LA RESISTÈNCIA ÉS VIDA. El 2 DE NOVEMBRE, DEFENSEM LA VIDA

 

[CAT]

Era 2015, i el poble kurd, a la ciutat de Kobane, lliurava una batalla contra les forces de l’Estat Islàmic. Va ser una batalla dura, en la qual en moltes ocasions la ciutat es creia perduda, però el poble kurd va resistir i, amb l’ajuda de molts internacionalistes, es va aconseguir derrotar al Daesh i alliberar la ciutat per a després derrotar-los definitivament. Avui el centre de Kobane s’ha convertit en un museu de la guerra, on es poden veure les restes de cotxes bomba, els edificis destrossats, milers de casquets de bala i tantes altres mostres d’una de les victòries més heroiques en la històrica lluita contra l’horror feixista i fonamentalista

Avui, 4 anys més tard, el Nord-est de Síria es troba una altra vegada en guerra, aquesta vegada en forma d’una invasió per part de l’Estat turc amb l’objectiu de dur a terme una neteja ètnica. En aquesta part d’Orient Mitjà, on fa anys que s’està desenvolupant un projecte en el qual conviuen diferents cultures i religions de manera pacífica, el sistema polític és democràtic i es basa en l’alliberament de la dona i en un desenvolupament ecològic, s’ha tornat a imposar la guerra, la mort i la destrucció. L’Estat turc pretén dur a terme un genocidi contra la població kurda, i altres estats, com els Estats Units i Rússia, miren quin profit poden treure d’una situació en què el que res importa tornen a ser les vides de les persones kurdes i el seu dret a romandre en la seva terra.

Com hem pogut veure després de les diferents reunions i reaccions de les potències mundials, sembla clar que el que s’està produint aquí és un complot internacional contra el Nord-est de Síria. Tant els Estats Units com Rússia han acordat amb l’Estat turc la sort d’aquest territori, sense tenir en compte la voluntat de la població i trepitjant els drets humans d’acord amb els seus interessos. Al cap i a la fi, com han demostrat repetides vegades a tot el món, les vides humanes els resulten indiferents, però, a més, el projecte democràtic que aquí es desenvolupa no pot ser sinó una pedra en la sabata per als garants del status quo mundial.

Turquia ha pactat amb tots dos països un alt al foc, que en cap dels casos ha estat respectat per les forces turques. A més, ciutats com Serekaniye, ocupada per l’exèrcit turc, han estat preses per forces jihadistes que es dediquen a saquejar el territori i continuen els seus atacs duent a terme segrestos, tortures, mutilacions i decapitacions (la majoria gravades en vídeos i publicades per ells mateixos). Quan Erdogan parla de repoblar la zona, com veiem amb l’exemple de Serekaniye, pretén que el territori sigui poblat per jihadistes, ja que al cap i a la fi, són els seus principals aliats. L’Estat Islàmic, gràcies a l’Estat turc i l’OTAN, després dels entrenaments rebuts durant mesos, està tornant a fer-se fort.

Aquesta regió, que fins ara és una de les més segures de tot Orient Mitjà, on conviuen àrabs, kurds, assiris, turcmans i altres cultures de manera pacífica, on a les escoles s’ensenya tant àrab com kurd, on les dones poden decidir sobre el seu futur, serà aixafada pels interessos imperialistes de l’Estat turc i la resta de l’OTAN. Ara mateix, més que mai, es diu des del nord-est de Síria a la mobilització mundial. Després de veure com la comunitat internacional ha donat l’esquena a les persones kurdes, després de veure com els alts al foc es negocien sense estar elles presents, Rojava només compta amb la gent. Amb la seva pròpia població, disposada a fer de cada casa una trinxera de resistència, i amb els pobles del món i la pressió que aquests puguin exercir perquè la invasió no es permeti. Només es pot confiar que tothom formi part de la resistència i aconseguir així entre tots i totes que la població pugui conservar les seves cases i les seves vides. Ara mateix, més que mai, us necessitem als carrers per a mostrar el nostre rebuig a aquesta massacre.

La societat internacional i l’opinió pública són conscients de les intencions d’Erdogan, ja ha quedat clar per mitjà de múltiples manifestacions i accions el seu rebuig. Per això, des de la comunitat kurda, com ha expressat el KJK, i des de tota la població del Nord-est de Síria i els i les internacionalistes aquí presents, es fa una crida perquè el dia 2 de Novembre, commemorant el Dia de la Resistència en memòria de la victòria de Kobane, hi hagi un aixecament de tots els pobles per a expressar la solidaritat amb Rojava. Si tots els pobles s’uneixen la lluita del poble kurd triomfarà sobre l’estat turc i els seus aliats i el feixisme serà derrotat. Davant de la barbàrie de Turquia i l’Estat Islàmic, és imprescindible que prenguem la responsabilitat i fem tot el possible per a evitar una massacre de dimensions i conseqüències històriques per a tota la Humanitat.

Us adjuntem un llistat de les convocatòries del dia 2 de Novembre en el territori de l’Estat espanyol, i en aquesta pàgina podeu veure més informació sobre la campanya Rise Up 4 Rojava: https://riseup4rojava.org

• Asturies, a les 18h en Xardinos del Náuticu (Xixon)
• Madrid, a les 12h en la Plaça Província (Ministeri d’Afers exteriors)
• Granada (pendent de publicar hora i lloc)
• Barcelona, a les 12 h en Pg Sant Joan (Diagonal)

 

Internationalist Commune

 

[CAST]

 

LLAMAMIENTO INTERNACIONALISTA A LA DEFENSA DEL NORESTE DE SIRIA:

LA RESISTENCIA ES VIDA. EL 2 DE NOVIEMBRE, DEFENDAMOS LA VIDA. 

 

Era 2015, y el pueblo kurdo, en la ciudad de Kobane, libraba una batalla contra las fuerzas del Estado Islámico. Fue una batalla dura, en la que en muchas ocasiones la ciudad se creía perdida, pero el pueblo kurdo resistió y, con la ayuda de muchos internacionalistas, se consiguió derrotar al Daesh y liberar la ciudad para después derrotarlos definitivamente.  Hoy el centro de Kobane se ha convertido en un museo de la guerra, donde se pueden ver los restos de coches bomba, los edificios destrozados, miles de casquillos de bala y tantas otras muestras de una de las victorias más heroicas en la histórica lucha contra el horror fascista y fundamentalista

 

Hoy, 4 años más tarde, el Noreste de Siria se encuentra otra vez en guerra, esta vez en forma de una invasión por parte del Estado turco con el objetivo de llevar a cabo una limpieza étnica. En esta parte de Oriente Medio, donde hace años que se está desarrollando un proyecto en el que conviven distintas culturas y religiones de forma pacífica, el sistema político es democrático y se basa en la liberación de la mujer y en un desarrollo ecológico, se ha vuelto a imponer la guerra, la muerte y la destrucción. El Estado turco pretende llevar a cabo un genocidio contra la población kurda, y otros estados, como Estados Unidos y Rusia, miran qué provecho pueden sacar de una situación en que lo que nada importa vuelven a ser las vidas de las personas kurdas y su derecho a permanecer en su tierra.

 

Como hemos podido ver tras las diferentes reuniones y reacciones de las potencias mundiales, parece claro que lo que se está produciendo aquí es un complot internacional contra el Noreste de Siria. Tanto Estados Unidos como Rusia han acordado con el Estado turco la suerte de este territorio, sin tener en cuenta la voluntad de la población y pisando los derechos humanos de acuerdo con sus intereses. Al fin y al cabo, como han demostrado repetidas veces en todo el mundo, las vidas humanas les resultan indiferentes, pero, además, el proyecto democrático que aquí se desarrolla no puede ser sino una piedra en el zapato para los garantes del statu quo mundial.

 

Turquía ha pactado con ambos países un alto al fuego, que en ninguno de los casos ha sido respetado por las fuerzas turcas. Además, ciudades como Serekaniye, ocupada por el ejército turco, han sido tomadas por fuerzas yihadistas que se dedican a saquear el territorio y continúan sus ataques llevando a cabo secuestros, torturas, mutilaciones y decapitaciones (la mayoría grabadas en vídeos y publicadas por ellos mismos). Cuando Erdogan habla de repoblar la zona, como vemos con el ejemplo de Serekaniye, pretende que el territorio sea poblado por yihadistas, ya que al fin y al cabo, son sus principales aliados. El Estado Islámico, gracias al Estado turco y la OTAN, después de los entrenamientos recibidos durante meses, está volviendo a hacerse fuerte.

 

Esta región, que hasta ahora es una de las más seguras de todo Oriente Medio, donde conviven árabes, kurdos, asirios, turcomanos y demás culturas de forma pacífica, donde en las escuelas se enseña tanto árabe como kurdo, donde las mujeres pueden decidir sobre su futuro, será aplastada por los intereses imperialistas del Estado turco y el resto de la OTAN. Ahora mismo, más que nunca, se llama desde el noreste de Siria a la movilización mundial. Después de ver cómo la comunidad internacional ha dado la espalda a las personas kurdas, después de ver como los altos al fuego se negocian sin estar ellas presentes, Rojava sólo cuenta con la gente. Con su propia población, dispuesta a hacer de cada casa una trinchera de resistencia, y con los pueblos del mundo y la presión que estos puedan ejercer para que la invasión no se permita. Sólo se puede confiar en que todo el mundo forme parte de la resistencia y conseguir así entre todas/os que la población pueda conservar sus casas y sus vidas. Ahora mismo, más que nunca, os necesitamos en las calles para mostrar nuestro rechazo a esta masacre.

La sociedad internacional y la opinión pública son conscientes de las intenciones de Erdogan, ya ha quedado claro por medio de múltiples manifestaciones y acciones su rechazo. Por eso, desde la comunidad kurda, como ha expresado el KJK, y desde toda la población del Noreste de Siria y las/os internacionalistas aquí presentes, se hace un llamamiento para que el día 2 de Noviembre, conmemorando el Día de la Resistencia en memoria de la victoria de Kobane, haya un levantamiento de todos los pueblos para expresar la solidaridad con Rojava. Si todos los pueblos se unen la lucha del pueblo kurdo triunfará sobre el estado turco y sus aliados y el fascismo será derrotado. Delante de la barbarie de Turquía y el Estado Islámico, es imprescindible que tomemos la responsabilidad y hagamos todo lo posible para evitar una masacre de dimensiones y consecuencias históricas para toda la Humanidad.

 

Os adjuntamos un listado de las convocatorias del día 2 de Noviembre en el territorio del Estado español, y en esta página podéis ver más información sobre la campaña Rise Up 4 Rojava: https://riseup4rojava.org

 

  • Asturies, a las 18h en Xardinos del Náuticu (Xixon)
  • Madrid, a las 12h en la Plaza Provincia (Ministerio de Asuntos Exteriores)
  • Granada (pendiente de publicar hora y lugar)
  • Barcelona, a las 12 h en Pg Sant Joan (Diagonal)

Internationalist Commune