[CAT]

 

Secretari d’Acció Criminal

 

El fracàs de les vagues generals de principis de segle (1901-1902), l’atzucac que representava el terrorisme, les manques que havien demostrat les tàctiques purament insurreccionalistes, i el gran desavantatge que constituïa la inexistència d’organitzacions estables, havien conduït als anarquistes d’aquella època a replantejar-se les seves tàctiques de lluita. [1] El lerrouxisme, un moviment polític demagògic i superficialment obrerista, havia anat guanyant terreny a l’anarquisme per aquests motius, i solament mostrar mitjançant els fets una alternativa política clara podia seduir a la classe treballadora. Aquesta alternativa va ser el sindicalisme revolucionari. La influència del sindicalisme revolucionari francès, amb tàctiques com la vaga, el boicot o el sabotatge, va ajudar a perfilar un nou horitzó. De fet, personalitats com Anselmo Lorenzo o José Prat van contribuir a difondre l’obra de Pelloutier, Pouget o Griffuelhes. [2] El procés culminaria amb la creació de Solidaritat Obrera, la primera organització netament sindicalista revolucionària espanyola. Aquesta federació local de societats de resistència -que ja es començaven a conèixer com a sindicats- es va crear el 3 d’agost de 1907. La iniciativa havia partit de membres del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) com Antonio Badía, integrant de la direcció local barcelonina del partit. La seu de Solidaritat Obrera va estar en els locals de la Societat de Dependència Mercantil de Barcelona que dirigia el mateix Badía.

 

Integrants de diverses tendències polítiques van formar part del projecte inicial. En aquest sentit van estar socialistes com Badía, Antonio Fabra o José Comaposada, republicans radicals (lerrouxistes) com Jaime Anglés o Juan Rius, i per descomptat grans personalitats associades a l’anarquisme més sindical com Tomás Herreros i al sindicalisme revolucionari que s’ha vingut a dir “neutre” com José Negre o Jaime Bisbe. Solidaritat Obrera seria aviat dominada per aquests dos últims grups. El conflicte sindical existent entre la societat de resistència Art d’Imprimir i la publicació lerrouxista “El Progrés” va determinar que el lerrouxisme desaparegués del projecte. La publicació escrita “Solidaritat Obrera” naixia el 19 d’octubre de 1907, passant a ser dirigida per Bisbe. L’organització va celebrar un primer Congrés obrer a Catalunya els dies 6 a 8 d’octubre de 1908, moment en el qual es convertia en una federació regional. L’oposició a la guerra del Marroc, iniciada l’any anterior, va desembocar en els anomenats successos de la setmana tràgica , iniciats el 26 de juliol després de l’anunci d’Antonio Maura, president del govern, de la seva intenció de mobilitzar als reservistes. Aquests esdeveniments van suposar una dura repressió del moviment obrer, però van fer guanyar credibilitat a Solidaritat Obrera com a referent organitzatiu per al moviment obrer.

 

El segon congrés de l’organització, celebrat del 30 d’octubre a l’1 de novembre de 1910 en el Palau de Belles Arts de Barcelona (Ciutadella), suposaria la seva conversió en una organització de caràcter nacional: la Confederació Nacional del Treball (CNT). En aquest congrés socialistes com Jacinto Puig van insistir en la necessitat d’integrar-se a nivell nacional amb la ja existent Unió General de Treballadors (UGT), però finalment es va decidir la creació d’una organització diferent en la línia sindicalista revolucionària. L’abandó dels socialistes del projecte va suposar una radicalització d’aquest. En aquest congrés es van debatre a més qüestions com el sindicalisme de base múltiple, aspectes relatius a tàctica i reivindicacions. Entre les últimes va estar la jornada de vuit hores, que havia estat reivindicació clau des de dècades enrere en el moviment obrer. Es calcula que en aquest Congrés l’organització rondava els 11.000 afiliats. Vells anarquistes com Ricardo Mella no simpatitzaven amb el nou sindicalisme revolucionari, posant en dubte el paper de la lluita de classes, i dirigint-se a la humanitat en abstracte en lloc de a la classe treballadora. No obstant això, s’aniria imposant la concepció sindicalista revolucionària (ja fos “neutra” o anàrquica). Els sectors més “autonomistes” havien promogut que la nova organització fos una federació directa de sindicats respecte a l’organisme central, però va triomfar la concepció que mantenim en l’actualitat: la confederació o unió de federacions. No obstant això, l’anomenada organització mixta territorial-professional no va arribar a quallar, com veurem.

 

La CNT va dur a terme el seu primer Congrés nacional a la fi de 1911, comptant en aquells moments amb 30.000 afiliats. En el primer comitè nacional de CNT va estar com a secretari general José Negre, que ja ho havia estat del consell directiu de Solidaritat Obrera. En aquest comici es va definir l’estructura federal de base territorial: els sindicats s’unien en el pla local en federacions locals (o comarcals), aquestes federacions s’unien a nivell regional en confederacions regionals, i les últimes en la confederació nacional; als diferents nivells corresponien comitès per a coordinar. Paral·lelament havia d’haver-se concretat l’estructura de base professional consistent en federacions d’ofici, a nivell local, regional i nacional, però a diferència de com va ocórrer en el sindicalisme revolucionari francès, mai van arribar a quallar. En aquest període ja començarien a definir-se dues tendències, la sindicalista revolucionària “neutra” representada per personalitats com Jaime Bisbe i José Negre, i la que es coneixeria posteriorment com a anarcosindicalisme representada ja de manera incipient per exemple per Tomás Herreros. L’anarcosindicalisme buscava una definició política dels sindicats en oposició al neutralisme ideològic o apoliticisme més típic dels seus germans francesos. No obstant això, fins a 1919 no es produiria aquest canvi.

 

A l’octubre de 1911 la CNT seria declarada il·legal a causa de la vaga general convocada als pocs dies de celebrar-se el Congrés. El govern de Canalejas va suspendre les garanties constitucionals. L’organització començaria a aixecar cap al llarg de l’any 1915, principalment la regional catalana. En el primer període de l’organització havien destacat personalitats com José Negre, Manuel Andreu o José Borobio -més en la línia sindicalista revolucionària “neutra”-, Francisco Jordán, Francisco Miranda o Tomás Herreros -més en la línia anarcosindicalista. En aquests moments ja sonaven noms com Ángel Pestaña o Joan Peiró, representants de la línia més “neutra” (aclarim que encara que en el particular poguessin reconèixer-se com a anarquistes, no volien una definició ideològica en el mitjà sindical), així com els de Manuel Buenacasa, Evelio Boal o José Viladiu (anarcosindicalistes). Al maig de 1918 sorgia la confederació regional andalusa, a la qual seguirien Llevant, Nord, Centre, etc. Havia existit un clima favorable a la unitat d’acció amb UGT, iniciat després de la vaga general del 18 de desembre de 1916, mantingut durant la vaga general d’agost de 1917 -vaga política reprimida pel govern d’Eduardo Dato, sent detinguts socialistes integrants del comitè de vaga com a Largo Caballero-. No obstant això, al gener de 1918 no va existir cap suport en la campanya contra carestia de la vida, i és que els socialistes -sent la UGT controlada per aquests- es presentaven a eleccions al febrer, desentenent-se fins i tot de les nombroses detencions produïdes en aquells moments, mostrant així la seva veritable naturalesa partidista. Això va reforçar el menyspreu cap al parlamentarisme o qualsevol tipus de representació política, guanyant influència el corrent anarcosindicalista dins de CNT. El neutralisme ideològic o apoliticisme -que no volia una definició política dels sindicats- va anar perdent terreny darrere de la politització anarquista.

 

Del 28 al 30 de juny de 1918 es va celebrar el famós Congrés regional de Sants , al carrer Vallespir. El tema clau d’aquest Congrés va ser l’estructuració orgànica al nivell més elemental. El procés que s’havia iniciat en el Congrés de 1908 de Solidaritat Obrera, on es convidava a no constituir més d’un sindicat d’ofici per localitat, arribava a una nova fase. Al llarg de 1916 encara seguia la campanya per a unificar els sindicats d’ofici d’una localitat en el mateix sindicat. En aquells moments encara existien sindicats del mateix ofici per barri (per exemple, els paletes tenien set sindicats de barri a Barcelona, els pintors tres i els fusters cinc) coordinats per federacions locals d’ofici. Una vegada aconseguit això es va començar a parlar de sindicats únics de ram o indústria, constituint-se alguns al llarg de 1917, sent el primer el Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat. En el Congrés regional català de 1918 es renunciava, doncs, als sindicats d’ofici per a anar a la constitució de sindicats únics de ram o indústria, que reuneixen oficis similars que participen en un mateix procés productiu (paletes, pintors, fusters, etc., per exemple, en un sindicat únic de la construcció). A més, es va proposar suprimir les federacions d’ofici. És cert que les federacions d’ofici mai havien pogut prosperar del tot, encara que van arribar a constituir-se algunes com la Federació Nacional de Paletes i Peons (1909).

 

L’efectivitat dels sindicats únics es va demostrar durant la vaga de la Canadenca, iniciada el mes de febrer de 1919, i que va desembocar en el reconeixement de la jornada de vuit hores. [3] A la fi d’aquest any se celebrava el Congrés nacional del Teatre de la Comèdia, a Madrid, del 10 al 18 de desembre de 1919, on els sindicats únics de ram o indústria s’implantaven en tota la CNT. En aquests moments l’organització comptava amb 790.948 afiliats (la UGT amb prou feines superaria els 200.000 en 1920). En aquest Congrés es va declarar com a finalitat el comunisme llibertari, la qual cosa il·lustra el triomf de la tendència anarcosindicalista. A més es va abordar la possible unificació de la classe treballadora, refusant finalment integrar-se amb UGT, considerada organització sindical groga. D’altra banda es va decidir l’adhesió provisional a la Tercera Internacional bolxevic. La proposta d’Eleuterio Quintanilla de crear Federacions Nacionals d’Indústria no va tenir èxit, malgrat la seva necessitat més que evident [4]. Aquesta època va estar marcada per la repressió. La recentment creada Federació Patronal va aplicar un lockout que va afectar a més de 200.000 treballadors, que es va iniciar al novembre i es va estendre fins a gener. A més, el fenomen del pistolerisme marcaria aquests anys, sent assassinats pel camí destacats militants com Evelio Boal (1921) o Salvador Seguí (1923). El governador de Barcelona Martínez Anido, i el cap superior de la policia, general Arlegui, van anar dues de de els artífexs d’aquesta espiral de violència, a la qual també es va donar resposta des de l’organització.

 

En aquest període repressiu van començar a destacar personalitats més associades a la militància anarquista (grups d’acció) que al sindicalisme, com Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso o García Oliver. En CNT també existia la tendència probolxevic representada per Andreu Nin, Joaquín Maurín i Hilario Arlandis, però il·lustra la seva derrota la decisió d’abandonar la Internacional Sindical Vermella durant l’any 1922 per a passar a formar part de l’Associació Internacional de Treballadors (AIT), el Congrés fundacional dels quals es va iniciar a la fi d’aquell any. El 13 de setembre de 1923 el general Primo de Rivera duia a terme un cop d’estat implantant la dictadura. Les associacions obreres solament eren permeses per a fins culturals però no de resistència. Es van crear els anomenats comitès paritaris -parents llunyans dels actuals comitès d’empresa-, que eren part de la legislació corporativa d’Aunós (1926). Eren una manera de combatre el sindicalisme revolucionari i l’organització autònoma de la classe treballadora (que tenia per base l’acció directa). CNT passava a la clandestinitat negant-se a acatar les regles del joc de la dictadura. La clandestinitat no va afavorir l’organització sindical, perquè aquesta necessita d’una certa estabilitat (per exemple, legal) i atès que la seva intenció és aspirar a integrar grans masses obreres. Va ser, en canvi, el brou de cultiu dels grups d’afinitat anarquistes, que van donar lloc a la Federació Anarquista Ibèrica (FAI) en 1927. La CNT no tornaria a la legalitat fins al 30 d’abril de 1930. No obstant això, el que va venir després ja és una altra història. No comentarem més sobre aquest període, ja que excedeix com a molt el breu retrat que hem volgut realitzar d’una època.

 

 

 

[CAST]

 

EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO EN ESPAÑA (II): DE SOLIDARIDAD OBRERA AL ANARCOSINDICALISMO (1907-1919)

 

Secretario de Acción Criminal

 

El fracaso de las huelgas generales de principios de siglo (1901-1902), el callejón sin salida que representaba el terrorismo, las carencias que habían demostrado las tácticas puramente insurreccionalistas, y la gran desventaja que constituía la inexistencia de organizaciones estables, habían conducido a los anarquistas de aquella época a replantearse sus tácticas de lucha. [1] El lerrouxismo, un movimiento político demagógico y superficialmente obrerista, había ido ganando terreno al anarquismo por estos motivos, y solamente mostrar mediante los hechos una alternativa política clara podía seducir a la clase trabajadora. Esa alternativa fue el sindicalismo revolucionario. La influencia del sindicalismo revolucionario francés, con tácticas como la huelga, el boicot o el sabotaje, ayudó a perfilar un nuevo horizonte. De hecho, personalidades como Anselmo Lorenzo o José Prat contribuyeron a difundir la obra de Pelloutier, Pouget o Griffuelhes. [2] El proceso culminaría con la creación de Solidaridad Obrera, la primera organización netamente sindicalista revolucionaria española. Esta federación local de sociedades de resistencia -que ya se comenzaban a conocer como sindicatos- se creó el 3 de agosto de 1907. La iniciativa había partido de miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como Antonio Badía, integrante de la dirección local barcelonesa del partido. La sede de Solidaridad Obrera estuvo en los locales de la Sociedad de Dependencia Mercantil de Barcelona que dirigía el mismo Badía.

 

Integrantes de diversas tendencias políticas formaron parte del proyecto inicial. En este sentido estuvieron socialistas como Badía, Antonio Fabra o José Comaposada, republicanos radicales (lerrouxistas) como Jaime Anglés o Juan Rius, y por supuesto grandes personalidades asociadas al anarquismo más sindical como Tomás Herreros y al sindicalismo revolucionario que se ha venido a llamar “neutro” como José Negre o Jaime Bisbe. Solidaridad Obrera sería pronto dominada por estos dos últimos grupos. El conflicto sindical existente entre la sociedad de resistencia Arte de Imprimir y la publicación lerrouxista “El Progreso” determinó que el lerrouxismo desapareciera del proyecto. La publicación escrita “Solidaridad Obrera” nacía el 19 de octubre de 1907, pasando a ser dirigida por Bisbe. La organización celebró un primer Congreso obrero en Cataluña los días 6 a 8 de octubre de 1908, momento en el que se convertía en una federación regional. La oposición a la guerra de Marruecos, iniciada el año anterior, desembocó en los llamados sucesos de la semana trágica , iniciados el 26 de julio tras el anuncio de Antonio Maura, presidente del gobierno, de su intención de movilizar a los reservistas. Estos acontecimientos supusieron una dura represión del movimiento obrero, pero hicieron ganar credibilidad a Solidaridad Obrera como referente organizativo para el movimiento obrero.

 

El segundo congreso de la organización, celebrado del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1910 en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona (Ciutadella), supondría su conversión en una organización de carácter nacional: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En este congreso socialistas como Jacinto Puig insistieron en la necesidad de integrarse a nivel nacional con la ya existente Unión General de Trabajadores (UGT), pero finalmente se decidió la creación de una organización diferente en la línea sindicalista revolucionaria. El abandono de los socialistas del proyecto supuso una radicalización del mismo. En este congreso se debatieron además cuestiones como el sindicalismo de base múltiple, aspectos relativos a táctica y reivindicaciones. Entre las últimas estuvo la jornada de ocho horas, que había sido reivindicación clave desde décadas atrás en el movimiento obrero. Se calcula que en este Congreso la organización rondaba los 11.000 afiliados. Viejos anarquistas como Ricardo Mella no simpatizaban con el nuevo sindicalismo revolucionario, poniendo en duda el papel de la lucha de clases, y dirigiéndose a la humanidad en abstracto en lugar de a la clase trabajadora. No obstante, se iría imponiendo la concepción sindicalista revolucionaria (ya fuera “neutra” o anárquica). Los sectores más “autonomistas” habían promovido que la nueva organización fuera una federación directa de sindicatos respecto al organismo central, pero triunfó la concepción que mantenemos en la actualidad: la confederación o unión de federaciones. No obstante, la llamada organización mixta territorial-profesional no llegó a cuajar, como veremos.

 

La CNT llevó a cabo su primer Congreso nacional a finales de 1911, contando en aquellos momentos con 30.000 afiliados. En el primer comité nacional de CNT estuvo como secretario general José Negre, que ya lo había sido del consejo directivo de Solidaridad Obrera. En este comicio se definió la estructura federal de base territorial: los sindicatos se unían en el plano local en federaciones locales (o comarcales), estas federaciones se unían a nivel regional en confederaciones regionales, y las últimas en la confederación nacional; a los diferentes niveles correspondían comités para coordinar. Paralelamente debía haberse concretado la estructura de base profesional consistente en federaciones de oficio, a nivel local, regional y nacional, pero a diferencia de como ocurrió en el sindicalismo revolucionario francés, nunca llegaron a cuajar. En este período ya comenzarían a definirse dos tendencias, la sindicalista revolucionaria “neutra” representada por personalidades como Jaime Bisbe y José Negre, y la que se conocería posteriormente como anarcosindicalismo representada ya de forma incipiente por ejemplo por Tomás Herreros. El anarcosindicalismo buscaba una definición política de los sindicatos en oposición al el neutralismo ideológico o apoliticismo más típico de sus hermanos franceses. No obstante, hasta 1919 no se produciría este cambio.

 

En octubre de 1911 la CNT sería declarada ilegal debido a la huelga general convocada a los pocos días de celebrarse el Congreso. El gobierno de Canalejas suspendió las garantías constitucionales. La organización comenzaría a levantar cabeza a lo largo del año 1915, principalmente la regional catalana. En el primer período de la organización habían destacado personalidades como José Negre, Manuel Andreu o José Borobio -más en la línea sindicalista revolucionaria “neutra”-, Francisco Jordán, Francisco Miranda o Tomás Herreros -más en la línea anarcosindicalista. En estos momentos ya sonaban nombres como Ángel Pestaña o Joan Peiró, representantes de la línea más “neutra” (aclaremos que aunque en lo particular pudieran reconocerse como anarquistas, no querían una definición ideológica en el medio sindical), así como los de Manuel Buenacasa, Evelio Boal o José Viladiu (anarcosindicalistas). En mayo de 1918 surgía la confederación regional andaluza, a la que seguirían Levante, Norte, Centro, etc. Había existido un clima favorable a la unidad de acción con UGT, iniciado después de la huelga general del 18 de diciembre de 1916, mantenido durante la huelga general de agosto de 1917 -huelga política reprimida por el gobierno de Eduardo Dato, siendo detenidos socialistas integrantes del comité de huelga como Largo Caballero-. No obstante, en enero de 1918 no existió apoyo alguno en la campaña contra carestía de la vida, y es que los socialistas -siendo la UGT controlada por éstos- se presentaban a elecciones en febrero, desentendiéndose incluso de las numerosas detenciones producidas en aquellos momentos, mostrando así su verdadera naturaleza partidista. Esto reforzó el desprecio hacia el parlamentarismo o cualquier tipo de representación política, ganando influencia la corriente anarcosindicalista dentro de CNT. El neutralismo ideológico o apoliticismo -que no quería una definición política de los sindicatos- fue perdiendo terreno en pos de la politización anarquista.

 

Del 28 al 30 de junio de 1918 se celebró el famoso Congreso regional de Sants , en la calle Vallespir. El tema clave de este Congreso fue la estructuración orgánica al nivel más elemental. El proceso que se había iniciado en el Congreso de 1908 de Solidaridad Obrera, donde se invitaba a no constituir más de un sindicato de oficio por localidad, llegaba a una nueva fase. A lo largo de 1916 todavía seguía la campaña para unificar los sindicatos de oficio de una localidad en el mismo sindicato. En aquellos momentos todavía existían sindicatos del mismo oficio por barrio (por ejemplo, los albañiles tenían siete sindicatos de barrio en Barcelona, los pintores tres y los carpinteros cinco) coordinados por federaciones locales de oficio. Una vez conseguido esto se comenzó a hablar de sindicatos únicos de ramo o industria, constituyéndose algunos a lo largo de 1917, siendo el primero el Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad. En el Congreso regional catalán de 1918 se renunciaba, pues, a los sindicatos de oficio para ir a la constitución de sindicatos únicos de ramo o industria, que reúnen oficios similares que participan en un mismo proceso productivo (albañiles, pintores, carpinteros, etc., por ejemplo, en un sindicato único de la construcción). Además, se propuso suprimir las federaciones de oficio. Es cierto que las federaciones de oficio nunca habían podido prosperar del todo, aunque llegaron a constituirse algunas como la Federación Nacional de Albañiles y Peones (1909).

 

La efectividad de los sindicatos únicos se demostró durante la huelga de La Canadiense, iniciada el mes de febrero de 1919, y que desembocó en el reconocimiento de la jornada de ocho horas. [3] A finales de ese año se celebraba el Congreso nacional del Teatro de la Comedia, en Madrid, del 10 al 18 de diciembre de 1919, donde los sindicatos únicos de ramo o industria se implantaban en toda la CNT. En estos momentos la organización contaba con 790.948 afiliados (la UGT apenas superaría los 200.000 en 1920). En este Congreso se declaró como finalidad el comunismo libertario, lo que ilustra el triunfo de la tendencia anarcosindicalista. Además se abordó la posible unificación de la clase trabajadora, rehusando finalmente integrarse con UGT, considerada organización sindical amarilla. Por otra parte se decidió la adhesión provisional a la Tercera Internacional bolchevique. La propuesta de Eleuterio Quintanilla de crear Federaciones Nacionales de Industria no tuvo éxito, a pesar de su necesidad más que evidente [4]. Esta época estuvo marcada por la represión. La recién creada Federación Patronal aplicó un lockout que afectó a más de 200.000 trabajadores, que se inició en noviembre y se extendió hasta enero. Además, el fenómeno del pistolerismo marcaría esos años, siendo asesinados por el camino destacados militantes como Evelio Boal (1921) o Salvador Seguí (1923). El gobernador de Barcelona Martínez Anido, y el jefe superior de la policía, general Arlegui, fueron dos de de los artífices de esta espiral de violencia, a la que también se dio respuesta desde la organización.

 

En este período represivo comenzaron a destacar personalidades más asociadas a la militancia anarquista (grupos de acción) que al sindicalismo, como Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso o García Oliver. En CNT también existía la tendencia probolchevique representada por Andreu Nin, Joaquín Maurín y Hilario Arlandis, pero ilustra su derrota la decisión de abandonar la Internacional Sindical Roja durante el año 1922 para pasar a formar parte de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), cuyo Congreso fundacional se inició a finales de ese año. El 13 de septiembre de 1923 el general Primo de Rivera llevaba a cabo un golpe de Estado implantando la dictadura. Las asociaciones obreras solamente eran permitidas para fines culturales pero no de resistencia. Se crearon los llamados comités paritarios -primos lejanos de los actuales comités de empresa-, que eran parte de la legislación corporativa de Aunós (1926). Eran una forma de combatir el sindicalismo revolucionario y la organización autónoma de la clase trabajadora (que tenía por base la acción directa). CNT pasaba a la clandestinidad negándose a acatar las reglas del juego de la dictadura. La clandestinidad no favoreció la organización sindical, pues ésta necesita de cierta estabilidad (por ejemplo, legal) y dado que su intención es aspirar a integrar grandes masas obreras. Fue, en cambio, el caldo de cultivo de los grupos de afinidad anarquistas, que dieron lugar a la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1927. La CNT no volvería a la legalidad hasta el 30 de abril de 1930. No obstante, lo que vino después ya es otra historia. No comentaremos más sobre este período, ya que excede como mucho el breve retrato que hemos querido realizar de una época.

 

CITAS

 

[1] Podéis encontrar la primera parte de este texto en: https://lasoli.cnt.cat/2019/06/25/el-sindicalisme-revolucionari-a-espanya-i-organitzacions-precursores-1870-1907/

[2] En este artículo traté el sindicalismo revolucionario francés. https://lasoli.cnt.cat/2019/04/11/internacional-el-sindicalisme-revolucionari-frances/

[3] Aquí encontraréis información sobre la huelga de la Canadiense de 1919: https://lasoli.cnt.cat/2019/04/04/la-vaga-de-la-canadenca-i-lestabliment-de-la-jornada-de-vuit-hores-a-lestat-espanyol/

[4] Recomiendo la lectura del siguiente artículo: https://lasoli.cnt.cat/2020/04/25/opinio-som-classe-treballadora-organitzacio-sindical-i-lluita-de-classes/

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 

Bar, A. (1981). La CNT en los años rojos. Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo, 1910-1926. Akal Editor: Madrid.

 

Gómez-Casas, J. (2006). Historia del anarcosindicalismo español. La Malatesta Editorial: Madrid.