[Cat]

MOBILITZACIÓ SANITAT PÚBLICA

En aquests mesos, polítics de tots els colors han pres mesures contràries al que dicta el sentit
comú i el que clamaven els treballadors sanitaris. Ens han aplicat, com fan des de fa anys, la
medicina equivocada. No s’ha potenciat l’atenció primària, ni els laboratoris, ni les UCIs.
No s’han contractat els rastrejadors necessaris, ni s’han incrementat les, ja de per si mateix
escanyolides plantilles. Els milers de milions d’euros, extrets dels nostres impostos i repartits entre
les diferents administracions sanitàries no han servit res més que per a omplir les butxaques de
les empreses i personatges que porten anys exhaurint la sanitat. Tot legal gràcies a que uns
ejecuten les mesures que porten al desmantellament i al col·lapse dels dispositius sanitaris, i
altres els permeten en mantenir l’entramat legal. No obstant això, els sectors més dinàmics han
esclatat en barris i pobles.
Hem comprovat que ni la massacre a les residències, ni les morts produïdes de la falta de resposta
del sistema a les patologies no covid, els importen. Ara de nou és molt probable que els que
estiguin a primera línia poden veure’s de nou obligats, per falta de mitjans, a decidir a qui intentar
salvar la vida i a qui no. Ens han portat a la segona ona, amb premeditació, no és incapacitat.
Ens podem indignar, però no és suficient. De nou hi haurà morts que podrien haver-se evitat,
centenars de milers de treballadors a l’atur, desnonaments, pobresa, dolor… sobretot repartit
entre els de sempre: la classe treballadora. I el sistema sanitari sortirà més desmantellat, amb
terribles llistes d’espera, i les assegurances privades fregant-se les mans davant el negoci que
se’ls obre davant els seus ulls.
Aquest és un problema nostre, si el deixem a les mans dels qui ens han portat a aquesta situació,
ens penedirem. Ara més que mai, és una necessitat sortir al carrer per a expulsar als lladres i
defensar el sistema públic de salut. Dissabte que ve 17 d’octubre, organitza’t en el teu barri o
localitat, sal al carrer, la lluita és l’únic camí.
Mai més morts evitables, Mai més negoci amb la sanitat.
Derogació de la LOSC Catalana de 1990, la llei estatal 15/97 i de l’article 90 de la
Llei General de Sanitat!
http://www.casmadrid.org/images/campanas/nunca_mas_muertes/1-puntos%20y
%20MANIFIESTO%20NUNCA%20MAS.pdf

[Cast]

MOVILIZACIÓN SANIDAD PÚBLICA

En estos meses, políticos de todos los colores han tomado medidas contrarias a lo que dicta el sentido común y a lo que clamaban los trabajadores sanitarios. Nos han aplicado, como hacen desde hace años, la medicina equivocada. No se ha potenciado la atención primaria, ni los laboratorios, ni las UCIs.

No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las ya de por sí escuálidas plantillas. Los miles de millones de euros, extraídos de nuestros impuestos y repartidos entre las diferentes administraciones sanitarias no han servido nada más que para llenar los bolsillos de las empresas y personajes que llevan años agotando la sanidad. Todo legal gracias a que unos ejecuten las medidas que llevan al desmantelamiento y al colapso de los dispositivos sanitarios, y otros los permiten al mantener el entramado legal. Sin embargo, los sectores más dinámicos han estallado en barrios y pueblos.

Hemos comprobado que ni la masacre en las residencias, ni las muertes producidas por la falta de respuesta del sistema a las patologías no covid, les importan. Ahora de nuevo es muy probable que los que estén en primera línea pueden verse de nuevo obligados, por falta de medios, a decidir a quién intentar salvar la vida y a quien no. Nos han llevado a la segunda ola, con premeditación, no es incapacidad.

Nos podemos indignar, pero no es suficiente. De nuevo habrá muertos que podrían haberse evitado, centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pobreza, dolor… sobre todo repartido entre los y las de siempre: la clase trabajadora. Y el sistema sanitario saldrá más desmantelado, con terribles listas de espera, y los seguros privados frotándose las manos ante el negocio que se los abre ante sus ojos.

Este es un problema nuestro, si lo dejamos a manos de quienes nos han llevado a esta situación, nos arrepentiremos. Ahora más que nunca, es una necesidad salir a la calle para expulsar a los ladrones y defender el sistema público de salud.

El próximo sábado 17 de octubre, organízate en tu barrio o localidad, sal en la calle, la lucha es el único camino.

Nunca más muertes evitables, Nunca más negocio con la sanidad.

Derogación de la LOSC catalana de 1990, la ley estatal 15/97 y del artículo 90 de la
Ley General de Sanidad!

http://www.casmadrid.org/images/campanas/nunca_mas_muertes/1-puntos%20y%20MANIFIESTO%20NUNCA%20MAS.pdf