Foto del archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

[CAT]

 

La reedició de les seves peces periodístiques durant 1936 i 1937 ajuda a acostar-se a aquest personatge que va recórrer nombrosos fronts abans de 1939, any en què els feixistes el van crivellar a tirs a la porta de la seva casa.

Escriure entre trets, metralletes, caces, fred i fam mai va ser fàcil. Les cròniques del milicià Mauro Bajatierra, ara reeditades, així ho confirmen. El seu periple pel front de Madrid i la batalla de Guadalajara va deixar desenes de peces publicades en el periòdic CNT, malgrat que el periodista, forner per herència familiar, sempre va militar en la UGT. El consens historiogràfic determina que els seus escrits són els millors del moment en unir la informació de primera mà, perquè Bajatierra es desplaçava contínuament als diferents fronts, amb una lleu pàtina d’humor i un to menys bel·licós, al que afegia grans pinzellades d’humanisme, la qual cosa li caracteritzava enfront dels seus col·legues periodistes, tal com assegura Julián Vadillo, historiador, professor en la Universitat Carles III de Madrid (UC3M) i prologuista d’aquesta nova i cuidada edició de Pedra, Paper, Llibres. Bajatierra (1884-1939), madrileny de naixement, va dedicar la major part de la seva vida a l’ideal del comunisme llibertari. Fundador del moviment anarquista en la capital, fins i tot iniciador de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI) segons Gómez Casas, durant la segona dècada del segle XX es va introduir en la maçoneria, en la lògia La Cantoniana. En aquests moments comparteix militància amb altres prestigiosos republicans de l’època. “El seu nom simbòlic, el que tot maçó ha de triar quan entra a formar part, va ser Justícia, i va arribar a estar en el grau 3, el de mestre, que és el més alt dins dels graus simbòlics dins de l’organització”, completa Vadillo.

Una foto de Mauro Bajatierra enviada al seu germà en 1914. Cortesia de la Fundació Anselmo Lorenzo. Exiliat amb la dictadura de Primo de Rivera, la seva entrada en la maçoneria li va permetre trobar refugi a França i rebre ajuda dels seus germans maçons de Bèlgica i Alemanya. “Al cap i a la fi, Bajatierra és d’aquests anarquistes a cavall entre els primers, quan arriba La Internacional a Espanya, com Anselmo Lorenzo i Francisco Ferrer i Guàrdia, i la tercera generació de llibertaris, que presencien en primera persona la revolució social de 1936 i que ja han abandonat l’ideari maçó en considerar-lo una cosa estreta i incomplet”, encerta a assenyalar el professor.

750 CRÒNIQUES DE GUERRA EN TRES ANYS
D’aquesta manera, des del principi de la contesa espanyola, Bajatierra és comissari de guerra, ocupant així una important posició dins de la representació de les diferents organitzacions polítiques i sindicals en l’exèrcit. “Amb una militància llibertària, no és que pegués tirs, no es trobava enquadrat en cap unitat de milicians, però sí que es movia armat”, precisa el prologuista. En els gairebé tres anys que va durar la guerra, el forner convertit en periodista va arribar a escriure 750 cròniques, la majoria d’elles publicades en el periòdic de la Confederació Nacional del Treball (CNT). “I quin llibre de guerra, camarades! Fet en les primeres línies de foc, on esclaten els obusos i on els dinamiteros juguen cada dia cent vegades amb la mort”, deia Federica Montseny en la primera edició del llibre, en 1937. La primera edició de Cròniques del front de Madrid es va realitzar en 1937, prologada en aquella ocasió per Federica Montseny, també militant anarcosindicalista que va arribar a ocupar un ministeri en el Govern republicà. Les paraules que dedica als escrits del seu company ja entrellucaven quin tipus de cròniques escrivia Bajatierra: “I quin llibre de guerra, camarades! Fet en les primeres línies de foc, on esclaten els obusos i on els dinamiteros juguen cada dia cent vegades amb la mort”, començava dient Montseny. I així és. El “periodista que mai va deixar de treballar en la seva professió de forner”, tal com explicita Vadillo, aconsegueix recrear l’ambient bèl·lic, però també humà, que es respira a la fi de 1936 a Madrid i a principis de 1937 en la zona de la Alcarria. Les referències al bon fer del bàndol republicà amb els captius enfront de les temeritats reproduïdes pel costat facciós són constants: “(…) no s’afusella ni a moros ni als del Terç que es passen voluntàriament a les nostres files. Som homes, i consegüentment obrem”, arriba a escriure el 6 de desembre del 36.

REFERÈNCIES Al CENSOR
Els textos, plagats d’informació detallada a causa de l’acostament que el propi Bajatierra té amb els milicians del front, no es deslliuren de la censura governamental. Fins a 17 ocasions actua el censor canviant alguna dada, nom o lloc concret per una „X‟ o una „A‟. Així mateix, les al·legacions al censor apareixen de manera explícita en les cròniques: “(…) aquí anava el meu article d’ahir, tan maltractat, sense merèixer-ho, pel censor (…)”; o “Hem atacat amb aquest coratge que tenim els espanyols, els pobles de les Fregues, Majadahonda i Villanueva del Passerell (censor “col·lega”, aquests noms els publica tota la premsa del matí i els va donar anit la ràdio oficialment)”. Vadillo, autor de la biografia Mauro Bajatierra. Anarquista i periodista d’acció, explica que la censura era exercida pel Govern: “La defensa de Madrid si que tenia censors propis. Qui pertanyia a ells? Les diferents organitzacions. El que es buscava era no donar determinades ubicacions precises o informacions que poguessin resultar incòmodes. Per exemple, se censurava aquells articles que es poguessin considerar derrotistes, encara que això en concret succeïa més amb els corresponsals estrangers”. Pròxim a l’hora de tractar amb els seus companys en el front, sempre els oferia un glop que compartir. Així els coneixia i així s’involucrava de ple en la primera línia de foc, arribant a haver de transportar a ferits en el seu propi cotxe, segons recull en les seves cròniques. El periodista també va estar destinat en altres fronts, com el d’Andalusia, assenyala Vadillo, fins que al març de 1939 es troba a Madrid. “Cada vegada que veig a Mauro Bajatierra m’acomiado d’ell amb una mica d’emoció. Penso que no li tornaré a veure més, que el vell periodista està destinat a morir en aquesta guerra, de la qual la seva existència i el seu entusiasme són com una encarnació sintètica i viva”, s’aventurava a escriure Montseny en 1937.

LA IMPOSICIÓ DEL SILENCI DURANT EL TARDOFRANQUISMO
Bajatierra va ser crivellat a tirs el 28 de març; el seu cadàver el van trobar l’endemà en un garatge d’un carrer pròxim a la qual ell vivia. “Per a ell la derrota havia estat molt dura i els feixistes sabien que no s’exiliaria”, comenta el professor de la UC3M abans d’incidir que “el certificat de defunció no deixa de ser una òpera bufa del que va ser el franquisme, ja que en ell es recull que va morir per una síncope quan realment li van disparar repetidament a la porta de la seva casa”.

Una qüestió diferent és la forma en la qual es produeix l’assassinat. “Les visions més romàntiques afirmen que Bajatierra es va atrinxerar a la seva casa i va començar a disparar contra aquells que havien anat a detenir-li. Fins i tot es parla que va baixar a la porta de la seva casa al carrer Torrijos, en el barri de Guindalera, amb una cadira i va esperar allí als seus botxins”, escriu Vadillo en el pròleg. Aquesta aurèola de mitologia entorn del personatge no quitació perquè l’ocorregut realment fos el més lògic: que la refrega existís, però donada la seva popularitat, els assassins li estarien esperant a la porta de la seva casa o als voltants, parafrasejant al mateix historiador. “Encara hi ha familiars de Bajatierra que fins fa uns anys a penes sabien el que li havia ocorregut o qui va arribar a ser”, afirma l’historiador Julián Vadillo Sigui com sigui, el militant anarquista va acabar enterrat en una tomba de tercera en el cementiri de l’Almudena. “Encara hi ha familiars de Bajatierra que fins fa uns anys a penes sabien el que li havia ocorregut o qui va arribar a ser. Quan vaig conèixer a la seva neboda-néta mentre realitzava la recerca, vaig veure com això que succeeix ben entrat el segle XXI no deixa de ser un reflex del silenci que el tardofranquismo va imposar en la cotidianeidad”, conclou Vadillo abans d’anunciar que la biografia de la qual és autor també es reeditarà d’aquí a uns mesos.

 

[CAST]

Mauro Bajatierra, el cronista de la CNT que mejor contó la Guerra Civil

La reedición de sus piezas periodísticas durante 1936 y 1937 ayuda a acercarse a este personaje que recorrió numerosos frentes antes de 1939, año en el que los fascistas le acribillaron a tiros en la puerta de su casa.

Escribir entre disparos, metralletas, cazas, frío y hambre nunca fue fácil. Las crónicas del miliciano Mauro Bajatierra, ahora reeditadas, así lo confirman. Su periplo por el frente de Madrid y la batalla de Guadalajara dejó decenas de piezas publicadas en el periódico CNT, pese a que el periodista, panadero por herencia familiar, siempre militó en la UGT. El consenso historiográfico determina que sus escritos son los mejores del momento al unir la información de primera mano, pues Bajatierra se desplazaba continuamente a los diferentes frentes, con una leve pátina de humor y un tono menos belicoso, a lo que añadía grandes pinceladas de humanismo, lo que le caracterizaba frente a sus colegas periodistas, tal y como asegura Julián Vadillo, historiador, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y prologuista de esta nueva y cuidada edición de Piedra, Papel, Libros. Bajatierra (1884-1939), madrileño de nacimiento, dedicó la mayor parte de su vida al ideal del comunismo libertario. Fundador del movimiento anarquista en la capital, incluso iniciador de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) según Gómez Casas, durante la segunda década del siglo XX se introdujo en la masonería, en la logia La Cantoniana. En esos momentos comparte militancia con otros reputados republicanos de la época. “Su nombre simbólico, el que todo masón tiene que elegir cuando entra a formar parte, fue Justicia, y llegó a estar en el grado 3, el de maestro, que es el más alto dentro de los grados simbólicos dentro de la organización”, completa Vadillo.

 

Una foto de Mauro Bajatierra enviada a su hermano en 1914. Cortesía de la Fundación Anselmo Lorenzo. Exiliado con la dictadura de Primo de Rivera, su entrada en la masonería le permitió encontrar refugio en Francia y recibir ayuda de sus hermanos masones de Bélgica y Alemania. “Al fin y al cabo, Bajatierra es de esos anarquistas a caballo entre los primeros, cuando llega La Internacional a España, como Anselmo Lorenzo y Francisco Ferrer i Guardia, y la tercera generación de libertarios, que presencian en primera persona la revolución social de 1936 y que ya han abandonado el ideario masón al considerarlo algo estrecho e incompleto”, acierta a señalar el profesor.
750 CRÓNICAS DE GUERRA EN TRES AÑOS
De esta forma, desde el principio de la contienda española, Bajatierra es comisario de guerra, ocupando así una importante posición dentro de la representación de las distintas organizaciones políticas y sindicales en el ejército. “Con una militancia libertaria, no es que pegase tiros, no se encontraba encuadrado en ninguna unidad de milicianos, pero sí que se movía armado”, precisa el prologuista. En los casi tres años que duró la guerra, el panadero convertido en periodista llegó a escribir 750 crónicas, la mayoría de ellas publicadas en el periódico de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). “¡Y qué libro de guerra, camaradas! Hecho en las primeras líneas de fuego, donde estallan los obuses y donde los dinamiteros juegan cada día cien veces con la muerte”, decía Federica Montseny en la primera edición del libro, en 1937 La primera edición de Crónicas del frente de Madrid se realizó en 1937, prologada en aquella ocasión por Federica Montseny, también militante anarcosindicalista que llegó a ocupar un ministerio en el Gobierno republicano. Las palabras que dedica a los escritos de su compañero ya atisbaban qué tipo de crónicas escribía Bajatierra: “¡Y qué libro de guerra, camaradas! Hecho en las primeras líneas de fuego, donde estallan los obuses y donde los dinamiteros juegan cada día cien veces con la muerte”, empezaba diciendo Montseny. Y así es. El “periodista que nunca dejó de trabajar en su profesión de panadero”, tal y como explicita Vadillo, consigue recrear el ambiente bélico, pero también humano, que se respira a finales de 1936 en Madrid y a principios de 1937 en la zona de la Alcarria. Las referencias al buen hacer del bando republicano con los cautivos frente a las temeridades reproducidas por el lado faccioso son constantes: “(…) no se fusila ni a moros ni a los del Tercio que se pasan voluntariamente a nuestras filas. Somos hombres, y como tales obramos”, llega a escribir el 6 de diciembre del 36.

REFERENCIAS AL CENSOR
Los textos, plagados de información detallada debido al acercamiento que el propio Bajatierra tiene con los milicianos del frente, no se libran de la censura gubernamental. Hasta en 17 ocasiones actúa el censor cambiando algún dato, nombre o lugar concreto por una „X‟ o una „A‟. Asimismo, las alegaciones al censor aparecen de forma explícita en las crónicas: “(…) ahí iba mi artículo de ayer, tan maltratado, sin merecerlo, por el censor (…)”; o “Hemos atacado con ese coraje que tenemos los españoles, los pueblos de Las Rozas, Majadahonda y Villanueva del Pardillo (censor “colega”, estos nombres los publica toda la prensa de la mañana y los dio anoche la radio oficialmente)”. Vadillo, autor de la biografía Mauro Bajatierra. Anarquista y periodista de acción, explica que la censura era ejercida por el Gobierno: “La defensa de Madrid sí que tenía censores propios. ¿Quién pertenecía a ellos? Las distintas organizaciones. Lo que se buscaba era no dar determinadas ubicaciones precisas o informaciones que pudieran resultar embarazosas. Por ejemplo, se censuraba aquellos artículos que se pudieran considerar derrotistas, aunque esto en concreto sucedía más con los corresponsales extranjeros”. Cercano a la hora de tratar con sus compañeros en el frente, siempre les ofrecía un trago que compartir. Así los conocía y así se involucraba de lleno en la primera línea de fuego, llegando a tener que transportar a heridos en su propio coche, según recoge en sus crónicas. El periodista también estuvo destinado en otros frentes, como el de Andalucía, señala Vadillo, hasta que en marzo de 1939 se encuentra en Madrid. “Cada vez que veo a Mauro Bajatierra me despido de él con un poco de emoción. Pienso que no le volveré a ver más, que el viejo periodista está destinado a morir en esta guerra, de la que su existencia y su entusiasmo son como una encarnación sintética y viva”, se aventuraba a escribir Montseny en 1937.

LA IMPOSICIÓN DEL SILENCIO DURANTE EL TARDOFRANQUISMO
Bajatierra fue acribillado a tiros el 28 de marzo; su cadáver lo encontraron al día siguiente en un garaje de una calle cercana a la que él vivía. “Para él la derrota había sido muy dura y los fascistas sabían que no se exiliaría”, comenta el profesor de la UC3M antes de incidir que “el certificado de defunción no deja de ser una ópera bufa de lo que fue el franquismo, ya que en él se recoge que murió por un síncope cuando realmente le dispararon repetidamente en la puerta de su casa”.

Una cuestión diferente es la forma en la que se produce el asesinato. “Las visiones más románticas afirman que Bajatierra se atrincheró en su casa y comenzó a disparar contra aquellos que habían ido a detenerle. Incluso se habla de que bajó a la puerta de su casa en la calle Torrijos, en el barrio de Guindalera, con una silla y esperó allí a sus verdugos”, escribe Vadillo en el prólogo. Esa aureola de mitología en torno al personaje no quita para que lo ocurrido realmente fuese lo más lógico: que la refriega existiese, pero dada su popularidad, los asesinos le estarían esperando en la puerta de su casa o en los alrededores, parafraseando al mismo historiador. “Aún hay familiares de Bajatierra que hasta hace unos años apenas sabían lo que le había ocurrido o quién llegó a ser”, afirma el historiador Julián Vadillo Sea como fuere, el militante anarquista terminó enterrado en una tumba de tercera en el cementerio de La Almudena. “Aún hay familiares de Bajatierra que hasta hace unos años apenas sabían lo que le había ocurrido o quién llegó a ser. Cuando conocí a su sobrina-nieta mientras realizaba la investigación, vi cómo esto que sucede bien entrado el siglo XXI no deja de ser un reflejo del silencio que el tardofranquismo impuso en la cotidianeidad”, concluye Vadillo antes de anunciar que la biografía de la que es autor también se reeditará dentro de unos meses.

 

FUENTE:

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/mauro-bajatierra-el-cronista-de-la-cnt-que-mejor-conto-la-guerra-civil