcilment i se’n pugui fer difusió. Si algú té interès sobre l’anarquisme a Menorca que pugui tenir un espai on acudir.

Redacció

Quins son els objectius o finalitat d’aquest projecte?

Javi

Fer un recull lo més ampli possible de ses experiències llibertàries a Menorca tant del segle XX com del XXI i poder donar el salt de la xarxa al carrer, reedició de llibres, jornades llibertàries, etc. Jo actualment no visc a Menorca i m’agradaria que sorgís gent que s’hi hi viu que s’impliqués en es projecte però costa molt trobar resposta. He tingut la col·laboració d’alguns companys menorquins, gràcies!.

Redacció

Podries fer-nos un breu repàs del moviment llibertari illenc?

Javi

Ja en els temps de la primera AIT comencen a arribar les idees llibertàries a s’illa, el 1898 apareix El porvenir del obrero, amb Joan Mir i Mir com a director, una publicació anarquista que perllongà la seva vida fins el 1915 amb diverses suspensions. Tingué una especial importància en el desenvolupament del sindicalisme menorquí i hi col·laboraren Federico Urales, Anselmo Lorenzo o el mateix Malatesta.

Joan Mir i Mir

El 1902 es funda la FOIM (Federació d’obrers de l’illa de Menorca) de clara tendència anarquista, impulsada per Joan Mir i Mir, que fou uns dels personatges més destacats de l’anarquisme illenc de principis del segle XX. La FOIM creà una Escola Laica a Maó el 1904, més tard el 1907 es creà l’escola lliure més destacada a Alaior amb el mateix Mir i Mir com a professor, després ho fou José Alberola (pare d’Octavio Alberola) i posteriorment el sabadellenc Joan Duran i Pineda.

El 1918 apareix la FOM (Federació Obrera de Menorca) que agrupava la majoria d’obrers de Menorca amb sindicats als diferents municipis i el 1922 ingressa a la CNT fins el 1930 que ho fa a la UGT. Alguns sindicats trenquen amb la FOM i passen a formar part a la comarcal menorquina de la CNT.

Les Joventuts Llibertàries i l’Ateneu Racionalista de Maó publiquen Fructidor potser unes de les publicacions més interessants de la que es poden consultar digitalitzacions. També es té consciència d’un grup de Mujeres Libres i de la FAI.

Durant la guerra civil els anarquistes menorquins estigueren amb el Front Popular per defensar s’illa dels feixistes (Menorca fou republicana fins el 1939), alguns anaren a Mallorca al desembarcament de Bayo, inclús n’hi hagué que anaren a la columna Roja y Negra al Front d’Aragó (les Centurias menorquines). A sa mateixa Menorca es socialitzaren algunes (poques) empreses.

Durant la dictadura, la clandestinitat es limità a ajuda als presos i a l’entrada d’algunes publicacions com Solidaridad Obrera a l’illa.

El 1979 es va intentar reorganitzar la CNT a s’illa per Florià Cardona i d’altres companys, però tan sols va durar uns dos anys.

A les darreries dels 90 principis dels 2000’s hi va haver un Ateneu, que es deia llibertari, a Ciutadella, que pel que m’han explicat tenia poc de llibertari i feia poc favor a s’anarquisme per com funcionava. A principis dels 90, també a Ciutadella, hi havia un grup de les Joventuts llibertàries i crec que hi havia alguna cosa a Alaior, però no en sé res de sa seva activitat, sí d’alguns companys que hi varen participar. El 2006, jo mateix amb d’altres companys, vàrem organitzar un nucli confederal de la CNT a Menorca que tampoc va arribar a fructificar, tant per la nostra inexperiència/capacitat d’arribar a ses treballadores, com per sa falta d’implicació en general i obstacles com l’espai físic, que va anar rotant.

D’altres iniciatives que podria qualificar properes a llibertaries, per el seu funcionament autogestionari i per sa seva crítica en major o menor mesura al capitalisme, tenim (que jo hagi sapigut, participat o conegut, segur em deix coses!) la revista Follcorc, revista Nyas!, l’okupació de Lluclari, Mobilitzats, el Talaiotic Hacklab després converit en Àgora (Centre Social), el Centre Social de Barri Maó ,el Col•lectiu Rissaga o el 15M.

I açò seria un poc es resum, pot ser hi ha algun error i segur que em deix coses!

Redacció

De les referències que hi ha al web, què en destacaries?

Javi

Sa capacitat creadora i implicació de ses persones que en formaven part creant sindicats arreu de s’illa, escoles llibertàries, publicacions, participant en vagues, anant a combatre al feixisme fora de s’illa etc. tot un exemple.

Redacció

Quina és l’actual situació de l’anarquisme a Menorca?

Javi

Existeix la CGT i hi ha gent dispersa que es defineix com a anarquista però en general no hi ha gaire moviment, poca gent s’apropa a s’anarquisme i moltes vegades amb una idea bastant distorsionada del que és, falta organització i ganes!. Hi ha altres col•lectius que fan bona feina a s’illa en altres àmbits com la PAH, Menorquins pel Territori o Menorca Reserva de la bitlletera.

Redacció

Alguna cosa a afegir?

Javi

Com a curiositat, el periodista menorquí Joan Perelló Sintes (Liberto Callejas) el juliol del 1932 fou director de Solidaridad Obrera també ho va ser el 1936. Callejas, també dirigí el CNT el 1934 i fou col·laborador de la premsa anarquista internacional.

Ascaso, Liberto Callejas, Durruti i Emeterio de la Orden (Brussel·les, 1929. Font: Estel Negre)

Si algú vol seguir o col·laborar amb el projecte ho pot fer:

https://memoriallibertariamenorca.wordpress.com
https://www.facebook.com/memoriallibertariademenorca
https://twitter.com/mllmenorca

Merci a la Soli per difondre el projecte, bona feina i sort en aquesta nova època!

Salut i anarquia.